نتایج یک و نیم برابر ظرفیت آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی راه و شهرسازی مازندران

نتایج یک و نیم برابر ظرفیت آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی راه و شهرسازی مازندران به شرح جدول ذیل اعلام گردید. نفرات اصلی اعلام شده میبایست در اسرع وقت به اداره کل راه و شهرسازی مازندران واقع در خیابان انقلاب – روبروی استانداری – ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران مراجعه فرمایند.

لازم به ذکر است نتایج داوطلبین متقاضی در رشته های ذیل متعاقبا در هفته های آتی اعلام خواهد شد:

۱- رشته حسابداری شهرستان چالوس

۲- مهندس راه و ساختمان شهرستان های بهشهر و نوشهر

۳- کارشناس ارتباط و مخابرات شهرستان قائم شهر

۴- کارشناس حقوقی شهرستان نور

۵- کارشناس شهرسازی و معماری شهرستان جویبار

نتایج یک و نیم برابر ظرفیت آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی راه و شهرسازی مازندران

ردیفنام دستگاهنامنام خانوادگینام پدرشماره شناسنامهرشته شغلیمحل خدمت

وضعیت

۱

راه و شهرسازی استان مازندران

فاطمه

صداقتی

محمدعلی

۷۳۳۶

حسابدار

بهشهر

اصلی

۲

راه و شهرسازی استان مازندران

زهرا

اصغری

صفرقلی

۸۹۵۲

حسابدار

بهشهر

ذخیره

۳

راه و شهرسازی استان مازندران

عاطفه

جلیلی کناری

خلیل

۶۴۷

حسابدار

محمودآباد

اصلی

۴

راه و شهرسازی استان مازندران

کوثر

امینی

خلیل

۲۰۸۰۱۵۸۰۱۵

حسابدار

محمودآباد

ذخیره

۵

راه و شهرسازی استان مازندران

سحر

ایزدی

الیاس

۳۷۴

حسابدار

نور

اصلی

۶

راه و شهرسازی استان مازندران

فاطمه

محمدزاده

فضل اله

۳

حسابدار

نور

ذخیره

۷

راه و شهرسازی استان مازندران

اسماعیل

فولادی سوادکوهی

اسداله

۸۲۹۳۹۰۱۶

مهندس راه و ساختمان

نکا

اصلی

۸

راه و شهرسازی استان مازندران

محمدرضا

یحیایی

لطف اله

۱۲۲۵

مهندس راه و ساختمان

نکا

ذخیره

۹

راه و شهرسازی استان مازندران

جواد

معینی کوچکسرایی

علی اصغر

۲۹۰

مهندس راه و ساختمان

تنکابن

اصلی

۱۰

راه و شهرسازی استان مازندران

سیدسهیل

ابوهاشمی مقدم

سید مصطفی

۲۲۷۰۰۱۷۲۱۸

مهندس راه و ساختمان

تنکابن

ذخیره

۱۱

راه و شهرسازی استان مازندران

نازنین

رعیت دوست تلوئی

جمشید

۱۴

مهندس راه و ساختمان

جویبار

اصلی

۱۲

راه و شهرسازی استان مازندران

مهناز

پاشازاد آزاد

هوشنگ

۱

مهندس راه و ساختمان

جویبار

ذخیره

۱۳

راه و شهرسازی استان مازندران

سیده معصومه

حسینی سنگ نو

سید شاهدین

۲۷۵۴

مهندس راه و ساختمان

رامسر

اصلی

۱۴

راه و شهرسازی استان مازندران

زهرا

بحری

جعفر

۱۹

مهندس راه و ساختمان

رامسر

ذخیره

۱۵

راه و شهرسازی استان مازندران

وحید

علیزاده میردارکلایی

مسعود

۲۷۰۹

مهندس راه و ساختمان

سوادکوه

اصلی

۱۶

راه و شهرسازی استان مازندران

باقر

صادقی بایعکلایی

محمدیوسف

۲۴۹

مهندس راه و ساختمان

سوادکوه

اصلی

۱۷

راه و شهرسازی استان مازندران

علیرضا

کجوری گشنیانی

بهروز

۱

مهندس راه و ساختمان

سوادکوه

ذخیره

۱۸

راه و شهرسازی استان مازندران

جابر

نصیری لاریمی

حسین

۳۶۲

مهندس راه و ساختمان

عباس آباد

اصلی

۱۹

راه و شهرسازی استان مازندران

محمد

غفاری مقدم

یعقوبعلی

۹۶

مهندس راه و ساختمان

عباس آباد

ذخیره

۲۰

راه و شهرسازی استان مازندران

هادی

عباسپور دلاور

عسگری

۳

مهندس راه و ساختمان

فریدونکنار

اصلی

۲۱

راه و شهرسازی استان مازندران

علی

چراغعلی زاده

حسینجان

۱۲۵۶

مهندس راه و ساختمان

فریدونکنار

ذخیره

۲۲

راه و شهرسازی استان مازندران

محمد

صادقی کلاگر

زین العابدین

۲۲

مهندس راه و ساختمان

گلوگاه

اصلی

۲۳

راه و شهرسازی استان مازندران

حسن

فغانی سراجی

پرویز

۸۱

مهندس راه و ساختمان

گلوگاه

اصلی

۲۴

راه و شهرسازی استان مازندران

حسین

گنجیان

چنگیز

۴۲

مهندس راه و ساختمان

گلوگاه

ذخیره

۲۵

راه و شهرسازی استان مازندران

یاسر

رجبی کیاسری

محمدعلی

۳۲۲

مهندس راه و ساختمان

میاندرود

اصلی

۲۶

راه و شهرسازی استان مازندران

سروش

طالبی جویباری

محمود

۱۳۲۲

مهندس راه و ساختمان

میاندرود

ذخیره

۲۷

راه و شهرسازی استان مازندران

علیرضا

چاله کایی

عباسعلی

۴۰۸

مهندس راه و ساختمان

نور

اصلی

۲۸

راه و شهرسازی استان مازندران

محسن

فتاحی

محمد

۵۰۳۳

مهندس راه و ساختمان

نور

ذخیره

۲۹

راه و شهرسازی استان مازندران

سعید

قاسم نژاد بانی

حسن

۵۹۷

مهندس راه و ساختمان

هراز آمل

اصلی

۳۰

راه و شهرسازی استان مازندران

احمد

شیرازی

محمدعلی

۱۹۵۵

مهندس راه و ساختمان

هراز آمل

ذخیره

۳۱

راه و شهرسازی استان مازندران

سید جابر

الهقی پور

سید ابراهیم

۵۲۷

کارشناس ارتباطات و مخابرات

بابل

اصلی

۳۲

راه و شهرسازی استان مازندران

حسن

پور رمضان سارزی

احمد

۲۵۰

کارشناس ارتباطات و مخابرات

بابل

ذخیره

۳۳

راه و شهرسازی استان مازندران

محمد

قنبری محلی

عباس

۷۰

کارشناس ارتباطات و مخابرات

بهشهر

اصلی

۳۴

راه و شهرسازی استان مازندران

علیرضا

انصاری

محمد

۴۹۲۷

کارشناس ارتباطات و مخابرات

بهشهر

ذخیره

۳۵

راه و شهرسازی استان مازندران

سید کیوان

بابایی

سید موسی

۶۹

کارشناس ارتباطات و مخابرات

بابلسر

اصلی

۳۶

راه و شهرسازی استان مازندران

عادل

اصغرنیارکی

نبی اله

۱۴۹

کارشناس ارتباطات و مخابرات

بابلسر

ذخیره

۳۷

راه و شهرسازی استان مازندران

وحید

خلخالی

عبداله

۴۲

کارشناس ارتباطات و مخابرات

رامسر

اصلی

۳۸

راه و شهرسازی استان مازندران

احمدعلی

قاسم سلمرودی

حسن

۷۸۷

کارشناس ارتباطات و مخابرات

رامسر

ذخیره

۳۹

راه و شهرسازی استان مازندران

سجاد

احمدی

جمشید

۹۹

کارشناس ارتباطات و مخابرات

سوادکوه

اصلی

۴۰

راه و شهرسازی استان مازندران

رضا

علیزاده

عرب علی

۵۴۲۰

کارشناس ارتباطات و مخابرات

سوادکوه

ذخیره

۴۱

راه و شهرسازی استان مازندران

وحید

جعفر زاده

شریف

۲

کارشناس ارتباطات و مخابرات

محمودآباد

اصلی

۴۲

راه و شهرسازی استان مازندران

مهدی

شکری زاده

علیرضا

۱۰

کارشناس ارتباطات و مخابرات

محمودآباد

ذخیره

۴۳

راه و شهرسازی استان مازندران

محمدرضا

یزدانی

کامیاب

۱۷۵۱

کارشناس ارتباطات و مخابرات

نور

اصلی

۴۴

راه و شهرسازی استان مازندران

حمزه

قمی

حسن

۸

کارشناس ارتباطات و مخابرات

نور

ذخیره

۴۵

راه و شهرسازی استان مازندران

میلاد

قمی اویلی

افراسیاب

۲۲۷۹

کارشناس ارتباطات و مخابرات

نوشهر

اصلی

۴۶

راه و شهرسازی استان مازندران

محمد

جهاندارلاشکی

جمشید

۶۸

کارشناس ارتباطات و مخابرات

نوشهرذخیره
۴۷راه و شهرسازی استان مازندرانحامدروانگردشیروان۲۷کارشناس ارتباطات و مخابراتهراز آملاصلی
۴۸راه و شهرسازی استان مازندرانعامرمشرفیمرتضی۲۰۱۹کارشناس ارتباطات و مخابراتهراز آملذخیره
۴۹راه و شهرسازی استان مازندرانسیدمهدیحسینیسیدمرتضی۱۱۹۷۳کارشناس امور حقوقیبابلاصلی
۵۰راه و شهرسازی استان مازندرانعمادعلی جان زاده سرستیبهرام۸۳۳کارشناس امور حقوقیبابلذخیره
۵۱راه و شهرسازی استان مازندرانمحبوبهطالبی رستمیعنایت۱۱۳۷کارشناس امور حقوقیبهشهراصلی
۵۲راه و شهرسازی استان مازندرانمائدهمحمدنژاد کلکناریمجتبی۲۱۵۸کارشناس امور حقوقیبهشهراصلی
۵۳راه و شهرسازی استان مازندرانمهلاقاسمی لمراسکیاسماعیل۲۱۵کارشناس امور حقوقیبهشهرذخیره
۵۴راه و شهرسازی استان مازندرانکریمحافظ دهلویغلامعلی۱۹۹۸کارشناس امور حقوقیقائم شهراصلی
۵۵راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدحسینمهربان نژاد کلاگریسیروس۵۷کارشناس امور حقوقیقائم شهرذخیره
۵۶راه و شهرسازی استان مازندرانفضل الهموسی نژادجلیل۱۹کارشناس امور حقوقینکااصلی
۵۷راه و شهرسازی استان مازندرانمریمکریمیعلی اکبر۱۲۹۵کارشناس امور حقوقیآملاصلی
۵۸راه و شهرسازی استان مازندرانمهدیهپرویزی مقدممحمدرضا۱۹۲۰کارشناس امور حقوقیآملاصلی
۵۹راه و شهرسازی استان مازندرانمعصومهرستم نژاد چراتیحسین۱۰۷۰۱کارشناس امور حقوقیآملذخیره
۶۰راه و شهرسازی استان مازندرانفرشتهجمالیزلفعلی۵۸۲۰۰۱۱۶۷۸کارشناس امور حقوقیبابلسراصلی
۶۱راه و شهرسازی استان مازندرانسیده فاطرهحسینی ایمنیسید نادر۲۰۴کارشناس امور حقوقیبابلسراصلی
۶۲راه و شهرسازی استان مازندرانمناقلی پور کنعانیمحمدرضا۶۱۶۶کارشناس امور حقوقیبابلسرذخیره
۶۳راه و شهرسازی استان مازندرانامینالهیاناسماعیل۳۷۷کارشناس امور حقوقیتنکابناصلی
۶۴راه و شهرسازی استان مازندرانمحدثهرضاییعلی میرزا۳۰کارشناس امور حقوقیجویباراصلی
۶۵راه و شهرسازی استان مازندرانسمیهداوودی دیوکلاییخیراله۶۶کارشناس امور حقوقیجویبارذخیره
۶۶راه و شهرسازی استان مازندرانفاطمهمرادی فردفریدون۹۸کارشناس امور حقوقیرامسراصلی
۶۷راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدجعفرباقری خلیلیجعفر۱۶۵کارشناس امور حقوقیرامسراصلی
۶۸راه و شهرسازی استان مازندرانصمدامینشمسعلی۲۹کارشناس امور حقوقیرامسرذخیره
۶۹راه و شهرسازی استان مازندرانمهدیداداشیکیامرث۴۱کارشناس امور حقوقیسوادکوهاصلی
۷۰راه و شهرسازی استان مازندرانحسیندرویشی شورکائیسعید۹۵۹کارشناس امور حقوقیگلوگاهاصلی
۷۱راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدکریمیعبدالعلی۳۴۸کارشناس امور حقوقیگلوگاهذخیره
۷۲راه و شهرسازی استان مازندرانمسعودمجیدیحسنعلی۲۷کارشناس امور حقوقیمحمودآباداصلی
۷۳راه و شهرسازی استان مازندرانعبدالمهدینبی زادهوحیدرضا۲۳۶کارشناس امور حقوقیمحمودآبادذخیره
۷۴راه و شهرسازی استان مازندرانرضوانمهدویمحمدرضا۲۰۸۰۰۸۷۹۲۴کارشناس امور حقوقیمیاندروداصلی
۷۵راه و شهرسازی استان مازندرانحسنامیریرمضان۱۰۱۵کارشناس امور حقوقیمیاندرودذخیره
۷۶راه و شهرسازی استان مازندراننبی الهزارعرضاعلی۳۳کارشناس امور حقوقیهراز آملاصلی
۷۷راه و شهرسازی استان مازندرانسید یاسرکاظم نژادسید علیرضا۲۴مسئول خدمات مالیبابلسراصلی
۷۸راه و شهرسازی استان مازندرانحمیدکمالیباباعلی۶۶۴۱مسئول خدمات مالیبابلسرذخیره
۷۹راه و شهرسازی استان مازندراناسماعیلگلیجصمد۱۹مسئول خدمات مالیتنکابناصلی
۸۰راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدشاهریحشمت اله۲۲۱۰۰۳۲۰۷۵مسئول خدمات مالیتنکابنذخیره
۸۱راه و شهرسازی استان مازندرانزهیررودگر نارنج بنمهدی۱۴مسئول خدمات مالیچالوساصلی
۸۲راه و شهرسازی استان مازندرانداوودباحشمت جویبارینقی۲۸۴مسئول خدمات مالینوشهراصلی
۸۳راه و شهرسازی استان مازندراناکبررشیدطهماسقلی۶۰مسئول خدمات مالیهراز آملاصلی
۸۴راه و شهرسازی استان مازندرانمهرانحسین پور تبارعلی۲۱۳۰۰۰۱۰۴۱مسئول خدمات مالیهراز آملذخیره
۸۵راه و شهرسازی استان مازندرانمصطفیمنعمیمنصور۲۰۵۰۱۳۳۹۵۲مسئول خدمات اداریبابلسراصلی
۸۶راه و شهرسازی استان مازندرانسید محسنحسینیسید علی۳۴۰مسئول خدمات اداریچالوساصلی
۸۷راه و شهرسازی استان مازندرانسعیدآزادیوسف۱۴۷مسئول خدمات اداریچالوسذخیره
۸۸راه و شهرسازی استان مازندرانسید مجتبیهاشمی سیدکلاییسید علی۵۲۴مسئول خدمات اداریگلوگاهاصلی
۸۹راه و شهرسازی استان مازندرانمصطفیمومنی آکردیمهدی۶۵۳مسئول خدمات اداریگلوگاهذخیره
۹۰راه و شهرسازی استان مازندرانسید عبدالحمیداشرفیسید کریم۸۶مسئول خدمات اداریمحمودآباداصلی
۹۱راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدولینوریرمضان۲۷مسئول خدمات اداریمحمودآبادذخیره
۹۲راه و شهرسازی استان مازندرانمیلادقاسمیپنجعلی۱۰۷مسئول خدمات اداریهراز آملاصلی
۹۳راه و شهرسازی استان مازندرانحمزهنائیجیانکاظم۱۲۱۰مسئول خدمات اداریهراز آملذخیره
۹۴راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدعلیشیرازی رسنمیرجبعلی۱۱۴مهندس مکانیکبهشهراصلی
۹۵راه و شهرسازی استان مازندرانفضل الهاسدی گرجیرمضانعلی۶۲۹مهندس مکانیکبهشهرذخیره
۹۶راه و شهرسازی استان مازندراننورالهعزیز زاده فیروزیعزیزاله۵۳۰مهندس مکانیکقائمشهراصلی
۹۷راه و شهرسازی استان مازندرانحامدخونمریحمید۱۱۰۴۵مهندس مکانیکقائمشهرذخیره
۹۸راه و شهرسازی استان مازندرانسید پوریااورنجینسید تقی۱۲۱۶مهندس مکانیکنکااصلی
۹۹راه و شهرسازی استان مازندرانشیرواناحمدزاده کردآسیابیسیراله۱۹۶مهندس مکانیکنکاذخیره
۱۰۰راه و شهرسازی استان مازندراناحسانعلی زاده گودرزیاحمدعلی۵۳۵۳مهندس مکانیکآملاصلی
۱۰۱راه و شهرسازی استان مازندرانسید مهدیقاضی حسینیسید یوسف۴۶۶مهندس مکانیکآملذخیره
۱۰۲راه و شهرسازی استان مازندرانهدیهکردرستمیسیامک۲۰۵۰۱۴۳۵۶۷مهندس مکانیکتنکابناصلی
۱۰۳راه و شهرسازی استان مازندرانسهیلاسجودیعلی۴۰مهندس مکانیکتنکابنذخیره
۱۰۴راه و شهرسازی استان مازندرانعلیرضااذعانیمحمدحسین۰۰۱۰۲۷۹۳۷۷مهندس مکانیکچالوساصلی
۱۰۵راه و شهرسازی استان مازندرانرضارحمانیکوچک علی۱۶۱۴مهندس مکانیکچالوسذخیره
۱۰۶راه و شهرسازی استان مازندرانمجتبییوسفی سرخیحسن۸۱مهندس مکانیکسوادکوهاصلی
۱۰۷راه و شهرسازی استان مازندرانحامدداداش پور کلیجینادعلی۱۷مهندس مکانیکسوادکوهذخیره
۱۰۸راه و شهرسازی استان مازندرانسیده زینبموسوی زرینیسید حسین۴۶مهندس مکانیکنوراصلی
۱۰۹راه و شهرسازی استان مازندرانغزالهاسماعیل زادهذکریا۲۱۳۰۰۰۴۲۷۱مهندس مکانیکنورذخیره
۱۱۰راه و شهرسازی استان مازندرانمصطفیخراسانیرشید۱۴۰۴مهندس مکانیکهراز آملاصلی
۱۱۱راه و شهرسازی استان مازندرانعیسیجعفری خلفلوبهروز۹۵۴مهندس مکانیکهراز آملذخیره
۱۱۲راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدکامرانیرضا۳۵۱کارشناس امور حمل و نقلبابلاصلی
۱۱۳راه و شهرسازی استان مازندرانحسنضامنیانمحمد علی۱۲۳۸کارشناس امور حمل و نقلبابلذخیره
۱۱۴راه و شهرسازی استان مازندرانفضل الهفضلی قادیفتح اله۱۲۲کارشناس امور حمل و نقلبهشهراصلی
۱۱۵راه و شهرسازی استان مازندرانمعینیاشائیانمنصور۱۶کارشناس امور حمل و نقلآملاصلی
۱۱۶راه و شهرسازی استان مازندرانحسناعلی زاده گودرزیمحمد کاظم۱۹۸۹امور حمل و نقلبابلسراصلی
۱۱۷راه و شهرسازی استان مازندرانمجیدخواجه وندکیاکلاییاسماعیل۱۱کارشناس امور حمل و نقلچالوساصلی
۱۱۸راه و شهرسازی استان مازندرانعلیرضادلفانیمحمدرضا۶۰کارشناس امور حمل و نقلچالوسذخیره
۱۱۹راه و شهرسازی استان مازندرانامیرعنایتیبرزو۱۱۱۰۴کارشناس امور حمل و نقلگلوگاهاصلی
۱۲۰راه و شهرسازی استان مازندرانسید محسنعلی زاده کلاگرمیرمهدی۱۰۱۲کارشناس امور حمل و نقلمحمود آباداصلی
۱۲۱راه و شهرسازی استان مازندرانحامدگلچوبیانحسینعلی۷۱کارشناس امور حمل و نقلمحمودآبادذخیره
۱۲۲راه و شهرسازی استان مازندرانصاحبهکرامتی یزدیعباسعلی۷۷۳کارشناس شهرسازی و معماریآملاصلی
۱۲۳راه و شهرسازی استان مازندرانرحیمهنوریان واسکسیاسکندر۴۵کارشناس شهرسازی و معماریآملذخیره
۱۲۴راه و شهرسازی استان مازندرانسیده فاطمهشجاعی کیاسریمیراسماعیل۲۷۹کارشناس شهرسازی و معماریبابلسراصلی
۱۲۵راه و شهرسازی استان مازندرانفریبامحمودی اردبیلیمنصور۳۱۸۲کارشناس شهرسازی و معماریبابلسرذخیره
۱۲۶راه و شهرسازی استان مازندرانساراشمسذکریا۴۳۹۲کارشناس شهرسازی و معماریرامسراصلی
۱۲۷راه و شهرسازی استان مازندرانطیبهکوده حاتمیانمرتضی۳کارشناس شهرسازی و معماریرامسرذخیره
۱۲۸راه و شهرسازی استان مازندرانمیلادقاسم نژادمختار۲۸کارشناس شهرسازی و معماریسوادکوهاصلی
۱۲۹راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدزمزمسمیع۱۷۵۱کارشناس شهرسازی و معماریسوادکوهذخیره
۱۳۰راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدباکریعلی اکبر۷۵کارشناس شهرسازی و معماریعباس آباداصلی
۱۳۱راه و شهرسازی استان مازندرانامیرروائیرضوان اله۳کارشناس شهرسازی و معماریعباس آبادذخیره
۱۳۲راه و شهرسازی استان مازندرانمریممرادیعلی محمد۲۰۳۸کارشناس شهرسازی و معماریفریدونکناراصلی
۱۳۳راه و شهرسازی استان مازندرانمریمیوسفی احمدچالیمحسن۴۵۱۱کارشناس شهرسازی و معماریفریدونکنارذخیره
۱۳۴راه و شهرسازی استان مازندرانیاسرقاسمیابوذر۲۵۳کارشناس شهرسازی و معماریگلوگاهاصلی
۱۳۵راه و شهرسازی استان مازندرانحمیدرضااسکندریهوشنگ۲۹۹کارشناس شهرسازی و معماریگلوگاهذخیره
۱۳۶راه و شهرسازی استان مازندرانسید وحیدهاشمیسید یوسف۴۳۳۰کارشناس شهرسازی و معماریمیاندروداصلی
۱۳۷راه و شهرسازی استان مازندرانعسگریمعصوم نیا بیشهمهدی۲۳۴۰کارشناس شهرسازی و معماریمیاندرودذخیره
۱۳۸راه و شهرسازی استان مازندرانمحمد مهدیخالصیناصر۹۷۴کارشناس شهرسازی و معماریهراز آملاصلی
۱۳۹راه و شهرسازی استان مازندرانمیلادهدایت تبار شیادهحسن۵۰۴۷کارشناس شهرسازی و معماریهراز آملذخیره
۱۴۰راه و شهرسازی استان مازندرانطاهرهنورمحمدییداله۱۴۵۹کارشناس معماری داخلیآملاصلی
۱۴۱راه و شهرسازی استان مازندراناعظمتبار جعفری قلی پیشهمحمود۲۳۹۶کارشناس معماری داخلیآملذخیره
۱۴۲راه و شهرسازی استان مازندرانمهدیرحیمی واسکسیمصطفی۵۱۲۳کارشناس معماری داخلیرامسراصلی
۱۴۳راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدبابائی چمازکتیشعبانعلی۹۳کارشناس معماری داخلیرامسرذخیره
۱۴۴راه و شهرسازی استان مازندرانمحمودآهاراحمد۱کارشناس معماری داخلیمحمودآباداصلی
۱۴۵راه و شهرسازی استان مازندرانمحمدواثقیجعفر۴۲۷۳کارشناس معماری داخلیمحمودآبادذخیره
۱۴۶راه و شهرسازی استان مازندرانماریهمهران نژاداصغر۲۶۶۱کارشناس معماری داخلینوراصلی
۱۴۷راه و شهرسازی استان مازندرانسپیدهحیدرزادهحیدر۲۲۲۰۰۰۴۹۰۲کارشناس معماری داخلینورذخیره

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها