استخدام شرکت پیمانکار ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق استان گلستان

استخدام مجتمع عالی آموزشی و پژو هشی صنعت آب و برق خراسان (واحد گلستان) 


آزمون ﺷﺮﮐت های ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق گلستان
مرداد ماه ۱۳۹۸
جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی “سامانه خرید کارت ثبت نام” اقدام به پرداخت الکترونیکی هزینه ثبت نام نموده و شماره سریال ۱۴ رقمی ثبت نام را دریافت نمایید و سپس از منوی  “سامانه ثبت نام در آزمون” اقدام به ثبت نام نمایید.

تذکر: دریافت شماره سریال ۱۴ رقمی ثبت نام به منزله ثبت نام در آزمون نیست و داوطلب باید از منوی  “سامانه ثبت نام در آزمون” اقدام به ثبت نام نموده  و شماره رهگیری دریافت نماید.

در صورت بروز مشکل در ساعات اداری با شماره ۳۲۶۸۰۷۵۶ ۰۱۷ واحد آموزشی گلستان تماس حاصل نمایید.
سه شنبه ۲۵ / ۰۴ / ۱۳۹۸
شروع ثبت نام
چهارشنبه ۰۹ / ۰۵ / ۱۳۹۸
خاتمه ثبت نام
از روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۸
لغایت چهارشنبه مورخ ۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۸
اخذکارت ورود به جلسه اینترنتی
روز پنجشنبه مورخ ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۸
تاریخ آزمون

                                  

دفتـرچـه راهنمـای آزمـون

تامین نیرو شرکت های پیمانکار طرف قرارداد با

شرکت توزیع نیروی برق گلستان

مرداد ماه ۱۳۹۸

 

 

شرکت های تامین  نیروی انسانی  طرف قرارداد با شرکت توزیع برق استان گلستان ( گلستان خدمت گنبد و   نوید بخش استر آباد )  در نظر دارد برای اجرای قراردادهای شرکتهای پیمانکاری در سال جاری نسبت به تامین نیرودر

بخشهای سیمبان راننده ، سیمبان خط گرم و شماره برداری(مامور قرائت کنتور)  جمعاً به تعداد ۲۸ نفر

از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرآیند بکارگیری نماید.

الف) شرایط عمومی متقاضیان :

 • داشتن تابعیت ایران
 • انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان.(ملاک عمل برای محاسبه تاریخ کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ می باشد.)

تبصره: تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.

 • عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که بکارگیری می شوند
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • عدم داشتن منع قانونی برای فعالیت و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت ها
 • احراز صلاحیت های عمومی و گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه توسط پیمانکار یا مشاور ب) شرایط اختصاصی :

۱-داشتن مدرک تحصیلی اعلامی در جدول پیوست شماره دو الزامی می باشد.

تذکر۱: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل زمان برگزاری آزمون (۲۴/۰۵/۱۳۹۸) می باشد و ملاک فراغت از تحصیل تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد.

تذکر۲: داشتن گواهینامه سیمبانی ( فن ورز شبکه هوایی ) جهت شرکت در آزمون سیمبان و سیمبان خط گرم الزامی می باشد.

۲- داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۸ به شرح ذیل:

۱-۲- حداکثر ۲۷ سال تمام برای دارندگان پایان مقطع متوسطه (دیپلم) (متولدین۲۴/۰۵/۱۳۷۱ به بعد).

و حداکثر ۲۹سال تمام برای برای دانش آموختگان مقطع فوق دیپلم شغل (متولدین ۲۴/۰۵/۱۳۶۹ به بعد).

۲-۲- مدت انجام خدمت سربازی ، تا ۲۴ ماه به حداکثر سن فوق الذکر اضافه خواهد شد.

 • ۲-در صورت داشتن سابقه کار مرتبط ، مدت سابقه(حداکثر ۵ سال) بر حسب سوابق پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی به سقف سنی افزوده خواهد شد.
 • ۲-بومی بودن در شهرستان محل خدمت الزامی می باشد.

توضیح: بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد:

۱-۴-۲-  شهرستان محل تولد داوطلب یا والدین و یا همسر وی، با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.

۲-۴-۲-داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا طی کرده باشد.

۳-۴-۲-  داوطلب حداقل سه (۳) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا را داشته باشند.

 • حداقل قد ۱۷۰ سانتی متر،  وزن متناسب و برخورداری از سلامت جسمانی و روانی ، قدرت تحرک و توانایی انجام وظیفه.
 • نداشتن مشکل بینایی، شنوایی، لکنت زبان، بیماری های خاص و یا حوادثی که منجر به استفاده از پلاتین در اعضای بدن شده باشد و توانایی کار در ارتفاع برای شغل سیمبان راننده و سیمبان خط گرم.

۵-داشتن گواهینامه رانندگی پایه ۲ جهت شغل سیمبان راننده الزامی می باشد تذکرات:

 • کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه وگواهی فراغت از تحصیل داوطلبان بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و در موعد مقرر ارائه گردد.
 • انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون تعیین شده را کسب کرده اند، به ترتیب بالاترین نمرات انجام می گردد.
 • در صورتی که داوطلبی با مدارک تحصیلی غیر مرتبط و پایین تر و یا بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درآگهی، درآزمون شرکت نماید ، از ادامه اشتغال وی در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
 • انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش میسر می باشد.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال ( اعلام ) مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون و مصاحبه محرز شود داوطلب بهاشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت بکارگیری، لغو و بلا اثر می گردد.
 • شرط پذیرفته شدن کلیه متقاضیان مشروط به دارا بودن شرایط فیزیکی مورد نیاز برای مشاغل مربوطه میباشد.
 • پذیرفته شدگان این آزمون هیچگونه ارتباط استخدامی ، قراردادی ،پیمانی و ………. با شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو ندارد.

  ج) چگونگی ثبت نام:

 • داوطلبان پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از ساعت ۸ صبح روزسهشنبه مورخ

۲۵/۰۴/۹۸  حداکثر  تا ساعت ۲۴ روزچهارشنبه مورخ ۰۹/۰۵/۹۸  ازطریق پایگاه اطلاع رسانی لینک سامانه ثبت نام آزمون در سایت   www.ieht.ac.ir   اقدام به ثبتنام در آزمون نمایند.

 • داوطلبان می بایست مبلغ ۶۵۰۰۰۰ ریال (ششصد و پنجاه هزار ریال) را به عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) و با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد cvv2 پرداخت نمایید توضیح: مبلغ هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

۳– پس از انجام کامل و موفقیت آمیز ثبت نام که شامل تکمیل کلیه فیلدهای اطلاعاتی و پرداخت هزینهآزمون میباشد، به داوطلبان کد رهگیری اختصاص یافته و اعلام می شود. ضروری است کلیه داوطلبان این کد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.

 

 • به داوطلبان محترم توصیه می شود که رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبتناماینترنتی، جدول نیازها ، راهنما، نحوه ثبت نام و مدرک تحصیلی مورد نیاز در رشته شغلی مربوط را کاملاً مطالعه و بررسی نموده و فایل رایانه ای عکس خود را با توجه به جزئیات اعلام شده در بند ” د” آماده نمایند. ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مکان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.
 • ثبت نام در ساعات کم ترافیک، به مرور زمان و قبل از روزهای پایان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موکول نشود.شایان ذکر است که در صورت وجود اشکال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عکس ارسالی توسط داوطلب، اطلاع رسانی لازم از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده از سوی داوطلب یا برقراری تماس تلفنی،برای ویرایش اطلاعات به عمل خواهد آمد. در صورت بی توجهی به پیامک ارسالی و این موضوع، مسؤولیت تبعات آن به عهده داوطلب می باشد. داوطلبان محترم دقت کافی و لازم را در این موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند.
 • مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.

تذکر: داوطلبان محترم در صورت درج اشتباه اطلاعات شخصی در مرحله ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن مجری آزمون ،مندرج در بند »ز« تماس حاصل نمایند.

د)راهنمای ثبت نام:  

۱- داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربوط نمایند و پس از خریدکارت ، با توجه به شماره ی سریال ۱۴ رقمی که در اختیارشان قرار می گیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.

۲-از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.

۳-هنگام درج اطلاعات ، کلید (Caps Lock )صفحه کلید خاموش باشد.

۴-از زدن کلید (Enter )در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلیدفاصله(Space ) استفاده نمایید.

۵-تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.

۶-کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) و بدون خط تیره وارد نمایید.

۷-برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی ۴×۳( تمام رخ، زمینه روشن و جدید)، با فرمت JPG و با حجم حداکثر۴۰ کیلوبایت استفاده نمایید.

۸-در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و ۵ رقمی می باشد را به دلخواه تکمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه می توانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاملاًمراقبت نمایید.

۹-پس از تکمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً امکان چاپ اطلاعات وجود دارد.

ه) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون: 

 • ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام اعلامی از تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۸ لغایت ۲۳/۰۵/۱۳۹۸ انجام خواهد پذیرفت.
 • آزمون در روز پنج شنبه مورخ  ۲۴/۰۵/۹۸  در محل که آدرس آنها در زمان ارائه کارت اعلام می گردد برگزار خواهد شد.
 • در صورت ایجاد هرگونه تغییر در کلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی لازم از طریقهمین پایگاه اینترنتی به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن ، رعایت و انجام آن ها می باشند.

۴ – ارائه کارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روی کاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.

و) مواد آزمون : 

 ۱- سوالات آزمون در یک دفترچه شامل سوالات عمومی و سوالات تخصصی  طراحی گردیده و مواد (دروس) رشته شغلی و جزئیات مربوط در جدول پیوست شماره یک در پایان آگهی درج شده است.

۲-آزمون دارای نمره ی منفی بوده، هر پاسخ صحیح یک نمره و به هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی تعلق          میگیرد.

۳- منابع شامل ۱- گنجینه سوالات آزمون های استخدامی  و اطلاعات عمومی  تالیف هوشیار خزایی  و مستانه پژوهش و جزوه ایمنی در برق  که  در سایت به آدرس اینترنتی www.ieht.ac.ir موجود است

 

جداول پیوست شماره یک:

مواد آزمون رشته شغلی: مامور قرائت کنتور 

ضریب تعداد سوال مواد امتحانی ردیف
 ۱  ۱۵ ادبیات فارسی و آئین نگارش  ۱
 ۱  ۱۵ معارف اسلامی  ۲
 ۱  ۱۵ زبان انگلیسی عمومی  ۳
 ۱  ۱۵ فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه)  ۴
 ۱  ۱۵ اطلاعات عمومی دانش اجتماعی و قانون اساسی  ۵
 ۲  ۱۵ توانمندی های ذهنی  ۶
 ۲  ۱۵ ریاضی و آمار  ۷
 ۱۰۵ جمـــــــــــــــــــــــــــــع

 

 

مواد آزمون رشته شغلی: سیمبان 

ضریب تعداد سوال مواد امتحانی ردیف
 ۱  ۱۵ ادبیات فارسی و آئین نگارش  ۱
 ۱  ۱۵ معارف اسلامی  ۲
 ۱  ۱۵ زبان انگلیسی عمومی  ۳
 ۱  ۱۵ فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه)  ۴
 ۱  ۱۵ اطلاعات عمومی دانش اجتماعی و قانون اساسی  ۵
 ۲  ۱۵ توانمندی های ذهنی  ۶
 ۲  ۱۵ ریاضی و آمار  ۷
 ۲  ۱۵  ایمنی  برق  ۸
 ۱۲۰ جمـــــــــــــــــــــــــــــع

 

             

جدول پیوست شماره ۲:

عناوین شغل و محل خدمت

جنسیت تعداد شهرستان محل خدمت شرایط رشته شغلی

 

ردیف

 

فیزیکی مدرک تحصیلی مورد نیاز
مرد  ۳ گرگان قد : حداقل ۱۷۰ سانتیمتر و تناسب قد با وزن

سلامت جسمانی کامل و دید بدون عینک

دیپلم و فوق دیپلم کلیه رشته ها مامور قرائت کنتور برق  ۱
مرد  ۱ گنبد
مرد  ۱ علی آباد
مرد  ۳ گرگان قد : حداقل ۱۷۰ سانتیمتر و تناسب قد با وزن

 

سلامت جسمانی کامل و دید بدون عینک و توانایی کار در ارتفاع

 

دیپلم همه رشته ها و فوق دیپلم برق ریاضی

 

سیمبان راننده  ۲
مرد  ۲ گنبد
مرد  ۲ علی           آباد کتول
مرد  ۱ آق قلا
مرد  ۱ کردکوی
مرد  ۱ گمیشان
مرد  ۲ ترکمن
مرد  ۱ رامیان
مرد  ۱ ازادشهر
مرد  ۱ مراوه تپه
مرد  ۱ گالیکش
مرد  ۲ مینودشت
مرد  ۲ کلاله
مرد  ۳ علی           آباد کتول قد : حداقل ۱۷۰ سانتیمترو تناسب قد با وزن

 

سلامت جسمانی کامل و دید بدون عینک و توانایی کار در ارتفاع

دیپلم همه رشته ها و فوق دیپلم برق ریاضی سیمبان خط گرم  ۳

 

سایر موارد :

 • آزمون مذکور مختص آقایان می باشد.
 • در هر یک از رشتههای شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول نیازها) صرفاً فارغ التحصیلان همان مقطع و رشته میتوانندشرکت کنند و پذیرش دیگر رشتهها یا گرایشهای غیر مرتبط امکانپذیر نمی باشد. در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد.
 • پذیرفته شدن داوطلب جهت شرکت در آزمون با توجه به مقطع و رشته تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت می پذیرد. مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
 • قبولی در آزمون به منزله بکارگیری قطعی نمیباشد بلکه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی، گواهی سلامت و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراکز ذیصـلاح نیز الزامی میباشـد.
 • پذیرفته شدگان نهایی میبایست آمادگی خدمت و اشتغال به کار در هر یک از شهرهای استان حوزه فعالیت شرکت برابر قرارداد را داشتـه باشند.
 • در این آزمون، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی در شرکت مورد نظر خود ثبت نام نماید .

۷-قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش و جذب نبوده، بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه،گزینش، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح می باشد و با پذیرفته شدگان نهایی، پس از ارائه مدارک در مهلت مقرر، قرارداد موقت کار توسط شرکتهای مذکور مطابق قانون کار و مقررات ذیربط منعقد خواهد شد.

۸-عدم ارائه مدارک توسط پذیرفته شدگان نهایی در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی و شرکت نسبت به جایگزینی آنها از محل نیروهای ذخیره اقدام نموده و اعتراضات بعدی مسموع نخواهد بود.

ز) مشخصات مجری آزمون:

واحد آموزشی گلستان    تلفن: ۳۲۶۸۰۷۵۶

 

دفترچه راهنما آزمون

سامانه ثبت نام در آزمون

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها