crm didar

ضریب نفوذ اینترنت ۱۱ درصد

نتایج طرح “آمارگیری از کاربران اینترنت” که برای اولین بار در دی ماه سال گذشته توسط مرکز آمار ایران به اجرا گذاشته‌ شد، نشان می‌دهد ضریب نفوذ اینترنت در کشور در سال گذشته به ۱/۱۱ درصد رسیده است. هدف اصلی از اجرای این طرح که به درخواست شرکت‌ فناوری اطلاعات و با همکاری پژوهشکده‌ آمار به اجرا درآمده است، برآورد ضریب نفوذ اینترنت در کشور است.

ضریب نفوذ اینترنت یکی از شاخص‌های مهم در حوزه‌ فناوری اطلاعات کشورها و در زمره شاخص‌های اهداف توسعه‌ هزاره است که منظور از آن نسبت جمعیت استفاده کننده از اینترنت در کشور به کل جمعیت کشور ضرب در ۱۰۰ است. روش آمارگیری در این طرح، نمونه گیری است که با مراجعه به ۹۸۹۸۲ خانوار و تکمیل پرسشنامه برای آن‌ها توسط مامور آمارگیری و توسط خانوار (برای خانوارهای دارای کاربر اینترنت) انجام شده است.

نگاهی به اهم نتایج طرح نشان می‌دهد که در سال گذشته، از مجموع ۸/۱۸ میلیون خانوار کشور، در حدود نیم میلیون خانوار (۵/۲۶ درصد) در محل سکونت و یا در محل‌های دیگر از اینترنت استفاده کرده‌اند، بدین ترتیب که حداقل یک عضو این خانوارها، کاربر اینترنت بوده است. این سهم برای خانوارهای شهری کشور بالغ بر ۱/۳۴ درصد و برای خانوارهای روستایی کشور حدود ۸/۸ درصد بوده است.

در دوره‌ی مورد نظر، از کل ۸/۷۱ میلیون نفر جمعیت کشور، ۹۶/۷ میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند. بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور، ۱/۱۱ درصد است، بدین معنا که از هر ۱۰۰ نفر جمعیت کشور، در حدود ۱۱ نفر در زمان آماری طرح از اینترنت استفاده کرده‌اند.

این ضریب در نقاط شهری کشور ۱۵ درصد ودر نقاط روستایی سه درصد بوده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت برای جمعیت ۱۰ تا ۵۹ ساله‌ی کشور ۹/۱۳ درصد به دست آمده است.

از کل کاربران اینترنت کشور، ۸/۲۸ درصد در استان تهران زندگی می‌کنند. همچنین بیش‌ترین ضریب نفوذ اینترنت در کشور به ترتیب مربوط به استان تهران با ۴/۱۶ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳/۳ درصد است.

از مجموع کاربران اینترنت در کشور، ۲/۷۵ درصد حداقل در محل سکونت خود، ۱۵ درصد حداقل در محل کار خود، ۲۶ درصد حداقل در کافی‌نت و ۹/۱۴ درصد حداقل در محل تحصیل خود از اینترنت استفاده کرده‌اند.

همچنین براساس نتایج طرح، از مجموع کاربران اینترنت کشور که در محل سکونت خود از اینترنت استفاده کرده‌اند، نحوه‌ی دسترسی ۹/۹۱ درصد از طریق Dial up بوده است.

از مجموع خانوارهای کشور در سال ۱۳۸۷، در حدود ۱/۸۵ درصد در محل سکونت خود دارای تلفن ثابت و ۲/۳۰ درصد دارای رایانه‌ بوده‌اند. حدود ۳/۷۱ درصد از خانوارهای کشور دارای حداقل یک عضو با تلفن همراه بوده‌اند. این سهم ها برای نقاط شهری به ترتیب ۱/۸۹ ، ۶/۳۸ و ۸/۷۷ درصد و برای نقاط روستایی نیز به ترتیب ۷/۷۵، ۶/۱۰ و ۲/۵۶ درصد بوده است.

ارقام مذکور شامل افرادی که از طریق گوشی تلفن همراه با GPRS به اینترنت اتصال می‌یابند، نیست.

به نقل از مدیا نیوز

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها