crm didar

طرح کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان برای افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولت

طرح نو کمیسیون برای افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولت

 کابل، ۲۰ جدی ١٣٩۶ ـ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز پالیسی‌یی را به منظور افزایش مشارکت زنان در نهادهای دولت منتشر کرد. این پالیسی تلاش‌های کمیسیون را در راستای فراهم‌آوری فرصت‌های برابر کاری میان مردان و زنان، برجسته می‌سازد.

طرح این پالیسی، در پی آن منتشر می‌شود که بر بنیاد یک گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از چه‌گونگی اصلاحات در اداره‌های خدمات ملکی، شکاف کلانی در تناسب استخدام زنان و مردان، به‌ویژه در ولایات، وجود دارد، شکافی که به سبب عواملی هم‌چون ناامنی در بسیاری از ولایات، ساختار سنتی جامعه، کمبود مراکز آموزشی و تحصیلی در ولایات، مشکلات موجود در روش‌های استخدام، نبود امتیازات خاص برای زنان و… پدیدار شده است. این گزارش یک بار دیگر، مسألۀ حضور کم‌رنگ زنان در ادارات و تبعات آن را به پیش کشید. از همان روی، کمیسیون اصلاحات اداری، ریختن طرحی را زیر نام «پالیسی افزایش مشارکت زنان در اداره‌های خدمات ملکی» روی دست گرفت.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دربارۀ این طرح گفت: «رفتار تبعیض‌آمیز در استفاده از فرصت‌های شغلی، به‌ویژه در خصوص زنان، اصل مؤثریت، مالکیت فعالیت‌ها و انصاف را نقض می‌کند و بدین لحاظ، مکلفیت همگانی است تا محیط کاری و روش‌های اشتغال، به گونه‌یی عیار شوند که این معضل اساسی را در دستگاه خدمات ملکی کشور از ببین ببریم.»

آقای نادری افزود: «زنان بخش بزرگی از نیروی کار را در جامعه می‌سازند و بر ماست که سهم اندک کنونی آنان را افزایش بدهیم، از ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان در توسعۀ کشور استفاده کنیم و برای‌شان فرصت‌ بسازیم.»

تبسم ولایت نیرو، کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «برابری جنسیتی مسؤولیت فردی و اجتماعی همۀ ما است. این گونه پالیسی‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که ما دیدگاه خود را دگرگون بسازیم و عملکرد خود را تغییر بدهیم.»

پالیسی افزایش مشارکت زنان پیش‌نهادهایی را برای مراحل پیش از استخدام، مراحل در جریان استخدام و مراحل پس از استخدام را مطرح می‌کند. پیش‌نهادها مواردی هم‌چون مصونیت در محیط کار، مصونیت امنیتی و مصونیت اجتماعی را در بر می‌گیرد. پالیسی هم‌چنان پیش‌نهاد می‌کند که معیارهای سخت‌گیرانه در خدمات ملکی باید آسان‌تر شود.

این پالیسی بر مبنای مشاهدات و تجربیات روزمرۀ زنان در محیط کار و تحلیل نقادانه از وضعیت زنان کارکن در افغانستان تهیه شده است و هدف اصلی آن، فراهم‌‌آوری سهولت‌های ممکن برای زنان و به میان آوردن محیط کاری مصون، و تشویق آنان برای افزایش و سهم‌گیری بیش‌تر در خدمات ملکی است. مخاطب این پالیسی تمام اداره‌های خدمات ملکی در افغانستان است و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نخستین تطبیق‌کنندۀ این سند به گونۀ مؤثر و مثمر است و سایر ادارات خدمات ملکی نیز در زمینۀ تطبیق آن مسؤولیت دارند.کمیسیون از تطبیق این پالیسی در نهادهای دولت نظارت می‌کند.

بر پایۀ تعهدات حکومت با مردم و جامعۀ جهانی، مشارکت زنان در اداره‌های خدمات ملکی، در سال‌ ۲۰۱۸ باید افزایش ۲ درصدی داشته باشد. این رقم، تا سال ۲۰۲۰ باید به ۳۰ درصد برسد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها