crm didar

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش اداری، فنی، خدمات، و پشتیبانی به تعداد ۱۹۰ نفر

” آگهی مناقصه عمومی ”
شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در بخش اداری، فنی، خدمات، و پشتیبانی به تعداد ۱۹۰ نفر  برابر نمونه قرارداد پیوست از طریق آگهی مناقصه عمومی به بخش خصوصی اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای خدماتی دارای گواهی صلاحیت خدمات پیمانکاری سال ۹۶ از اداره کل تعاون،کار و امور اجتماعی می‌توانند از تاریخ ۹۶/۱۱/۲۵ لغایت آخر وقت اداری مورخ  ۹۶/۱۲/۵ به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس گرگان –میدان شهرداری– شهرداری گرگان-طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR مراجعه  و ضمن دریافت اسناد و مدارک مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه آن در پاکت الف(تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب (اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت،تأییدیه از اداره کل تعاون ،کار و امور اجتماعی، رزومه، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده درپاکت لاک ومهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس: گرگان–میدان شهرداری– شهرداری گرگان اقدام نمایند.
شرایط،اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه عمومی :
*کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد .
* متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
*تضمین شرکت در مناقصه  مبلغ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب جاری ۰۲۰۵۰۴۹۷۹۰۰۰۰  نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان به نام شهرداری گرگان به شرح مدت زمان تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد.
*شرکت هایی که دارای سابقه همکاری با شهرداری می باشند در صورت وجود بدهی به شهرداری تحت هر عنوان باید قبل از آزادسازی تضمین شرکت در مناقصه نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمایند در غیر اینصورت به میزان مبلغ بدهی تضمین شرکت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد .
* اعتبار پروژه  از محل ردیف ۲۰۵۱۲ خدمات قراردادی بودجه جاری سال ۹۷ شهرداری تامین می گردد.
* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه رادارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف، اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت،تأییدیه از اداره کل تعاون وکار و امور اجتماعی، رزومه، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه در پاکت ب و پیشنهاد و آنالیز قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی و شرایط، اسناد و مدارک موردنیاز مناقصه می باشند.
* متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند مکلف به رعایت مفاد ماده ۵ پیش‌نویس قرارداد پیوست آگهی مربوط به تعهدات پیمانکار می‌باشند و هیچگونه قصوری بعد از زمان ابلاغ و عقد قرارداد از ناحیه پیمانکار پذیرفته نیست و وفق مواد قرارداد و آئین نامه معاملات شهرداری اقدام می‌گردد.
* معیارها و روش ارزیابی کیفی و کمی  شرکت کنندگان براساس ارائه رزومه (مفاصاحساب تأمین اجتماعی به همراه قراردادهای مربوطه) اجرای پروژه های مشابه تعیین می‌گردد.
* هزینه انتشارآگهی  و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه  به عهده برنده مناقصه می باشد.
* مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل  پنج درصد(۵% ) مبلغ اولیه پیمان اخذ، پرداخت و مستهلک می گردد.
* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.
* مدت زمان اجرای پروژه ۱۲ ماه می باشد.
*پاکت اسناد مناقصه روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۶  رأس ساعت۱۴:۳۰در محل سالن اندیشه شهرداری گرگان بازگشایی می گردد.
* مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت ۷ روز تعیین و پس از موافقت شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف  مدت ۵ روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ می گردد.
* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده در ماده ۲۰ آئین نامه معاملات شهرداری (۱۴ روز به استثنای ایام تعطیل)  به نفع شهرداری  ضبط و مناقصه تجدید می گردد.
تلفن تماس : ۳۲۲۴۰۷۵۲- ۰۱۷
برای دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها