اعلام اسامی سه برابر پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب

اعلام اسامی سه برابر پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شرکت تعاونی بهره برداری انتقال توان جنوب

به اطلاع داوطلبان محترم آزمون استخدامی شرکت تعاونی انتقال توان جنوب می رساند که پس از بررسی اولیه مدارک تحصیلی ارائه شده توسط داوطلبان،شرط سنی اعلام شده در آگهی و تصحیح دقیق نرم افزاری اوراق امتحانی،اسامی دعوت شوندگان به مصاحبه به شرح زیر اعلام می گردد.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:

۱-همانگونه که ملاحظه می شود در هر محل شغلی سه برابر ظرفیت استخدامی آن محل برای مصاحبه دعوت شده اند بنابراین عبور از مرحله آزمون کتبی به منزله قبولی نیست و نتیجه نهایی پس از انجام مصاحبه تخصصی و محاسبه امتیاز آزمون و مصاحبه ونیز طی مراحل گزینش و استخدام اداری مربوطه اعلام خواهد شد.

۲-با توجه به شرط بومی بودن که در آگهی استخدامی آزمون نیز قید شده است،داوطلبانی که به جلسه مصاحبه دعوت می شوند ضروری است مستندات دال بر بومی بودن خود (بر اساس آنچه در آگهی استخدام ذکر شده بود) را به همراه داشته باشند.بدیهی است چنانچه داوطلب حائز شرایط بومی بودن در منطقه مورد تقاضا نباشد مصاحبه ای با وی انجام نخواهد شد.(داوطلبانی که مدرک مستند دال بر بومی بودن در محل تقاضا ندارند از حضور در جلسه مصاحبه خودداری نمایند).

یادآوری:

افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند در منطقه انتخابی بومی محسوب می شوند:

۱-داوطلب، متولد محل تقاضا برای استخدام باشد.

۲-داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی-راهنمایی و دبیرستان)را به صورت متوالی یا متناوب در محل تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

۳-داوطلب حداقل چهار سال بصورت متوالی در محل مورد تقاضا سکونت داشته باشد.(بر اساس ارائه مدارک معتبر مورد تأیید شرکت).

تذکر: بجز افراد واجد بند ۱ (متولدین محل مورد تقاضا)،سایر داوطلبان مشمول بندهای ۲و۳فوق می بایست قبل از ورود به جلسه مصاحبه ,تاییدیه ای از مراجع ذیصلاح محلی مبنی بر بومی بودن ارئه نمایند .

 

۳- همراه داشتن اصل  و یک نسخه کپی ازمدارک زیر در روز مصاحبه الزامی است:

“مدرک تحصیلی-کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی-شناسنامه-مستندی دال بر بومی بودن-دو قطعه عکس۳*۴”

۴- چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه،گزینش و استخدام، محرز شود که داوطلب اطلاعات نادرست یا مدرک مخدوشی ارائه نموده است از ادامه مراحل همکاری با وی جلوگیری شده و مسوول جبران خسارت های مربوط به آن خواهد بود.

تاریخ و زمان مصاحبه داوطلبان شهرهای گناوه،برازجان و تنگ ارم و عسلویه در روز یکشنبه مورخ اول مرداد ماه ۱۳۹۶ می باشد که بر اساس جداول زمانی زیردر آدرس: بوشهر-بولوارخلیج فارس-نرسیده به منطقه ویژه اقتصادی-دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای مصاحبه انجام می شود.تاریخ و زمان مصاحبه داوطلبان سایر شهرها در روز های سه شنبه ۱۳۹۶/۵/۳ و چهارشنبه ۱۳۹۶/۵/۴ بر اساس ساعت تعیین شده در جداول بعد در دانشگاه صنعتی شیراز به آدرس:شیراز-بولوار مدرس،روبروی فضل آباد خواهد بود.

تاریخ ،محل و ساعت مصاحبه برازجان،عسلویه،تنگ ارم و گناوه:

ردیف شهر مورد تقاضا از شماره-       تا شماره ساعت حضور در محل مصاحبه تاریخ مصاحبه محل مصاحبه*
۱ برازجان ۱تا۹ ۹ صبح یکشنبه۱/۵/۱۳۹۶ بوشهر
۲ عسلویه ۱-۹ ۱۰:۳۰صبح یکشنبه۱/۵/۱۳۹۶ بوشهر
۳ تنگ ارم ۱-۶ ۱۱:۳۰ یکشنبه۱/۵/۱۳۹۶ بوشهر
۴ تنگ ارم ۷-۱۲ ۱۲:۱۵ یکشنبه۱/۵/۱۳۹۶ بوشهر
۵ گناوه ۱-۸ ۱۴ یکشنبه۱/۵/۱۳۹۶ بوشهر
۶ گناوه ۹تا۱۶ ۱۵ یکشنبه۱/۵/۱۳۹۶ بوشهر
۷ گناوه ۱۷تا۲۴ ۱۶ یکشنبه۱/۵/۱۳۹۶ بوشهر

*آدرس محل مصاحبه:  بوشهر-بولوارخلیج فارس-نرسیده به منطقه ویژه اقتصادی-دانشکده فنی و حرفه ای امام خامنه ای

 

 

 

تاریخ ومکان مصاحبه داوطلبان کنارتخته،نقش رستم،کوار،فیروزآباد،افزر،فیشور،جویم،مبارک آباد جهرم و جهرم:

ردیف شهر مورد تقاضا از شماره-تا شماره ساعت حضور در محل مصاحبه تاریخ مصاحبه محل مصاحبه
۱ کنارتخته ۱ تا ۳ ۱۳:۳۰ سه شنبه ۳/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۲ نقش رستم ۱تا۹ ۱۴:۱۵ سه شنبه ۳/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۳ کوار ۱تا۶ ۱۶ سه شنبه ۳/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۴ کوار ۷ تا ۱۲ ۱۷ سه شنبه ۳/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۵ فیروزآباد ۱تا۹ ۸:۳۰ صبح چهارشنبه۴/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۶ افزر ا تا۳ ۹:۳۰ صبح چهارشنبه۴/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۷ فیشور ا تا۹ ۱۰:۳۰صبح چهارشنبه۴/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۸ جویم ۱تا۶ ۱۲ چهارشنبه۴/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۹ مبارک آباد جهرم ۱تا۳ ۱۳:۳۰ چهارشنبه۴/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۱۰ جهرم ۱تا۶ ۱۴:۳۰ چهارشنبه۴/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۱۱ جهرم ۷تا۱۲ ۱۵:۳۰ چهارشنبه۴/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز
۱۲ جهرم ۱۳تا۱۸ ۱۶ چهارشنبه۴/۵/۱۳۹۶ دانشگاه صنعتی شیراز

آدرس محل مصاحبه: شیراز-بولوار مدرس-روبروی فضل آباد-دانشگاه صنعتی شیراز 

 

 

 

 

نتایج به تفکیک شهر بر اساس حروف الفبا:

گناوه:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ حمید رضا پرویزی کلکانی ویسکرم ۵۰۶۶
۲ مجتبی پناهی مختار ۵۰۲۲
۳ بهمن چپانی علی ۵۰۳۱
۴ حاجی زاده حاجی زاده مهدیقلی ۵۰۱۷
۵ حسین داودی نادر ۵۰۶۹
۶ محمود رزمجو اسمعیل ۵۱۰۴
۷ مهرداد رمضانی محمد ۵۰۹۶
۸ مرتضی سعدزاده عبدالحمید ۵۰۱۸
۹ محمد شبانی عبدالکریم ۵۰۰۱
۱۰ قاسم شجاع محمد ۵۰۹۰
۱۱ بهنام شیخی غلامرضا ۵۱۳۴
۱۲ محمدرضا عبداله پور ظهراب ۵۰۶۵
۱۳ عباس عبدی مصطفی ۵۰۰۹
۱۴ رامین عرب یوسف ۵۰۲۴
۱۵ مهدی غلامی عزیز ۵۰۱۳
۱۶ امین فلاحتی بهنام ۵۰۲۳
۱۷ حسین قاسمی داریوش ۵۱۶۴
۱۸ میثاق کپتان ماشااله ۵۰۴۰
۱۹ فرود لشکری یداله ۵۰۱۲
۲۰ بهرام لک زنگ عزت اله ۵۱۰۳
۲۱ مهدی محمدی محمد ۵۰۸۰
۲۲ ارسلان معین زاده خلیفه ۵۰۶۲
۲۳ غلامرضا مفتاح بوشهری مرتضی ۵۰۵۰
۲۴ حسین یوسفی مرتضی ۵۰۲۶

 

 

 

برازجان:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ محمد رضا تنگستانی عیسوندی عبدالرضا ۶۰۶۵
۲ مجتبی حسین پوری نامدار ۶۰۱۶
۳ محمدرضا زنگنه نژاد علی ۶۰۳۶
۴ امیر صداقت محمد ۶۰۴۳
۵ علی غلام پور رضا ۶۰۹۴
۶ سید مجتبی مکی سیدعباس ۶۰۳۸
۷ سیدعبدالهادی موسوی سیدقاسم ۶۰۶۹
۸ سید محمد جواد موسوی سید طالب ۶۰۶۴
۹ احسان نصیریان عبدالمحمد ۶۰۷۱

 

 

تنگ ارم:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ محسن بهادری غلامحسین ۵۱۸۵
۲ محمد پیکری غلامرضا ۵۱۸۶
۳ حسین توکلی غلامعلی ۶۱۱۵
۴ اسماعیل حسن زاده احمد ۵۱۱۹
۵ محمد حیدری عباس ۵۰۲۹
۶ اردوان رحیمی قره میرشاملو سبزعلی ۵۱۴۲
۷ مرتضی شیخی غلامرضا ۵۱۹۳
۸ بهبود طهماسبی هوشنگ ۵۰۵۶
۹ مهرداد غریبی برزو ۵۰۸۲
۱۰ رضا غیوری فر سرفراز ۵۱۷۸
۱۱ محسن نیازی لک قباد ۵۱۷۷
۱۲ علی وزیری نژاد خسرو ۵۱۸۱

 

 

 

افزر:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ کامران حیاتی بزرگی مهران ۷۱۷۷
۲ حسین صادقیان رضا ۷۲۹۵
۳ سیدمحمدجواد محمدعلیزاده سیدمحمود ۷۲۶۳

 

جویم:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ امین بابایی جواد ۷۰۴۸
۲ عزیز پژمان مصطفی ۷۲۰۵
۳ محمد رحیمی حمزه ۷۳۶۰
۴ محمد علی کماندار اسداله ۷۱۹۴
۵ فاضل مرتضایی حسن ۷۱۳۵
۶ سید عزیزاله موسویان سید محمد ۷۱۰۰

 

عسلویه:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ محمد بدری حاجی ۵۱۶۷
۲ علیرضا تاج پرست مرتضی ۵۱۱۳
۳ احسان حیدری احمد ۵۰۴۵
۴ علی رضایی حسین ۵۱۲۸
۵ رسول عوض پور حسین ۵۱۳۲
۶ جلیل قاسمی احمد ۵۱۲۱
۷ مهدی کمالی علی ۵۰۶۱
۸ امید نارستانی محمد ۵۰۷۵
۹ مهرداد نظری صفدر ۵۱۱۱

 

 

جهرم:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ محمداسماعیل امیرسلطانی ابراهیم ۷۱۲۵
۲ بهنام آبگون قفس احمد علی ۷۱۱۹
۳ سعید بهادری کرامت اله ۷۴۷۷
۴ محمد پژوهش جهرمی محمد اسمعیل ۷۱۵۱
۵ سجاد تعبدی جهرمی محمد اسمعیل ۷۰۰۳
۶ ابوالفضل جبذری جهرمی صمد ۷۰۲۰
۷ ابوالفضل جهرمی زاده حبیب ۷۳۲۶
۸ ایمان حق پناه جهرمی عبدالله ۷۱۸۵
۹ محمود خرمی علی ۷۰۸۴
۱۰ مهرداد دمان مسعود ۷۴۲۳
۱۱ کمال فریدونی سروستانی محمد جعفر ۷۰۰۲
۱۲ حمیدرضا محبتی جهرمی هدایت الله ۷۰۶۱
۱۳ علیرضا محبوبی فرد احمد ۷۰۸۶
۱۴ علی محمودیان فرد محمد کاظم ۷۴۲۶
۱۵ رضا مصلی نژاد عباسعلی ۷۲۹۳
۱۶ نوید مصلی نژاد عبدالرسول ۷۲۵۶
۱۷ سید حجت اله موسوی سید احمد ۷۰۲۲
۱۸ سعید همت پور نبی ۷۰۲۴

فیشور:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ اسماعیل حسینی شهریار ۷۳۰۳
۲ میلاد دیانت منصور ۷۳۶۳
۳ حسن زمانی محمد ۷۱۶۶
۴ علی سعدی پور غلامحسین ۷۵۴۹
۵ روح اله شریعتی عبداله ۷۰۶۵
۶ محمدحسین علمی طاهر ۷۲۷۱
۷ جعفر علیپور حسن ۷۵۲۱
۸ حبیب محمودی محمدقلی ۷۵۱۷
۹ محمدامین هادی پور اسکندر ۷۲۲۵

 

 

کنارتخته:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ سعید دهقانی حسینقلی ۷۰۳۸
۲ محمد رادفر حسن ۷۱۷۸
۳ محمود شجاعی سپهدار ۷۳۶۹

 

 

فیروزآباد:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ محسن امیری بهمن ۷۰۲۳
۲ آرش عوضی علی ۷۵۱۳
۳ محمدتقی فروردین اسد ۷۵۱۴
۴ سید مجتبی فقیری سید حسن ۷۴۳۵
۵ محمد کشاورز گرجی ۷۱۳۰
۶ رضا مرادی عبدالعظیم ۷۵۰۸
۷ ایوب ناصری فرد اکبر ۷۴۶۶
۸ بهزاد وکیلی فرد مرتضی ۷۱۹۷
۹ مهرداد همراهی خدابخش ۷۵۰۱

 

مبارک آباد جهرم:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ سید محمد نبی حسینی سید محمود ۷۰۲۵
۲ بهادر زینلی شهباز ۷۲۶۰
۳ رضا مهدوی مبارک آباد حبیب الله ۷۵۳۸

 

 

کوار:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ امیر باغبان منش حسین ۷۵۱۱
۲ بهرام حاتمی بهمن بیگلو سیاوش ۷۵۴۷
۳ حامد رمضانی آباده براتعلی ۷۲۴۶
۴ حمیدرضا زاهدی مهر رمضان ۷۲۵۹
۵ عباس صالونی حسین ۷۴۵۵
۶ محسن علی پور حسین ۷۱۵۶
۷ علی رضا غضنفرپور قلی ۷۵۰۴
۸ ناصر قدرت محمدعلی ۷۵۱۲
۹ وحید قربانی مجید ۷۵۲۶
۱۰ مجتبی کاظمی بوگی محمد ۷۴۷۲
۱۱ سجاد مفتاح پور شیرعلی ۷۰۴۷
۱۲ مجتبی هاشمی پایدار ۷۵۸۷

 

 

نقش رستم:

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر شماره داوطلبی
۱ حسین اوجی نیا فریبرز ۷۱۴۳
۲ میلاد جوکار فرهاد ۷۳۱۸
۳ امیر روستایی مجتبی ۷۰۷۵
۴ ابراهیم زارعی مراد ۷۱۳۸
۵ محمد رضا سجادیان کمال ۷۲۷۸
۶ اسماعیل سعیدی عمادی ابراهیم ۷۱۴۰
۷ علی سهرابی محمدعلی ۷۱۰۲
۸ سعید کشاورزی احمد ۷۲۰۹
۹ علی نجاتی حیدر ۷۲۵۰

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها