crm didar

استخدام قراردادی سازمان سما در مقاطع سوم راهنمایی تا کارشناسی ارشد

تکمیلی:

این آگهی مربوط به آرشیو آگهی استخدامی می باشد، در صورتی که از جستجوی عبارات مرتبط با استخدام سازمان سما به این صفحه هدایت شده اید، لطفا جهت اطلاع از آگهی جدید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

لازم به توضیح می باشد مهلت ثبت نام آگهی اخیر تا مورخه ۹۰/۸/۲۱ می باشد

http://www.estekhtam.com/?p=12080

===========================================

سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی جهت تکمیل کادر اداری ، مالی ، آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی مربوط به مدارس ، آموزشکده های فنی و حرفه ای ، حوزه دبیرخانه های مناطق و معـاونت امور سمـا واحدهای تابعـه تعـداد محدودی نیروی انسانی زن و مرد را با شرایط زیر جهت اشتغـال به صورت قراردادی دعوت به همکاری می نماید. داوطلبان می توانند پس ازمطالعه وآگاهی ازشرایط اعلام شده نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی حداکثرتاتاریخ ۸۹/۱/۲۰ اقدام نمایند.

شرایط داوطـلبان :

۱ ـ مسلمان یا متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( مسیحی ، زرتشتی ، کلیمی )

۲ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه .

۳ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان .

۴ ـ نداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی .

۵ ـ حداکثر سن داوطلبان در تاریخ ۸۹/۶/۳۱ نباید بیش از۳۵ سال باشد .

تبصره : مدت خدمت وظیفه عمومی و یا حضوردر جبهه و دوران اسارت آزادگان سرافرازیا سوابق خدمت تمام وقت درسازمان سما حداکثرتا۵سال به سقف سنی اضافه شود.

۶ ـ نداشتن سوء پیشینه و اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیات.

۷ ـ برخورداری از سلامت جسمی و روانی کامل (نداشتن معلولیتی که مانع انجام وظیفه شغل مورد درخواست باشد) .

۸ ـ داشتن حداقل معدل کل ۱۴  برای کلیه مقاطع تحصیلی شامل دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس .

تـذکر :در مواردذیل علاوه برشرایط کلی،برخورداری ازشرایط زیرنیزبرای داوطلبان الزامی است.

الف – برای کدشغلی ۳۱۳(تلفنچی)۳۱۶(نگهبان)۳۱۷(راننده)حداقل نمره انضباط۱۸ومعدل کل ۱۴بامدرک تحصیلی دیپلم.

توجه: داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه برای شغل نگهبان الزامیست.

ب – برای کدهای شغلی ۳۱۱(آشپز)۳۱۲(کارگرآشپزخانه)۳۱۴(خدمتگزار،سرایدار)۳۱۵(باغبان)  نمره انضباط ۱۸بامدرک تحصیلی سوم راهنمایی یا دیپلم.

۹ ـ مرتبط بودن رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی با شغل مورد نظر داوطلبان طبق جدول عناوین مشاغل به ترتیب اولویت رشته ها .

۱۰- متقاضیان بایدجهت همکاری درواحدموردتقاضا یکی ازشرایط زیرراداشته باشند.

الف ـ محل تولدوی شهرموردتقاضاویامتولدیکی ازشهرهای استان موردتقاضاباشد.

ب – سکونت حداقل به مدت ۳ سال درشهرستان موردتقاضا (هم اکنون ساکن محل باشد).

ج – همسروفرزندان کارکنان دولت (لشکری- کشوری)که به تبع ولی وهمسرخویش ساکن شهری شده باشد.

۱۱ ـ توانایی کار با رایانه نرم افزار office ( Excel , … ، word ) برای کلیه داوطلبان الزامی است به استثنای مشاغل کد های۳۱۲،۳۱۱،۳۱۵، ۳۱۴،۳۱۷،۳۱۶ مدارک لازم در هنگام مصاحبه اخذ خواهد شد.

نحوه  ثبت نام :

کلیه داوطلبان جهت ثبت نام مبلغ۰۰۰/۵۰ ریال به شرحی که درذیل آمده است واریز ودرصورت پذیرش درمرحله اول مبلغ ۰۰۰/۷۰ ریال که چگونگی پرداخت آن متعاقبااعلام خواهدشد پرداخت خواهندنمود.

۱ ـ تکمیل کامل ودقیق فرم ثبت نام درپایگاه اطلاع رسانی سازمان سما به آدرسwww.sazman-sama.com

۲ ـ پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ۰۰۰/۵۰ ریال به صورت اینترنتی راهنمای فایل پرداخت درآدرسwww.sazman-sama.comقابل مشاهده است.

۳ – تائیدمندرجات فرم تقاضا.

توجه: درصورت عدم پرداخت وجه ثبت نام اطلاعات فرم فاقداعتبارمی باشد.

شـیوه انتخاب :

مرحله اول: سازمان از بین داوطلبان واجد شرطی که براساس شرایط زیردارای امتیاز بیشتری هستند،افراد رادرچندبرابرنیازجهت انجام مصاحبه   بومی(محلی)درشهرهای موردتقاضا اعلام خواهدنمود.

الف) بالاترین میانگین معدل مقاطع تحصیلی ( دیپلم ، فوق دیپلم ، لیسانس ، فوق لیسانس ودکتری)  وهمچنین بالاترین معدل آخرین مدرک تحصیلی.

ب) رشته تحصیلی که به ترتیب اولویت برای هر شغل در جدول عناوین شغلی تعیین شده است .

ج) بومی بودن افراد در واحدهای مورد تقاضا .

مدارک لازم

پس ازاعلام اسامی حائزین شرایط درمرحله اول داوطلب می بایست مدارک زیرراجهت شرکت درجلسه مصاحبه ارائه نماید.

الف-  اصل وتصویرمدارک تحصیلی که درفرم تقاضای ثبت نام درج نموده است.

۱ – سوم راهنمایی۲-  دیپلم۳- کاردانی۴- کارشناسی ۵– کارشناسی ارشد۶- دکتری

ب – اصل وتصویرپشت وروی کارت پایان خدمت ویامعافیت دائم.

ج – ارائه مدارک مثبته دال بربومی بودن (بند۱۰آگهی).

د – اصل وتصویر کارت ملی وشناسنامه (درصورت داشتن توضیحات تصویرصفحه مربوطه ضمیمه گردد).

ه- اطل وتصویرگواهی نامه رانندگی برای متقاضیان شغل رانندگی.

و- اصل وتصویرگواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای متقاضیان شغل نامه رسان.

ز – برای متقاضیان شغل آشپزی ویاکارگرآشپزخانه ارائه گواهی سابقه کارالزامیست.

ح – ارائه کارت شناسایی با معرفی نامه مبنی برعضویت درباشگاه پزوهشگران جوان برای اعضاء.

ط – ارائه مدارک مثبته مبنی برتائیدخدمت درجبهه،اسارت،فرزندشهیدبرای افرادمشمول.

ی –  ارائه گواهی خدمت درسازمان سماباتعیین تاریخ ابتداوانتهاومدت همکاری تمام وقت، صادره ازسوی معاونت امورسماواحدذیربط.

مرحله دوم:از افراد پذیرفته شده در مصاحبه محلی تا ۳ برابر نیاز بر اساس امتیازات مکتسبه جهت شرکت در مصاحبه های تخصصی و عقیدتی دعوت به عمل خواهدآمد.

مرحله سوم:افرادیکه امتیازات لازم را کسب نموده اند براساس سایر ضوابط و شرایط اعلام شده و نیاز واحد مربوطه جهت طی دوره آموزشی بدوخدمت معرفی می گردند .

توجه : شرکت در دوره آموزشی بدوخدمت به منزله پذیرش نهائی افراد تلقی نخواهد شد و داوطلبان طبق ضوابط و مقررات در صورت موفقیت در دوره و بر اساس نیاز واحد به همکاری دعوت خواهند گردید .

– پذیرش و بکارگیری افراد پس از طی مراحل فوق منوط به میزان پذیرش تعداد دانش آموزان و یا دانشجویان در واحد متقاضی بوده و در غیر اینصورت سازمان تعهدی در جذب  پذیرفته شدگان نخواهد داشت .

– کلیه افرادی که هم اکنون برطبق مجوزهای سازمان سما به صورت قراردادی موقت همکاری می نماینددرصورت اعلام نیازواحدبه رسته شغلی آنهاوتمایل به ادامه همکادی  درسازمان سما می توانند باتکمیل فرم ثبت نام دراین طرح شرکت نمایند این افراد درشرایط مساوی نسبت به سایرداوطلبان حق تقدم خواهندداشت.

تذکرات مهم:

۱- چنانچه داوطلبی درفرم تقاضا اطلاعات نادرست (سهوی یاعمدی)درج نموده باشدودرروزمصاحبه پس ازتطبیق مدارک وی این موضوع محرزگرددازشرکت درجلسه مصاحبه محروم خواهدشد ومسئولیت آن برعهده وی خواهدبود.

۲ – داوطلبان می بایست درروزمصاحبه کلیه مدارک خود رابه همراه داشته باشنددرغیراینصورت هیچ عذری ازآنان پذیرفته نخواهدشد.

۳- هر داوطلب حق ثبت نام فقط در یک شغل و یک شهر را خواهد داشت .

۴ ـ در استخدام سازمان انتقال از یک شهر به شهر دیگر وجود ندارد بنابراین متقاضیان در انتخاب شهر مورد نظر خود با توجه به مشکلات مربوط ، به ویژه مسکن توجه خاص داشته باشند .

۵ –باتوجه به عدم استردادوجه ثبت نام ازسوی سازمان  داوطلبان محترم توجه نماینددرصورت داشتن ضوابط مندرج دراین آگهی نسبت به ثبت نام خوداقدام نمایند.

۵ ـ افرادی که قبلاً در واحدهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی و سما مشغول به کار بوده اند و به علت صدور حکم کمیته های انضباطی اخراج شـده اند نمی توانند در این طرح شرکت کنند.

۶ – فرزندان شهدا در شرایط مساوی حق تقدم خواهند داشت (با ارائه مدارک معتبر)

۷ – داوطلبانی که هم اکنون ازاعضای استعداددرخشان باشگاه پزوهشگران جوان (ادب)هستنددرشرایط مساوی ازاولویتهای پذیرش برخوردارخواهندبود.

۸ – کسانی که منسوبین آنها در استخدام امور سما و واحد دانشگاه آزاد اسلامی محل خدمت باشند نمی توانند متقاضی استخدام در آن شهرستان باشند لیکن درخواست استخدام آنان برای سایر شهرستانهای استان مجاز می باشد . به عنوان مثال اگر متقاضی یکی از بستگان وی در حوزه واحد دانشگاه  زابل یا معاونت سما واحد مذکورومراکزآموزشی تابعه مشـغول بکار می باشد ، اجازه ثبت نام جهت مشاغل حوزه معاونت سما ، مدارس و آموزشکده های تابعه زابل را نخواهد داشت .

منسوبین شامل :  پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزندان آنان ـ فرزند و همسر و فرزندان وی ـ عمو ، عمه ، خاله ، دائی و همسر و فرزندان آنان ، نسبت های مذکور مربوط به فرد پذیرفته شده و همسر وی با کارمند و همسرکارمند می باشد .

۹-  اطلاعیه مربوط به پذیرفته شدگان مرحله اول جهت شرکت در مصاحبه بومی (محلی) درهفته اول اردیبهشت ماه ۸۹درسایت سازمان به آدرس  www.sazman-sama.com اعلام خواهد شد.

۱۰- از پذیرفته شدگان مرحله دوم به منظور شرکت در مصاحبه های عقیدتی و تخصصی شغلی به صورت کتبی در دهه دوم خردادماه۸۹  دعوت به عمل خواهد آمد.

۱۱- در مرحله سوم  از پذیرفته شدگان دردهه اول تیرماه ۸۹ توسط واحدهای مربوطه به صورت کتبی دعوت به عمل خواهد آمد تا در دوره آموزشی بدوخدمت که دردهه دوم تیرماه برگزار خواهد شد شرکت نمایند و در صورت موفقیت در دوره با توجه به موارد مطروحه در شیوه انتخاب و به شرط دایر شدن واحدهای آموزشی سما با حد نصاب لازم دانش آموزان و دانشجویان از ابتدای سال تحصیلی ۹۰-۸۹ به صورت قراردادی در واحدهای آموزشی سما به کار دعوت خواهند شد.

شایان ذکر است سازمان افراد را بصورت قرارداد ۱ ساله بکارگیری خواهد نمود ، این قرارداد هر سال در صورت رضایت واحد مورد تقاضا از عملکرد وی تمدید خواهد شد .

۱۲– کلیه داوطلبان در صورت تمایل می توانند هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد خود را از طریق ایمیل سازمان به آدرس  hemp@sazma-sama.com ارسال نمایند تا پاسخ لازم در اسرع وقت به نشانی آنان ارسال شود.

 

سازمان سما

دیدگاه ها (۱)

  1. محبوبه می‌گه:

    سلام اینجانب محبوبه ترابی دارای کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دارای سابقه کار ومهارت هفتگانه ودارای مقالات چاپ شده خواستار همکاری با شما را دارم

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها