استخدام شرکت ارتباطات مبین نت در سال ۹۴

مبین‌نت برای خدمت‌رسانی بیشتر و ارائه تجربه‌ای مطلوب به مشتریان خود به دنبال نیروهای متخصص، سخت‌کوش و اخلاق‌گراست. ما سرمایه‌های انسانی خود را از بین بهترین‌ها انتخاب می‌کنیم. امیدواریم شما یکی از آن‌ها باشید.

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
معمار ارشد نرم افزارهای سازمانی

 

 

 

 

 

 

مدیر سیستمهای فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

راهبر ارشد پایگاه داده

 

 

 

 

 

 

کارشناس ارشد هوش کسب و کار (BI)

 

 

 

 

 

کارشناس ارشد داده کاوی

 

 

 

 

 

کارشناس ارشد امنیت سیستمهای اطلاعاتی

 

 

 

 

کارشناس ارشد طراحی فرآیندهای فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

برنامه نویس sharepoint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس عملیات IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس  BO VAS

 

 

 

 

 

 

 

متخصص COBIT-ITIL

 

 

 

 

 

 

متخصص ISMS

 

 

 

 

 

متخصص برنامه نویسی MS CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیلگر ارشد System & Business Analyst

 

 

 

 

 

 

 

 

متخصص ERP

 

 

 

 

 

 

 

 

متخصص ابزار و سیستم های Monitoring

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه نویس

 

 

 

 

 

 

 

مشاور و متخصص IT strategy planning

متخصص EPM برنامه ریزی و کنترل پروژه

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– توانایی مدیریت زمان

– توانایی مدیریت پیمانکار

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

– قدرت تحلیل اطلاعات

– توانایی کار تیمی

– قدرت حل مساله

– آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 آشنایی با نگهداری سرورها

مسلط به داده کاوی و تحلیل اطلاعات

آشنا به استخراج اطلاعات از طریق پایگاه داده Mongo DB

آشنایی با SQL,Linux, Oracle, MySQL, DB

Web application, Networking

 آشنایی با سیستم های منابع انسانی، اتوماسیون اداری و Sharepoint

آشنایی با مفاهیم و نرم افزارهای مالی (به ویژه همکاران سیستم)

دارای توانایی هدایت و رهبری امور مربوط به پیمانکاران و بهینه سازی عملکرد سرویس های IT

مسلط به امور نگهداری سرویس ها

کنترل خطاها و تیکت ها تا زمان رفع کامل آنها

آشنایی با  UNIX, LINUX, SQL, SYSBA,Oracle

      قدرت تحلیل اطلاعات

  توانایی کار تیمی

  قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

​    قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

 

 

 

 

 

 

قدرت تحلیل اطلاعات

توانایی کار تیمی

قدرت حل مساله

آشنا با ابزارها، به روشها و استانداردها

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر از دانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی فناوری اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل لیسانس کامپیوتر(نرم فزار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی و علوم کامپیوتر ازدانشگاه های معتبر

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای ۳ سال سابقه در حوزه مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارای ۳ سال سابقه در حوزه مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداقل ۵ سال سابقه کارمرتبط در شرکتهای معتبر

 

 

 

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار

کارشناس اجرائیات پروژه

– آشنایی با زبان انگلیسی

– مسلط به نرم افزارهای Office

– مهارت ارتباطی قوی و روحیه کار تیمی و توانایی مدیریت تیم

– توانایی کار در شرایط استرس زیاد

– مدیریت زمان

– توانایی پیگیری و به نتیجه رساندن کارها

کارشناسی مهندسی صنایع یا رشته های فنیحداقل ۲ سال سابقه مرتبط

 

 

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
کارشناس محصول– آشنایی به شبکه های بیسیم

– آشنا با CCNA , CCNP

– آشنا به مفاهیم فروش و بازاریابی ، طراحی محصول

–  مسلط به زبان انگلیسی و office

– چالش‌پذیر، خلاق و دارای توانایی حل مسئله

– آشنایی با حوزه مخابرات

لیسانس برق مخابرات / سخت افزار۴ سال سابقه کاری در شرکت های مشابه

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
کارشناس FO VAS– مانیتور اخطارها و اطلاعات عملکردی شبکه به صورت ۷*۲۴

– مسئول اجرای قرآیند تغییرات بر اساس گزارشCR

–  مسلط به زبان انگلیسی و office

– چالش‌پذیر، خلاق و دارای توانایی حل مسئله

– آشنایی با حوزه مخابرات

کارشناس کامپیوتر(نرم افزار)حداقل ۲ سال سابقه مرتبط

 

ردیف
جایگاه شغلی
توانمندی‌ها و ویژگی‌ها
رشته تحصیلی
سابقه کار
کارشناس بازاریابی

قدرت تحلیل اطلاعات
آشنا با مفاهیم بازاریابی  و تبلیغات
آشنایی با مفاهیم  وفادارسازی مشتریان
دارای تجربه کافی در زمینه بازاریابی و فروش
مسلط به نرم اافزار spss و office
 مسلط به اصول مذاکرات تجاری
مدیریت کمپین های بازاریابی
آشنایی با حوزه مخابرات بعنوان مزیت محسوب میشود
کارشناسی ارشد بازاریابی/MBAحداقل ۱ سال سابقه مرتبط

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
کارشناس فروش مناطق– اجرا و بهبود استراتژی های فروش

– شناسایی،تجزیه و تحلیل و اجرای روش های نوین فروش

– بررسی نقش عوامل رشد فروش

آشنائی با حوزه مخابرات و صنعت تله کام

جنسیت: آقا

لیسانس و بالاتر در رشته مدیریت بازرگانی۲ سال
ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
کارشناس پشتیبانی عوامل فروش

– آشنایی کامل با Office

– آشنایی نسبی با SQL

– سابقه پشتیبانی مشترکین

لیسانس کامپیوتر یا IT۰

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
مسئول دفتر IT

– مدیریت زمان

– روابط عمومی عالی

– توانایی برنامه ریزی

– آشنا به امور اداری

– مسلط به ICDL

– آشنا به زبان انگلیسی

کارشناسی

حداقل ۲ سال سابقه مرتبط

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
مدیر روابط عمومی

– مسلط به برنامه ریزی و هدفگذاری راهبردی واحد روابط عمومی

– آشنایی کامل با فعالیت های روزمره حوزه روابط عمومی

– آشنایی کامل با اصول و مفاهیم مدیریت برند و ارتباطات اجتماعی

– آشنایی با فعالیت های روابط عمومی در صنعت تلکام

– داشتن روابط مناسب با اصحاب رسانه ( خبری و تبلیغاتی )

حداقل فوق لیسانس مدیریت یا مرتبط با ارتباطات

دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریت در حوزه روابط عمومی

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
کارشناس فروش راهکارهای سازمانی– شناسایی سازمانهای هدف جهت ارائه محصول
– بازاریابی و معرفی محصولات شرکت
– عقد قرارداد و پیگیری آن تا حصول نتیجه و ارائه گزارش کاری در هر مرحله
– حداقل ۲ سال تجربه فروش به سازمانهای دولتی
– آشنا به مفاهیم فروش و اصول و فنون مذاکره
– آشنایی با نرم افزارهای Office
– آشنائی با حوزه مخابرات و صنعت تله کام
– محدودیت سنی ۲۵ تا ۳۰ سال
– آشنایی با شبکه و+Network
کارشناسی کامپیوتر یا بازرگانی۲ تا ۴ سال
ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
کارشناس برنامه ریزی فروش و نظارت– آشنایی با مفاهیم بازاریابی
– قدرت تحلیل اطلاعات و گزارش دهی
–  آشنایی با تحلیل بازار و رقبا
– آشنا به مفاهیم فروش و بازاریابی -B2B کنترل پروژه
– آشنائی با حوزه مخابرات و صنعت تله کام
– مسلط به Office

-چالش‌پذیر، خلاق و دارای توانایی حل مسئله، روحیه کار تیمی و پیگیری

 

 

لیسانس مدیریت بازاریابی/MBA
حداقل ۴سال سابقه کاری مرتبط

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار
کارشناس مرکز تماس– کارشناس آقا و ساکن شرق تهران
– علاقمند به کار تیمی
– دارای مدرک +NETWORK
– جهت پاسخگویی به مشترکین مرکز تماس
دانشجو/فارغ التحصیل مقطع کاردانی و کارشناسی در کلیه گرایشهای کامپیوتر و IT۰

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار

کارشناس مرکز آمار

– شناسایی شاخص ‏های مختلف سازمانی و ثبت در پایگاه داده

– آماده ‏سازی بخش نتایج در اظهارنامه‏ های ارزیابی

– بهینه‏ کاوی شاخص‏ ها و مقادیر آن‏ها

– اطمینان از اجرای کامل منطق رادار و هدف‏گذاری شاخص ‏ها

– آشنایی با مدل‏ها/مفاهیم مطرح فرآیندی و استراتژی (کارت امتیازی متوازن، مدیریت پروژه، eTOM، APQC)

– قدرت تحلیل آماری

لیسانس یا فوق لیسانس صنایع-مدیریت-MBA

۳ سال

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار

حوزه حقوقی- کارشناس  قرادادها

–  مسلط به کامپیوتر

–  دارای تجربه در زمینه تنظیم قرارداهای خارجی

–  ترجیحا دارای پروانه وکالت

 – دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر حقوق( در خصوص مدارک تحصیلی دیگر حتما میبایست سه سال سابقه کار در زمینه تنظیم قراردادها دارا باشد )

حداقل دو سال سابقه کار در زمینه کارهای حقوقی( دعاوی و قراردادها )

 

ردیفجایگاه شغلیتوانمندی‌ها و ویژگی‌هارشته تحصیلیسابقه کار

 کارشناس BO – TX

– آشنایی با تجهیزات مایکروویو  Huawei RTN Series 600, Series 900

 – اشنایی با تجهیزات ترانسمیشن Huawei OSN 1500, 2500, 3500, 7500

– اشنایی با تجهیزات مایکروویو  Nera Evolution (Expand, Metro)

– اشنایی با تجهیزات مایکروویو NEC Paso link Series (CPV, S, HP)

– دارای قابلیت کار گروهی

– توانایی کار با ساعت کاری ۷*۲۴

– دارای قابلیت مسافرت بدون محدودیت

 کارشناسی مخابرات ، IT ، الکترونیک

۳ سال سابقه کار مرتبط

داوطلبان حائز شرایط میتوانند مشخصات کامل خود را به آدرس ایمیل jobs@mobinnet.net ارسال کنند. ذکر عنوان شغلی موردنظر در موضوع ایمیل ضروری می باشد. بدیهی است صرف ارسال مشخصات و سوابق کاری، تعهدی برای شرکت ایجاد نخواهد شد و در زمان لازم با متقاضیان منتخب جهت مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد.

دیدگاه ها (۴۰)

 1. عظیمیمی‌گه:

  سلام
  این طور کارهارو که از طریق اینطور آگهی نمی گیرن اینا مردم را ………. فرض کردن. چون خودم درگیر هستم . تو رشته کامپیوتر بیشتر آشنا بازی هست من خودم چند جا کار می کنم همه اش با آشنا بودم دیدن این تخصص رو دارم بهم گفتن باسه همکاری بیا.

 2. محمدمی‌گه:

  سلام فوق لیسانس برق قدرت هستم سربازم اول دی تموم میشه می خوان منو

  • علیمی‌گه:

   منم فوق برق م. (متولد ۶۳). فعلا خدمتت رو تموم کن.
   به قول بعضی آدم های بی درد ” توکلت به خدا باشه”
   اگه پارتی داری اصلا نگران نباش، اگه نداری باید خیلی تلاش کنی.
   ولی یه پیشنهاد دارم برات، برو تو کار آزاد. درسته واسه ما دیر شده و اشتباهی درس خوندیم ولی به این دولت امیدی نیست. فکر کار آزاد و ایده باش

 3. ساسانمی‌گه:

  سلام بنده لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات دارم مسلط به زبان سی پلاس پلاس و sql و ویژوال بیسیک و html همچنین تسلط کامل به زبان انگلیسی !!!سابقه ی کار ندارم

 4. مرتضیمی‌گه:

  این اگهی مال دفتر مرکزی مبینت هستش و ادرس دفتر نرسیده به میدان ونک ایستگاه توانیر

 5. زهرامی‌گه:

  کسی میدونه چه شهرهای استخدامی هست

 6. لیدامی‌گه:

  سلام لیدا هستم میخواستم بدونم تو رشت هم مبین نت نیرو جذب میکنه من لیسانس حقوق دارم و کمی به اکسل اشنام ولی سابقه کار ندارم

 7. hadi602می‌گه:

  سلام کدوم شهرها رو اخه بر میداره؟

 8. حامدمی‌گه:

  سلام کسی میدونه نظام مهندسی مثلا حسابدارش چقد حقوق میگیره؟چه جور سازمانیه؟

 9. پونهمی‌گه:

  با سلام
  کسی میدونه این آگهی مربوط به چه شهرهایی است؟

 10. rezaمی‌گه:

  ننوشته واسه کدوم شهرها میخواد/ واسه تهرانه یا تو شهرستانها هم استخدام دارن؟ لطفا هر کی اطلاع داره بگه

 11. رهگذرمی‌گه:

  من دختر خالم چندساله تو این شرکت کار میکنه و اون اول به عنوان اپراتور خدمات مشترکین کار میکرد نه تنها حقوق به موقع نمیدادن بلکه پدرش در میومد از بس حرف میزن.دوستان دقت داشته باشید که ایام تعطیل و غیر تعطیل هم نداره و تا بتونن کار میکشن از بدبختا !

 12. عسلمی‌گه:

  میشه بگی اون دو تا سوال شبکه که پرسیدن چی بود؟

 13. mmوئنتنمی‌گه:

  با سلام
  من ارشد مخابرات هستم و فرم استخدامی مبین نت رو پر کردم،سابقه کار هم دارم. ولی خبری نشده.

  • بهروزمی‌گه:

   منم یکی دو ماه پیش هم این آگهی رو دیدم درخواست و رزومه ام رو فرستادم سابقه کار هم داشتم (قبلا برا مرکز تماس مبین نت کار کردم ) اما هیچ خبری نشد الانم دوباره همون مشاغل دوباره براش آگهی دادن.

 14. مملیمی‌گه:

  الان با من تماس گرفتن! اما هرچی فکر می کنم مبینم حقوقش خیلی کمه! با توجه به اینکه هم آمار کل پایا رو دارام هم شرایطش رو دارم! ولی این رو بدونین مزایای زیادی دارن بعد ۴ماه اول! خدا کنه همتون استخدام بشین! اینم بدونین برا آقایون شیفت شب التماس میکنن!!!!

 15. شيممی‌گه:

  تمام وقته؟

 16. حامدمی‌گه:

  با تشکر…
  من که فرم سایت رو تکمیل کردم…الان حدود ۲۰روزه…تمام تخصص های بالا رو هم دارم ولی تماسی با من گرفته نشده متاسفانه هنوز

 17. نازگلمی‌گه:

  حتما اقدام کنید ، شدیدا داره نیرو میگیره ، من ۱ ماه پیش استخدام شدم و هنوز ادامه داره ، ۳ تا از دوستام رو هم معرفی کردم ، تو این اوضاع از بیکاری خیلی بهتره

  • سمیهمی‌گه:

   شما که استخدام شدی، ساعت کاری و حقوقتون رو می شه بگی؟ و این که دقیقا کارتون چیه؟!!

   • نازگلمی‌گه:

    کارشناس فنی و پاسخگویی به مشترکین
    ۲ هفته آموزشی
    ۳ ماه آزمایشی با حقوق ۴۰۰
    همراه با بیمه
    بعد از ۳ ماه طبق وزارت کار و بیمه

    • سونامی‌گه:

     سلام خانم نازگل من برای انجام مصاحبه تخصصی به ساختمان پایا اومدم ولی فقط راجع به شرایط کاری مثل ساعت کار بیمه و حقوق صحبت کردن یکی دو سوال هم از شبکه پرسیدن بعد گفتن تا دو هفته اگه تماس نگرفتیم یعنی نمی خوایم اگر گرفتیم مصاحبه تخصصی شخصیتی میگیریم می خوام ببینم منو پیچوندن ؟ آیا شما که دعوت به مصاحبه شدین بلافاصله رفتین سر کار یا به شما هم همین طوری گفتن؟
     خواهشن جواب بدین بدجوری فکرم مشغوله آخه من اون دو تا سوال رو خیلی خوب جواب ندادم

     • نازگلمی‌گه:

      عزیزم نگران نباش
      روال همین جوریه
      ۲ – ۳ تا مصاحبه داره
      من که بعد از ۱ ماه باهام تماس گرفتن

     • سونامی‌گه:

      سلام خانم نازگل الان ۱ ماه میشه که گذشت اما تماسی با من نگرفتن باید منتظر باشم همچنان.

  • زی زیمی‌گه:

   خانوم نازگل شما که استخدام شدی و از اونجا خبر داری میشه لطف کنین بگین در مورد رشته هایی مثل مدیریت منابع انسانی هم استخدام دارن یا نه؟ ممنون

 18. علیمی‌گه:

  دوستان من اینجا رفتم واسه مصاحبه. نطر مشورتی که میخوام بهتون بدم اینه که حتما اینجا رو اقدام کنید و پیش فرضتون این نباشه که حتما باید خیلی خفن باشید. به هیچ وجه این جور نیست.

 19. saraمی‌گه:

  میبن نت چه فکری کرده ؟ فکر کرده اپل راه اندازی کرده؟

 20. حسنمی‌گه:

  فقط شاید بیل گیتس بتونه…..

 21. مینامی‌گه:

  کاردولت شده پارتی بازی.سرودهم ازسرشون زیادیه انقدرکه تواین کشورپارتی بازیه تمام جوانای ما همه ازبیکاری روبه اعتیاداوردن

 22. کیوانمی‌گه:

  باید بشینم و سرود براشون بسرایم

 23. amirمی‌گه:

  aqa ina faqat yeki az in takhasosha ro mihan rofaqa!

 24. آیدینمی‌گه:

  عجب اشتباهی کردم درس خوندم همین فقط

 25. مهدیمی‌گه:

  آخه نامردا یهو بگین کسیو نمیخواین و خلاص
  چرا ما رو الاف خودتون می کنید ؟
  اه اه اه

 26. سپیدهمی‌گه:

  یعنی اینکه یه نفر می خوان که همه این شرایط بالارو داشته باشه؟

 27. سید محمودمی‌گه:

  با تشکر از شرکت مبین نت
  مهمترین مشکلی که هست افرادی که دارای تخصص کافی هستند تعدادشن اندکه

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بانکی