نتایج داوطلبان پذیرفته شده در آزمون شرکتی اورژانس اجتماعی بهزیستی مازندران اعلام شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران ، اسامی پذیرفته شدگان ( سه برابر ظرفیت ) آزمون شرکتی اورژانس اجتماعی بهزیستی مازندران  و زمان مصاحبه تخصصی برای گروههای روانشناسی و مددکاری  به شرح دیل اعلام شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران ، اسامی پذیرفته شدگان ( سه برابر ظرفیت ) آزمون شرکتی اورژانس اجتماعی بهزیستی مازندران  و زمان مصاحبه تخصصی برای گروههای روانشناسی و مددکاری  به شرح دیل اعلام شد .

زمان مصاحبه برای گروه مددکاری

روز جمعه ۹۶/۵/۱۳ برای شهرستانهای عباس آباد ، نور و فریدونکنار ساعت ۹ صبح و برای شهرستان جویبار ، سوادکوه  و میاندرود ساعت ۱۴ بعد ظهر  می باشد .

زمان مصاحبه برای گروه روانشناسی

شنبه ۹۶/۵/۱۴ ساعت ۹ صبح برای شهرستانهای عباس آباد ، نور و فریدونکنار می باشد .

زمان مصاحبه برای گروه روانشناسی

یکشنبه ۹۶/۵/۱۵ ساعت ۹ صبح برای شهرستانهای جویبار ، سوادکوه و میاندرود می باشد .
ضمنا منابع مصاحبه همان منابع تخصصی آزمون و آئین نامه اورژانس اجتماعی می باشد .
عدم حضور هریک از پذیرفته شدگان در مصاحبه به منزله غیبت منظور می گردد و از لیست آزمون حذف می شوند .
مکان مصاحبه : ساری – خیابان امیر مازندرانی _ خیابان شهبند (رودکی) اداره کل بهزیستی مازندران

گروه روانشناسی شهرستان نور
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدشهرمحل سکونتشهرمحل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱۴۶عاطفه اکبری۷۱نورنورروانشناسی عمومیلیسانس
۱۴۷مهدیه لسانی۶۱نورنورروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۵۲منیژه طالشی۶۳نورنورعلوم تربیتیفوق لیسانس
۱۵۷طاهره کمالی۶۷نورنورروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۶۰سهیلا سیاه سرائی کجوری۶۳چمستاننورروانشناسی بالینیلیسانس
۱۶۱فائزه سالاریان۷۰رویاننورروانشناسی عمومیلیسانس
۱۶۳لیلا شیر دل۵۹نورنورعلوم تربیتیلیسانس
۱۷۵ندا اکبری۶۷چمستاننورروانشناسی عمومیلیسانس
۱۷۷مریم رضایی۶۴نورنورروانشناسی عمومیلیسانس
۱۹۰زینب حبیبی۷۰نورنورروانشناسی عمومیلیسانس
۱۹۳میثم رمضانی۶۳چمستاننورروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۹۷حسین حیدری۶۸چمستاننورمشاور خانوادهفوق لیسانس
گروه روانشناسی شهرستان میاندرود
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدشهرمحل سکونتشهرمحل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۳۶۲عارف اسد پور پنبه چوله۱۳۶۸ساریمیاندرودروانشناسی عمومیفوق لیسانس
۳۶۳میثم کرد۱۳۵۹ساریمیاندرودرواشناسی بالینیفوق لیسانس
۳۷۰سعید یعقوبی۱۳۶۹ساریمیاندرودروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۳۷۳محمد حسین کاشیان۱۳۶۸ساریمیاندرودروانشناسی عمومیلیسانس
۳۷۶سمیه اکبریان۱۳۵۹میاندرودمیاندرودروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۳۷۹اعظم عباس زاده۱۳۶۱ساریمیاندرودروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۳۸۱گلمهر احمدی۱۳۶۶ساریمیاندرودروانشناسی عمومیفوق لیسانس
۳۸۳سیده فاطمه رضایی۱۳۶۱ساریمیاندرودروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۳۸۴فاطمه الزهرا دباغی۱۳۶۴میاندرودمیاندرودروانشناسی عمومیفوق لیسانس
۳۹۷حمیده توکلی۱۳۶۳سورکمیاندرودروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۴۰۴سمانه خوش مکان۱۳۶۰ساریمیاندرودروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۴۱۲سمیه طبیبیان۱۳۶۲ساریمیاندرودروانشناسی تربیتیفوق لیسانس
گروه روانشناسی شهرستان سوادکوه
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدشهرمحل سکونتشهرمحل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۳۱۶فهیمه یعقوبی خانقاهی۱۳۶۹سوادکوهسوادکوهروانشناسی عمومیلیسانس
۳۲۶حمیده شورزند سرخی۱۳۷۲سوادکوهسوادکوهروانشناسی بالینیلیسانس
۳۲۸سمیه سراج۱۳۶۴سوادکوهسوادکوهروانشناسی عمومیلیسانس
۳۳۰الناز حقیان۱۳۶۷ساریسوادکوهروانشناسی خانواده درمانیفوق لیسانس
۳۳۴سیده رقیه داداشی سراجی۱۳۶۶قائمشهرسوادکوهعلوم تربیتیلیسانس
۳۴۲پیام قلم نویس۱۳۶۲قائمشهرسوادکوهروانشناسی عمومیلیسانس
۳۴۴الهام سیفی سوادکوهی۱۳۶۳پل سفیدسوادکوهعلوم تربیتیلیسانس
۳۴۶معصومه یزدانی۱۳۶۴زیرابسوادکوهروانشناسی عمومیلیسانس
۳۵۳افسانه فرجی سرخ کلایی۱۳۶۰سوادکوهسوادکوهمشاوره و راهنماییلیسانس
۳۵۴الهه یوسفی زیرابی۱۳۶۱سوادکوهسوادکوهعلوم تربیتیلیسانس
۳۶۰شکوفه امیری۱۳۶۹سوادکوهسوادکوهروانشناسی عمومیلیسانس
۴۴۲فاطمه فتاحی۵۵زیرابسوادکوهروانشناسی بالینیلیسانس
گروه روانشناسی شهرستان جوببار
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدشهرمحل سکونتشهرمحل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۲۴۵سمیه بابائی نیا۵۹جویبارجویبارروانشناسی عمومیلیسانس
۲۵۲فهیمه کاکولاریمی۶۶جویبارجویبارروانشناسی عمومیفوق لیسانس
۲۵۴محبوبه محمودی نژاد۷۱جویبارجویبارروانشناسی عمومیلیسانس
۲۵۸سمیه برادران۶۰جویبارجویبارروانشناسی عمومیلیسانس
۲۷۷زینب طبری جویباری۶۳جویبارجویبارروانشناسی استثناییلیسانس
۲۸۳فاطمه پنبه کار جویباری۷۲جویبارجویبارراهنمایی و مشاورهلیسانس
۲۸۷زهره جهانی۷۴جویبارجویبارروانشناسیلیسانس
۲۹۰شریفه دائمی جویباری۷۰جویبارجویبارروانشناسی بالینیلیسانس
۲۹۳حانیه نظری جویباری۶۸جویبارجویبارروانشناسی بالینیلیسانس
۳۰۳امین افشین۶۹ساریجویبارمشاوره خانوادهفوق لیسانس
۳۰۴مسعود کاظمی۷۰جویبارجویبارراهنمایی و مشاورهلیسانس
۳۱۴مهران نظری۷۰جویبارجویبارروانشناسی بالینیفوق لیسانس
گروه روانشناسی شهرستان فریدونکنار
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدشهرمحل سکونتشهرمحل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۲۰۳شهاب منصوری۶۲بابلفریدونکنارروانشناسی استثناییفوق لیسانس
۲۰۴مهدی محسنی۶۶فریدونکنارفریدونکنارروانشناسی عمومیلیسانس
۲۰۸سمیه نوروزی۶۰فریدونکنارفریدونکنارروانشناسی عمومیفوق لیسانس
۲۱۲بهاره نریمانی۵۹فریدونکنارفریدونکنارروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۲۱۳محبوبه منجمی کناری۶۸فریدونکنارفریدونکنارعلوم تربیتیلیسانس
۲۱۴سیده فاضله بابایی۶۹فریدونکنارفریدونکنارروانشناسیلیسانس
۲۲۴حدیث حبیب زاده۶۶فریدونکنارفریدونکنارروانشناسیلیسانس
۲۲۵مائده خبازی کناری۷۱فریدونکنارفریدونکنارروانشناسیفوق لیسانس
۲۲۹ریحانه دیانتی کناری۶۲فریدونکنارفریدونکنارروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۲۳۰مائده بصیر۶۲فریدونکنارفریدونکنارروانشناسی عمومیلیسانس
۲۳۹زهرا یوسفی۶۸فریدونکنارفریدونکنارعلوم تربیتیلیسانس
۲۴۳ذبیح الله حسینی۶۷فریدونکنارفریدونکنارروانشناسی عمومیفوق لیسانس
۴۲۶لیلا جعفریان عربی۵۷بابلسرفریدونکنارروانشناسی عمومیلیسانس
گروه روانشناسی شهرستان عباس آباد
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدمحل تولدمحل سکونتمحل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱۰۳محمدحسن معافی۱۳۶۵تنکابنعباس آبادعباس آبادروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۱۲معصومه طالشی۱۳۶۱تنکابنعباس آبادعباس آبادروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۱۶زهره آهنگر قربانی۱۳۶۶عباس آبادعباس آبادعباس آبادروانشناسی عمومیفوق لیسانس
۱۱۷معصومه شهسواری۱۳۶۳تنکابنعباس آبادعباس آبادروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۲۰زهرا غلامی۱۳۵۹تنکابنتنکابنعباس آبادروانشناسی تربیتیفوق لیسانس
۱۲۱مریم حسین زاده۱۳۶۳نوشهرسلمان شهرعباس آبادروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۲۶سمانه میرزا امرجی۱۳۶۲تنکابنعباس آبادعباس آبادروانشناسی بالینیلیسانس
۱۲۹فاطمه قاسمی ثانی۱۳۶۷رامسرعباس آبادعباس آبادروانشناسی عمومیلیسانس
۱۳۳فروغ وکیلی۶۴نوشهرعباس آبادعباس آبادروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۳۹حبیبه الغوثی۶۴چالوسسلمان شهرعباس آبادروانشناسی بالینیفوق لیسانس
۱۴۳سارا شهبازی۶۵تنکابنسلمان شهرعباس آبادروانشناسی عمومیفوق لیسانس
۴۱۶فاطمه دادو۵۵نوشهرکلاردشتعباس آبادروانشناسی بالینیلیسانس
کروه مددکاری میاندرود
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدشهرمحل سکونتشهر محل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱۶۶مجتبی باقری۱۳۶۰میاندرودمیاندرودمددکاری اجتماعیلیسانس
۱۶۸ضحاءرجبیان۱۳۶۷سورکمیاندرودعلوم اجتماعیلیسانس
۱۶۹مارال شاهد۱۳۷۲میاندرودمیاندرودعلوم اجتماعیلیسانس
۱۷۰فرزانه سهاله۱۳۷۰ساریمیاندرودعلوم اجتماعیلیسانس
۱۷۲ندا  زاهدی۱۳۶۷ساریمیاندرودمددکاری اجتماعیفوق لیسانس
۱۷۴فاطمه خندان اسرمی۱۳۶۸میاندرودمیاندرودعلوم اجتماعیلیسانس
۱۶۷فامه زهرا اسماعیل زاده۱۳۷۳میاندرودمیاندرودمددکاری اجتماعیلیسانس
گروه مددکاری سوادکوه
شماره کارتنام نام خانوادگیمحل تولدشهرمحل سکونتشهر محل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱۵۷زینب فیروزیقائمشهرقائمشهرسوادکوهمددکاری اجتماعیلیسانس
۱۶۰نسرین ملکی سرابگردانیسوادکوهسوادکوهسوادکوهعلوم اجتماعیلیسانس
خدیجه فریدونیقلئم شهرسوادکوهسوادکوهعلوم تربیتیفوق لیسانس
۱۶۲مینا محتشمسوادکوهسوادکوهسوادکوهمددکار اجتماعیلیسانس
۱۶۳زلیخا فغانیسوادکوهسوادکوهسوادکوهمددکاری اجتماعیلیسانس
سعیده صالحی کمرودیسوادکوهسوادکوهسوادکوهعلوم تربیتیلیسانس
گروه مددکاری جویبار
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدشهرمحل سکونتشهر محل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱۲۲نکین عینی۶۹جویبارجویبارعلوم اجتماعیفوق لیسانس
۱۲۷صدیقه تقی زاده۶۰جویبارجویبارعلوم اجتماعیفوق لیسانس
۱۲۹منصوره شیفته۶۸جویبارجویبارپزوهش علوم اجتماعیفوق لیسانس
۱۳۴راضیه علیپور۷۰جویبارجویبارعلوم اجتماعیلیسانس
۱۴۶فاطمه قنبری۷۳قائمشهرجویبارمددکاری اجتماعیلیسانس
۱۴۸زهرا ناظری۶۵جویبارجویبارمددکاری اجتماعیفوق لیسانس
۱۴۹زهرا قادری۶۵جویبارجویبارعلوم اجتماعیلیسانس
۱۵۱رضا رحیمی سراجی۶۵جویبارجویبارعلوم اجتماعیفوق لیسانس
۱۵۳محمد زکریایی۶۹جویبارجویبارعلوم اجتماعیلیسانس
گروه مددکاری فریدونکنار
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدشهرمحل سکونتشهر محل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱۱۲مریم محمدی فیروز جائی۷۳بابلسرفریدونکنارعلوم اجتماعیلیسانس
۱۱۳معصومه حمیدی کناری۷۰فریدونکنارفریدونکنارمددکاری اجتماعیلیسانس
۱۱۴فاطمه نوروزی حیدری۶۹فریدونکنارفریدونکنارعلوم اجتماعیلیسانس
۱۱۷زینب رضا نژاد میری۶۵فریدونکنارفریدونکنارمددکاری اجتماعیلیسانس
۱۱۸مائده یحیی پور جلالی۶۷فریدونکنارفریدونکنارمددکاری اجتماعیلیسانس
۱۱۹زینب عظیمی روشن۶۱فریدونکنارفریدونکنارمددکاری اجتماعیلیسانس
گروه مددکاری شهرستان نور
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدمحل تولدشهرمحل سکونتشهر محل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱۰۵عاطفه کمالی۶۷آملنورنورعلوم اجتماعیلیسانس
۱۰۶آرزو باید۶۷نورنورنورعلوم اجتماعی و جامعه شناسیلیسانس
۱۰۷بهجت مقیسه۵۹سبزوارنورنورعلوم اجتماعیلیسانس
۱۰۸زلیخا عقیلی۶۰نورنورنورعلوم اجتماعیلیسانس
۱۰۹طاهره رحمانی  نژاد۷۰نورنورنورعلوم اجتماعیلیسانس
۱۱۱سمانه فلاح گنجی۶۶بابلنورنورعلوم اجتماعیلیسانس
گروه مددکاری عباس آباد
شماره کارتنام نام خانوادگیسال تولدمحل تولدشهرمحل سکونتشهر محل ثبت نامرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
۱۰۱مریم شیرج پور۶۲تنکابنعباس آبادعباس آبادعلوم اجتماعیلیسانس
۱۰۲فاطمه پورابراهیم۱۳۶۶نوشهرعباس آبادعباس آبادعلوم اجتماعیلیسانس
۱۲۴پری ناز الغوثی۱۳۷۱کلاردشتعباس آبادعباس آبادلیسانس
۱۴۰مرضیه درویش امیری۱۳۶۵چالوسعباس ابادعباس ابادلیسانس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها