معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تأکید کرد فرآیند تبدیل وضعیت ۳هزار نیروی انسانی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که دارای کارنامه آزمون استخدامی ادواری هستند تا پایان سال جاری به طور کامل اجرایی می شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید در همایش سراسری مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور گفت: «با توجه به تهیه سند نیروی انسانی وزارت علوم، سهمیه استخدامی مراکز آموزش عالی کشور در حال نهایی شدن با سازمان امور اداری و استخدامی است و انشاءالله اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آزمون استخدامی برای جذب نیروی جدید برگزار می‌شود.»

او افزود: «نیروهای قراردادی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که در این آزمون شرکت کنند با توجه به سنوات خدمت دارای امتیاز خواهند بود و با توجه به نمره آزمون، بررسی سوابق و مصاحبه تخصصی بهترین نیروهای انسانی برای دانشگاه‌ها جذب خواهند شد.»

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: «سند توسعه منابع انسانی دانشگاه‌های کشور با کار کارشناسی سه ساله به اتمام رسید و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه شد و براساس این سند، به نسبت هر ۲۰ نفر دانشجو در دانشگاهها یک استاد و به ازای هر استاد یک کارمند خواهیم داشت.»

او ادامه داد: «سال ۱۳۹۲ در همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، آیین نامه استخدامی کارکنان اجرا شده است. پس از ۳ سال تجربه اجرا و بررسی نقاط ضعف و قوت، اصلاحاتی در این آیین نامه اعمال شده است که در نیمه اول سال ۱۳۹۶ در هیأت امنای تک تک دانشگاه‌ها به صورت جداگانه مطرح و تصویب خواهد شد.»