crm didar

استخدام شرکت یکتا توسعه مهر سلامت سینا (تامین نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

این شرکت در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به قرارداد فی مابین خود ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان مطابق با مفاد قرارداد یاد شده و دستورالعمل اجرای برنامه تامین و گسترش مراقبت­های اولیه سلامت از طریق تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری  از میان افراد واجد شرایط با برگزاری آزمون تخصصی در سطح دانش عمومی داوطلبان و انجام مراحل گزینش در قالب قرارداد کار مدت معین و محدود به شرح شرایط مندرج در ذیل اقدام به بکارگیری نیرو نماید .

جدول مشاغل مورد نیاز

ردیف عنوان رشته شغلی محل جغرافیایی تعداد مورد نیاز جنسیت شرایط احراز
مرد زن
۱ پزشک آران و بیدگل ۵ ۲ ۳ دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشک عمومی
کاشان * * *
۲ متصدی پذیرش و آمار آران و بیدگل ۳ * * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته  مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، حسابداری
کاشان * * *
۳ کارشناس بهداشت محیط آران و بیدگل ۳ اولویت با مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت محیط
کاشان * *
۴ کارشناس بهداشت حرفه ای آران و بیدگل ۳ اولویت با مرد دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی بهداشت حرفه ای
کاشان * *
۵ کارشناس تغذیه آران و بیدگل ۳ * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تغذیه
کاشان * * *
۶ کارشناس بهداشت روان (بالینی) آران و بیدگل ۳ * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی با پایه روانشناسی
کاشان * * *
۷ مراقب سلامت کاردان / کارشناس (مرد) آران و بیدگل ۳ * دارا بودن مدرک تحصیلی  کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های: مبارزه با بیماریها یا بهداشت عمومی
کاشان * *
۸ مراقب سلامت کاردان / کارشناس (زن) آران و بیدگل ۱۰ * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته­های: بهداشت خانواده، بهداشت عمومی و مامایی
کاشان * *
۹ مراقب سلامت

(ماما)

آران و بیدگل ۴ * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی

 

۱- شرایط عمومی پذیرش

۱/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴/۱-داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )

۵/۱– عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر

۶/۱- عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

۵/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند.

۸/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

۹/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

 

 

۲- شرایط اختصاصی پذیرش

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰سال وحداکثر ۳۰سال سن تمام برای دارندگان دیپلم ، فوق دیپلم

۲/۲- مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری ۳۵ سال تا تاریخ مهلت ثبت نام

۳/۲- سوابق کاری مرتبط با حیطه شغلی فرد شرکت کننده به حداکثر سن افزوده می­شود.

 

۳- نحوه ثبت نام آزمون کتبی (مقدماتی)

ثبت نام به  صورت حضوری با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ذیل و حضور به آدرس آران وبیدگل،بلوار عاملی ،خیابان ارشاد، جنب مسجد بقیه اله ،درمانگاه بهروان ،دفتر نمایندگی شرکت یکتا توسعه مهر سلامت سینا ، بین ساعت ۱۴- ۱۲و ۲۰-۱۷ انجام می گیرد حد اکثرزمان ثبت نام  تا  ساعت ۲۰روز چهار شنبه ۱۸/۱/۹۵   می باشد.

۱/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام آزمون کتبی

الف) تکمیل برگ درخواست فرم اطلاعات فردی که با مراجعه به وب سایت www.salamatsina.com قابل دریافت میباشد .

ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال ( صد هزارریال) به شماره حساب جاری ۱۴۱۲۱۱۱۲۶۸۲۰۷۲۱  نزد بانک توسعه تعاون شعبه آران و بیدگل بنام شرکت تعاونی یکتا توسعه مهر سلامت سینا (وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود).

ج) یک قطعه عکس ۴*۳ (خانم ها با حجاب کامل اسلامی)

۲/۳-  زمان ومحل توزیع کارت آزمون

– کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای تخصصی همزمان با ثبت نام تحویل داوطلبین خواهد شد.

۳/۳-زمان ومحل برگزاری آزمون کتبی

-زمان آزمون۲۰/۱/۱۳۹۵  ساعت ۱۲-۸ در محل سالن اجتماعات پایگاه بهداشتی فاطمیه واقع در میدان بسیج جنب شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل خواهد بود.داوطلبین دقت داشته باشند هرگونه تغییرات احتمالی در زمان برگزاری آزمون از طریق همین سایت اعلام خواهد شد .

 

۴/۳- مواد امتحان :

آزمون صرفاً تخصصی بوده و سؤالات مربوطه براساس رشته­های شغلی تنظیم و برگزار خواهد شد.

امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به صورت چهار گزینه ای طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 

۴- مصاحبه حضوری

داوطلبان قبول شده درآزمون کتبی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی شرکت به همراه اصل مدارک، به نماینده موسسه  مستقر در آدرس فوق الذکرحضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. نماینده شرکت موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.

۱/۴-مدارک موردنیاز

– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی

– اصل به همراه تصویر کارت ملی

– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت  و یا انصراف از آن

– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

 

 

۵- تذکرات

۱/۵- داوطلبان بومی شهرستان آران وبیدگل در اولویت خواهند بود .

تبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته­های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می­پذیرد.

۲/۵- به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۳/۵- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هرمرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد، قراداد مزبور لغو و بلااثر می­گردد.

۴/۵- ارائه تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه­ها الزامی است.

۵/۵- انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۳ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت های مندرج در آگهی جهت انجام مصاحبه حضوری صورت می­پذیرد.

۶/۵- پس از انجام مصاحبه حضوری انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ما خوذه در مجموع آزمون و مصاحبه حضوری در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفیت پیش بینی شده به میزان ۲ برابر تعداد مورد نیاز با رعایت اولویت­های مندرج در آگهی جهت انجام مراحل گزینش صورت می­پذیرد.

۷/۵- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.

تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

۸/۵- پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند، جابجایی و انتقال داوطلبان به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. در غیر این صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود .

۹/۵- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی شرکت www.salamatsina.com خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

۱۰/۵- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ فرم اطلاعات فردی می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۱۱/۵- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل می باشند.

۱۲/۵-صرف شرکت در آزمون هیچ حقی برای داوطلبان از جهت استخدام و اشتغال ایجاد نمی­کند.

۱۳/۵-پذیرفته شدگان مشمول قانون کار جمهوری اسلامی می­باشند.

 

 فرم اطلاعات پرسنلی

لینک سایت

دیدگاه ها (۱)

  1. عباس می‌گه:

    خیلی خوب ولی استخدامی نیست حاضرم خدمت گذار شوم حتا چای ریز ولی اما شاید اگر توکل برخدا روزی استخدام شوم.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها