انتشار چهارمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان علوم پزشکی

خبر ۸ مرداد ۹۶:انتشار چهارمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان علوم پزشکی

دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این فراخوان به منظور جذب ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر از دانشجویان دکتری تخصصی (PhD) در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به شکل بورسیه اعلام شده است.

وی افزود: دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی که شرایط لازم را دارند می توانند بر اساس نیاز دانشگاه ها که اعلام شده است در این فراخوان شرکت کنند.

حسینی یادآور شد: جذب هیات علمی به صورت بورسیه در چهارمین دوره فراخوان جذب دانشجویان دکتری در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ر راستای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و مأموریت های واسپاری شده به دانشگاههای مناطق آمایشی کشور انجام می گیرد.

رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت بهداشت اضافه کرد: ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی به آدرس http://edd.behdasht.gov.ir بوده و ملاک ثبت نام متقاضیان در فراخوان، گرفتن کد رهگیری است.

به گزارش مهر، داوطلبان چهارمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند.

شرایط عمومی شامل اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی، تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی، داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفری و جزایی، عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان و تایید صلاحیت های داوطلبان درشورای بورس و هیأت های اجرایی جذب دانشگاهها، هیأت مرکزی جذب و شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

شرط اختصاصی شرکت داوطلب داوطلبان پذیرش متقاضی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) در رشته های مورد نیاز علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی (صرفاً رشته های جامعه نگر، مواد دندانی) و تمامی رشته های تخصصی داروسازی است. متقاضیان باید در آزمون سراسری دکترای تخصصی پذیرفته شده باشند.

در خصوص رزمندگان، جانبازان، همسران و فرزندان جانباران بالای ۵۰ درصد ، آزادگان ، فرزندان و همسران شهدا بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی عمل خواهد شد.

حداکثر سن برای داوطلبین جهت استفاده از بورس داخل ۳۵ سال است.

به سقف سنی ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالای ۲۵ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد، فرزندان شهدا و آزادگان با بیش از ۳ سال اسارت، همسران شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد حداکثرتا ۵ سال افزوده خواهد شد.

در خصوص داوطلبینی که از توانایی علمی خاص برخوردار هستند با درخواست دانشگاه و تأیید شورای اجرایی بورس وزارت متبوع، شرط سنی تا سقف ۴۰ سال قابل افزایش خواهد بود.

تمامی دانشجویان پس از گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی می توانند در فراخوان شرکت کنند و تا پایان نیم سال ششم این امکان برای همه متقاضیان شرکت در فراخوان وجود دارد.

عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقاً مطابقت داشته و پذیرش موارد مشابه ممنوع است.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های حضوری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و موسسات تابعه در اولویت پذیرش و جذب هستند.

برای مستخدمین کشوری (کارمند رسمی و پیمانی وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی و هر سازمان دولتی دیگر) در صورت پذیرفته شدن در فراخوان بورس، صدور حکم بورسیه مشروط به ارائه استعفای پذیرفته شده به دانشگاه مربوطه است.

متقاضیانی که قبلاً تعهد خاص به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و موسسات تابعه سپرده اند می توانند فقط در فراخوان بورس همان دانشگاه شرکت کنند. این متقاضیان در صورت موافقت دانشگاه محل تعهد خاص می توانند در فراخوان سایر دانشگاهها نیز شرکت کنند.

شرط معدل مقاطع تحصیلی قبلی متقاضیان برای شرکت در فراخوان در دوره کارشناسی ارشد حداقل ۱۶ و برای دوره دکتری حرفه ای حداقل ۱۵ است.

در هر دانشگاه / دانشکده در شرایط مساوی، اولویت استفاده از تسهیلات بورس با متقاضیان بومی و نخبگان و استعدادهای درخشان بر اساس آیین نامه است. متقاضیان بورس مجاز به انتخاب یک دانشگاه خواهند بود.

چنانچه در هر یک ازمراحل پذیرش یا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم بورسیه، حکم صادره لغو و بلا اثر می شود.

جدول ظرفیت ها و رشته های مورد پذیرش بورسیه دانشجویان دکتری علوم پزشکی

دانشگاه رشته ظرفیت زن مرد
اراک شنوائی شناسیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ۱۱ ++ ++
اردبیل داروسازی بالینیبیوتکنولوژی داروییپرستاری با پایه اتاق عمل ۱۱۱ +++ +++
ارومیه فارماکوگنوزی (با پایه داروسازی)ارگونومی ۱۱ + ++
اهواز آمار زیستیویروس شناسی پزشکیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

فیزیک پزشکی

مهندسی پزشکی با گرایش بیوالکتریک(تصویر برداری پزشکی)

فیزیوتراپی

۱۱۱

۱

۱

۱

+++

+

+

+

+++

+

+

+

ایرانشهر پرستاری (داخلی جراحی)میکروب شناسی پزشکیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

پرستاری (داخلی جراحی با پایه اتاق عمل)

پرستاری (داخلی جراحی با پایه هوشبری)

۱۱۱

۱

۱

+++

+

+

+++

+

+

ایلام آمار زیستیباکتری شناسی پزشکیایمنی شناسی پزشکی

علوم تغذیه

ژنتیک پزشکی

۱۱۱

۱

۱

+++

+

+

+++

+

+

آبادان ایمنی شناسی پزشکیآمار زیستی ۱۱ +_ ++
بجنورد علوم تغذیهانفورماتیک پزشکی ۱۱ ++ ++
بم ایمنی شناسی پزشکیفارماکولوژیآموزش بهداشت (کارشناسی بهداشت عمومی) ۱۱۱ +++ ++_
بندرعباس مامائیقارچ شناسی پزشکیداروسازی بالینی ۱۱۱ +++ +++
بهبهان پرستاریفناوری اطلاعات سلامت ۱۱ ++ ++
بوشهر ایمنی شناسی پزشکیبیوشیمی بالینیخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

علوم تغذیه

۱۱۱

۱

_++

+

+_+

_

بیرجند ۱شیمی دارویی(با پایه دکترای داروسازی)داروسازی بالینی(با پایه دکترای داروسازی)بهداشت محیط

فارماکوگنوزی(با پایه دکترای داروسازی)

۱۱۱

۱

+++

+

+++

+

تربت حیدریه پرستاریعلوم تغذیهبهداشت حرفه ای ۱۱۱ +++ +++
جهرم طب سنتیبیوتکنولوژی داروئی (با پایه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی یا ژنتیک) ۱۱ ++ ++
جیرفت انگل شناسی پزشکیآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ۱۱ _+ ++
خمین علوم تشریحیپرستاری ۱۱ +_ ++
خوی پرستاری با پایه فوریت های پزشکیپرستاری با پایه اتاق عمل یا هوشبری ۱۱ ++ ++
دزفول علوم تشریحیعلوم تغذیه ۱۱ ++ ++
رفسنجان اپیدمیولوژیپرستاری با پایه اتاق عملعلوم تشریحی ۱۱۱ +++ +++
زابل شیمی دارویی(فقط با پایه دکترای داروسازی)داروسازی بالینیبیوتکنولوژی دارویی(با پایه دکترای داروسازی)

فارماسیوتیکس

۱۱۱

۱

+++

+

+++

+

زاهدان بیولوژی تولید مثلکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ۱۱ ++ ++
ساوه پرستاریاپیدمیولوژیعلوم تغذیه ۱۱۱ +++ +++
سبزوار فناوری اطلاعات سلامتبهداشت حرفه ای ۱۱ __ ++
سمنان علوم سلولی کاربردیمهندسی بافت ۱۱ ++ ++
شاهرود بهداشت حرفه ای ۱ + +
شهرکرد پرستاری با پایه اتاق عمل ۱ _ +
قم علوم سلولی کاربردیپرستاری(با پایه اتاق عمل/هوشبری/روان پرستاری/پرستاری بهداشت جامعه) ۱۱ ++ ++
کاشان پرستاری بهداشت جامعهخون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ۱۱ ++ _+
کردستان اخلاق پزشکیفارماکولوژیروانشناسی بالینی ۱۱۱ +++ +++
کرمانشاه مواد دندانیعلوم تغذیهداروسازی بالینی ۱۱۱ __+ +++
گناباد فارماکولوژیعلوم تشریحیژنتیک پزشکی

سیاستگذاری سلامت

اخلاق پزشکی

۱۱۱

۱

۱

+++

+

+

+++

+

+

لارستان آمار زیستیعلوم تغذیه ۱۱ ++ ++
لرستان ارگونومیپرستاری (با پایه اتاق عمل)پرستاری (با پایه هوشبری) ۱۱۱ +++ +++
مراغه علوم و صنایع غذایی با گرایش کنترل کیفی و بهداشتیسلامت سالمندی ۱۱ ++ ++
نیشابور علوم و صنایع غذایی با گرایش کنترل کیفی و بهداشتیعلوم تغذیه ترجیحاً با پایه پزشکی ۱۱ ++ ++
همدان داروسازی بالینیمواد دندانی ۱۱ ++ ++
یاسوج سیاستگذاری سلامتدندانپزشکی جامعه نگر ۱۱ ++ ++
یزد فیزیولوژی پزشکیآمار زیستیفارماسیوتیکس

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها