crm didar

استخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان

آگهی دعوت به همکاری به صورت شرکتی 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در سال ۱۳۹۷ در نظر دارد از افراد علاقمند و فعال در زمینه مربی فرهنگی / مربی ادبی / مربی فرهنگی سیار روستایی /پیش خدمت ( که دارای مدرک مرتبط با نوع فعالیت های مورد نظر می باشند دعوت به عمل آورد.

مدارک مورد نیاز : 

تصویر تمام صفحات شناسنامه  تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان  تصویر کارت ملی )پشت ورو(  تصویر آخرین مدرک تحصیلی

داشتن گواهینامه رانندگی پایه دو از نوع پ و برخورداری از تجربه رانندگی با خودرو های دیزلی ۵ تنی و آشنایی نسبی با تعمیرات خودرو ) ویژه متقاضیان مربی فرهنگی سیار روستایی(  رزومه کاری  در حوزه فعالیت های فرهنگی ، اجتماعی   ۲ قطعه عکس ۴*۳

تاریخ پرداخت وجه و ثبت نام:

واجدین شرایط می توانند از روز یکشنبه ۱۹/۹/۹۶ با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانیhttp://www.kanoonnews.ir/service/province/kerman  جهت دریافت فرم ثبت نام و پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۳۲۲۳۸۰۲۰۰۰ بانک ملی به نام کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان نسبت به ثبت نام به صورت حضوری اقدام نمایند.

آخرین مهلت ثبت نام و تحویل مدارک    : ۳۰/۹/۹۶ 

 

 

واجدین شرایط در صورت هر گونه سوال در این زمینه در ساعات اداری با شماره تلفن ۷ـ۳۳۲۲۰۴۲۶  داخلی ۱۲۹ )کارشناس امور اداری ( تماس حاصل نموده و یا به آدرس کرمان  ـ بلوار ۲۲ بهمن ـ بعد از چهار راه شعبانیه ـ ابتدای خیابان کودکان ـ اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است :

۱ ـ تحویل مدارک به منزله به کار گیری افراد نبوده و جذب نیرو به صورت برگزاری آزمون های کتبی ، شفاهی و مصاحبه از میان داوطلبان صورت می پذیرد .

۲ـ افراد جذب شده در قالب نیروهای شرکتی با کانون فعالیت خواهند نمود

۳ـ الزامی است متقاضیان پس از ارسال مدارک ذکر شده به نشانی کرمان  ـ بلوار ۲۲ بهمن ـ بعد از چهار راه شعبانیه ـ ابتدای خیابان کودکان ـ اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان ـ کد پستی ۷۶۱۶۸۵۸۱۸۹ واحد امور اداری ، طی تماس تلفنی از وصول مدارک خود اطمینان حاصل نمایند .

 

شرایط عمومی پذیرش: 

 • داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی )برای آقایان(
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند .

)انجام آزمایشات قبل از استخدام الزامی است(

 • نداشتن دید کمتر از۱۰/۱۰در یک چشم، پس از اصلاح با عینک و نداشتن دید کمتر از

۱۰ +۱۶/۱۰در دو چشم پس ازاصلاح با عینک و نداشتن کوررنگی و نابینایی در یک چشم.

 • کلیه ناهنجاری های ژنتیکی و مادرزادی که منجر به اختلال عملکرد عادی فردی می شود.
 • قدرت شنوایی: کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از ۴/۰دسی بل باشد داوطلب باید صدای نجوا را از فاصله ۶ متری به خوبی بشنوند.

تذکر ۱:

در صورت عدم توانایی داوطلبان توسط دستگاه مربوطه در  مرحلهی مصاحبه استخدامی و یا معاینه پزشکی مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی علوم پزشکی استان می باشد.

 • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.
 • عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی وذیصلاح.
 • عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت و یا پیمانی با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت نام.

داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند ثبت نام نمایند که  فارغالتحصیل شده باشند و رشته تحصیلی،گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل مطابقت داشته و عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد .

 • تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت باید قبل از زمان برگزاری آزمون باشد.
 • رعایت حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام برای مشاغل خدماتی با مدرک تخصیلی دیپلم و حداکثر ۳۵ سال تمام برای مشاغل با مدارک کارشناسی و بالاتر الزامی است.

تذکر۲

الف ( ملاک عمل برای محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام می باشد.

ی( داوطلبی که به هر دلیل در مهلت مقرر تعیین شده در آزمون کتبی و مصاحبه اختصاصی و عمومی مراجعه ننماید و یا درجلسه مصاحبه حاضر نشود ،غایب محسوب میگردد و پس از اتمام مهلت مقرر، برگزاری مصاحبه تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.

شرایط اختصاصی: 

 

توضیخات جنسیت

 

پیش

خدمت

مربی ادبی

)۳۰ ساعته

)

مربی امور

فرهنگی

نام شهرستان
برای پست پیش خدمت

فقط نیروی مرد ) متاهل ( نیاز است

زن / مرد  ۱    ۱ رفسنجان
  زن / مرد      ۱ بم
مرد  ۱     راور
زن / مرد      ۱ راین
زن / مرد    ۱   سیرجان
زن / مرد      ۱ سیرچ
زن / مرد    ۱   عنبر آباد
زن / مرد    ۱   جیرفت
زن / مرد    ۱  ۱ شهداد
مرد      ۱ سیار فاریاب
مرد      ۱ سیار کرمان
مرد      ۱ سیار منوجان

شرایط احراز:

 • مربی فرهنگی: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مرتبط در یکی از رشته های تحصیلی)مدیریت امورفرهنگی ، روانشناسی ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی ، معارف فقه و الهیات ، زبان ادبیات فارسی ، کتابداری ، تاریخ ، علوم سیاسی ، فلسفه(
 • مربی ادبی: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته هایی با گرایش ادبی.
 • پیشخدمت: داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه )صرفاً نیروی مرد( سایر شرایط:

۱ -رعایت شرایط جذب نیروی بومی به شرح زیر)افرادی که دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند داوطلب بومی تلقی میگردند( الزامی است:

الف ـ هرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد ) صرفاً باید در همان شهرستانی که مرکز دارای کمبود نیرو می باشد ساکن باشند (

 • ـ همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم  از شاغل و بازنشسته(که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.
 • ـ در صورتی که محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه و پیش دانشگاهی در یک بخش ، شهر و یا استان باشد ، داوطلب بومی آن بخش ، شهر و استان تلقی می شود .

 

 • ـ محل تولد داوطلب به عنوان بخش و شهر بومی در نظر گرفته می شود.

هـ ـ داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا را داشته باشد .)پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است(

 

تبصره: 

مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

صرفاًًاز افراد بومی ثبت نام بعمل خواهد آمد و چنانچه در هر مرحله خلاف این موضوع اثبات شود فرایند ثبت نام لغو و از اشتغال ایشان جلوگیری خواهد شد.

۲ ـ عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها و شرکتها به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکارالزامی می باشد.

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها