استخدام 82 نفر در ادارات دولتی استان خراسان رضوی

استخدام 82 نفر در ادارات دولتی استان خراسان رضویReviewed by Admin on Jun 7Rating:

استانداري خراسان رضوي جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي و از محل مجوزهاي شماره 5965/200 مورخ 17/5/89 و 62095/200 مورخ 23/12/1389 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 82 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي – تخصصي ، مصاحبه و گزينش به صورت پيماني براي خدمت در شهرستان هاي استان خراسان رضوي به شرح ذيل استخدام مي نمايد :

رديف

عنوان رشته شغلي

محل جغرافيائي خدمت

تعداد

جنسيت

شرايط احراز

طبقه شغلي

مرد

زن

شهرستان

بخش

تعداد موردنياز

1

كارشناس امور كشوري و مدني

تربت‌حيدريه

كدكن

1

33 نفر

*

 

دارابودن دانشنامه فوق ليسانس و يا دكتراي در يكي از رشته هاي تحصيلي

* گروه علوم اجتماعي

* جغرافيا ( كليه گرايشها ) ،علوم سياسي ،روابط سياسي ، حقوق ،ديپلماسي

6-5

كاشمر

كوهسرخ

1

تربت جام

پايين جام

1

تربت جام

بوژگان

1

گناباد

كاخك

1

تايباد

ميان ولايت

1

درگز

نوخندان

1

درگز

چاپشلو

1

رشتخوار

رشتخوار

1

رشتخوار

جنگل

1

خليل آباد

خليل آباد

1

خليل آباد

ششطراز

1

خليل آباد

مركزي

1

كلات

زاوين

1

باخرز

باخرز

1

باخرز

بالاولايت

1

خوشاب

خوشاب

1

خوشاب

سلطان آباد

1

زاوه

سليمان

1

جغتاي

جغتاي

1

جغتاي

هلالي

1

جوين

جوين

1

جوين

مركزي

1

جوين

عطاملك

1

تخت جلگه

تخت جلگه

2

بجستان

بجستان

1

مه ولات

مه ولات

1

نيشابور

زبرخان

1

نيشابور

سرولايت

1

سرخس

مركزي

1

سرخس

مرزداران

1

2

مهندسي راه و ساختمان

خوشاب

خوشاب

1

20 نفر

*

 

دارابودن دانشنامه ليسانس ، فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته‌هاي تحصيلي مهندسي عمران ( كليه گرايش ها ) – مديريت پروژه و ساخت – راه و ساختمان (كليه گرايش ها ) – معماري – نقشه برداري – طراحي و محيط

6-5-4

سبزوار

ششتمد

1

قوچان

باجگيران

1

تربت جام

صالح ‌آباد

1

تايباد

ميان ولايت

1

بردسكن

انابد

1

بردسكن

شهرآباد

1

رشتخوار

جنگل

1

كلات

زاوين

1

باخرز

باخرز

1

زاوه

مركزي

1

زاوه

سليمان

1

جغتاي

هلالي

1

بجستان

يونسي

1

مه ولات

مه ولات

1

مه ولات

شادمهر

1

نيشابور

زبرخان

1

نيشابور

سرولايت

1

خواف

سلامي

1

سرخس

مرزداران

1

3

كارشناسي فرابري داده ها

بردسكن

بردسكن

1

9 نفر

*

 

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس ، فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي كامپيوتر گرايش ( نرم افزار – سخت افزار ) – معماري سيستم هاي كامپيوتر – سيستمهاي نرم افزاري – هوش مصنوعي و رباتيك – نظريه هاي محاسبات و الگوريتم – انفورماتيك – مهندسي سيستم – كاربرد كامپيوتر و آناليزسيستم – مهندسي صنايع گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها و بهره وري – برنامه ريزي و مديريت توليد – اتوماسيون – تحقيق در عمليات ( مهندسي سيستم ) – مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي – علوم كامپيوتر مهندسي برق گرايش ( الكترونيك – قدرت – مخابرات ) – تجزيه و تحليل سيستم ها – رياضي و علوم كامپيوتر – آمار كاربردي – آمار – كامپيوتر – مديريت گرايش ( مديريت سيستمها – تحقيق در عمليات – برنامه‌ريزي و تحليل سيستمها – مهندسي مخابرات – مديريت سيستم و بهره وري – برنامه ريزي و تحليل سيستم ها – مخابرات و انتقال

6-5-4

باخرز

باخرز

1

خوشاب

خوشاب

1

زاوه

زاوه

1

جغتاي

جغتاي

1

جوين

جوين

1

بجستان

بجستان

1

مه ولات

مه ولات

1

نيشابور

زبرخان

1

4

كارشناسي اقتصاد كشاورزي

تايباد

تايباد

1

10 نفر

*

 

دارابودن مدرك ليسانس ، فوق ليسانس و يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي مطلوب علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد كشاورزي و يا يكي از رشته هاي تحصيلي مرتبط با گروه كشاورزي

6-5-4

درگز

لطف آباد

1

كلات

كلات

1

زاوه

زاوه

1

جغتاي

جغتاي

1

جوين

جوين

1

بجستان

يونسي

1

نيشابور

زبرخان

1

خواف

زوزن

1

سرخس

سرخس

1

5

كارشناس امور اداري

تايباد

تايباد

1

8 نفر

*

 

دارا بودن دانشنامه ليسانس ، فوق ليسانس و يا دكترا در يكي از رشته هاي گروه امور اداري و مديريت – مهندسي صنايع – اقتصاد – برنامه ريزي آموزشي

6-5-4

درگز

درگز

1

كلات

كلات

1

خوشاب

خوشاب

1

زاوه

زاوه

1

تخت جلگه

تخت جلگه

1

بجستان

بجستان

1

نيشابور

زبرخان

1

6

كارشناس امور صنايع و معادن

تخت جلگه

تخت جلگه

1

2 نفر

*

 

دارابودن دانشنامه ليسانس ، فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي مهندسي معدن ( كليه گرايشها ) – مهندسي مواد – استخراج فلزات – زمين شناسي ( كليه گرايشها ) – فني و عمران – نقشه برداري كارتوگرافي – ژئوفيزيك – لرزه شناسي – علوم زميني (كليه گرايشها ) – زمين شناسي ( ژئوسيستم ها ) – جغرافياي طبيعي

6-5-4

خواف

سنگان

1

شرايط عمومي استخدام : 

 

–          تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

–          تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

–          التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

–          داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت ( ويژه آقايان )

–          عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

–          نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر

–          داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند

–          داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند

شرايط اختصاصي استخدام :

– اشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 40 سال براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس و 45 سال براي دارندگان مدرك دكترا تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك مي باشد0

 • تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف » داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ( از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل

ب » افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها ، جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا ميزان 5 سال

ج » فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ( 50 درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگاني كه حداقل داراي پنج سال سابقه اسارت دارند ، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند

د » داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاه هاي دولتي از تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها
ه‍ » داشتن حداقل معدل 14.5 براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس و دكترا

مدارك مورد نياز :

– تكميل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تكميل گردد )

-تصوير آخرين مدرك تحصيلي

-تصوير صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر )

-تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ( ويژه برادران ) ، تاريخ پايان خدمت يا معافيت دائم بايد قبل از آخرين مهلت ارسال مدارك باشد0

رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 50.000 ريال به حساب جاري 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران بعنوان حق شركت در آزمون هاي تخصصي و آزمون عملي داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذكور را مي‌پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند0

-دو قطعه عكس 4 × 3 جديد ، تمام رخ ، پشت نويسي شده ( يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود )

– مدارك دال بر ايثارگري ، معلولين عادي و حسب مورد از مراجع ذيربط

– مدارك دال بر بومي بودن

نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام :

ثبت نام از طريق اينترنت و به نشاني سايت :WWW.Khorasan.ir  انجام مي پذيرد0متقاضيان واجد شرايط ، مدارك لازم را به ترتيب ياد شده در پاكت قرار داده و حداكثر تا تاريخ 25/3/1390 با پست سفارسي به نشاني : مشهد – استانداري خراسان رضوي – اداره كل امور اداري و مالي ارسال نمايند0 به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگري ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود0 ( ملاك تاريخ ارسال مدارك رسيد پستي مي باشد. )

زمان و محل توزيع كارت :

كارت ورود به جلسه آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 15 و 16/4/1390 در محل استانداري توزيع خواهد شد . همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد . ضمناً نتايج اوليه آزمون پس از تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و يا دفتر منابع انساني استانداري خراسان رضوي ( حدوداً دو ماه پس از انجام آزمون ) در پايگاه اينترنتي استانداري به آدرس : WWW.Khorasan.ir اعلام خواهد شد0

موارد آزمون عبارتند از :

الف » آزمون توانمندي هاي عمومي شامل :

1-       زبان و ادبيات فارسي

2-    زبان انگليسي عمومي

3-    رياضي و آمار مقدماتي

4-       فن آوري اطلاعات

5-       معارف اسلامي

6-    اطلاعات سياسي اجتماعي و مباني قانوني كه به تعداد( 100 ) سئوال چهار گزينه اي طراحي خواهد شد0

تبصره : اقليت هاي ديني از پاسخگوئي به سئوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود0

ب » ‌آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي باشد0

 

 

تذكرات :

1-صد در صد استخدام از محل سهميه استخدامي مندرج در ‌آگهي استخدام به داوطلبان بومي اختصاص دارد

تبصره : بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند :

الف » محل تولد داوطلب با محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد0

ب » حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدائي ، راهنمائي و متوسطه را در محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام سپري كرده باشد0

ج » فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها ( اعم از ابتدائي ، راهنمائي و دبيرستان ) با محل جغرافيائي مورد تقاضاي استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي مي شوند0

توجه : داوطلبان موضوع اين بند بايستي مدارك لازم را به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال نمايند0

2-    ايثارگران شامل جانبازان ، ‌آزادگان و رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در ‌آگهي ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني به شرح ذيل برخوردار خواهند بود :

2/1- از كل مجوز استخدامي 30 درصد آن براي استخدام ايثارگران بومي اختصاص دارد كه 25 درصد آن به فرزندان شاهد ، فرزندان جانبازان ( 50 درصد و بالاتر ) و فرزندان آزادگاني كه حداقل داراي پنج سال سابقه اسارت دارند و 5 درصد باقيمانده به ساير جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد . 25 درصد سهميه ايثارگران مذكور از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شد . فرزندان معظم شهدا و جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه از سوي بنياد مذكور معرفي نشده اند ميتوانند در اين آگهي ثبت نام نموده و در صورت عدم تكميل سهميه از باقيمانده سهميه اختصاصي بهره مند شوند . انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد0

2/2- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت0

2/3- ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند0

3-    معلولين عادي بومي به شرط كسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود0

4-    انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب آزمون عمومي ( 60 درصد كل نمره آزمون ) را كسب كرده اند ، به ترتيب بالاترين نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد0

5-    كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون توانمندي هاي عمومي صرفاً به منزله تأييد صلاحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد0

6-    كاركنان غير رسمي بومي دستگاه هاي اجرايي مذكور در آگهي و همچنين نيروهاي بومي شركتي آنان به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از ( 2 ) درصد و حداكثر ( 20 ) درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد0

7-    اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غير رسمي بومي و نيروهاي شركتي بومي دستگاه اجرايي استخدام كننده در آگهي ، داوطلبان بومي و شاغلين غيررسمي بومي مناطق محروم و دورافتاده براي همان مناطق خواهد بود0

8-    به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك معادل ( به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع بالاتر با ارزش علمي دارند ) ترتيب اثر داده نخواهد شد0

9-    مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ) بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد0

10-  مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو و بلا اثر مي گردد0

11-    انتخاب نهائي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل مصاحبه تخصصي و گزينش صورت خواهد گرفت

 

 

در اين قسمت چيزي ننويسيد

 

برگ درخواست شغل از استانداري خراسان رضوي

 

 

محل الصاق عكس

 

1- نام خانوادگي :

2- نام :

3- نام پدر :

4- تاريخ تولد : روز ماه         سال

5- محل تولد :                             استان :                           شهرستان :

6- شماره شناسنامه :

7- كد ملي :

8- محل صدور شناسنامه

9- دين :                       مذهب :

10- وضعيت تأهل : 1- متأهل        2- مجرد

11- وضعيت نظام وظيفه :     1- داراي كارت پايان خدمت    2- داراي معافيت قانوني دائم

12- وضعيت ايثارگري :

1- £ جانباز            درصد جانبازي ………………………… درصد

2- £ رزمنده ( به مدت 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب )  مدت حضور در جبهه :     روز       ماه     سال

3- آزاده                    مدت اسارت :                     روز                     ماه                   سال

4- فرزند شهيد 5- فرزند جانباز 50 درصد و بالاتر             6- فرزند ‌آزاده داراي حداقل 5 سال اسارت

13- ساير موارد :             1- معلولين عادي     2- افراد بومي     3- شاغلين غيررسمي مناطق محروم

4- شاغلين غير رسمي و شركت پيمانكاري طرف قرارداد ……………… ( نام دستگاه اجرايي استخدام كننده )

14- آخرين مدرك تحصيلي :         ليسانس   فوق ليسانس    دكترا

15- رشته تحصيلي :

گرايش تحصيلي :       معدل :

16- دانشگاه محل تحصيل :

استان محل تحصيل :

17- تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي :      /     /    13

18- شغل مورد درخواست :                  ( فقط يك شغل )

19- محل جغرافيائي مورد تقاضا ( فقط يك محل ) …………………………………

20- نشاني كامل :

محل سكونت : استان …………………………………. شهرستان ………………………… خيابان ……………………………. كوچه ………………………………. پلاك ………………………… كد پستي ……………………………………

شماره تلفن ثابت …………………. كد شهر ………….. شماره تلفن همراه ……………………………………………………………..

21- شماره تلفن براي تماس ضروري و فوري :

اينجانب ………………………………………………… متقاضي شركت در آزمون استخدام پيماني استانداري خراسان رضوي متن آگهي مربوطه را با دقت و به طور كامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تكميل نموده ام و مسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده مي گيرم . در صورت اثبات خلاف اظهارات اينجانب در هر مقطع زماني ( قبل و بعد از اشتغال) هرگونه حقي را براي استخدام در آن دستگاه از خود سلب مي نمايم0

22- تاريخ تنظيم فرم :

 

امضاء و اثر انگشت متقاضي

 

 

دیدگاه ها (26)

 1. حسينمی‌گه:

  خدايا غلط کردم رفتم رشته رياضي کاش حسابداري يا مديريت ميخوندم هم راحتتر بود هم بازار کار داشت

 2. parsaمی‌گه:

  چرا مردمو سرکار میذارین شما رو خدا ملتو سرکار نذارین ، سرکار ببرین

 3. حسنمی‌گه:

  اكثر استخدامي ها با پارتي قبلش استخدام شده اند

 4. حسنمی‌گه:

  اكثر استخدامي ها قبل از آزمون استخدام با پارتي سركار هستند واستخدام شده

 5. ملیحهمی‌گه:

  ای بابا همش فرمالیتس. راستی مشهدیا چی؟ اینقدر درس خوندیم بیاد بیکار بمونیم. خدایاااااااااااااااااااااااا

 6. مریممی‌گه:

  فقط خوشاب وباخرز اونم تو عنوان شغلی اول خانم میخواد .وقتی همه استخدامی ها از بین آقایون چرا دانشگاهها پذیرش خانم دارند بذارن همین اقایون تنها فارغ التحصیل شن خانم های بندهخدا این همه عذاب نکشن..

  • محمدمی‌گه:

   سلام واقعا خانمهاچقدرزحمت می کشند آقایان درصورت نداشتن شغل نمی توانند ازدواج کنند درصورتی که واسه خانمها اینطورنیست

 7. somayeمی‌گه:

  واقعا ممنون
  مشهدیها رو هم که بیخیااااااااااااااااااااااااااااااااال

 8. alirezaمی‌گه:

  حقوقش چقده؟

 9. امین کبیریمی‌گه:

  با سلام من کاردانی برق قدرت هستم و دارای کارت پایان خدمت و جویای کار

 10. nimaمی‌گه:

  reshte omeran enghad va3sh kar hast k nmidunim koja behtare

 11. مصطفی.حمی‌گه:

  یه مشت آدم بیکار هر روز داخل این سایت جمع میشید که چی؟برو کار کن مگو چیست کار… منظور شاعر این بوده که برو کارآفرین باش عزیزان من

 12. saeedمی‌گه:

  آخه کی معدلش بالای 14.5 هست. الکی یه چیزی میگن ها….

 13. samaneمی‌گه:

  منم با نظر رضا موافقم
  ملتو سر کار گذاشتن

 14. rezaمی‌گه:

  همش الکیه همه از قبل مشخصن فقط میخوان پول بگیرن

 15. مصطفیمی‌گه:

  جالبه که حسابداری نمیخوان!!!!!!!!

 16. atillaمی‌گه:

  هستيم تا صبح دولتمان بدمد !!!!!!!!!!!
  ميدمد ، اره جون عمه ام !!!!!!!!!!!!!!11
  كي ميدمد خدا ميدونه تا ماهم از اين بي كاري خلاص بشيم

 17. مهتابمی‌گه:

  نمیرم و ببینم که رشته زیست شناسی هم به یه کاری میاد.

 18. سعيدمی‌گه:

  آخه فوق ليسانس و دكترا ميان برن توي روستا

 19. سورنامی‌گه:

  کلا خوبه…..

 20. mمی‌گه:

  باز خوبه اين رشته علوم اجتماعيو بالاخره تو استخداميا ديديم

 21. امنهمی‌گه:

  salam khaste nabshid
  shoma ke zahmat mikeshid in estekhdamiaro mizarid inja akhe bakhsh samte chapesh zire neveshtehaye dg makhfi mishe nemitonim etelaeiaro kamel bekhonim
  agar mishe dorostesh konid

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی