crm didar

استخدام شرکت فولاد کاوه اروند

 

اطلاعیه شناسایی نیرویهای مستعد برای   دومین آزمون جذب سال ۶۹  در شرکت فولاد کاوه اروند

شرکت فولاد کاوه اروند به منظور شناسائی نیروهای مستعد جهت جذب، اقدام به برگزاری آزمون )مرحله سوم( در رشتههای ذیل مینماید.

گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
ساخت و تولید، تاسیسات ، مکانیک خودرو،  مکانیک صنایع، صنایع فلزی مکانیک لیسانس
الکترونیک، الکتروتکنیک)قدرت(، کنترلوابزار دقیق برق
متالورژی مواد
ایمنی صنعتی/ تکنولوژی ایمنی صنعتی ایمنی صنعتی
ساخت و تولید، تاسیسات ، مکانیک خودرو،  مکانیک صنایع، صنایع فلزی مکانیک فوق دیپلم
الکترونیک، الکتروتکنیک)قدرت(، کنترلوابزار دقیق برق
متالورژی )کلیه گرایشها( مواد
ایمنی صنعتی، بهداشت حرفهای ایمنی
کلیه گرایشها برق دیپلم
کلیه گرایشها مکانیک
علوم ریاضی و علوم تجربی نظری

 

شرایط عمومی جذب متقاضی

 • تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد به قوانین جمهوری اسلامی ایران.
 • داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دائمی یا معافیت دائم غیرپزشکی.
 • نداشتن سوء پیشینه کیفری.
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی به تأیید مراجع ذیصلاح.
 • عدم اشتغال و تعهد خدمت به دستگاههای دولتی، غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نیز عدم بازخرید خدمت و مستمری بگیر.
 • عدم عضویت و یا فعالیت در احزاب، سازمانها و گروههایی که فعالیت آنها غیرقانونی میباشد.
 • داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی جهت انجام فعالیتهای شغلی طبق تأیید واحد ایمنی و بهداشت کارخانه نورد.
 • داشتن سنحداقل ۱۸ سالتمامشمسی تا روز پنجشنبه مورخ ۰۳/۳۰/۶۹.
 • جنسیت متقاضیان بایستی مرد باشد.
 • تأیید پذیرفته شدگان توسط کمیته جذب.

شرایط اختصاصی جذب متقاضی

 • دارا بودن اصل دانشنامه و یا اصل مدرک صادره از دانشگاه، دانشکده، مراکز فنیوحرفهای، دبیرستان و هنرستان.

تبصره۱: شرکت کنندگان مقطع دیپلم و فوقدیپلم در زمان آزمون صرفاً باید دارای مدرک سطح مقطع مربوطه باشند، در صورتی که با وجود داشتن مدرک بالاتر در این سطح ثبتنام کنند، در صورت اثبات در هر مرحله از جذب و بعد از آن از ادامه همکاری با آنها ممانعت بعمل خواهد آمد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، همچنین دارندگان مقاطع لیسانس و بالاتر میبایست صرفاً با مدرک تحصیلی لیسانس ثبتنام کنند و تنها مدرک لیسانس آنها مد نظر خواهد بود و مدرک بالاتر هیچگونه حقی برای پذیرفته شدگان در این خصوص ایجاد نمیکند.

تبصره۲: شرکت فولاد کاوه اروند در قبال پذیرفته شدگانی که پس از جذب، مدارک بالاتر اخذ و ارائه نمایند، هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

 

حداقل معدل داوطلبین جذب برای دیپلم ۱۰، فوقدیپلم ۱۰ و لیسانس ۱۱ با رعایت سایر قوانین مربوطه میباشد.

تبصره: برای داوطلبان مقطع دیپلم معدل کل دوره سه ساله دوره متوسطه و یا دیپلم نظام قدیم ملاک عمل خواهد بود و معدل مدارک پیش دانشگاهی ملاک عمل نمیباشد.

 • حداکثر سن ۲۱ سال برای متقاضیان دیپلم ) متولدین ۱۰۳۲ به بالا( حداکثر ۲۹ سال برای متقاضیان فوق دیپلم ) متولدین

۱۰۳۳ به بالا( و حداکثر سن ۲۰ سال برای متقاضیان لیسانس ) متولدین ۱۰۹۰ به بالا(                    تبصره: مدت خدمت نظام وظیفه انجام شده به حداکثر سن اضافه میگردد.

 • آزمون برای متقاضیان بومی خرمشهر و آبادان برگزار میگردد. )به تشخیص کمیته جذب(  مواد آزمون:

سوالات آزمون جذب از دروس عمومی و تخصصی رشتههای مورد نظر خواهد بود.

 

زمان و محل آزمون:

زمان و محل برگزاری آزمون متعاقباً به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

نحوه ثبتنام:

 • تکمیلفرماینترنتیتقاضایثبتنامتوسط متقاضی.
 • اسکنآخرینمدرکتحصیلی)که معدل در آن ذکر شده باشد(منطبقباشرایطآگهی جذب.
 • اسکنصفحهاولشناسنامه (درصورتداشتنتوضیحات،اسکنصفحهتوضیحاتنیزضمیمهشود.(
 • اسکنپشتورویکارت ملی.
 • اسکنپشتورویکارتپایانخدمتنظاموظیفهیامعافیتدائم غیرپزشکی.
 • اسکن عکس ۱×۰ جدید.
 • فرزندان معظم شهدا و جانبازان ۲۲% و بالاتر ،محل مورد نظر را تکمیل کنند.

تذکر:

 • کلیهمدارکومستنداتموردنیاز ارائه شده در طی مراحل جذب توسط متقاضی باتکیهبراصلاعتمادوصداقت پذیرفته میگردد. چنانچه بعد از استعلام یا درهرزمان،خلافاطلاعاتاعلامشده توسطمتقاضی محرزگردد،داوطلبازانجاممراحلبعدیمحرومخواهدشدودرصورتشروعبهکارازادامه اشتغالویجلوگیریوقراردادویفسخخواهدگردید و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 • متقاضیانی که صدور قطعی مدرک تحصیلی و یا کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم غیرپزشکی آنان بعد از تاریخ آخرین روز مهلت ثبت نام باشد مجاز به ثبت نام نمیباشند.
 • متقاضیانی که قبلاً در آزمونهای جذب نیروی فولاد کاوه اروند شرکت نموده و پذیرفته نشدهاند، در صورت تمایل و داشتن شرایط لازم میتوانند مطابق مفاد این اطلاعیه مجدداً در این آزمون شرکت نمایند و هیچ تقاضای دیگری معتبر نخواهد بود.
 • معایناتطبکاربامعیارتوانمندیفردیبرایفعالیتدرمشاغلموردنیازصورتمیپذیرد،لذاعدمموفقیتدراینمرحلهبهمنزله منتفیشدن فرآیندجذبمیباشد.
 • به ثبت نام با مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.
 • هر فرد تنها حق ثبت نام و شرکت در آزمون یک مقطع و یک گرایش را دارد.
 • شرکت تعهدی در قبال اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت.

 

تذکر مهم : متقاضیان میبایست در طول فرآیند جذب جهت آگاهی از اطلاعیه ها و نتایج مراحل مختلف، به صورت مستمر به سایت شرکت فولاد کاوه اروند به آدرسwww.aks.co.ir  مراجعه نمایند ،لذا عدم اطلاع داوطلب از مراحل و جزئیات آزمون جذب، موجب هیچگونه حقی برای وی نمیگردد.

 

مهلت ثبت نام در آزمون از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ الی ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تمدید گردید.

متقاضیان محترم :: در صورتی که در مراحل ثبت نام با هر مشکلی مواجه شدید به یکی از  آدرس ایمیل های زیر مشکل خود را اطلاع دهید.

: aks.co.95@gmail.com

: sahandetemadetemad2012@gmail.com

توجه!
ثبت نام کنندگان عزیز لطفا توجه داشته باشید برای استفاده از این سیستم باید شرایط زیر را رعایت فرمایید:
از مرورگر به روز و آپدیت استفاده فرمایید. (Chrome , FireFox)
موتور جاوااسکریپت مرورگر حتماً فعال باشد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها