استخدام قراردادی سازمان سما در مقاطع سوم راهنمایی تا كارشناسی ارشد

استخدام قراردادی سازمان سما در مقاطع سوم راهنمایی تا كارشناسی ارشدReviewed by Admin on Mar 13Rating:

تکمیلی:

این آگهی مربوط به آرشیو آگهی استخدامی می باشد، در صورتی که از جستجوی عبارات مرتبط با استخدام سازمان سما به این صفحه هدایت شده اید، لطفا جهت اطلاع از آگهی جدید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لازم به توضیح می باشد مهلت ثبت نام آگهی اخیر تا مورخه 90/8/21 می باشد

/?p=12080

===========================================

سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي جهت تكميل كادر اداري ، مالی ، آموزشي ، فرهنگی ، پژوهشي مربوط به مدارس ، آموزشكده هاي فني و حرفه اي ، حوزه دبیرخانه های مناطق و معـاونت امور سمـا واحدهاي تابعـه تعـداد محدودي نيروي انساني زن و مرد را با شرايط زير جهت اشتغـال به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي نمايد. داوطلبان مي توانند پس ازمطالعه وآگاهی ازشرایط اعلام شده نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی حداکثرتاتاریخ 89/1/20 اقدام نمایند.

شرايط داوطـلبان :

1 ـ مسلمان يا متدين به يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( مسيحي ، زرتشتي ، كليمي )

2ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه .

3 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي آقايان .

4 ـ نداشتن تعهد استخدامي به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و غير دولتي .

5 ـ حداكثر سن داوطلبان در تاريخ 89/6/31 نبايد بيش از35 سال باشد .

تبصره : مدت خدمت وظيفه عمومي و يا حضوردر جبهه و دوران اسارت آزادگان سرافرازیا سوابق خدمت تمام وقت درسازمان سما حداکثرتا5سال به سقف سنی اضافه شود.

6 ـ نداشتن سوء پيشينه و اعتياد به مواد مخدر و استعمال دخانيات.

7 ـ برخورداري از سلامت جسمي و رواني كامل (نداشتن معلولیتی که مانع انجام وظیفه شغل مورد درخواست باشد) .

8 ـ داشتن حداقل معدل كل 14  برای کلیه مقاطع تحصیلی شامل دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس .

تـذكر :در مواردذیل علاوه برشرایط کلی،برخورداری ازشرایط زیرنیزبرای داوطلبان الزامی است.

الف – برای کدشغلی 313(تلفنچی)316(نگهبان)317(راننده)حداقل نمره انضباط18ومعدل کل 14بامدرک تحصیلی دیپلم.

توجه: داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه برای شغل نگهبان الزامیست.

ب – برای کدهای شغلی 311(آشپز)312(کارگرآشپزخانه)314(خدمتگزار،سرایدار)315(باغبان)  نمره انضباط 18بامدرک تحصیلی سوم راهنمایی یا دیپلم.

9 ـ مرتبط بودن رشته تحصيلي آخرین مدرک تحصیلی با شغل مورد نظر داوطلبان طبق جدول عناوين مشاغل به ترتيب اولويت رشته ها .

10- متقاضیان بایدجهت همکاری درواحدموردتقاضا یکی ازشرایط زیرراداشته باشند.

الف ـ محل تولدوی شهرموردتقاضاویامتولدیکی ازشهرهای استان موردتقاضاباشد.

ب – سکونت حداقل به مدت 3 سال درشهرستان موردتقاضا (هم اکنون ساکن محل باشد).

ج – همسروفرزندان کارکنان دولت (لشکری- کشوری)که به تبع ولی وهمسرخویش ساکن شهری شده باشد.

11 ـ توانايي كار با رايانه نرم افزار office ( Excel , … ، word ) براي كليه داوطلبان الزامي است به استثناي مشاغل كد هاي312،311،315، 314،317،316 مدارك لازم در هنگام مصاحبه اخذ خواهد شد.

نحوه  ثبت نام :

کلیه داوطلبان جهت ثبت نام مبلغ000/50 ریال به شرحی که درذیل آمده است واریز ودرصورت پذیرش درمرحله اول مبلغ 000/70 ریال که چگونگی پرداخت آن متعاقبااعلام خواهدشد پرداخت خواهندنمود.

1 ـ تکمیل کامل ودقیق فرم ثبت نام درپایگاه اطلاع رسانی سازمان سما به آدرسwww.sazman-sama.com

2 ـ پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ000/50 ریال به صورت اینترنتی راهنمای فایل پرداخت درآدرسwww.sazman-sama.comقابل مشاهده است.

3 – تائیدمندرجات فرم تقاضا.

توجه: درصورت عدم پرداخت وجه ثبت نام اطلاعات فرم فاقداعتبارمی باشد.

شـيوه انتخاب :

مرحله اول: سازمان از بين داوطلبان واجد شرطی که براساس شرایط زیردارای امتیاز بیشتری هستند،افراد رادرچندبرابرنیازجهت انجام مصاحبه   بومی(محلی)درشهرهای موردتقاضا اعلام خواهدنمود.

الف) بالاترین میانگین معدل مقاطع تحصیلی ( دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس ودکتری)  وهمچنین بالاترین معدل آخرین مدرک تحصیلی.

ب) رشته تحصیلی که به ترتیب اولویت برای هر شغل در جدول عناوین شغلی تعیین شده است .

ج) بومی بودن افراد در واحدهای مورد تقاضا .

مدارک لازم

پس ازاعلام اسامی حائزین شرایط درمرحله اول داوطلب می بایست مدارک زیرراجهت شرکت درجلسه مصاحبه ارائه نماید.

الف-  اصل وتصویرمدارک تحصیلی که درفرم تقاضای ثبت نام درج نموده است.

1 – سوم راهنمایی2-  دیپلم3- کاردانی4- کارشناسی 5– کارشناسی ارشد6- دکتری

ب – اصل وتصویرپشت وروی کارت پایان خدمت ویامعافیت دائم.

ج – ارائه مدارک مثبته دال بربومی بودن (بند10آگهی).

د – اصل وتصویر کارت ملی وشناسنامه (درصورت داشتن توضیحات تصویرصفحه مربوطه ضمیمه گردد).

ه- اطل وتصویرگواهی نامه رانندگی برای متقاضیان شغل رانندگی.

و- اصل وتصویرگواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای متقاضیان شغل نامه رسان.

ز – برای متقاضیان شغل آشپزی ویاکارگرآشپزخانه ارائه گواهی سابقه کارالزامیست.

ح – ارائه کارت شناسایی با معرفی نامه مبنی برعضویت درباشگاه پزوهشگران جوان برای اعضاء.

ط – ارائه مدارک مثبته مبنی برتائیدخدمت درجبهه،اسارت،فرزندشهیدبرای افرادمشمول.

ی –  ارائه گواهی خدمت درسازمان سماباتعیین تاریخ ابتداوانتهاومدت همکاری تمام وقت، صادره ازسوی معاونت امورسماواحدذیربط.

مرحله دوم:از افراد پذیرفته شده در مصاحبه محلی تا 3 برابر نیاز بر اساس امتیازات مکتسبه جهت شرکت در مصاحبه های تخصصی و عقیدتی دعوت به عمل خواهدآمد.

مرحله سوم:افرادیکه امتیازات لازم را کسب نموده اند براساس سایر ضوابط و شرایط اعلام شده و نیاز واحد مربوطه جهت طی دوره آموزشی بدوخدمت معرفی می گردند .

توجه : شرکت در دوره آموزشی بدوخدمت به منزله پذیرش نهائی افراد تلقی نخواهد شد و داوطلبان طبق ضوابط و مقررات در صورت موفقیت در دوره و بر اساس نیاز واحد به همکاری دعوت خواهند گردید .

– پذیرش و بکارگیری افراد پس از طی مراحل فوق منوط به میزان پذیرش تعداد دانش آموزان و یا دانشجویان در واحد متقاضی بوده و در غیر اینصورت سازمان تعهدی در جذب  پذیرفته شدگان نخواهد داشت .

– کلیه افرادی که هم اکنون برطبق مجوزهای سازمان سما به صورت قراردادی موقت همکاری می نماینددرصورت اعلام نیازواحدبه رسته شغلی آنهاوتمایل به ادامه همکادی  درسازمان سما می توانند باتکمیل فرم ثبت نام دراین طرح شرکت نمایند این افراد درشرایط مساوی نسبت به سایرداوطلبان حق تقدم خواهندداشت.

تذکرات مهم:

1- چنانچه داوطلبي درفرم تقاضا اطلاعات نادرست (سهوی یاعمدی)درج نموده باشدودرروزمصاحبه پس ازتطبیق مدارک وی این موضوع محرزگرددازشرکت درجلسه مصاحبه محروم خواهدشد ومسئولیت آن برعهده وی خواهدبود.

2 – داوطلبان می بایست درروزمصاحبه کلیه مدارک خود رابه همراه داشته باشنددرغیراینصورت هیچ عذری ازآنان پذیرفته نخواهدشد.

3- هر داوطلب حق ثبت نام فقط در یک شغل و یک شهر را خواهد داشت .

4 ـ در استخدام سازمان انتقال از يك شهر به شهر ديگر وجود ندارد بنابراين متقاضيان در انتخاب شهر مورد نظر خود با توجه به مشکلات مربوط ، به ويژه مسکن توجه خاص داشته باشند .

5 –باتوجه به عدم استردادوجه ثبت نام ازسوی سازمان  داوطلبان محترم توجه نماینددرصورت داشتن ضوابط مندرج دراین آگهی نسبت به ثبت نام خوداقدام نمایند.

5 ـ افرادي كه قبلاً در واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسلامي و سما مشغول به كار بوده اند و به علت صدور حكم كميته هاي انضباطي اخراج شـده اند نمي توانند در اين طرح شركت كنند.

6 – فرزندان شهدا در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت (با ارائه مدارک معتبر)

7 – داوطلبانی که هم اکنون ازاعضای استعداددرخشان باشگاه پزوهشگران جوان (ادب)هستنددرشرایط مساوی ازاولویتهای پذیرش برخوردارخواهندبود.

8 – كساني كه منسوبين آنها در استخدام امور سما و واحد دانشگاه آزاد اسلامي محل خدمت باشند نمي توانند متقاضي استخدام در آن شهرستان باشند ليكن درخواست استخدام آنان براي ساير شهرستانهاي استان مجاز مي باشد . به عنوان مثال اگر متقاضي يكي از بستگان وي در حوزه واحد دانشگاه  زابل يا معاونت سما واحد مذكورومراکزآموزشی تابعه مشـغول بكار مي باشد ، اجازه ثبت نام جهت مشاغل حوزه معاونت سما ، مدارس و آموزشكده هاي تابعه زابل را نخواهد داشت .

منسوبين شامل :  پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزندان آنان ـ فرزند و همسر و فرزندان وي ـ عمو ، عمه ، خاله ، دائي و همسر و فرزندان آنان ، نسبت هاي مذكور مربوط به فرد پذيرفته شده و همسر وي با كارمند و همسرکارمند مي باشد .

9-  اطلاعيه مربوط به پذيرفته شدگان مرحلة اول جهت شركت در مصاحبة بومي (محلي) درهفته اول اردیبهشت ماه 89درسايت سازمان به آدرس  www.sazman-sama.com اعلام خواهد شد.

10- از پذيرفته شدگان مرحلة دوم به منظور شركت در مصاحبه هاي عقيدتي و تخصصي شغلي به صورت كتبي در دهه دوم خردادماه89  دعوت به عمل خواهد آمد.

11- در مرحلة سوم  از پذيرفته شدگان دردهه اول تیرماه 89 توسط واحدهاي مربوطه به صورت كتبي دعوت به عمل خواهد آمد تا در دورة آموزشي بدوخدمت كه دردهه دوم تیرماه برگزار خواهد شد شركت نمايند و در صورت موفقيت در دوره با توجه به موارد مطروحه در شیوه انتخاب و به شرط دایر شدن واحدهای آموزشی سما با حد نصاب لازم دانش آموزان و دانشجویان از ابتدای سال تحصیلی 90-89 به صورت قراردادي در واحدهاي آموزشي سما به كار دعوت خواهند شد.

شایان ذکر است سازمان افراد را بصورت قرارداد 1 ساله بکارگیری خواهد نمود ، این قرارداد هر سال در صورت رضایت واحد مورد تقاضا از عملکرد وی تمدید خواهد شد .

12– کلیه داوطلبان در صورت تمایل می توانند هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد خود را از طریق ایمیل سازمان به آدرس  hemp@sazma-sama.com ارسال نمایند تا پاسخ لازم در اسرع وقت به نشانی آنان ارسال شود.

 

سازمان سما

دیدگاه ها (117)

 1. محبوبهمی‌گه:

  سلام اینجانب محبوبه ترابی دارای کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دارای سابقه کار ومهارت هفتگانه ودارای مقالات چاپ شده خواستار همکاری با شما را دارم

 2. سحر گودرزيمی‌گه:

  با سلام، من فارغ التحصيل ارشد رشته ي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب هستم و تمايل به همكاري با سازمان سما را دارم. ممنون مي شوم رسيدگي فرماييد. پيشاپيش از حسن نظرتان سپاسگزارم.

 3. شیوامی‌گه:

  به سلام
  فارغ التحصیل گرایش علوم و صنایع غذایی،رشته کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد هستم0 تمایل به همکاری با سازمان در هر بخش را دارم لطفا بررسی نمایید. با سپاس و احترام

 4. هدامی‌گه:

  با سلام فارغ التحصیل ارشد کشاورزی گرایش اکولوژیک (کشاورزی اکولوژیک) از دانشگاه شهید بهشتی می باشم .تمایا به همکاری با سازمان سما را در ر بخش دارم . ممنون می شوم رسیدگی نمایید
  پیشاپیش از حسن نظرتان سپاسگزارم

 5. سپیدهمی‌گه:

  سلام من کارشناس مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات هستم تمایل به همکاری در هر قسمت را دارم لطفا رسیدگی فرمایید با تشکر از شما

 6. سیمامی‌گه:

  سلام من فارغ التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان هستم ، و آمادگی همکاری با سازمان سما را دارم. با تشکر

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی