درمانگاه تخصصی داخلی شرق در راستای تکمیل کادر درمانی و اداری مرکز پزشکی خاص شرق خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

ردیف عنوان شغلی شرایط احراز راه های ارتباطی
۱ مسئول فنی آزمایشگاه تشخیص طبی
 • شیفت صبح
 • ساکن شرق تهران
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱
۲ فیزیوتراپ
 • جنسیت:آقا
 • مدرک تحصیلی کارشناسی
 • دارای سابقه
 • ساکن شرق تهران
 • شیفت عصر
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱
۳ پرستار
 • مدرک تحصیلی کارشناسی
 • ساکن شرق تهران
 • جذب تمام وقت
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱
۴ متصدی مدارک پزشکی
 • مدرک کارشناسی مرتبط
 • حداقل ۲ سال سابقه
 • ساکن شرق تهران
 • جذب تمام وقت
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱

amirmehdimoosavi4949@gmail.com

۵ کارشناس خدمات بهداشتی و درمانی
 • مدرک کارشناسی
 • حداقل ۲ سال سابقه
 • ساکن شرق تهران
 • جذب پاره وقت
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱

amirmehdimoosavi4949@gmail.com

۶ کارشناس بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 • مدرک کارشناسی‌
 • حداقل ۲ سال سابقه
 • ساکن شرق تهران
 • جذب پاره وقت
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱

amirmehdimoosavi4949@gmail.com

۷ متخصص داخلی
 • پاره وقت/ صبح
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱
۸ متخصص چشم
 • پاره وقت/ صبح
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱
۹ متخصص پوست و مو
 • پاره وقت/ صبح
۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱

متقاضیان محترم می‌توانند جهت ارسال رزومه یا کسب اطلاعات بیشتر به ستون راه های ارتباطی مندرج در متن توجه فرمایند.

تلفن: ۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱