استخدام شرکت خدمات فرودگاهی هما (اعلام نتایج)

استخدام فرودگاهی هما


نوبت صبح :

داوطلبین محترم : جهت شرکت در آزمون شرکت خدمات فرودگاهی هما مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ( روز جمعه ) راس ساعت ۷ صبح جهت دریافت کارت و ورود به جلسه آزمون با در دست داشتن کارت ملی و خودکار آبی به آدرس : تهران – جاده مخصوص کرج – بلوار فرودگاه مهرآباد – ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ” هما ” ساختمان آموزش مراجعه نمایند .

ردیف شماره داوطلب نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی
۱ ۱۰۳۰۰ مسعود آب نیکی محمود ۰۰۱۷۹۹۸۹۷۲
۲ ۱۰۳۰۱ امیر آخشی محمود ۰۴۱۰۲۱۱۲۷۳
۳ ۱۰۳۰۲ محمدعلی آذرمی نجدی علی ۰۰۱۳۳۵۱۹۴۱
۴ ۱۰۳۰۳ محمد آذری وانقی ذولفعلی ۰۰۱۵۹۲۸۶۷۵
۵ ۱۰۳۰۴ علی آزادی مسعود ۴۱۶۰۲۸۵۴۷۳
۶ ۱۰۳۰۵ بهمن آشنائی ابربکوه بیت اله ۰۰۱۶۶۳۲۶۳۱
۷ ۱۰۳۰۶ میلاد آقائی حمل آباد اباصط ۰۰۱۴۲۱۷۵۴۶
۸ ۱۰۳۰۷ مهدی آقائی قاضی کندی چراغعلی ۰۰۱۸۰۶۸۵۲۹
۹ ۱۰۳۰۸ محمد آقائی لیندی تقی ۰۰۱۳۷۵۴۱۱۴
۱۰ ۱۰۳۰۹ صفا آقازاده حسن ۰۰۱۵۲۲۳۵۷۴
۱۱ ۱۰۳۱۰ ایمان آموزگار علی ۰۰۱۵۱۵۰۹۵۱
۱۲ ۱۰۳۱۱ محسن آهنگری محمد ۰۰۱۲۱۲۳۵۸۷
۱۳ ۱۰۳۱۲ محمد آهی علی محمد ۰۰۱۲۲۹۱۶۵۱
۱۴ ۱۰۳۱۳ سعید آهی محمد ۰۰۱۵۸۷۷۵۰۷
۱۵ ۱۰۳۱۴ علیرضا ابراهیم آبادی حسن ۰۰۱۰۲۹۵۸۳۶
۱۶ ۱۰۳۱۵ سیدحسین ابراهیم آبادی سیدکاظم ۰۰۷۸۵۰۳۴۵۰
۱۷ ۱۰۳۱۶ فرزاد ابراهیم پورگواسرائی محمد ۲۷۰۰۰۸۷۰۵۴
۱۸ ۱۰۳۱۷ علیرضا ابراهیم زاده فرامرز ۰۰۱۱۷۳۰۳۷۴
۱۹ ۱۰۳۱۸ احمد ابراهیم زاده عباسعلی ۱۲۷۰۶۵۹۲۲۷
۲۰ ۱۰۳۱۹ پوریا ابراهیم گل امان اله ۰۵۲۰۵۰۵۵۶۵
۲۱ ۱۰۳۲۰ سعید ابراهیمی محمدرضا ۰۰۱۷۹۲۳۷۶۱
۲۲ ۱۰۳۲۱ جواد ابراهیمی بنفشه درق ابراهیم ۱۷۱۰۲۳۰۶۳۰
۲۳ ۱۰۳۲۲ مصطفی ابراهیمی پنجکی علی ۰۳۱۰۴۱۹۹۶۴
۲۴ ۱۰۳۲۳ سعید ابراهیمی پنجکی فرضعلی ۰۳۱۰۴۱۲۹۶۱
۲۵ ۱۰۳۲۴ مرتضی ابراهیمی فلاحی بیژن ۲۱۱۰۵۳۰۵۳۷
۲۶ ۱۰۳۲۵ حمزه ابراهیمی گیلانی بهروز ۳۳۲۰۰۰۸۲۹۳
۲۷ ۱۰۳۲۶ علیرضا ابراهیمی علی اصغر ۰۰۱۰۶۳۸۳۶۹
۲۸ ۱۰۳۲۷ سهیل ابراهیمی مصیب ۵۰۸۰۰۰۱۱۱۹
۲۹ ۱۰۳۲۸ محمد ابوئی مهریزی مرتضی ۰۳۱۰۳۸۲۲۳۸
۳۰ ۱۰۳۲۹ محمد ابوالحسنی غلامحسن ۰۰۱۷۲۷۰۳۹۱
۳۱ ۱۰۳۳۰ مصطفی ابهر اوسط ۰۰۱۱۳۴۷۹۷۱
۳۲ ۱۰۳۳۱ عباس اجاق علی حسین ۰۳۱۰۲۶۷۵۹۵
۳۳ ۱۰۳۳۲ محمد احسانی گلرودباری ایرج ۲۷۱۰۰۷۱۱۰۱
۳۴ ۱۰۳۳۳ مازیار احمدپور محسن ۰۳۱۱۴۰۷۹۱۹
۳۵ ۱۰۳۳۴ مصطفی احمدپور محمدعلی ۴۹۰۰۴۱۴۵۰۶
۳۶ ۱۰۳۳۵ میلاد احمدزاده سهراب ۰۰۱۵۴۶۹۰۱۸
۳۷ ۱۰۳۳۶ مسعود احمدوند عباس ۳۹۲۰۱۳۴۲۸۱
۳۸ ۱۰۳۳۷ حامد احمدی اصغر ۵۵۶۰۰۴۷۲۹۵
۳۹ ۱۰۳۳۸ جعفرصادق احمدی عیسی ۶۰۲۰۰۰۸۵۶۸
۴۰ ۱۰۳۳۹ سامان احمدی حسن ۳۲۴۰۰۶۶۰۴۱
۴۱ ۱۰۳۴۰ سیدمحسن احمدی سیدمحمد ۲۶۲۰۰۲۲۴۰۱
۴۲ ۱۰۳۴۱ حامد احمدی صفرعلی ۰۰۱۲۳۵۵۲۰۸
۴۳ ۱۰۳۴۲ محمد احمدی علی رضا ۵۵۶۰۰۸۴۵۹۱
۴۴ ۱۰۳۴۳ محمدعلی احمدی اوزمچی یوسف ۰۳۱۱۵۵۹۸۸۳
۴۵ ۱۰۳۴۴ محسن احمدی حصارشنه علی ۰۳۷۰۱۳۵۹۹۷
۴۶ ۱۰۳۴۵ امیرحسین احمدی راد رجب ۴۸۹۰۲۲۳۸۹۴
۴۷ ۱۰۳۴۶ احسان احمدی سرچقائی ابراهیم ۴۱۲۰۳۱۲۷۲۰
۴۸ ۱۰۳۴۷ رضا احمدی فر علی حیدر ۰۰۱۹۲۸۱۵۰۱
۴۹ ۱۰۳۴۸ مسعود احمدی کافشانی حسین ۶۶۴۰۰۰۲۰۰۰
۵۰ ۱۰۳۴۹ حامد احمدی محمود ۰۰۱۱۱۰۴۹۰۲
۵۱ ۱۰۳۵۰ علیرضا اخگری سعیداله ۰۳۱۰۷۴۳۳۱۱
۵۲ ۱۰۳۵۱ حسن اخوندی محمد ۱۵۲۰۰۸۱۹۰۱
۵۳ ۱۰۳۵۲ علی ادیب حاجی آقا حسن ۰۰۱۲۰۳۹۹۴۲
۵۴ ۱۰۳۵۳ مهران ادیب زاده مجید ۰۳۱۰۱۱۳۶۸۷
۵۵ ۱۰۳۵۴ سعید ارجمند مختار ۰۰۱۰۵۱۵۳۶۴
۵۶ ۱۰۳۵۵ محمدرضا ارژنگ قهرمان ۰۳۱۰۳۵۵۱۷۶
۵۷ ۱۰۳۵۶ ایمان استاد امیر ۱۹۹۰۴۵۹۵۴۴
۵۸ ۱۰۳۵۷ حسام استرابی آشتیانی غلامرضا ۰۰۱۲۴۶۳۳۴۵
۵۹ ۱۰۳۵۸ مصطفی استوار محمدرضا ۰۰۱۰۳۳۸۲۵۱
۶۰ ۱۰۳۵۹ اصغر اسداله زاده بهمن ۰۰۱۴۱۴۶۷۲۱
۶۱ ۱۰۳۶۰ حسن اسدالهی محمدرضا ۵۵۶۰۰۰۵۷۸۹
۶۲ ۱۰۳۶۱ حسین اسدزاده هره دشت رمضان ۵۵۶۰۱۲۴۵۴۰
۶۳ ۱۰۳۶۲ داریوش اسدنژاد فرج اله ۱۶۴۰۲۱۶۹۷۹
۶۴ ۱۰۳۶۳ عباس اسدی عزت اله ۰۵۲۰۰۵۱۱۳۰
۶۵ ۱۰۳۶۴ محمدرضا اسدی مصطفی ۰۳۱۱۲۰۸۶۹۱
۶۶ ۱۰۳۶۵ امیر اسدی حسن ۰۰۱۴۴۰۶۰۵۵
۶۷ ۱۰۳۶۶ علیرضا اسدی بیات ناصر ۱۵۹۰۱۷۹۹۴۳
۶۸ ۱۰۳۶۷ علی اسدی جوزانی ابراهیم ۲۱۷۰۲۰۹۷۱۹
۶۹ ۱۰۳۶۸ بهرام اسفندانی بزچلوئی صفدر ۰۵۲۰۲۴۱۹۸۳
۷۰ ۱۰۳۶۹ هادی اسکندری عبدالعلی ۰۰۱۱۲۱۶۶۵۴
۷۱ ۱۰۳۷۰ حسین اسکندری مقصود ۴۹۰۰۲۰۱۰۲۲
۷۲ ۱۰۳۷۱ پوریا اسلامی هادی ۰۹۲۳۱۱۶۲۸۱
۷۳ ۱۰۳۷۲ حسین اسلامی امراله ۰۰۱۱۳۴۸۹۶۸
۷۴ ۱۰۳۷۳ مصطفی اسماعیلی عباس ۰۰۱۱۰۴۸۰۸۵
۷۵ ۱۰۳۷۴ داود اسمعیلی ناصر ۰۳۱۰۲۲۶۶۲۷
۷۶ ۱۰۳۷۵ میثم اسمعیلی محمدعلی ۰۰۱۱۷۰۵۶۹۸
۷۷ ۱۰۳۷۶ مجید اسمعیلی مهدی ۰۴۸۰۰۶۳۶۴۸
۷۸ ۱۰۳۷۷ مهدی اسمعیلی پور داود ۰۰۱۳۲۷۵۳۶۴
۷۹ ۱۰۳۷۸ میلاد اشتریان بهرام ۰۰۱۲۲۸۹۰۴۳
۸۰ ۱۰۳۷۹ امیرحسین اشتهاردی شاه بیک مسعود ۰۰۱۴۳۸۱۰۲۸
۸۱ ۱۰۳۸۰ رضا بابائی بنه کهل محمد ۵۰۸۰۰۳۷۱۰۵
۸۲ ۱۰۳۸۱ فرشاد بابازاده علی ۰۹۲۰۰۸۹۴۶۱
۸۳ ۱۰۳۸۲ محمد بابامرادی اصغر ۰۰۱۳۷۸۰۹۱۳
۸۴ ۱۰۳۸۳ سجاد باستان محمد ۰۹۲۴۳۱۸۵۶۲
۸۵ ۱۰۳۸۴ حسین باقری شعبانعلی ۰۰۱۰۷۸۷۳۸۰
۸۶ ۱۰۳۸۵ محمدرضا باقری محمدنبی ۰۳۱۰۴۵۱۰۵۱
۸۷ ۱۰۳۸۶ دانیال باقری رهقی داود ۰۰۱۷۸۹۷۳۳۵
۸۸ ۱۰۳۸۷ حسام باقری شیردار حسن ۲۰۵۰۴۵۸۹۹۱
۸۹ ۱۰۳۸۸ امین باقری موسیانی غلامرضا ۰۰۱۵۴۶۹۶۰۳
۹۰ ۱۰۳۸۹ علیرضا باقری ویشکائی محمدرضا ۰۰۱۲۴۰۴۷۳۱
۹۱ ۱۰۳۹۰ میثم بالولی مهدی ۰۳۱۰۴۳۸۸۴۵
۹۲ ۱۰۳۹۱ حمیدرضا بامدادپشکه رمضانعلی ۰۰۱۶۵۸۹۵۵۶
۹۳ ۱۰۳۹۲ بهزاد بانصیری هرمز ۵۵۶۰۰۷۱۸۲۱
۹۴ ۱۰۳۹۳ مهدی بحری تمرین مظفر ۵۳۹۰۰۲۶۱۰۱
۹۵ ۱۰۳۹۴ مهدی براتیان محمد ۰۷۷۰۰۸۷۲۵۶
۹۶ ۱۰۳۹۵ حمیدرضا برزآبادی فراهانی محمدرضا ۰۰۱۴۵۵۲۴۸۵
۹۷ ۱۰۳۹۶ میلاد برزگران بهادر ۵۵۶۰۲۴۵۸۷۹
۹۸ ۱۰۳۹۷ مهدی برزگران حسینی صمد ۰۴۴۰۲۴۶۳۸۵
۹۹ ۱۰۳۹۸ محمدحسین برغمدی رضا ۰۰۱۶۱۶۸۱۳۵
۱۰۰ ۱۰۳۹۹ مهدی برمخ سعید ۰۰۱۵۴۷۸۹۶۳
۱۰۱ ۱۰۴۰۰ جواد پاسبانی ابراهیم ۰۰۱۲۰۵۱۱۷۹
۱۰۲ ۱۰۴۰۱ علیرضا پاشاخانلو غلامحسین ۶۱۸۰۰۲۵۰۱۰
۱۰۳ ۱۰۴۰۲ معین پروانه مرتضی ۰۵۹۰۱۲۵۵۲۴
۱۰۴ ۱۰۴۰۳ امیر پرویز محمدکریم ۳۷۷۰۱۹۶۵۴۶
۱۰۵ ۱۰۴۰۴ سجاد پناهی ارس اختیار ۰۳۱۱۲۹۲۵۲۶
۱۰۶ ۱۰۴۰۵ محمدعلی پناهی پور غلامحسین ۰۰۱۰۹۸۱۹۸۵
۱۰۷ ۱۰۴۰۶ مهدی پوراسمعیلی پرشکوهی ابوالقاسم ۴۹۰۰۰۶۹۱۷۵
۱۰۸ ۱۰۴۰۷ محمدجواد پوران حاجی شربیانی علی ۰۰۱۵۷۱۶۰۶۶
۱۰۹ ۱۰۴۰۸ علیرضا پورباقرفتیده جواد ۰۰۱۸۶۴۷۴۳۱
۱۱۰ ۱۰۴۰۹ رضا پوربهرامی عباس ۰۰۱۰۵۰۸۴۷۳
۱۱۱ ۱۰۴۱۰ آیدین تابان داریوش ۰۳۱۰۹۴۳۶۹۸
۱۱۲ ۱۰۴۱۱ امیر تابش کاظم ۰۰۱۴۱۷۵۳۳۹
۱۱۳ ۱۰۴۱۲ میثم تاجیک مجتبی ۴۹۰۰۰۵۹۲۱۸
۱۱۴ ۱۰۴۱۳ وحید تاجیک باغخواص حمیدرضا ۰۴۸۰۳۱۱۴۷۱
۱۱۵ ۱۰۴۱۴ میلاد تاریوردی علی اصغر ۰۰۱۳۵۲۵۰۸۵
۱۱۶ ۱۰۴۱۵ آرش تجا صمد ۰۰۱۸۴۲۲۰۵۵
۱۱۷ ۱۰۴۱۶ احمد تجری محمدتقی ۲۲۶۰۱۷۸۶۱۸
۱۱۸ ۱۰۴۱۷ سیدمیلاد ترابی پشت مخی سیدمهدی ۲۶۷۰۰۰۶۶۴۷
۱۱۹ ۱۰۴۱۸ مهدی ترحیب کاظم ۰۰۱۵۰۵۷۰۵۴
۱۲۰ ۱۰۴۱۹ رضا ترک ارزانفودی عبداله ۰۰۱۰۸۰۴۹۰۰
۱۲۱ ۱۰۴۲۰ سعید ترکمان نقی ۳۹۲۰۱۸۰۷۸۱
۱۲۲ ۱۰۴۲۱ محسن تسلیمی اسطلخ کوهی حسین ۴۹۰۰۲۴۷۷۵۸
۱۲۳ ۱۰۴۲۲ محمد تفرشی حسن ۰۰۱۴۶۱۴۸۲۰
۱۲۴ ۱۰۴۲۳ امید جابری اسبفروشانی زهیر ۰۳۱۰۴۳۱۲۲۰
۱۲۵ ۱۰۴۲۴ محمد جان احمدی مریان نورالدین ۲۶۲۰۲۵۶۰۳۸
۱۲۶ ۱۰۴۲۵ محمدرضا جانی محمد تقی ۰۴۸۰۰۹۵۱۰۸
۱۲۷ ۱۰۴۲۶ حسین جاویدی حسن ۰۰۲۰۶۱۶۱۵۵
۱۲۸ ۱۰۴۲۷ امیر جبار عباس ۰۰۱۱۱۴۵۵۹۵
۱۲۹ ۱۰۴۲۸ محمد جباری زین العابدین ۴۹۰۰۲۲۱۴۰۶
۱۳۰ ۱۰۴۲۹ سعید جدیدی حمید ۴۱۶۰۴۱۷۲۰۵
۱۳۱ ۱۰۴۳۰ کاوه جعفرده باشی محسن ۰۰۱۵۵۵۴۳۶۸
۱۳۲ ۱۰۴۳۱ کریم جعفرزاده چرندابی مجید ۰۳۱۰۵۱۱۷۹۸
۱۳۳ ۱۰۴۳۲ امیر جعفری علی ۲۱۷۰۰۶۵۴۴۱
۱۳۴ ۱۰۴۳۳ امیرحسین جعفری نوحعلی ۰۳۱۱۲۱۰۳۱۷
۱۳۵ ۱۰۴۳۴ وحید جعفری عزیزمحمد ۵۶۰۰۰۵۸۳۶۵
۱۳۶ ۱۰۴۳۵ وحید جعفری کلیم اله ۰۰۱۷۹۵۴۷۲۱
۱۳۷ ۱۰۴۳۶ محسن جعفری ولی اله ۰۰۱۲۷۴۹۹۱۵
۱۳۸ ۱۰۴۳۷ بهنام جعفری داود ۰۵۶۰۰۱۷۸۹۸
۱۳۹ ۱۰۴۳۸ احمد جلائی امیر ۰۰۱۹۱۵۷۹۲۴
۱۴۰ ۱۰۴۳۹ سیدمحمدمهدی جلالی زاده سیدعباس ۰۰۱۵۲۷۹۳۵۹
۱۴۱ ۱۰۴۴۰ حامد جلالی فراهانی محمد ۰۰۱۸۰۱۹۴۹۸
۱۴۲ ۱۰۴۴۱ محمد جلیل پور علی ۵۵۶۰۰۲۶۸۱۶
۱۴۳ ۱۰۴۴۲ محمد جلیلوند پرویز ۰۳۱۰۳۰۲۰۱۳
۱۴۴ ۱۰۴۴۳ کریم چاکرالحسینی گرده کوهی محمدعلی ۰۳۱۰۴۴۸۸۴۰
۱۴۵ ۱۰۴۴۴ احمد چراغعلی سیف علی ۰۰۱۱۹۰۵۱۴۱
۱۴۶ ۱۰۴۴۵ محمدرضا چرم پرور احمد ۰۰۱۴۹۴۹۸۲۲
۱۴۷ ۱۰۴۴۶ میثم چگنی علی مراد ۰۰۱۰۳۲۱۴۰۳
۱۴۸ ۱۰۴۴۷ میثم چگینی مراد ۰۰۱۵۲۴۱۸۵۸
۱۴۹ ۱۰۴۴۸ اسماعیل چوگانی محمدابراهیم ۶۵۸۰۰۰۰۰۴۱
۱۵۰ ۱۰۴۴۹ بهنام چهرافروز اسمعیل ۱۷۴۰۸۴۶۹۹۰
۱۵۱ ۱۰۴۵۰ ایمان حاتمی ابوالفضل ۰۰۱۴۸۸۷۸۷۸
۱۵۲ ۱۰۴۵۱ علیرضا حاجی پور علی اله ۴۰۶۰۲۴۰۱۱۷
۱۵۳ ۱۰۴۵۲ علیرضا حاجی زاده ابراهیم ۰۰۱۶۸۳۷۶۸۱
۱۵۴ ۱۰۴۵۳ حمید حاجی زاده حنیفه ۰۰۱۰۷۲۸۰۴۱
۱۵۵ ۱۰۴۵۴ حسین حاجی محمدرضاشیرازی احمد ۰۰۱۲۱۸۰۷۰۱
۱۵۶ ۱۰۴۵۵ عادل حاجی محمدی بینا اصغر ۰۰۱۶۹۷۲۹۳۷
۱۵۷ ۱۰۴۵۶ کوروش حاجیان علی ۰۳۱۰۶۴۴۰۲۱
۱۵۸ ۱۰۴۵۷ سعید حاجی زاده حنیفه ۰۰۱۱۹۹۴۳۰۴
۱۵۹ ۱۰۴۵۸ حسین حاجی زاده اورنج معرفت ۱۴۵۰۹۷۱۶۷۹
۱۶۰ ۱۰۴۵۹ امیرحسین حاجی صفرعلی حسن ۲۶۷۰۲۰۱۶۴۴
۱۶۱ ۱۰۴۶۰ هومن حاجیون غلامحسن ۰۰۱۴۸۹۲۲۷۸
۱۶۲ ۱۰۴۶۱ حسین حافظ سهزابی داود ۱۶۴۰۰۹۴۶۰۱
۱۶۳ ۱۰۴۶۲ علیرضا حامدی زاویه کرد مرحمت ۰۰۱۶۰۶۰۹۸۹
۱۶۴ ۱۰۴۶۳ محمد حبیبی بهمن آباد حجت اله ۵۵۶۰۲۴۰۲۷۳
۱۶۵ ۱۰۴۶۴ وحید حسن زاده بیوک خان ۰۴۴۰۲۱۴۶۱۰
۱۶۶ ۱۰۴۶۵ عباس حسن زاده حیدرعلی ۲۷۹۰۱۷۶۹۶۵
۱۶۷ ۱۰۴۶۶ نصراله حسن نژاد عین اله ۰۰۱۰۹۸۶۸۳۹
۱۶۸ ۱۰۴۶۷ جواد حسنی جمشید ۰۳۱۰۵۸۰۴۳۹
۱۶۹ ۱۰۴۶۸ محمد حسنی خیبرعلی ۰۳۱۰۳۴۵۲۲۷
۱۷۰ ۱۰۴۶۹ عباس حسنی نوروزعلی ۰۳۱۰۳۵۸۷۰۱
۱۷۱ ۱۰۴۷۰ حسین حسنی قادر ۵۵۶۰۲۹۸۹۹۹
۱۷۲ ۱۰۴۷۱ مهدی حسنی رهبر ۴۹۰۰۲۴۰۵۳۲
۱۷۳ ۱۰۴۷۲ احمد حسنی کرکانی محمد ۰۴۸۰۳۵۷۹۶۱
۱۷۴ ۱۰۴۷۳ امیر حسین خانی مهدی ۰۰۱۴۵۲۸۶۷۳
۱۷۵ ۱۰۴۷۴ محمدرضا حسین زاده مرتضی ۱۲۷۱۵۳۱۸۴۴
۱۷۶ ۱۰۴۷۵ محمدمهدی حسین نژاد علی حسین ۰۰۱۲۱۹۵۷۵۸
۱۷۷ ۱۰۴۷۶ مصطفی حسینعلی جهانبخش ۲۶۸۰۰۵۳۵۳۲
۱۷۸ ۱۰۴۷۷ سیدحسین حسینی سیدعبدالحمید ۰۰۱۵۷۹۳۰۸۷
۱۷۹ ۱۰۴۷۸ سیدشاهین حسینی سیدعباس ۰۰۱۶۶۱۲۵۷۴
۱۸۰ ۱۰۴۷۹ سیدمیلاد حسینی سیدنورآقا ۰۳۱۱۴۹۵۶۴۸
۱۸۱ ۱۰۴۸۰ سیدمجتبی حسینی سیدمحمود ۰۰۱۶۵۹۱۰۲۱
۱۸۲ ۱۰۴۸۱ محمد حسینی احمد ۰۰۱۰۷۴۴۲۰۷
۱۸۳ ۱۰۴۸۲ سیدمحمد حسینی پاکدل عنبران سیدجلیل ۰۰۱۳۰۶۸۵۹۸
۱۸۴ ۱۰۴۸۳ سیدجمال الدین حسینی دهج سیدحجت ۴۴۲۰۲۰۲۰۸۴
۱۸۵ ۱۰۴۸۴ احسان خاکباز اصغر ۰۰۱۴۶۴۸۰۲۴
۱۸۶ ۱۰۴۸۵ سجاد خاکساری نوری علی ۰۰۱۰۷۱۶۸۴۱
۱۸۷ ۱۰۴۸۶ عباس خالقی رمضانعلی ۰۵۲۰۲۴۱۴۴۴
۱۸۸ ۱۰۴۸۷ یوسف خان پور شمسعلی ۰۰۱۱۶۳۵۷۶۲
۱۸۹ ۱۰۴۸۸ شایان خانجانی یعقوب ۰۰۱۹۰۱۷۴۰۵
۱۹۰ ۱۰۴۸۹ مهرداد خانی ویشکائی مهرشاد ۰۰۱۷۱۷۱۱۵۶
۱۹۱ ۱۰۴۹۰ احسان خانیها محسن ۰۰۱۵۵۷۵۸۶۱
۱۹۲ ۱۰۴۹۱ امید خبازها محمد ۰۰۱۱۱۵۴۰۳۹
۱۹۳ ۱۰۴۹۲ شهاب الدین خدابخشی علی ۰۰۱۵۰۲۱۶۸۸
۱۹۴ ۱۰۴۹۳ بهرام خدابنده لو قربانعلی ۵۵۶۰۱۰۳۴۳۸
۱۹۵ ۱۰۴۹۴ آرمین خدادادخاکی چمثقالی حسین ۲۶۷۰۱۷۹۳۱۲
۱۹۶ ۱۰۴۹۵ هادی خدادادی علی مراد ۵۵۶۰۱۸۳۶۳۶
۱۹۷ ۱۰۴۹۶ علیرضا خدامروتی علی اکبر ۰۰۱۰۳۵۵۲۹۴
۱۹۸ ۱۰۴۹۷ محمد خداوردی ناصر ۰۰۱۳۷۳۵۸۹۶
۱۹۹ ۱۰۴۹۸ جواد خدایاری علی اکبر ۰۰۱۰۲۴۲۳۶۸
۲۰۰ ۱۰۴۹۹ هومان خرازی مقدم غلامرضا ۰۰۱۱۰۵۲۰۷۴
۲۰۱ ۱۰۵۰۰ محمدجواد خرمی تقی دیزج محمودرضا ۰۰۱۸۱۶۳۲۴۶
۲۰۲ ۱۰۵۰۱ مهدی خزائی ابراهیم ۰۴۸۰۲۸۲۹۵۱
۲۰۳ ۱۰۵۰۲ یحیی خزائی رمضان ۳۹۵۰۱۲۸۵۴۹
۲۰۴ ۱۰۵۰۳ مسعود خزائی ابوالقاسم ۵۸۴۰۰۰۵۱۰۱
۲۰۵ ۱۰۵۰۴ هومن خستونه محمدحسین ۰۰۱۰۰۲۸۰۵۶
۲۰۶ ۱۰۵۰۵ مصطفی خسروجردی حسن ۰۰۱۳۶۲۶۸۸۴
۲۰۷ ۱۰۵۰۶ مهدی خلج محمد ۰۳۱۱۵۲۵۵۶۳
۲۰۸ ۱۰۵۰۷ میلاد خلج محمد ۰۳۱۱۵۲۵۵۷۱
۲۰۹ ۱۰۵۰۸ علیرضا خلج منصور ۰۳۱۰۲۹۷۹۸۲
۲۱۰ ۱۰۵۰۹ مجتبی داداشی هوشنگ ۵۵۶۰۲۰۸۵۵۸
۲۱۱ ۱۰۵۱۰ شاهین دادور نادر ۰۰۱۲۲۳۲۶۴۵
۲۱۲ ۱۰۵۱۱ میلاد دادوندی علی اکبر ۰۰۱۶۳۸۹۵۱۴
۲۱۳ ۱۰۵۱۲ محمدرضا دامرودی علی ۲۰۲۰۳۴۰۷۶۳
۲۱۴ ۱۰۵۱۳ رضا داور جمال ۲۷۹۰۰۰۷۷۵۶
۲۱۵ ۱۰۵۱۴ محمدحسن داورزنی علی اکبر ۱۲۷۱۰۹۰۸۶۴
۲۱۶ ۱۰۵۱۵ بهنام داوطلب زاده ابراهیم ۰۳۱۰۴۴۴۸۰۲
۲۱۷ ۱۰۵۱۶ محسن دایت خانه قربانعلی ۰۰۱۳۹۸۶۷۶۷
۲۱۸ ۱۰۵۱۷ منوچهر درگاهی نعمت ۰۰۱۳۴۲۲۹۱۱
۲۱۹ ۱۰۵۱۸ امیر دریا قربانعلی ۰۰۱۰۳۲۰۷۴۱
۲۲۰ ۱۰۵۱۹ امیرحسین دریاکش غلامرضا ۲۷۰۰۱۵۷۲۶۵
۲۲۱ ۱۰۵۲۰ عباس دریائی محمدحسن ۴۱۲۰۱۳۸۵۶۹
۲۲۲ ۱۰۵۲۱ رضا دزفولی نژاد عباس ۰۰۱۹۳۵۲۴۲۵
۲۲۳ ۱۰۵۲۲ عمران دست بالا نادر ۰۰۱۶۸۴۰۵۳۴
۲۲۴ ۱۰۵۲۳ امین دستخوش خسرو ۰۰۱۶۳۰۵۳۳۷
۲۲۵ ۱۰۵۲۴ مجید ذاقلی تجره محسن ۰۳۷۰۹۷۸۷۲۲
۲۲۶ ۱۰۵۲۵ ارسلان ذریه اصغر اکبر ۱۳۶۰۷۶۱۶۶۷
۲۲۷ ۱۰۵۲۶ حسین ذوالفقاری احمد ۰۰۱۵۴۶۱۸۷۴
۲۲۸ ۱۰۵۲۷ جاوید رئیسی داودآبادی داود ۴۴۲۰۱۶۰۶۹۱
۲۲۹ ۱۰۵۲۸ جواد رئیسی زاده علی ۱۸۷۰۰۵۲۵۳۶
۲۳۰ ۱۰۵۲۹ امین محمد رازانی خدایار ۰۰۱۹۸۸۹۲۴۰
۲۳۱ ۱۰۵۳۰ حمید راوش عباس ۰۰۱۴۱۰۶۳۹۶
۲۳۲ ۱۰۵۳۱ محمد راه پیما غلامرضا ۰۰۱۸۱۷۴۹۲۲
۲۳۳ ۱۰۵۳۲ جلال ربانی جعفر ۰۳۱۰۵۳۵۱۲۳
۲۳۴ ۱۰۵۳۳ عزیزاله ربیع زاده رضا ۰۰۱۱۴۸۹۲۹۴
۲۳۵ ۱۰۵۳۴ ارسلان ربیعی یوسف ۰۴۸۰۲۳۳۹۳۴
۲۳۶ ۱۰۵۳۵ وحید ربیعی قدرت اله ۴۹۰۰۰۷۸۵۵۷
۲۳۷ ۱۰۵۳۶ حسین ربیعی قاسم ۰۰۱۸۴۲۰۶۴۸
۲۳۸ ۱۰۵۳۷ رضا رجب نژاد مرتضی ۴۹۸۰۱۰۱۹۴۱
۲۳۹ ۱۰۵۳۸ محمدجواد رجبی حبیب اله ۰۰۱۵۵۱۶۶۰۱
۲۴۰ ۱۰۵۳۹ شهرام رجبی مختار ۴۲۷۰۲۴۲۸۲۵
۲۴۱ ۱۰۵۴۰ مجید رجبی محمدکاظم ۰۰۱۶۳۷۳۰۳۰
۲۴۲ ۱۰۵۴۱ مجید رجبی ابیازنی حسن ۰۰۱۲۸۸۷۸۵۴
۲۴۳ ۱۰۵۴۲ امیرمحمد رجبیون محمدعلی ۰۰۱۵۹۶۴۰۵۱
۲۴۴ ۱۰۵۴۳ حسن رحمانی اسرافیل ۰۰۷۸۵۰۴۹۰۲
۲۴۵ ۱۰۵۴۴ کسری رحمن پور فرید ۰۰۱۳۸۷۹۸۸۱
۲۴۶ ۱۰۵۴۵ بهنام رحمن زاده رحمان ۰۴۸۰۳۲۵۲۹۴
۲۴۷ ۱۰۵۴۶ حسین رحیم زاده محمد ۰۰۱۹۶۹۱۲۶۲
۲۴۸ ۱۰۵۴۷ احمد رحیم زاده گان رضا ۰۰۱۲۰۹۸۵۶۶
۲۴۹ ۱۰۵۴۸ محمدرضا رحیم شالفروش محمود ۰۰۱۲۱۰۹۵۷۶
۲۵۰ ۱۰۵۴۹ داود رحیمی محمد ۰۰۱۴۷۰۸۲۶۴
۲۵۱ ۱۰۵۵۰ امیر رحیمی منصور ۰۰۱۳۰۶۲۵۵۷
۲۵۲ ۱۰۵۵۱ محمد رحیمی بیدمشکی قدرت اله ۰۰۱۳۵۶۸۸۰۹
۲۵۳ ۱۰۵۵۲ رحمان رحیمی چچکلو مجید ۱۶۴۰۱۷۳۶۸۴
۲۵۴ ۱۰۵۵۳ جابر رحیمی نسب منقوطای خلیل ۰۰۱۲۳۰۵۸۵۵
۲۵۵ ۱۰۵۵۴ سجاد رزمی عباسعلی ۲۴۶۰۰۴۲۷۶۰
۲۵۶ ۱۰۵۵۵ محمدجواد رستمی عیسی ۰۰۲۲۲۰۹۰۰۱
۲۵۷ ۱۰۵۵۶ علیرضا رستمی ناصر ۰۰۱۳۸۱۱۹۳۲
۲۵۸ ۱۰۵۵۷ مصطفی رستمی نجار محمد ۰۰۱۱۲۲۷۷۵۳
۲۵۹ ۱۰۵۵۸ حسین رستمی نژاد جلال ۳۲۴۰۷۱۶۴۷۱
۲۶۰ ۱۰۵۵۹ مهدی رستمی حسین ۰۳۱۱۲۶۸۴۳۹
۲۶۱ ۱۰۵۶۰ ابوالفضل رستمی خرمالو یوسف ۰۴۸۰۳۳۱۴۹۹
۲۶۲ ۱۰۵۶۱ حمید رشیدی نیا محمدتقی ۴۱۹۰۳۱۸۲۰۵
۲۶۳ ۱۰۵۶۲ امیر رضائی داود ۰۴۴۰۲۶۲۶۲۳
۲۶۴ ۱۰۵۶۳ سامان رضائی پرویز ۰۰۱۳۱۱۴۳۰۱
۲۶۵ ۱۰۵۶۴ محمدحسن رضائی مصطفی ۴۹۰۰۴۵۳۶۷۶
۲۶۶ ۱۰۵۶۵ سامان رضائی ناصر ۰۰۱۶۱۶۱۱۳۰
۲۶۷ ۱۰۵۶۶ رامین رضائی سامیان حسین ۰۰۱۷۷۳۷۴۶۱
۲۶۸ ۱۰۵۶۷ وحید زادحسینی پیشخانی فریدون ۰۴۸۰۱۷۶۰۸۶
۲۶۹ ۱۰۵۶۸ محمد زارع علی اکبر ۵۰۲۰۰۶۲۱۵۴
۲۷۰ ۱۰۵۶۹ محمد زارع پور نعمت اله ۵۰۹۰۰۸۳۱۸۵
۲۷۱ ۱۰۵۷۰ علی زارعی قنبرعلی ۰۰۱۴۴۳۵۵۰۰
۲۷۲ ۱۰۵۷۱ مسعود زارعی اشتلق مجید ۰۰۱۴۸۹۱۲۳۹
۲۷۳ ۱۰۵۷۲ اشکان زارعی غربی جمشید ۰۳۱۰۵۳۸۵۰۵
۲۷۴ ۱۰۵۷۳ شهاب زارعی ابراهیم ۰۴۸۰۲۵۱۲۹۰
۲۷۵ ۱۰۵۷۴ سهیل زاهدی خوزانی حسن ۰۰۱۴۸۳۹۴۸۲
۲۷۶ ۱۰۵۷۵ نوید زبردست مسعود ۰۰۱۶۹۸۰۲۴۷
۲۷۷ ۱۰۵۷۶ یاشار زحمت کش رودسری شهرام ۰۰۱۲۴۰۵۳۰۲
۲۷۸ ۱۰۵۷۷ علیرضا زرراسوند محمود ۰۰۱۱۷۵۹۰۵۴
۲۷۹ ۱۰۵۷۸ مهرداد زمانی حسین ۰۰۱۲۲۱۲۲۶۱
۲۸۰ ۱۰۵۷۹ وحید زمانی فریدون ۰۴۸۰۱۹۲۳۱۶
۲۸۱ ۱۰۵۸۰ سعید زمانی حسن ۴۸۹۰۱۳۱۳۰۲
۲۸۲ ۱۰۵۸۱ محمد زمانی رحمت اله ۲۰۲۰۲۰۱۱۶۱
۲۸۳ ۱۰۵۸۲ مهدی ساجدی سهی داود ۰۰۱۱۳۲۱۰۷۵
۲۸۴ ۱۰۵۸۳ سیدحسن سادات رسول سیدابراهیم ۰۳۱۰۲۳۹۴۰۰
۲۸۵ ۱۰۵۸۴ سیدمجتبی سادات رسول سیدعلی ۴۸۹۰۰۵۷۹۴۳
۲۸۶ ۱۰۵۸۵ سیدمحسن سالاری سیدمحمود ۱۷۴۱۲۰۰۹۱۱
۲۸۷ ۱۰۵۸۶ امید سام خانیانی فضل الله ۵۵۶۰۲۱۸۳۵۹
۲۸۸ ۱۰۵۸۷ کیانوش سامانی پور علامه ۰۰۱۷۱۱۰۱۳۰
۲۸۹ ۱۰۵۸۸ پوریا سبحانی محمد ۰۳۱۱۲۷۲۴۷۹
۲۹۰ ۱۰۵۸۹ میلاد سپیددشت فرامرز ۰۰۱۵۳۱۱۴۳۰
۲۹۱ ۱۰۵۹۰ امیر ستایش نعمت اله ۰۰۱۱۰۲۹۶۵۱
۲۹۲ ۱۰۵۹۱ سیدمحمد سجادی دوست سیدحسن ۰۰۱۳۲۲۰۵۲۷
۲۹۳ ۱۰۵۹۲ امیرحسین سرخیل محمدرضا ۰۳۱۱۱۶۳۸۱۵
۲۹۴ ۱۰۵۹۳ امیر سررشته غلامحسین ۰۰۱۹۰۶۲۸۳۴
۲۹۵ ۱۰۵۹۴ مسعود سرشاری اکبر ۳۳۰۰۰۹۸۴۲۴
۲۹۶ ۱۰۵۹۵ عباس سرشاری رحیم ۳۳۰۰۰۸۸۸۴۴
۲۹۷ ۱۰۵۹۶ جابر سعادتی نعمت آقا ۶۱۸۰۰۰۳۴۰۸
۲۹۸ ۱۰۵۹۷ رسول سعادتی بیرونده محمود ۰۳۱۰۱۴۱۹۶۶
۲۹۹ ۱۰۵۹۸ محمدرضا سعدابادی فراهانی قاسم ۰۵۱۰۰۱۴۸۵۲
۳۰۰ ۱۰۵۹۹ محسن سعیدی علی صفدر ۰۰۱۵۹۵۶۰۷۵
۳۰۱ ۱۰۶۰۰ علی سعیدی ابوالفضل ۰۰۱۹۵۷۲۹۳۱
۳۰۲ ۱۰۶۰۱ علی سعیدی کشاورز نعمت اله ۰۰۱۲۹۴۳۳۴۷
۳۰۳ ۱۰۶۰۲ پویان سفیدگران غلامرضا ۰۹۲۲۳۲۵۱۵۴
۳۰۴ ۱۰۶۰۳ ابوالفضل سقارئیس الایتام اصغر ۵۵۶۰۱۰۵۱۷۱
۳۰۵ ۱۰۶۰۴ رضا سکوتی حسن ۰۰۱۰۵۴۵۹۴۸
۳۰۶ ۱۰۶۰۵ ایمان سلطانمحمدی علیجان ۰۵۶۰۰۶۷۰۴۶
۳۰۷ ۱۰۶۰۶ فردین سلطانی مجید ۰۰۱۹۱۸۹۰۵۲
۳۰۸ ۱۰۶۰۷ ناصر شاپورزاده علیرضا ۰۰۱۷۰۱۴۸۱۶
۳۰۹ ۱۰۶۰۸ مجتبی شادمان امندانی محمدرضا ۲۶۷۰۰۳۶۰۹۰
۳۱۰ ۱۰۶۰۹ محمدرضا شادمان پیرسلطان علی ۱۷۱۰۱۵۰۶۲۹
۳۱۱ ۱۰۶۱۰ امیرحسین شاملو سعید ۰۰۱۷۱۱۶۵۰۳
۳۱۲ ۱۰۶۱۱ محمدمجتبی شاه علی محمود ۰۰۱۷۳۰۴۵۰۴
۳۱۳ ۱۰۶۱۲ سجاد شاهسون طغان محمدعلی ۰۴۱۰۲۷۱۲۹۲
۳۱۴ ۱۰۶۱۳ میلاد شاهمراد حسین ۲۸۲۰۰۱۱۰۵۵
۳۱۵ ۱۰۶۱۴ امیر شاهواروقی عباس ۰۰۱۴۲۶۲۰۱۰
۳۱۶ ۱۰۶۱۵ امیر شاهواروقی فراهانی حسن ۰۰۱۰۱۸۶۲۳۹
۳۱۷ ۱۰۶۱۶ پویا شجاعی پور عبدالعلی ۰۰۱۲۰۳۷۵۰۸
۳۱۸ ۱۰۶۱۷ عارف شجاعی هیکوئی عبدالحسین ۴۸۹۰۰۶۵۳۴۲
۳۱۹ ۱۰۶۱۸ یاور شربتی نایب علی ۵۵۶۰۳۳۱۳۸۴
۳۲۰ ۱۰۶۱۹ مهدی شرفی افراسیاب ۰۰۱۲۱۵۴۹۶۲
۳۲۱ ۱۰۶۲۰ اشکان شریعتی کریم ۴۱۲۰۰۳۲۳۲۱
۳۲۲ ۱۰۶۲۱ صالح شعرای نجاتی حسین ۱۲۷۱۴۱۶۲۵۵
۳۲۳ ۱۰۶۲۲ فرشید شعیب حسن ۰۰۱۲۴۳۶۲۷۵
۳۲۴ ۱۰۶۲۳ حسین شفائی اسگی شهر اسداله ۰۰۱۳۲۹۹۹۳۱
۳۲۵ ۱۰۶۲۴ علی شفائی کچائی شعبان ۶۵۳۰۰۱۰۲۴۶
۳۲۶ ۱۰۶۲۵ علی شفائی گتابی قاسم ۲۰۵۰۲۹۱۷۰۱
۳۲۷ ۱۰۶۲۶ کامران شفیعی قاسم ۰۰۱۲۹۳۵۹۱۳
۳۲۸ ۱۰۶۲۷ علی صائبی مطلق مهدی ۰۰۱۴۷۸۸۲۱۷
۳۲۹ ۱۰۶۲۸ بهنام صابر حمید ۴۶۰۰۰۰۹۸۱۹
۳۳۰ ۱۰۶۲۹ وحید صادق پور زیادعلی ۰۴۸۰۱۱۸۳۸۸
۳۳۱ ۱۰۶۳۰ پیام صادقی اصلان ۰۰۱۰۸۳۳۶۶۸
۳۳۲ ۱۰۶۳۱ داود صادقی سراب محمد ۵۲۳۰۰۱۷۸۹۹
۳۳۳ ۱۰۶۳۲ علی اکبر صادقی کیا اسماعیل ۰۰۱۲۷۵۲۶۹۱
۳۳۴ ۱۰۶۳۳ محمدجواد صادقی حسین ۰۴۸۰۷۵۸۹۳۱
۳۳۵ ۱۰۶۳۴ محمد صادقی محمدکریم ۰۰۱۰۶۱۲۸۲۳
۳۳۶ ۱۰۶۳۵ میثم صالح ابوالفضل ۰۰۱۲۰۲۹۵۷۲
۳۳۷ ۱۰۶۳۶ علیرضا صالحی محمد ۰۰۱۱۴۹۴۲۹۸
۳۳۸ ۱۰۶۳۷ محسن صالحی مهدی ۰۴۱۰۲۸۰۰۵۴
۳۳۹ ۱۰۶۳۸ میلاد صالحی نژادبادی بهمن ۰۰۱۴۱۷۵۴۸۷
۳۴۰ ۱۰۶۳۹ صارم صبا محمدنسیم صبا ۰۹۲۱۴۷۴۴۲۳
۳۴۱ ۱۰۶۴۰ حسین صبوری نژاد علی اکبر ۰۷۸۰۶۵۸۴۳۴
۳۴۲ ۱۰۶۴۱ سعید صحبت لو عزیز ۰۰۱۶۲۰۲۵۰۳
۳۴۳ ۱۰۶۴۲ بهنام طاقتی اردهانی محمد ۰۳۱۰۲۴۸۴۶۹
۳۴۴ ۱۰۶۴۳ محسن طالعی یاجلو لطف اله ۱۴۵۰۱۲۴۴۹۶
۳۴۵ ۱۰۶۴۴ پیمان طالعی یاجلو لطف اله ۱۴۵۰۵۴۹۸۴۵
۳۴۶ ۱۰۶۴۵ حامد طاهرخانی علی ۰۰۱۲۶۶۱۲۸۷
۳۴۷ ۱۰۶۴۶ نیما طاهری چشمه منش محمدرسول ۰۰۱۸۰۵۵۴۶۱
۳۴۸ ۱۰۶۴۷ سامان طاهری نیک محمدرضا ۰۰۱۸۰۴۷۱۷۳
۳۴۹ ۱۰۶۴۸ داریوش طاهری حسین ۰۰۱۱۷۲۷۳۲۲
۳۵۰ ۱۰۶۴۹ مصطفی طاهری رمضان ۰۰۱۰۶۹۸۶۲۰
۳۵۱ ۱۰۶۵۰ محسن عاشق حسینی غلامحسین ۵۵۶۰۱۸۰۰۵۱
۳۵۲ ۱۰۶۵۱ مصطفی عاشورلو علی ۳۹۲۰۰۹۲۷۲۴
۳۵۳ ۱۰۶۵۲ نوید عاقل ملکی عزیزاله ۰۰۱۱۸۲۲۴۸۱
۳۵۴ ۱۰۶۵۳ حمید عالمیان عین اله ۰۰۱۳۷۱۶۸۰۸
۳۵۵ ۱۰۶۵۴ پیمان عامری فضل اله ۰۰۱۳۳۰۸۶۱۰
۳۵۶ ۱۰۶۵۵ میلاد عبادی غیبعلی ۰۰۱۵۳۸۹۳۷۵
۳۵۷ ۱۰۶۵۶ رضا عباس زاده نظام آباد حسینعلی ۲۹۰۰۲۱۱۶۳۸
۳۵۸ ۱۰۶۵۷ علی عباس نژاد یعقوب ۰۰۱۵۳۰۸۹۹۵
۳۵۹ ۱۰۶۵۸ شهرام عباسعلی پور مهرعلی ۱۵۹۰۰۹۰۲۱۷
۳۶۰ ۱۰۶۵۹ علی عباسی عیسی ۰۳۱۰۱۸۲۹۹۹
۳۶۱ ۱۰۶۶۰ بهنام عباسی اکبر ۰۰۱۱۹۵۹۹۳۲
۳۶۲ ۱۰۶۶۱ علی عباسی راد حمید ۰۰۱۰۹۹۱۰۶۹
۳۶۳ ۱۰۶۶۲ بهنام عباسیان هریس رسول ۵۵۶۰۲۴۷۱۶۲
۳۶۴ ۱۰۶۶۳ اصغر عبداللهی نیا اکبر ۰۰۱۱۱۶۹۵۶۷
۳۶۵ ۱۰۶۶۴ مرتضی عبداللهی محمد ۰۳۱۰۵۴۵۹۶۱
۳۶۶ ۱۰۶۶۵ محمدرضا عبداله خانی کورش ۰۴۴۰۰۳۶۱۳۵
۳۶۷ ۱۰۶۶۶ علی عبداله نژادبوشهری منوچهر ۰۰۱۰۵۶۶۶۶۱
۳۶۸ ۱۰۶۶۷ محمدرضا عبدلی عبداله ۰۰۱۶۹۱۸۰۸۸
۳۶۹ ۱۰۶۶۸ سپهر عبدی علی محمد ۰۰۱۷۲۲۴۰۴۷
۳۷۰ ۱۰۶۶۹ مصطفی عبدی حبیب اله ۵۵۶۰۱۲۳۵۱۱
۳۷۱ ۱۰۶۷۰ وحید عبدی علی ۰۰۱۲۳۵۵۳۲۱
۳۷۲ ۱۰۶۷۱ امین عبدی جداقیه محمد ۲۹۳۰۱۲۱۴۵۹
۳۷۳ ۱۰۶۷۲ امین عدالتی حسین ۵۵۶۰۲۹۳۴۲۳
۳۷۴ ۱۰۶۷۳ علی عراقی سلیمان ۰۳۱۰۱۳۳۰۱۷
۳۷۵ ۱۰۶۷۴ حامد عرب علی ۰۰۱۴۲۲۰۹۴۶
۳۷۶ ۱۰۶۷۵ محمدرضا عرب شاهی رضا ۰۳۷۰۲۶۴۲۱۵
۳۷۷ ۱۰۶۷۶ امین عزیزپور دیزج علی ۰۳۱۰۵۵۶۹۲۹
۳۷۸ ۱۰۶۷۷ رسول عزیزی داود ۰۰۱۰۰۱۵۴۴۲
۳۷۹ ۱۰۶۷۸ علی اصغر عزیزی محمدابراهیم ۰۳۷۰۴۱۲۳۸۹
۳۸۰ ۱۰۶۷۹ سعید عزیزی کمجه مریدعلی ۳۲۴۰۵۲۸۵۶۸
۳۸۱ ۱۰۶۸۰ امیر عزیزی رحمن ۴۲۷۱۱۰۷۷۲۷
۳۸۲ ۱۰۶۸۱ سعید عسگرحلوائی اسماعیل ۰۰۱۴۹۵۹۸۳۶
۳۸۳ ۱۰۶۸۲ مجید عسگری اکبر ۵۰۲۰۰۳۴۲۰۷
۳۸۴ ۱۰۶۸۳ امیر عسگری حسین ۰۴۸۰۴۸۳۶۲۰
۳۸۵ ۱۰۶۸۴ پیمان عسگری محمود ۰۰۱۲۵۹۱۰۹۲
۳۸۶ ۱۰۶۸۵ رضا عسگری حسن ۰۰۱۰۶۳۸۵۳۹
۳۸۷ ۱۰۶۸۶ محمد عسگری قهی خلیل ۰۰۱۹۳۵۵۴۱۶
۳۸۸ ۱۰۶۸۷ وحید عطاء اللهی سبزعلی ۳۹۸۰۲۳۵۸۲۳
۳۸۹ ۱۰۶۸۸ مهدی عطاء اللهی سیف اله ۰۳۱۰۶۸۴۱۳۷
۳۹۰ ۱۰۶۸۹ امیر عظیمی مسعود ۰۰۱۳۴۲۶۹۴۱
۳۹۱ ۱۰۶۹۰ امیرحسین غرقی فرد بهروز ۰۰۱۵۹۰۵۳۷۳
۳۹۲ ۱۰۶۹۱ سعید غریبی اسماعیل ۰۰۱۱۴۸۹۳۷۵
۳۹۳ ۱۰۶۹۲ محمد غضنفری کلانتری عبدالحسین ۰۰۱۴۲۶۵۸۰۱
۳۹۴ ۱۰۶۹۳ رضا غفاری محمدصادق ۰۵۲۰۰۳۹۷۷۷
۳۹۵ ۱۰۶۹۴ افشین غفاری اباذر ۰۰۱۰۱۷۶۰۶۹
۳۹۶ ۱۰۶۹۵ حسین فاضل تبارملکشاه نوراله ۴۹۸۰۰۵۹۴۳۰
۳۹۷ ۱۰۶۹۶ یوسف فاضلی عطائی محمدعلی ۴۹۰۰۴۵۶۱۳۶
۳۹۸ ۱۰۶۹۷ علی فتح اله زاده عادل ۴۹۰۰۷۳۷۲۵
۳۹۹ ۱۰۶۹۸ اسماعیل فتح الهی رحیم ۰۰۱۴۵۰۲۱۲۷
۴۰۰ ۱۰۶۹۹ حسن فتح الهی عباسقلی ۰۰۱۷۰۵۸۴۱۴
۴۰۱ ۱۰۷۰۰ سعید فتحی ابوالقاسم ۱۶۳۰۱۳۵۴۵۳
۴۰۲ ۱۰۷۰۱ منصور فتحی فتحعلی ۰۰۱۵۲۹۸۹۱۴
۴۰۳ ۱۰۷۰۲ نیما فتحی مهدیخانمحله کیومرث ۵۱۶۰۰۶۴۱۳۳
۴۰۴ ۱۰۷۰۳ مهدی فتحی جمشید ۰۰۱۱۵۷۹۰۶۴
۴۰۵ ۱۰۷۰۴ مسعود فتحی جلال محمود ۰۰۱۰۴۲۶۴۶۹
۴۰۶ ۱۰۷۰۵ رسول فرامرزی شکراله ۵۵۶۰۲۷۰۳۸۵
۴۰۷ ۱۰۷۰۶ میثم فرامرزی مجدد قربانعلی ۳۸۶۰۴۶۶۷۷۱
۴۰۸ ۱۰۷۰۷ پدرام فرج زاده زواردهی جمشید ۲۰۵۰۴۷۳۲۹۱
۴۰۹ ۱۰۷۰۸ مهدی فرجی علی محمد ۰۳۱۰۴۸۷۲۴۲
۴۱۰ ۱۰۷۰۹ مرتضی فرحی لاکه ابراهیم ۰۳۱۰۰۲۹۲۵۲
۴۱۱ ۱۰۷۱۰ امید فرخ زاد احمدعلی ۵۵۶۰۲۰۰۸۱۶
۴۱۲ ۱۰۷۱۱ مجید فرخ نژاد مرتضی ۰۰۱۳۶۱۱۸۱۱
۴۱۳ ۱۰۷۱۲ سعید فرخی قشلاقی علی ۰۰۱۵۶۴۸۵۳۲
۴۱۴ ۱۰۷۱۳ علیرضا فرشباف آذریان جلیل ۰۰۱۹۵۳۵۹۵۳
۴۱۵ ۱۰۷۱۴ کامران فرمانی محمدعلی ۰۴۸۰۲۴۵۱۳۴
۴۱۶ ۱۰۷۱۵ فرزاد فرمیهنی فراهانی اسداله ۰۰۱۳۴۹۶۹۸۰
۴۱۷ ۱۰۷۱۶ مهرداد فرنگین محسن ۰۰۱۰۸۴۵۹۱۷
۴۱۸ ۱۰۷۱۷ سعید فروزنده کاظم ۱۴۵۰۶۱۲۱۵۶
۴۱۹ ۱۰۷۱۸ محمد فروغی محسن ۰۰۱۱۲۳۹۶۹۷
۴۲۰ ۱۰۷۱۹ فربد فره وش حمیدرضا ۰۰۱۴۴۴۵۲۵۵
۴۲۱ ۱۰۷۲۰ ابوالفضل قائنی مجید ۰۰۱۵۳۸۵۶۳۹
۴۲۲ ۱۰۷۲۱ افشین قادری عباس ۰۴۸۰۴۳۹۸۲۶
۴۲۳ ۱۰۷۲۲ حسین قاسم نژاد عادل ۰۴۸۰۶۷۱۹۰۷
۴۲۴ ۱۰۷۲۳ سیدمرتضی قاسمی سیدمنصور ۰۰۱۰۸۷۹۲۱۸
۴۲۵ ۱۰۷۲۴ عارف قاسمی حسن ۰۰۱۰۴۷۹۵۳۸
۴۲۶ ۱۰۷۲۵ سعید قاسمی عربعلی ۰۰۱۱۲۷۷۶۴۵
۴۲۷ ۱۰۷۲۶ محمد قاسمی بجندی غفار ۴۹۰۰۵۳۴۴۷۱
۴۲۸ ۱۰۷۲۷ سیدمیلاد قاسمی بوکانی سیدحسن ۰۰۱۲۶۱۰۰۰۳
۴۲۹ ۱۰۷۲۸ مجید قاسمی سولا ولی ۵۵۶۰۳۰۰۱۸۷
۴۳۰ ۱۰۷۲۹ محمداسماعیل قاصدی محمدجواد ۰۰۱۴۲۴۵۷۹۵
۴۳۱ ۱۰۷۳۰ امید قامتی فینی امیر ۰۰۱۴۹۵۳۰۹۹
۴۳۲ ۱۰۷۳۱ حسن قدرتی سامیان بابا ۰۰۱۱۰۸۷۷۷۳
۴۳۳ ۱۰۷۳۲ دانیال قدرتی یکتا داود ۰۰۱۷۷۸۴۶۰۳
۴۳۴ ۱۰۷۳۳ محمد قرائی شاپور ۰۰۱۸۰۱۰۷۹۲
۴۳۵ ۱۰۷۳۴ روح اله قربان زاده منفرد مرتضی ۰۰۱۱۰۵۱۷۶۰
۴۳۶ ۱۰۷۳۵ حسن قربانعلی ابوالفضل ۵۰۹۰۱۱۷۵۰۰
۴۳۷ ۱۰۷۳۶ مهدی قربانی علیرضا ۰۰۱۳۵۲۸۸۲۳
۴۳۸ ۱۰۷۳۷ اکبر قربانی محمد ۱۵۹۰۱۸۸۰۴۷
۴۳۹ ۱۰۷۳۸ ابوالفضل قربانی حکمعلی ۰۰۱۳۰۵۴۱۲۰
۴۴۰ ۱۰۷۳۹ محمدرضا قربانی علی محمد ۰۳۱۱۴۷۷۵۴۲
۴۴۱ ۱۰۷۴۰ علی اکبر قربانی رضا ۰۰۱۳۸۶۰۱۲۷
۴۴۲ ۱۰۷۴۱ امید قربانی مقدم حسن ۰۰۱۸۶۸۱۶۶۲
۴۴۳ ۱۰۷۴۲ سیدعلیرضا قرشی تبریزی سیدمحمد ۰۹۲۴۰۵۶۰۱۰
۴۴۴ ۱۰۷۴۳ بهرام قره شیخ لو ولی اله ۶۱۸۰۰۲۱۴۸۱
۴۴۵ ۱۰۷۴۴ معین قزوینهء محمدرضا ۳۳۰۰۰۸۰۴۰۱
۴۴۶ ۱۰۷۴۵ صادق قزوینهء محمدرضا ۳۳۰۰۰۱۵۲۱۹
۴۴۷ ۱۰۷۴۶ امیرحسین کارجوی واقعی کریم ۰۰۱۳۸۹۳۸۰۳
۴۴۸ ۱۰۷۴۷ علی کاظم زاده رضا ۰۰۱۵۳۰۹۲۳۱
۴۴۹ ۱۰۷۴۸ مجتبی کاظمی ولی ۰۰۱۷۵۸۴۶۹۸
۴۵۰ ۱۰۷۴۹ محسن کاظمی سیف اله ۳۷۷۰۱۰۴۰۵۶
۴۵۱ ۱۰۷۵۰ رحیم کاظمی کریم ۰۰۱۴۹۰۲۶۴۸
۴۵۲ ۱۰۷۵۱ محمد کاظمی رشیدآباد داورعلی ۰۰۱۶۴۸۷۱۷۶
۴۵۳ ۱۰۷۵۲ پوریا کاظمی هنرمند حسین ۴۹۰۰۲۲۵۵۳۳
۴۵۴ ۱۰۷۵۳ مرتضی کاویانی محمدرضا ۲۲۴۰۰۶۸۱۵۹
۴۵۵ ۱۰۷۵۴ حمید کباری کادیجان علی ۰۰۱۳۷۹۷۱۱۵
۴۵۶ ۱۰۷۵۵ علی کرباسی صالح اصغر ۰۰۱۱۸۸۲۱۳۱
۴۵۷ ۱۰۷۵۶ مجید کرد محمد ۰۰۱۵۳۴۹۲۷۶
۴۵۸ ۱۰۷۵۷ احسان کرم پناه احمد ۳۷۷۰۲۱۶۲۷۱
۴۵۹ ۱۰۷۵۸ محسن کریمی یوسف ۰۳۷۰۳۲۶۶۶۰
۴۶۰ ۱۰۷۵۹ میلاد کریمی بهرام ۴۹۰۰۰۸۱۹۰۶
۴۶۱ ۱۰۷۶۰ اشکان کریمی محمدغنی ۰۰۱۲۰۵۲۴۵۰
۴۶۲ ۱۰۷۶۱ میثم کریمی سلیم اله ۶۶۶۰۰۱۶۹۴۵
۴۶۳ ۱۰۷۶۲ مجتبی کریمی علیرضا ۰۰۱۴۸۵۲۴۸۹
۴۶۴ ۱۰۷۶۳ ایمان کریمی علی ۱۲۴۰۰۰۶۴۳۸
۴۶۵ ۱۰۷۶۴ صابر کریمی اسمعیل آبادی جعفر ۰۰۱۷۹۱۵۵۳۸
۴۶۶ ۱۰۷۶۵ سعید کریمی تجن گوکه مهدی ۲۷۳۰۰۴۲۱۴۸
۴۶۷ ۱۰۷۶۶ بهزاد کریمی جوینانی حمیدرضا ۰۰۱۲۴۵۲۲۰۳
۴۶۸ ۱۰۷۶۷ داود کشاورزاره کش علی ۰۰۱۱۰۶۴۰۹۹
۴۶۹ ۱۰۷۶۸ محسن کشاورزپورلنبر رضا ۱۶۳۰۱۲۲۴۹۱
۴۷۰ ۱۰۷۶۹ جواد کشاورزشرفی رجب ۰۳۱۰۰۹۷۵۱۷
۴۷۱ ۱۰۷۷۰ محمد کلاته زنگنه علیرضا ۰۶۹۰۴۷۱۵۲۱
۴۷۲ ۱۰۷۷۱ علیرضا کلبی قلعه صفت اله ۴۳۸۰۱۵۲۷۴۱
۴۷۳ ۱۰۷۷۲ عباس کلوت مصطفی ۰۳۱۰۰۳۹۲۶۶
۴۷۴ ۱۰۷۷۳ مجید کمال پور محمدعلی ۰۳۱۰۷۴۲۱۴۵
۴۷۵ ۱۰۷۷۴ پیمان کمال زارع عباسعلی ۰۳۱۰۶۷۷۰۳۳
۴۷۶ ۱۰۷۷۵ مجید کمانی محمد ۰۰۱۲۶۶۸۰۶۰
۴۷۷ ۱۰۷۷۶ محمدسعید گرامی محمدتقی ۰۰۱۸۳۸۰۴۶۸
۴۷۸ ۱۰۷۷۷ محمد گرامی نیگجه اسماعیل ۰۰۱۲۲۰۱۱۷۰
۴۷۹ ۱۰۷۷۸ امیر گرگین زاده مسعود ۰۴۴۰۲۵۴۷۳۶
۴۸۰ ۱۰۷۷۹ مهدی گشادرو محمدرضا ۰۴۴۰۴۳۸۰۰۴
۴۸۱ ۱۰۷۸۰ میثم گل سرفروش حسین ۰۰۱۷۹۹۲۶۷۲
۴۸۲ ۱۰۷۸۱ مهرداد گل محمدی محمدنبی ۰۰۱۲۵۲۲۲۴۴
۴۸۳ ۱۰۷۸۲ محمد گل محمدی ذبیح ۰۰۱۸۶۶۹۲۷۱
۴۸۴ ۱۰۷۸۳ نوید گلچین مقدم رحیم ۰۰۱۳۳۳۳۳۴۸
۴۸۵ ۱۰۷۸۴ مهران گلستانی محمد ۰۴۱۰۲۹۳۳۲۶
۴۸۶ ۱۰۷۸۵ میثم لاله علی محمد ۰۳۱۰۸۲۱۸۴۳
۴۸۷ ۱۰۷۸۶ رامتین لاهوتی مصطفی ۰۰۱۱۸۹۵۰۴۷
۴۸۸ ۱۰۷۸۷ امیر لجامگیری عباس ۰۰۱۹۸۳۱۲۰۱
۴۸۹ ۱۰۷۸۸ رضا لزکی علی اکبر ۰۰۱۱۲۳۵۲۵۱
۴۹۰ ۱۰۷۸۹ حسین لطفی قدرت ۰۳۱۰۶۵۳۹۷۵
۴۹۱ ۱۰۷۹۰ مجید لطفی ازبرعلی ۴۹۰۰۱۵۰۴۵۲
۴۹۲ ۱۰۷۹۱ بهروز لطفی محمد ۰۰۱۴۴۶۸۴۹۲
۴۹۳ ۱۰۷۹۲ داریوش لطفی حسین ۱۵۹۰۰۱۱۸۶۴
۴۹۴ ۱۰۷۹۳ میثم مالکی امیر ۰۴۸۰۳۷۹۴۷۵
۴۹۵ ۱۰۷۹۴ مجتبی مبارکی عباس ۴۵۷۰۰۳۵۳۳۷
۴۹۶ ۱۰۷۹۵ مرتضی مبینی مسلم ۰۰۱۰۳۹۶۳۴۹
۴۹۷ ۱۰۷۹۶ پویا مجیدی آقاسی ۰۰۱۲۴۳۳۶۴۰
۴۹۸ ۱۰۷۹۷ مهران محجوب یوسفعلی ۰۴۸۰۰۹۷۸۹۵
۴۹۹ ۱۰۷۹۸ حسین محبیان محسن ۰۰۱۵۱۰۱۹۸۳
۵۰۰ ۱۰۷۹۹ سعید محتشمی شاکر ۱۸۲۰۰۱۹۱۱۱
۵۰۱ ۱۰۸۰۰ امیر محرم خانی محمدعلی ۰۰۱۳۲۳۰۱۷۴
۵۰۲ ۱۰۸۰۱ شادمان محرمی دورباش جواد ۰۳۱۱۴۰۹۹۸۹
۵۰۳ ۱۰۸۰۲ توحید محرمی شبلو عوض ۱۳۶۱۵۰۶۶۱۱
۵۰۴ ۱۰۸۰۳ محمدرضا محسن پور فاضل ۰۰۱۷۸۶۵۳۵۲
۵۰۵ ۱۰۸۰۴ حسین محسنی علی محمد ۰۰۱۴۰۲۲۷۹۶
۵۰۶ ۱۰۸۰۵ حمزه محسنی ابربکوه فضائیل ۱۴۵۱۰۴۸۰۵۱
۵۰۷ ۱۰۸۰۶ میلاد محمدرضائی غلامرضا ۰۰۱۰۲۴۰۳۶۵
۵۰۸ ۱۰۸۰۷ علی محمدعلیپورفیشمی حسن ۲۶۵۰۰۲۵۷۳۵
۵۰۹ ۱۰۸۰۸ میثم محمدعلی خانی محمود ۴۹۰۰۰۸۷۲۰۳
۵۱۰ ۱۰۸۰۹ ابوالفضل محمدی نعمت اله ۰۰۱۷۴۲۵۱۴۱
۵۱۱ ۱۰۸۱۰ محمد محمدی علی ۰۵۵۰۰۸۸۱۱۳
۵۱۲ ۱۰۸۱۱ مجید محمدی رضا ۰۳۱۰۸۳۵۱۳۵
۵۱۳ ۱۰۸۱۲ سعید محمدی محمدعلی ۴۹۰۰۱۳۴۰۱۵
۵۱۴ ۱۰۸۱۳ علیرضا محمدی اصغر ۵۵۶۰۳۰۰۸۷۱
۵۱۵ ۱۰۸۱۴ آرش محمدی مرتضی ۰۰۱۳۰۹۳۹۳۲
۵۱۶ ۱۰۸۱۵ امیر محمدی جعفر ۰۰۱۱۵۳۱۹۱۱
۵۱۷ ۱۰۸۱۶ حسین محمدی یداله ۰۴۸۰۲۷۲۶۶۲
۵۱۸ ۱۰۸۱۷ محمدرضا محمدی جلیل ۰۰۱۶۶۳۹۱۱۱
۵۱۹ ۱۰۸۱۸ میثم محمدی آقاحسن بگلو میررحیم ۴۹۰۰۳۶۱۶۰۷
۵۲۰ ۱۰۸۱۹ مهدی محمدی برزلیقی محمد ۰۰۱۶۶۳۰۴۳۲
۵۲۱ ۱۰۸۲۰ مصطفی محمدی مرکیه بهمن ۰۰۱۷۷۰۱۳۲۵
۵۲۲ ۱۰۸۲۱ امید محمدیاری علی ۳۳۲۰۱۲۶۵۱۲
۵۲۳ ۱۰۸۲۲ محمد محمدیان مغانی حسین ۰۸۹۰۳۷۹۱۲۲
۵۲۴ ۱۰۸۲۳ فرهاد محمدی محمد ۶۰۳۰۰۳۳۸۶۷
۵۲۵ ۱۰۸۲۴ بهزاد محمدی رحیم ۰۴۴۰۱۴۵۰۹۰
۵۲۶ ۱۰۸۲۵ مهرداد محمدی رحیم ۵۹۲۰۰۰۸۷۰۹
۵۲۷ ۱۰۸۲۶ محمدعلی محمدی شعبان ۵۵۶۰۴۱۹۰۸۷
۵۲۸ ۱۰۸۲۷ امیر محمدی قرجه قیائی محمد ۰۰۱۷۷۶۵۵۰۱
۵۲۹ ۱۰۸۲۸ فرزان محمدی یکجفتی علی پاشا ۴۹۶۰۱۳۱۴۳۸
۵۳۰ ۱۰۸۲۹ مهدی محمدیاری بختیار ۳۳۲۰۱۰۶۵۵۴
۵۳۱ ۱۰۸۳۰ وحید محمودزاده احمد ۰۰۱۶۰۱۶۰۷۶
۵۳۲ ۱۰۸۳۱ یاسر محمودی حسن ۴۳۶۰۱۷۵۰۱۹
۵۳۳ ۱۰۸۳۲ محمد محمودی خالدآبادی عین اله ۰۰۱۳۴۹۳۳۵۳
۵۳۴ ۱۰۸۳۳ علیرضا محمودی شنگل آباد فتحعلی ۰۰۱۹۷۰۷۸۰۰
۵۳۵ ۱۰۸۳۴ دانیال محمودی کوچکسرائی احمد ۲۱۵۰۴۲۴۵۲۵
۵۳۶ ۱۰۸۳۵ علی محوی علویان چاپار ۱۵۴۰۲۳۱۸۴۴
۵۳۷ ۱۰۸۳۶ محمدرضا مختاری حسن ۰۰۱۸۱۰۳۲۴۳
۵۳۸ ۱۰۸۳۷ اسماعیل مددی دارستانی نعمت اله ۰۰۱۵۴۵۷۲۵۷
۵۳۹ ۱۰۸۳۸ سیدمصطفی مدنی پراچانی سیدفخرالدین ۴۸۹۰۰۵۳۷۶۱
۵۴۰ ۱۰۸۳۹ امین مدنی ابراهیم ۶۶۶۰۰۱۸۹۳۱
۵۴۱ ۱۰۸۴۰ علی مرادخانی ثمرین حبیب ۰۰۱۰۱۳۶۶۳۰
۵۴۲ ۱۰۸۴۱ پوریا مرادقلیئی اردشیر ۰۰۱۷۰۱۰۱۴۴
۵۴۳ ۱۰۸۴۲ امیر مرادی علی اکبر ۲۱۹۰۱۱۵۵۸۲
۵۴۴ ۱۰۸۴۳ مجتبی مرادی مرادعلی ۱۷۴۰۱۲۹۲۸۸
۵۴۵ ۱۰۸۴۴ محمد مرادی حمداله ۰۰۱۵۱۳۱۸۷۴
۵۴۶ ۱۰۸۴۵ مهران مرادی عباس ۰۰۱۳۰۱۵۹۵۸
۵۴۷ ۱۰۸۴۶ محسن مرادی شریف آبادی حسن ۴۹۰۰۱۸۱۵۳۶
۵۴۸ ۱۰۸۴۷ محمد مرادی حمزه علی ۰۰۱۷۲۴۷۴۰۳
۵۴۹ ۱۰۸۴۸ طالب مرادی زاده صحابعلی ۶۳۶۰۰۰۸۰۱۷
۵۵۰ ۱۰۸۴۹ مرتضی مرتضائی قریه علی احمد ۰۰۱۱۴۳۵۷۷۱
۵۵۱ ۱۰۸۵۰ سیدمهرداد مرتضوی روزبهانی سیدعطاء اله ۰۰۱۷۶۲۹۳۳۰
۵۵۲ ۱۰۸۵۱ جعفر مرتضی نیا حسن ۰۶۹۰۳۹۸۷۵۱
۵۵۳ ۱۰۸۵۲ حمیدرضا مردانی باقر ۰۰۱۱۹۴۵۹۶۶
۵۵۴ ۱۰۸۵۳ آرش مرسلی بشیر ۱۵۲۰۰۵۸۳۵۷
۵۵۵ ۱۰۸۵۴ امید مستعلی هدایت اله ۰۴۴۰۳۴۹۹۶۶
۵۵۶ ۱۰۸۵۵ مهدی مسعودسینکی فرد علی ۰۰۱۸۵۲۳۹۱۹
۵۵۷ ۱۰۸۵۶ محمدعلی مسلم اکبر ۰۰۱۹۳۵۴۲۱۵
۵۵۸ ۱۰۸۵۷ محمد مسلمی نادر ۰۰۱۳۱۴۲۲۹۱
۵۵۹ ۱۰۸۵۸ علی مسلمی اصغر ۴۸۴۰۰۲۱۳۹۲
۵۶۰ ۱۰۸۵۹ میلاد مشفقی کمسری قربانعلی ۰۰۱۹۱۶۶۹۸۲
۵۶۱ ۱۰۸۶۰ امیر مصباح هاشم ۰۳۱۰۲۴۷۴۱۱
۵۶۲ ۱۰۸۶۱ سیدمرتضی مصدق قلعه کهنه سیدمحمدرضا ۰۰۱۳۲۳۵۷۸۸
۵۶۳ ۱۰۸۶۲ سینا مطیعی محسن ۰۰۱۴۳۳۳۲۱۱
۵۶۴ ۱۰۸۶۳ علیرضا مظاهری علی ۰۰۱۸۲۹۰۲۱۳
۵۶۵ ۱۰۸۶۴ آیدین معاونی ابوالفتح ۰۰۱۴۸۱۱۵۹۶
۵۶۶ ۱۰۸۶۵ سجاد معراجی ماشاالله ۳۲۴۰۴۲۷۳۱۱
۵۶۷ ۱۰۸۶۶ محمدباقر معروفی احد ۰۰۱۵۶۴۸۳۶۲
۵۶۸ ۱۰۸۶۷ سیدامیررضا معصومی مجتبی ۰۰۱۹۶۴۹۵۰۹
۵۶۹ ۱۰۸۶۸ سیاوش معنوی امین هادی ۰۰۱۲۳۶۶۸۱۱
۵۷۰ ۱۰۸۶۹ بهنام مقبل علیرضا ۰۰۱۳۸۱۱۵۹۲
۵۷۱ ۱۰۸۷۰ حسین مقدسی زاده علی اصغر ۰۰۱۹۴۶۷۲۱۴
۵۷۲ ۱۰۸۷۱ حسین مقدم قربان ۰۰۱۲۷۹۲۰۷۱
۵۷۳ ۱۰۸۷۲ رضا مقربی علیرضا ۰۰۱۳۷۱۸۰۰۲
۵۷۴ ۱۰۸۷۳ علی نائینی ولی اله ۰۵۹۰۱۶۰۶۹۹
۵۷۵ ۱۰۸۷۴ علی نادری قربان ۰۰۱۱۵۲۶۵۴۸
۵۷۶ ۱۰۸۷۵ اسفندیار نادریان اسماعیل ۰۰۱۸۹۹۶۴۶۹
۵۷۷ ۱۰۸۷۶ سعید ناطقی مجتبی ۰۰۱۴۰۲۸۷۶۱
۵۷۸ ۱۰۸۷۷ امید ناظری کنزق کریم ۰۰۱۱۱۱۴۷۲۱
۵۷۹ ۱۰۸۷۸ حسن نایبی چکان نورالدین ۱۵۴۰۳۱۵۳۳۹
۵۸۰ ۱۰۸۷۹ نادر نجفی جلال الدین ۰۰۱۱۶۱۸۶۱۲
۵۸۱ ۱۰۸۸۰ کامبیز ندائی کیومرث ۵۵۶۰۱۹۸۱۴۵
۵۸۲ ۱۰۸۸۱ علی رضا ندیمی رحمن ۵۵۶۰۰۲۳۸۲۵
۵۸۳ ۱۰۸۸۲ محمد نصرالهی حسینعلی ۲۲۱۰۱۲۲۹۰۲
۵۸۴ ۱۰۸۸۳ علیرضا نصرپورالماسی محمد ۰۴۸۰۷۷۹۸۴۸
۵۸۵ ۱۰۸۸۴ فرهاد نصیری بجندی یوسف ۰۰۱۳۷۰۶۷۶۴
۵۸۶ ۱۰۸۸۵ حسین نصیری پرویز ۵۵۶۰۱۷۷۹۵۴
۵۸۷ ۱۰۸۸۶ سعید نظام آبادی محمد ۰۴۸۰۴۹۵۹۷۱
۵۸۸ ۱۰۸۸۷ علیرضا نظام آبادی ابوالقاسم ۰۰۱۰۴۷۲۴۲۸
۵۸۹ ۱۰۸۸۸ نادر نظام پرور غلامحسن ۰۹۲۰۱۳۳۸۷۸
۵۹۰ ۱۰۸۸۹ علی واحد محمدمهدی ۰۰۱۲۰۸۹۷۱۰
۵۹۱ ۱۰۸۹۰ امیر واسعی علمدار ۰۰۱۷۷۷۰۴۶۷
۵۹۲ ۱۰۸۹۱ رضا واشقانی فراهانی حسینعلی ۰۰۱۰۵۴۳۸۳۱
۵۹۳ ۱۰۸۹۲ محمد وثوقی پورمند حبیب اله ۰۰۱۳۳۱۱۸۰۸
۵۹۴ ۱۰۸۹۳ سیدجواد هاشمی سیدلطعلی ۲۶۲۰۱۰۳۶۳۰
۵۹۵ ۱۰۸۹۴ سیدعلیرضا هاشمی اردبیلی سیدامیر ۰۰۱۷۹۵۶۷۰۶
۵۹۶ ۱۰۸۹۵ سیدمجید هاشمی نژاد سیدکریم ۰۰۱۳۱۰۴۵۹۴
۵۹۷ ۱۰۸۹۶ سپهر هژیر ناصر ۰۴۴۰۳۴۲۸۳۱
۵۹۸ ۱۰۸۹۷ میثم یاراحمدی احمد ۰۰۱۲۷۵۸۸۱۷
۵۹۹ ۱۰۸۹۸ علی یاراحمدی حسین ۰۰۱۸۹۳۰۹۷۲
۶۰۰ ۱۰۸۹۹ علی یاوری پور هیبت اله ۰۳۱۰۶۴۴۵۵۰

 

 نوبت بعد از ظهر :
داوطلبین محترم : جهت شرکت در آزمون شرکت خدمات فرودگاهی هما مورخ ۹۶/۰۶/۲۴ ( روز جمعه ) راس ساعت ۱۳ بعد از ظهر جهت دریافت کارت و ورود به جلسه آزمون با در دست داشتن کارت ملی و خودکار آبی به آدرس : تهران – جاده مخصوص کرج – بلوار فرودگاه مهرآباد – ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ” هما ” ساختمان آموزش مراجعه نمایند .
ردیف شماره داوطلب نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی
۱ ۱۱۳۰۰ محمد آذرنگ صدقعلی ۴۹۰۰۱۸۰۶۸۸
۲ ۱۱۳۰۱ سامان اشراقی محمداسمعیل ۰۰۱۳۳۸۶۱۶۶
۳ ۱۱۳۰۲ سعید اشرفی عیسی ۰۴۸۰۳۱۸۷۶۱
۴ ۱۱۳۰۳ ابوالفضل اشرفی بنه کهل یوسف علی ۰۴۸۰۶۳۰۰۰۳
۵ ۱۱۳۰۴ محمدرضا اصغری هدایت ۰۰۱۰۶۶۱۱۰۷
۶ ۱۱۳۰۵ نقی اصغری رمضان ۲۱۷۰۱۲۰۸۴۱
۷ ۱۱۳۰۶ سهیل اصلانی منصور ۰۰۱۴۴۴۹۳۷۴
۸ ۱۱۳۰۷ امیر اعتمادی قربان  ۰۳۱۱۰۶۱۰۵۲
۹ ۱۱۳۰۸ حمید اغیاری نیکجه اکبر ۰۰۱۳۹۹۱۱۳۲
۱۰ ۱۱۳۰۹ سیدوحید افتخاری سیداله وردی ۴۸۹۰۳۰۴۸۷۸
۱۱ ۱۱۳۱۰ سیدمرتضی افتخاری سیدصلاح الدین ۰۳۱۰۲۲۸۳۵۲
۱۲ ۱۱۳۱۱ سیدسعید افتخاری سیداله وردی ۴۸۹۰۱۶۹۶۷۹
۱۳ ۱۱۳۱۲ محمد افتخاری یعقوبعلی ۰۰۱۲۴۸۵۰۷۱
۱۴ ۱۱۳۱۳ پوریا افتخاری محمد ۰۰۱۱۳۲۵۳۲۱
۱۵ ۱۱۳۱۴ محمدحسین افتخاری طرقی غلام رضا ۰۰۱۳۷۸۳۸۷۴
۱۶ ۱۱۳۱۵ سعید افشار تقی ۰۰۱۵۳۴۶۳۴۱
۱۷ ۱۱۳۱۶ داریوش افشاری علی ۰۳۱۰۳۲۰۹۷۶
۱۸ ۱۱۳۱۷ سیدمصطفی افضلی سیدحسین ۰۰۱۴۸۰۷۵۵۶
۱۹ ۱۱۳۱۸ شایان افقی حمیدرضا ۲۲۷۰۰۶۸۹۸۱
۲۰ ۱۱۳۱۹ سهیل اقاباقر ابوالفضل ۰۰۱۲۹۹۳۶۶۲
۲۱ ۱۱۳۲۰ حمیدرضا اقبالی غلامعلی ۰۳۱۰۴۱۲۵۶۰
۲۲ ۱۱۳۲۱ بهزاد اکبری احمدعلی ۰۰۱۱۶۹۲۷۱۵
۲۳ ۱۱۳۲۲ پیمان اکبری یحیی ۰۰۱۷۷۸۷۳۵۱
۲۴ ۱۱۳۲۳ آرش اکبرزاده ایلخچی ایوب ۱۷۰۰۰۳۰۹۱۴
۲۵ ۱۱۳۲۴ سعید اکبری جعفر ۳۲۴۰۳۴۹۴۳۴
۲۶ ۱۱۳۲۵ محسن اکبری منوچهر ۴۱۶۰۳۹۶۸۶۰
۲۷ ۱۱۳۲۶ محمد اکراد صدری ابوالفضل ۰۳۱۰۲۹۹۰۹۸
۲۸ ۱۱۳۲۷ ایمان البرزی سرچقائی عباس ۰۰۱۹۲۷۷۲۱۰
۲۹ ۱۱۳۲۸ پیمان الفتی ایوب ۴۳۶۰۵۰۳۳۰۱
۳۰ ۱۱۳۲۹ امیر الهوئی نعمت اله ۴۸۹۰۰۷۹۳۸۶
۳۱ ۱۱۳۳۰ سیدمرتضی امامی سیدمحمد ۰۳۷۱۲۱۵۹۵۱
۳۲ ۱۱۳۳۱ علی امانی قوچقار مالک ۰۰۱۱۰۱۰۷۶۲
۳۳ ۱۱۳۳۲ محمدحسین امجدی عباس ۰۳۷۰۵۱۸۵۳۵
۳۴ ۱۱۳۳۳ مصطفی امدادی لشکریانی سیروس ۰۴۱۰۲۳۴۷۸۸
۳۵ ۱۱۳۳۴ احمد امراللهی بیوکی محمدرضا ۰۳۱۰۰۹۸۲۲۱
۳۶ ۱۱۳۳۵ سجاد امیدی ارجنکی فرامرز ۴۶۱۰۰۱۲۰۳۰
۳۷ ۱۱۳۳۶ بهزاد امیری غلامرضا ۳۴۹۰۰۳۱۶۹۵
۳۸ ۱۱۳۳۷ مهدی امیری مرتضی ۰۰۱۳۱۳۵۷۶۷
۳۹ ۱۱۳۳۸ علی امیری جوراب انتقام ۰۰۱۰۲۴۳۵۸۵
۴۰ ۱۱۳۳۹ حسین امیری کورجق طاهر ۰۴۸۰۳۷۰۹۱۵
۴۱ ۱۱۳۴۰ فرشاد امیریان حسن ۰۰۱۵۱۰۹۴۱۰
۴۲ ۱۱۳۴۱ علیرضا امین جعفری محمد ۰۰۱۴۵۳۳۴۹۹
۴۳ ۱۱۳۴۲ میلاد امین زاده امیدعلی ۰۰۱۴۹۸۲۱۶۱
۴۴ ۱۱۳۴۳ کیوان امینی کیومرث ۰۰۱۳۲۰۸۳۸۱
۴۵ ۱۱۳۴۴ محسن امینی علی ۰۰۱۵۸۴۵۳۴۶
۴۶ ۱۱۳۴۵ محمدرضا امیرعبدالهیان عزت اله ۰۰۱۱۶۹۸۲۱۷
۴۷ ۱۱۳۴۶ مهدی امینی شمس الدین ۰۳۱۰۸۳۹۵۰۵
۴۸ ۱۱۳۴۷ محمدفرید انصاری ابوالقاسم ۰۰۱۷۴۱۵۱۳۶
۴۹ ۱۱۳۴۸ محمدهادی انصاری اعظم محمد ۰۰۱۴۲۴۵۱۰۸
۵۰ ۱۱۳۴۹ شهاب انکشافی سهراب ۰۰۱۶۱۴۴۶۱۹
۵۱ ۱۱۳۵۰ رضا انکوتی ملاحاجی موسی ۰۰۱۵۴۶۴۴۸۲
۵۲ ۱۱۳۵۱ سیدمحمدابراهیم انوری سیدعباس ۰۸۸۰۱۶۶۹۷۵
۵۳ ۱۱۳۵۲ حامد اوانلو حسین ۵۵۶۰۰۰۰۱۶۷
۵۴ ۱۱۳۵۳ مهرشاد اوجانی بهروز ۰۰۱۶۹۸۸۴۹۳
۵۵ ۱۱۳۵۴ سعید اهرن عظیم ۰۰۱۶۷۹۱۷۱۱
۵۶ ۱۱۳۵۵ حمیدرضا ایران پور داود ۰۰۱۴۸۰۹۷۷۱
۵۷ ۱۱۳۵۶ حامد ایران نژاد مصطفی ۰۰۱۰۸۵۵۶۱۰
۵۸ ۱۱۳۵۷ میلاد ایرانشاهی حسین ۴۱۶۰۳۲۴۵۶۸
۵۹ ۱۱۳۵۸ امیر ایزدبین مظفر ۰۳۱۰۲۵۱۴۸۶
۶۰ ۱۱۳۵۹ موسی ایزدپناه بوسجین ابوالفضل ۰۰۱۱۵۶۷۴۸۱
۶۱ ۱۱۳۶۰ وحید اینانلوشویکلو محمدسعید ۰۰۱۴۸۱۸۴۷۷
۶۲ ۱۱۳۶۱ امیر ایمانخواه رضا ۱۳۶۱۳۲۲۱۱۱
۶۳ ۱۱۳۶۲ مجتبی اینانلو محرم ۰۳۱۰۳۳۰۴۶۷
۶۴ ۱۱۳۶۳ پوریا اینانلو شویکلو مرتضی ۰۰۱۵۷۴۱۱۹۲
۶۵ ۱۱۳۶۴ آرمین بشیری امیرحسین ۰۰۱۳۵۹۳۶۱۷
۶۶ ۱۱۳۶۵ محمد بغدادی علی اصغر ۰۰۱۲۶۳۹۷۸۸
۶۷ ۱۱۳۶۶ محمد بندلی زاده رضاقلی ۰۰۱۴۵۳۹۹۵۰
۶۸ ۱۱۳۶۷ محمدحسین بنفشه علی ۰۰۱۷۷۳۳۷۷۴
۶۹ ۱۱۳۶۸ معین بهادری مجتبی ۰۰۱۳۵۵۶۰۴۵
۷۰ ۱۱۳۶۹ علی بهاری حاتم ۰۶۳۰۱۲۸۳۲۴
۷۱ ۱۱۳۷۰ حسن بهبودچکوسری علی ۵۵۶۰۱۲۳۹۵۱
۷۲ ۱۱۳۷۱ احسان بهرامعلی علی ۰۰۱۰۷۶۵۲۵۵
۷۳ ۱۱۳۷۲ علیرضا بهرامی اکبر ۰۴۴۰۲۴۸۶۸۱
۷۴ ۱۱۳۷۳ شاهین بهرامی نیا محمد جعفر ۰۰۱۱۵۳۳۸۴۶
۷۵ ۱۱۳۷۴ محمد بهرامی علی اکبر ۴۹۰۰۳۳۸۲۰۶
۷۶ ۱۱۳۷۵ محمدامین بهرامی رحمن ۰۰۱۰۱۳۲۴۱۴
۷۷ ۱۱۳۷۶ دانیال بهرامیان محمد ۰۰۱۳۱۱۷۰۴۱
۷۸ ۱۱۳۷۷ علی بهنیا عباس ۰۰۱۷۰۲۴۲۷۷
۷۹ ۱۱۳۷۸ وحید بیات رضا ۰۰۱۲۰۲۷۰۹۱
۸۰ ۱۱۳۷۹ مهدی بیات زاده غلامرضا ۳۲۴۱۳۵۲۷۰۶
۸۱ ۱۱۳۸۰ عارف بیک محمدی اسفندیار ۴۰۶۰۲۱۶۱۹۴
۸۲ ۱۱۳۸۱ علی بیگوردی حسین ۰۳۱۱۰۴۶۰۳۷
۸۳ ۱۱۳۸۲ فرشید بیاض گلک آبادی جعفر ۰۰۱۱۸۸۰۵۴۶
۸۴ ۱۱۳۸۳ سعید بیجاری اکبر ۰۰۱۲۲۹۰۶۳۷
۸۵ ۱۱۳۸۴ بهزاد بیداری بهرام ۰۳۱۰۶۸۷۲۴۱
۸۶ ۱۱۳۸۵ عباس بیرامی نادعلی ۴۹۰۰۱۲۷۸۶۸
۸۷ ۱۱۳۸۶ میلاد پوررجبی سادات محله محمد ۲۷۰۰۰۶۸۲۳۸
۸۸ ۱۱۳۸۷ میکائیل پورغلام آرانی اسماعیل ۰۳۷۱۰۹۸۶۴۵
۸۹ ۱۱۳۸۸ عباس پورقربان نهزمی حسن ۲۵۸۰۹۰۹۳۳۸
۹۰ ۱۱۳۸۹ علی پورمند نورعلی ۱۶۶۰۱۴۲۸۳۰
۹۱ ۱۱۳۹۰ احسان پورمندانی فرد احمد ۰۰۱۴۹۲۳۰۸۴
۹۲ ۱۱۳۹۱ محسن پویان فخر رضا ۰۰۱۲۹۲۹۹۹۹
۹۳ ۱۱۳۹۲ بهزاد پیربوداقی علی ۰۰۱۶۷۰۳۴۸۰
۹۴ ۱۱۳۹۳ ایمان پیرجدی فرامرزعادل ۰۰۱۳۸۱۰۲۷۸
۹۵ ۱۱۳۹۴ حامد پیرشالکوهی علیرضا ۲۵۸۰۲۷۲۸۳۶
۹۶ ۱۱۳۹۵ مهدی پیران محمدتقی ۰۰۱۱۷۴۵۳۸۱
۹۷ ۱۱۳۹۶ امید توحیدی اق قلعه پرویز ۰۰۱۴۰۲۳۰۲۴
۹۸ ۱۱۳۹۷ جواد توفیقی تقی دیزج مقدم ۰۰۱۷۹۵۲۰۵۰
۹۹ ۱۱۳۹۸ محمد توکلی قاسمعلی ۰۰۱۷۹۳۸۵۶۲
۱۰۰ ۱۱۳۹۹ ابوالفضل تهم علی ۰۵۹۰۰۸۵۸۲۴
۱۰۱ ۱۱۴۰۰ وحید تیغ بند علی ۰۰۱۵۶۹۸۰۴۱
۱۰۲ ۱۱۴۰۱ کامران تیموری اسماعیل ۰۰۱۵۹۱۶۷۲۳
۱۰۳ ۱۱۴۰۲ احمد جلیلی توشمانلو فیض اله ۰۰۱۴۴۹۴۴۰۱
۱۰۴ ۱۱۴۰۳ بهنام جلیلی حسین ۲۷۹۰۲۵۸۲۲۸
۱۰۵ ۱۱۴۰۴ سیدمحمدرضا جلیلی طبائی سیدمحسن ۰۰۱۲۰۸۹۴۵۱
۱۰۶ ۱۱۴۰۵ حمیدرضا جمالی حسن ۰۰۱۱۳۲۹۳۳۵
۱۰۷ ۱۱۴۰۶ حمیدرضا جمشیدی نوری نژاد محمد ۰۰۱۱۲۶۷۵۷۷
۱۰۸ ۱۱۴۰۷ علیرضا جوادی شاهپور ۰۰۱۲۸۸۵۵۸۴
۱۰۹ ۱۱۴۰۸ امیرحسین جوادیان سرچشمه علی ۰۴۸۰۵۲۶۹۳۱
۱۱۰ ۱۱۴۰۹ مرتضی جوادی محمود ۱۵۹۰۱۱۱۶۰۵
۱۱۱ ۱۱۴۱۰ محمد جوانمردی کاشان احمد ۱۲۵۰۲۰۴۸۰۱
۱۱۲ ۱۱۴۱۱ محمدرضا جواهری اسمعیل ۱۹۹۰۵۷۷۸۲۲
۱۱۳ ۱۱۴۱۲ محمدعلی جوران غلامرضا ۰۰۱۲۸۶۷۱۸۷
۱۱۴ ۱۱۴۱۳ پیام جهانگیری شیویاری خسرو ۰۰۱۴۲۴۱۱۴۵
۱۱۵ ۱۱۴۱۴ هومن حسنی جوریابی حسین ۲۵۸۰۱۴۶۲۵۳
۱۱۶ ۱۱۴۱۵ فرشاد حسنی حسن ۰۰۸۲۸۷۸۵۲۸
۱۱۷ ۱۱۴۱۶ علی حسینی روزبهانی محمدحسن ۰۴۸۰۱۰۹۱۶۸
۱۱۸ ۱۱۴۱۷ سیدایمان حسینی عربی سیدشمس الدین ۰۰۱۱۶۲۵۷۱۶
۱۱۹ ۱۱۴۱۸ حمید حسینی نیا محمود ۰۰۱۳۴۷۵۴۰۱
۱۲۰ ۱۱۴۱۹ علی حسین پور عیسی ۱۵۹۰۲۷۴۸۰۶
۱۲۱ ۱۱۴۲۰ میلاد حسینعلی ناصر ۰۰۱۶۳۹۴۱۰۰
۱۲۲ ۱۱۴۲۱ سیدرضا حسینی آغوزبنی سیداسماعیل ۲۶۵۰۰۳۷۱۰۵
۱۲۳ ۱۱۴۲۲ محمدرضا حشمتی امیرعلی ۰۰۱۳۹۷۶۷۷۱
۱۲۴ ۱۱۴۲۳ فرید حق بین موسی ۰۰۱۰۵۳۱۹۱
۱۲۵ ۱۱۴۲۴ جواد حقی ناوند علی ۰۳۱۰۹۲۴۶۵۰
۱۲۶ ۱۱۴۲۵ ناصر حقیقیان رودسری حسین ۰۰۱۶۴۰۴۱۵۷
۱۲۷ ۱۱۴۲۶ مجید حقی امین جان خداش ۰۰۱۶۱۸۱۶۷۰
۱۲۸ ۱۱۴۲۷ محمدحسین حلاج نیشابور مسعود ۰۰۱۳۶۸۰۸۰۳
۱۲۹ ۱۱۴۲۸ حسام حلمی تبریزی سیروس ۰۰۱۰۷۷۷۹۹۷
۱۳۰ ۱۱۴۲۹ فرشاد حمداله زاده علی ۰۰۱۰۵۰۷۴۳۴
۱۳۱ ۱۱۴۳۰ رضا حمدی میکائیل ۰۳۱۰۹۷۱۲۷۶
۱۳۲ ۱۱۴۳۱ محمد حمزه اوغلی خیاوی یدالله ۱۶۶۰۳۶۷۴۷۶
۱۳۳ ۱۱۴۳۲ امیر حمیدی چقوشی بهمن ۱۶۴۰۱۷۶۹۹۳
۱۳۴ ۱۱۴۳۳ اشکان حمیدی مهر علی ۰۴۴۰۲۸۶۱۶۶
۱۳۵ ۱۱۴۳۴ مهدی حنیفهء حسن ۱۵۲۰۲۷۷۹۴۶
۱۳۶ ۱۱۴۳۵ مجید حیدری محسن ۰۰۱۵۵۹۲۳۰۸
۱۳۷ ۱۱۴۳۶ وحید حیدری پرویز ۶۲۱۰۰۲۷۱۷۲
۱۳۸ ۱۱۴۳۷ سینا حیدری محمدحسین ۴۴۰۰۰۴۴۷۵۰
۱۳۹ ۱۱۴۳۸ محمدرضا حیدری اسماعیل ۰۰۱۰۹۷۴۳۹۳
۱۴۰ ۱۱۴۳۹ میلاد حیدری فرهاد ۵۱۸۰۰۵۷۷۴۴
۱۴۱ ۱۱۴۴۰ علی حیدری جاویدان مرادحاصل ۰۰۱۰۸۸۳۶۵۷
۱۴۲ ۱۱۴۴۱ محمد حیدری جوقی صفرعلی ۴۹۰۰۲۸۲۰۵۷
۱۴۳ ۱۱۴۴۲ محمد حیدریان براتعلی ۰۰۱۵۲۵۴۷۹۸
۱۴۴ ۱۱۴۴۳ سینا حیاتی دهلقی ایساقعلی ۴۹۶۰۰۶۹۵۵۴
۱۴۵ ۱۱۴۴۴ محمد حیدری مجید ۰۰۱۳۷۸۹۷۹۱
۱۴۶ ۱۱۴۴۵ احمد حیدری شاهی سرائی رضا ۲۶۸۰۱۴۱۷۴۱
۱۴۷ ۱۱۴۴۶ اشکان خاتمی فر فریدون ۰۰۱۷۷۹۹۷۴۰
۱۴۸ ۱۱۴۴۷ علیرضا خسروی نعمت ۰۰۱۴۴۳۳۶۶۴
۱۴۹ ۱۱۴۴۸ احسان خلیلی پورسلطان آباد محمدعلی ۰۰۱۵۱۱۵۲۵۹
۱۵۰ ۱۱۴۴۹ محمد خلیلی جعفر ۰۰۱۵۸۴۳۳۸۶
۱۵۱ ۱۱۴۵۰ محمدرضا خمسهء رمضان ۵۵۶۰۱۹۴۶۹۷
۱۵۲ ۱۱۴۵۱ مجید خندان سیان بایرام علی ۰۴۸۰۵۹۷۰۶۵
۱۵۳ ۱۱۴۵۲ مهدی خواجوی خسرو ۰۳۱۰۹۸۱۲۵۵
۱۵۴ ۱۱۴۵۳ رسول خوش بخت علی ۶۴۷۰۰۳۲۴۴۵
۱۵۵ ۱۱۴۵۴ محمدرضا خوش نویس مهدی ۰۳۱۰۸۵۶۱۲۴
۱۵۶ ۱۱۴۵۵ مسعود خیراندیش محرم ۱۱۶۰۰۱۳۷۶۴
۱۵۷ ۱۱۴۵۶ امین خیراندیش محمدتقی ۰۳۱۰۱۴۶۳۴۸
۱۵۸ ۱۱۴۵۷ محمد دشتیانی خیراله ۵۸۷۰۰۳۸۷۰۷
۱۵۹ ۱۱۴۵۸ مهرداد دلاور ناصر ۰۴۴۰۱۰۰۹۷۶
۱۶۰ ۱۱۴۵۹ علی دلبازی شاهین ۰۰۱۸۸۰۸۲۷۱
۱۶۱ ۱۱۴۶۰ مهدی دلشاد حمید ۰۰۱۳۳۳۱۰۳۵
۱۶۲ ۱۱۴۶۱ مهران دلفانی حمید ۰۰۱۵۵۵۰۸۷۷
۱۶۳ ۱۱۴۶۲ حمید دلیر حسن ۰۰۱۲۷۲۳۵۴۱
۱۶۴ ۱۱۴۶۳ محمدرضا دوابی علی اصغر ۲۲۱۰۰۶۲۷۶۴
۱۶۵ ۱۱۴۶۴ سیروس دهستانی حیدر ۰۰۱۰۶۱۰۸۲۰
۱۶۶ ۱۱۴۶۵ حسین دهقانی علی فرج ۳۲۴۰۱۹۰۹۲۳
۱۶۷ ۱۱۴۶۶ هادی دیندار سلطانعلی ۱۵۷۰۳۲۵۸۲۰
۱۶۸ ۱۱۴۶۷ محمدرضا رضائی قلعه فریدون ۴۳۸۰۲۶۳۹۸۳
۱۶۹ ۱۱۴۶۸ مهدی رضائیان اکبر ۰۰۱۱۶۳۴۴۳۱
۱۷۰ ۱۱۴۶۹ محمد رضائیان خطیرکلائی باباعلی ۵۵۶۰۰۷۶۴۲۲
۱۷۱ ۱۱۴۷۰ امیر رضائی فر عباس ۰۰۱۲۷۶۲۶۴۴
۱۷۲ ۱۱۴۷۱ منصور رضائی کلج اسماعیل ۰۰۱۰۵۳۳۶۵۶
۱۷۳ ۱۱۴۷۲ رمضان رضاپور رجب ۰۰۱۳۱۷۴۹۰۸
۱۷۴ ۱۱۴۷۳ مهدی رضازاده غلام حسن ۰۳۱۰۶۸۸۴۸۵
۱۷۵ ۱۱۴۷۴ حسین رضازاده بجندی نادر ۰۰۱۱۰۵۳۹۰۹
۱۷۶ ۱۱۴۷۵ هادی رضاقدیری اصغر ۰۰۱۸۶۴۸۰۲۹
۱۷۷ ۱۱۴۷۶ سعید رضالو علی ۶۱۸۰۰۱۹۱۳۴
۱۷۸ ۱۱۴۷۷ یوسف رضوانی نسب نصرت اله ۴۰۴۰۱۳۷۰۱۹
۱۷۹ ۱۱۴۷۸ علی رضوی زاده ارفع ۰۰۱۱۸۵۳۸۸۳
۱۸۰ ۱۱۴۷۹ محمدجعفر رضی ئی حسین ۰۵۶۰۱۴۷۵۰۳
۱۸۱ ۱۱۴۸۰ سیدامیرحسین رفیعی سیدمحسن ۰۵۵۰۰۸۳۱۶۲
۱۸۲ ۱۱۴۸۱ محمد رفیعی عبداله ۰۰۱۰۱۸۹۱۵۷
۱۸۳ ۱۱۴۸۲ طاها رکنی طهماس ۰۳۱۱۳۹۵۱۰۴
۱۸۴ ۱۱۴۸۳ سعید رمضانی داود ۰۴۸۰۱۴۹۴۴۵
۱۸۵ ۱۱۴۸۴ احسان رمضانیان باجگیران اسلام ۰۰۱۱۳۲۵۳۱۳
۱۸۶ ۱۱۴۸۵ محمدرضا رموزی رضا ۰۰۱۱۲۵۳۵۰۹
۱۸۷ ۱۱۴۸۶ مجید رنجبر احمد ۴۹۰۰۰۵۰۳۸۵
۱۸۸ ۱۱۴۸۷ سیدحسین رنجبرحسین آبادی سیدرضا ۰۴۱۰۴۸۷۲۹۵
۱۸۹ ۱۱۴۸۸ فرشاد روحی خشه حیران لطیف ۰۰۱۳۹۸۵۵۵۸
۱۹۰ ۱۱۴۸۹ بهرام روزبهانی هبت اله ۴۱۲۰۳۲۰۶۴۲
۱۹۱ ۱۱۴۹۰ سیدمحمد روشن سیدایرج ۰۰۱۲۹۹۳۹۵۶
۱۹۲ ۱۱۴۹۱ امین روشنی محمد ۵۵۶۰۲۰۳۸۳۱
۱۹۳ ۱۱۴۹۲ مسعود روینده نادر ۰۰۱۵۵۴۱۷۴۶
۱۹۴ ۱۱۴۹۳ محسن رویتوند غیاثوند حمید ۰۰۱۷۹۰۰۶۲۱
۱۹۵ ۱۱۴۹۴ سعید رهسپار سیف اله ۰۰۱۴۱۵۷۲۴۱
۱۹۶ ۱۱۴۹۵ مهران ریاضی مسلم ۲۶۸۰۱۶۲۹۹۴
۱۹۷ ۱۱۴۹۶ سیدامیرحسین ریحانی سیدعلی اکبر ۰۰۱۲۵۸۷۳۰۳
۱۹۸ ۱۱۴۹۷ مهرداد زمانی محمد ۰۰۱۸۵۷۰۵۴۲
۱۹۹ ۱۱۴۹۸ محمود زند محمدمهدی ۰۴۸۰۶۳۱۹۱۳
۲۰۰ ۱۱۴۹۹ علی زندی محسن ۰۰۱۴۸۷۱۰۶۸
۲۰۱ ۱۱۵۰۰ علیرضا زندیه عبدالرضا ۰۰۲۰۸۵۹۲۸۷
۲۰۲ ۱۱۵۰۱ امید زنگنه نورمحمد ۳۹۵۰۳۰۵۶۷۱
۲۰۳ ۱۱۵۰۲ جلال زینلی عزت اله ۵۰۲۰۰۳۰۶۳۵
۲۰۴ ۱۱۵۰۳ علیرضا زینلی لاسیبی محمد ۰۰۱۷۳۵۷۶۴۰
۲۰۵ ۱۱۵۰۴ امیر زیوری قربان پور سلطان ابراهیم ۰۰۱۰۱۸۴۴۰۶
۲۰۶ ۱۱۵۰۵ حامد سلطانی قره قیه اسمعیل ۰۰۱۰۱۹۶۲۰۱
۲۰۷ ۱۱۵۰۶ رضا سلطانی گیسلی اکبر ۰۰۱۱۵۳۴۶۴۸
۲۰۸ ۱۱۵۰۷ وحید سلطانی نیا مرتضی ۰۳۱۰۰۳۰۷۴۹
۲۰۹ ۱۱۵۰۸ علی سلطانی عباس ۰۰۱۵۸۸۴۱۰۴
۲۱۰ ۱۱۵۰۹ معراج سلمان زاده شیران احد ۰۰۱۲۵۷۷۲۰۰
۲۱۱ ۱۱۵۱۰ حامد سلمانی یعقوب ۱۵۷۰۱۱۷۲۱۷
۲۱۲ ۱۱۵۱۱ محمد سلمانی کلهری احمد ۰۰۱۷۷۴۲۱۶۱
۲۱۳ ۱۱۵۱۲ رامتین سلیمانی کاظم ۰۰۱۲۸۶۷۳۱۴
۲۱۴ ۱۱۵۱۳ سپهر سلیمانی تاج خاتونی علیرضا ۰۰۱۸۱۹۳۶۵۱
۲۱۵ ۱۱۵۱۴ اسماعیل سلیمی ابراهیم ۲۱۵۰۱۰۱۱۲۲
۲۱۶ ۱۱۵۱۵ ضیاء سلیمی نمین محمدتقی ۰۰۱۰۵۰۲۷۸۵
۲۱۷ ۱۱۵۱۶ علی سمیعی زاده غلامرضا ۰۰۱۰۶۴۸۹۶۸
۲۱۸ ۱۱۵۱۷ محمدعلی سوری ساعت قلی ۰۰۱۶۹۹۴۷۹۵
۲۱۹ ۱۱۵۱۸ سعید سهرابی آلوچلو حسین ۰۴۸۰۰۸۰۷۰۴
۲۲۰ ۱۱۵۱۹ سهیل سهل آبادی آزاد ۰۰۱۷۹۳۹۰۱۱
۲۲۱ ۱۱۵۲۰ مجتبی سهیلی علی ۰۰۱۴۵۲۰۲۴۹
۲۲۲ ۱۱۵۲۱ سجاد سیاهی الیاس ۰۴۴۰۰۴۷۹۲۷
۲۲۳ ۱۱۵۲۲ علی اکبر سیده وند جواد ۰۰۱۲۳۹۰۶۶۶
۲۲۴ ۱۱۵۲۳ ابوالفضل سیل سپور محمدحسین ۰۴۱۰۱۱۷۷۶۵
۲۲۵ ۱۱۵۲۴ سیدیاشا سیدعلیائی کامران ۴۳۱۰۵۰۳۶۴۰
۲۲۶ ۱۱۵۲۵ محمد شریفی زاده خامنه حمید ۰۰۱۶۳۲۵۲۲۲
۲۲۷ ۱۱۵۲۶ شاهین شقاقی رضا ۰۰۱۳۲۶۶۴۳۸
۲۲۸ ۱۱۵۲۷ محمدامین شکرالهی محمدحسین ۰۰۱۵۹۶۴۷۴۴
۲۲۹ ۱۱۵۲۸ حامد شکرزاده وطنی حمید ۰۰۱۸۴۹۱۴۱۳
۲۳۰ ۱۱۵۲۹ علیرضا شکری حجت اله ۵۳۴۰۰۱۰۰۵۸
۲۳۱ ۱۱۵۳۰ علی شکرانه آذر حبیب اله ۰۰۱۳۱۲۴۴۱۲
۲۳۲ ۱۱۵۳۱ محمد شمس جوقان امیرحسین ۰۰۱۶۶۷۵۱۵۰
۲۳۳ ۱۱۵۳۲ حسام الدین شمسی عباس ۰۰۱۵۵۹۵۲۱۸
۲۳۴ ۱۱۵۳۳ مهدی شوقعلی حجت اله ۰۰۱۰۲۲۹۵۴۱
۲۳۵ ۱۱۵۳۴ حامد شهبازی مقدم اشقلی علی ۰۰۱۲۶۱۲۱۵۴
۲۳۶ ۱۱۵۳۵ فرشاد شهری حسن ۰۰۱۱۳۲۹۳۶۱
۲۳۷ ۱۱۵۳۶ مرتضی شیخ نژاد رحمن ۵۵۶۰۱۷۵۵۳۶
۲۳۸ ۱۱۵۳۷ احمد شیخی رضا ۰۰۱۶۳۳۶۹۱۷
۲۳۹ ۱۱۵۳۸ حامد شیخی عزت اله ۰۰۱۲۷۳۰۲۲۱
۲۴۰ ۱۱۵۳۹ مهدی شیرازی محمدتقی ۰۰۱۴۶۹۹۳۸۹
۲۴۱ ۱۱۵۴۰ رامین شیرازی محمود ۰۰۱۲۱۴۵۵۳۱
۲۴۲ ۱۱۵۴۱ محمدصادق شیرازی زاده مجید ۰۰۱۹۳۷۷۸۰۰
۲۴۳ ۱۱۵۴۲ بهرام شیرزادثمرین حیدر ۱۴۵۰۰۴۲۷۱۶
۲۴۴ ۱۱۵۴۳ مسعود شیرین آبادی فراهانی محمد ۰۵۸۰۰۰۸۳۳۹
۲۴۵ ۱۱۵۴۴ شاهین صحت ناصر ۰۰۱۲۸۳۳۵۳۳
۲۴۶ ۱۱۵۴۵ آرش صحرائی فضل اله ۴۹۶۰۲۱۲۵۹۴
۲۴۷ ۱۱۵۴۶ علی صحرانورد سهراب ۰۰۱۳۵۶۲۳۱۲
۲۴۸ ۱۱۵۴۷ مجتبی صداقت معرفت ۰۳۱۰۲۳۸۳۶۶
۲۴۹ ۱۱۵۴۸ امید صدرالدینی عزیز ۵۵۶۰۲۵۱۷۵۵
۲۵۰ ۱۱۵۴۹ سجاد صدیق نژاد حسنقلی ۴۲۴۰۲۸۹۲۰۳
۲۵۱ ۱۱۵۵۰ امیررضا صرافزاده جهرمی محمدمهدی ۲۴۶۰۱۴۴۷۵۱
۲۵۲ ۱۱۵۵۱ سجاد صفری علیرضا ۲۶۸۰۱۹۶۵۷۰
۲۵۳ ۱۱۵۵۲ رضا صلاح الدین مجتبی ۱۶۸۰۰۰۰۳۰۶
۲۵۴ ۱۱۵۵۳ حسین صمدی عروجعلی ۴۳۱۰۳۰۰۸۷۱
۲۵۵ ۱۱۵۵۴ صادق صمدی سلیمان ۵۰۷۰۰۶۲۴۹۲
۲۵۶ ۱۱۵۵۵ حسین صمدی بهمن ۰۰۱۴۳۲۸۲۲۴
۲۵۷ ۱۱۵۵۶ محمداسماعیل صوفی شهمیرزادی محمدمهدی ۵۳۰۰۰۱۴۱۱۷
۲۵۸ ۱۱۵۵۷ علیرضا طاهری مالک ۴۹۰۰۲۴۵۷۳۹
۲۵۹ ۱۱۵۵۸ مصطفی طاهری مقدم خان علی ۰۰۱۱۵۶۹۵۸۱
۲۶۰ ۱۱۵۵۹ مهدی طحانی علی اصغر ۰۰۱۵۵۹۴۷۲۶
۲۶۱ ۱۱۵۶۰ محمدرضا طوری تراب ۰۰۱۲۷۹۵۶۰۷
۲۶۲ ۱۱۵۶۱ حسن طوسی احمد ۰۰۱۹۳۸۸۳۷۳
۲۶۳ ۱۱۵۶۲ قاسم طهماسبی حسین ۰۰۱۶۹۲۸۱۸۰
۲۶۴ ۱۱۵۶۳ علیرضا عقیلی حسین ۰۰۱۷۲۳۹۴۱۹
۲۶۵ ۱۱۵۶۴ علی اکبر علامتی عظیم ۰۰۱۵۰۴۹۳۱۰
۲۶۶ ۱۱۵۶۵ وحید علمداری شندی محمدحسن ۰۰۱۱۶۷۴۹۳۸
۲۶۷ ۱۱۵۶۶ محمدرضا علی اکبر اسرافیل ۰۰۱۳۸۶۱۸۵۹
۲۶۸ ۱۱۵۶۷ حمید علی جانی عبداله ۰۰۱۰۰۳۴۱۳
۲۶۹ ۱۱۵۶۸ امیر علی زاده عدالت ۰۴۴۰۲۱۵۹۲۷
۲۷۰ ۱۱۵۶۹ علی علی زاده محمد ۰۰۱۰۰۷۲۱۷۹
۲۷۱ ۱۱۵۷۰ محمدمهدی علی قارداش محمود ۰۰۱۶۶۱۱۲۸۴
۲۷۲ ۱۱۵۷۱ حمیدرضا علی مددی محمدتقی ۰۰۱۳۷۱۳۶۵۵
۲۷۳ ۱۱۵۷۲ محمد علی نژاد زلفعلی ۰۳۱۰۱۷۳۹۶۵
۲۷۴ ۱۱۵۷۳ حمیدرضا علیجانی لاشیدانی بهمن ۰۰۱۴۰۲۳۹۴۶
۲۷۵ ۱۱۵۷۴ جمشید علیزاده زنوزی ناصر ۰۳۱۰۹۲۲۴۰۲
۲۷۶ ۱۱۵۷۵ بابک علیزاده کلاسر محمد ۱۴۵۰۰۸۳۴۹۸
۲۷۷ ۱۱۵۷۶ علی علیزاده میابی سیفعلی ۰۴۸۰۳۲۵۵۶۱
۲۷۸ ۱۱۵۷۷ مهدی علیمردانی هاشم ۰۰۱۹۳۴۴۹۹۶
۲۷۹ ۱۱۵۷۸ کیوان علی زاده کویخی عبدالحسین ۰۰۷۲۱۹۹۲۴۰
۲۸۰ ۱۱۵۷۹ مسعود علی نژاد سیف اله ۰۰۱۲۶۷۴۹۰۷
۲۸۱ ۱۱۵۸۰ روح اله علیخانی سوار ۰۰۱۳۰۴۸۷۱۶
۲۸۲ ۱۱۵۸۱ حسن عمادی حسین ۱۲۲۰۰۳۹۸۷۱
۲۸۳ ۱۱۵۸۲ ایمان عمرائی محمد ۰۰۱۳۸۲۲۸۰۲
۲۸۴ ۱۱۵۸۳ محمدمهدی عمرانی سنجانی مجتبی ۰۵۲۰۶۵۶۶۶۰
۲۸۵ ۱۱۵۸۴ محمد عموئی کوه بنه مرتضی ۰۰۱۴۲۷۶۸۹۵
۲۸۶ ۱۱۵۸۵ محسن عموکریمی محمود ۰۳۱۰۲۱۲۶۸۵
۲۸۷ ۱۱۵۸۶ حسین عیسی بیگی یوسفعلی ۰۰۱۵۲۶۴۷۸۵
۲۸۸ ۱۱۵۸۷ مهران غفاری نجف ۰۰۱۵۸۷۲۵۳۱
۲۸۹ ۱۱۵۸۸ میلاد غلامی محمد ۰۳۱۰۱۸۶۵۷۹
۲۹۰ ۱۱۵۸۹ یاسر غلامی نوده ابوالحسن ۲۶۵۰۰۲۲۹۸۱
۲۹۱ ۱۱۵۹۰ سعید غلامی محمود ۰۰۱۱۲۷۰۸۹۶
۲۹۲ ۱۱۵۹۱ امیرحسین غیاثی شیره جینی منصور ۵۱۰۰۰۹۴۴۷۸
۲۹۳ ۱۱۵۹۲ سیدمحمد غیاثی ملکوتی سیدموسی ۰۰۱۶۰۱۳۱۱۵
۲۹۴ ۱۱۵۹۳ رامین فرهادی راد یعقوبعلی ۰۰۱۳۰۷۳۴۵۱
۲۹۵ ۱۱۵۹۴ حسین فرهادی نژاد اکبر ۰۰۱۰۷۹۷۵۷۲
۲۹۶ ۱۱۵۹۵ داور فرهمندنیارق داود ۱۴۵۰۵۲۹۵۹۳
۲۹۷ ۱۱۵۹۶ مجتبی فسنقری محمود ۰۷۸۰۰۷۴۰۹۲
۲۹۸ ۱۱۵۹۷ بهنام فصیحی زرنق رحیم ۰۰۱۴۹۴۵۳۷۱
۲۹۹ ۱۱۵۹۸ محمد فعلی موسی ۳۳۵۰۰۸۳۶۹۲
۳۰۰ ۱۱۵۹۹ سیدحنان فقهی سیدحسین ۰۰۱۳۱۵۹۳۹۹
۳۰۱ ۱۱۶۰۰ شاهین فقیهی محمدحسین ۰۰۱۶۱۸۵۵۲۸
۳۰۲ ۱۱۶۰۱ اسماعیل فکری حسین ۰۰۱۱۲۳۸۲۴۰
۳۰۳ ۱۱۶۰۲ احسان فکری امراله ۴۱۶۰۰۴۱۱۰۸
۳۰۴ ۱۱۶۰۳ نیما فکری کنارسری محمود ۰۰۱۶۲۸۲۵۵۸
۳۰۵ ۱۱۶۰۴ سیاوش فکوری خلیفه ده مسیب ۰۰۱۷۸۸۶۲۴۴
۳۰۶ ۱۱۶۰۵ عرفان فلاح مختار ۰۰۱۳۰۸۸۳۵۱
۳۰۷ ۱۱۶۰۶ حسین فلاح قلعه تبار کاظم ۵۰۹۰۱۳۷۳۱۵
۳۰۸ ۱۱۶۰۷ حسین فلاح ماموران یونس ۰۰۱۲۳۴۸۶۱۹
۳۰۹ ۱۱۶۰۸ سروش فلاحت یداله ۱۸۵۰۱۴۸۵۵۴
۳۱۰ ۱۱۶۰۹ جمال فندرسکی جز اسمعیل ۰۰۱۳۹۶۶۴۱۳
۳۱۱ ۱۱۶۱۰ یوسف فهیمی وانیقی حسن ۱۶۴۰۱۴۱۶۶۹
۳۱۲ ۱۱۶۱۱ سجاد فهیمی علی ۰۰۱۲۲۹۰۴۳۲
۳۱۳ ۱۱۶۱۲ فریور فیض منظر وحید ۰۰۱۰۸۷۴۷۲۰
۳۱۴ ۱۱۶۱۳ بهنام فیضی سرایدوستی حسین ۰۳۱۰۷۱۹۳۸۰
۳۱۵ ۱۱۶۱۴ مسعود قاسمی ورنامخواستی قربانعلی ۰۰۱۷۳۴۴۲۳۹
۳۱۶ ۱۱۶۱۵ وحید قلندری سنزیقی ذوالفعلی ۱۶۴۰۱۷۷۲۲۱
۳۱۷ ۱۱۶۱۶ رضا قلی پور براتعلی ۰۰۱۱۵۵۸۷۱۷
۳۱۸ ۱۱۶۱۷ محمد قلی زاده سقرلو نیک روز ۰۳۱۰۸۷۸۰۰۴
۳۱۹ ۱۱۶۱۸ وحید قلی زاده سلطان آبادی زلفعلی ۰۰۱۶۹۶۶۹۸۸
۳۲۰ ۱۱۶۱۹ اسماعیل قلی زاده سنزیقی مروت ۱۶۴۰۱۷۰۷۶۶
۳۲۱ ۱۱۶۲۰ پیمان قلی پوراردکانی عباس ۰۰۱۴۸۵۹۶۰۲
۳۲۲ ۱۱۶۲۱ علی قلیزاده احمد ۰۰۱۲۴۲۳۲۵۴
۳۲۳ ۱۱۶۲۲ علی قمری اصل کامران ۰۴۸۰۱۶۷۸۲۶
۳۲۴ ۱۱۶۲۳ رضا قمری قراتلو علی ۰۰۱۲۱۱۴۴۷۲
۳۲۵ ۱۱۶۲۴ سعید قمی اویلی جعفر ۲۱۹۰۱۲۵۹۴۴
۳۲۶ ۱۱۶۲۵ مجید قمی اویلی صارم ۲۱۹۰۱۴۸۴۲۱
۳۲۷ ۱۱۶۲۶ اسماعیل قمی اویلی ابراهیم ۲۱۹۰۰۸۸۱۷۸
۳۲۸ ۱۱۶۲۷ حامد قنبری کامران ۳۲۴۰۸۴۱۷۵۴
۳۲۹ ۱۱۶۲۸ مهرداد قنبری نوروز ۰۰۱۳۹۳۱۹۶۲
۳۳۰ ۱۱۶۲۹ علی رضا قنبری نورمحمد ۰۰۱۲۱۸۵۱۴۰
۳۳۱ ۱۱۶۳۰ محمد قورچیان فرهاد ۰۰۱۱۳۳۰۴۰۶
۳۳۲ ۱۱۶۳۱ امیر قیاسی مراد ۴۰۶۰۴۲۶۷۱۷
۳۳۳ ۱۱۶۳۲ محمد کنگرلو رضا ۰۰۱۱۶۷۶۰۳۵
۳۳۴ ۱۱۶۳۳ امیرحسین کوثری عباس ۳۸۶۰۶۴۹۱۶۷
۳۳۵ ۱۱۶۳۴ رضا کورحسنلو نبی اله ۰۰۱۱۵۲۹۱۳۱
۳۳۶ ۱۱۶۳۵ حسین کوشکستانی خسرو ۰۰۱۲۳۶۱۸۱۱
۳۳۷ ۱۱۶۳۶ علی کولی وند هادی ۰۳۱۰۸۹۵۴۸۰
۳۳۸ ۱۱۶۳۷ مهرداد کوهزادی جمشید ۰۰۱۰۰۷۴۳۸۴
۳۳۹ ۱۱۶۳۸ علی کوهی اقدمی حسن ۰۰۱۹۶۳۰۱۳۱
۳۴۰ ۱۱۶۳۹ آرش کیانی داریوش ۱۵۲۰۲۶۰۰۹۱
۳۴۱ ۱۱۶۴۰ سالار کیانی نادر ۰۳۱۰۸۷۱۳۸۷
۳۴۲ ۱۱۶۴۱ امین کاظمی نافچی بیژن ۱۰۸۰۰۸۳۱۳۸
۳۴۳ ۱۱۶۴۲ علی کامران شیخ محمدلو رضا ۰۰۱۶۰۱۴۲۹۴
۳۴۴ ۱۱۶۴۳ عادل کحالی خوزانی هوشنگ ۰۰۱۴۶۲۴۱۶۸
۳۴۵ ۱۱۶۴۴ معین کرمی عباس ۴۴۰۰۱۳۴۷۳۳
۳۴۶ ۱۱۶۴۵ آرش کرمی مقصود ۰۰۱۵۷۰۷۸۴۹
۳۴۷ ۱۱۶۴۶ رامین کرمی یکدانگی حسن ۴۹۶۰۰۱۳۰۶۰
۳۴۸ ۱۱۶۴۷ حسین کریمی آشتیانی محمد ۰۵۱۰۰۰۶۹۳۰
۳۴۹ ۱۱۶۴۸ احسان کفایتی محمدعلی ۰۰۱۴۶۹۵۴۵۶
۳۵۰ ۱۱۶۴۹ محسن کلبانی واشکن حسن ۰۰۱۳۵۵۵۳۸۳
۳۵۱ ۱۱۶۵۰ امید گندم کار حسین ۰۰۱۳۲۳۵۰۳۶
۳۵۲ ۱۱۶۵۱ حامد گندم کار خیراله ۱۲۵۰۲۷۲۱۴۹
۳۵۳ ۱۱۶۵۲ علی گودرزی فرهاد ۳۹۲۰۳۷۹۴۶۲
۳۵۴ ۱۱۶۵۳ آرش گودرزی اسماعیل ۰۰۱۳۰۵۱۵۳۹
۳۵۵ ۱۱۶۵۴ علی گوهری غلامحسین ۵۵۶۰۲۷۳۶۴۳
۳۵۶ ۱۱۶۵۵ سعید گیلانی صفر ۰۰۱۴۳۷۴۸۷۰
۳۵۷ ۱۱۶۵۶ جلال مرادی کیوج قربانعلی ۰۰۱۱۰۸۲۱۱۹
۳۵۸ ۱۱۶۵۷ حسن مقیمی ابراهیم ۰۰۱۳۷۴۳۱۲۰
۳۵۹ ۱۱۶۵۸ مهدی ملائی ذبیح اله ۴۹۰۰۰۵۰۸۴۹
۳۶۰ ۱۱۶۵۹ علی ملائی مالک اژدر ۰۳۱۰۰۸۱۶۲۹
۳۶۱ ۱۱۶۶۰ مهران ملائی مقدم محمدحسن ۰۷۸۰۳۸۱۴۴۰
۳۶۲ ۱۱۶۶۱ محمدمعین ملکی شهسوار ۳۳۳۰۰۹۱۸۸۶
۳۶۳ ۱۱۶۶۲ محمد ملکی علی اکبر ۰۰۱۳۹۵۰۵۸۴
۳۶۴ ۱۱۶۶۳ رامین ملکی قشلاقی داریوش ۱۲۷۲۲۶۰۵۴۲
۳۶۵ ۱۱۶۶۴ فرهنگ ملکی قلعهء محمد ۴۳۸۰۱۸۱۹۱۱
۳۶۶ ۱۱۶۶۵ صادق ملکی مونقی حسین ۰۳۱۱۳۳۸۰۶۲
۳۶۷ ۱۱۶۶۶ احسان ملکی جعفر ۴۳۸۰۰۰۴۶۰۰
۳۶۸ ۱۱۶۶۷ مهرداد ممی زاده حجت اله ۰۰۱۳۵۱۵۸۱۰
۳۶۹ ۱۱۶۶۸ امیر منصورپور علیرضا ۰۰۱۶۷۴۳۳۳۴
۳۷۰ ۱۱۶۶۹ محمدعلی منصوری هاشم ۰۰۱۰۶۱۵۷۶۸
۳۷۱ ۱۱۶۷۰ احسان منصوریان امیر ۰۹۲۰۰۴۷۷۲۶
۳۷۲ ۱۱۶۷۱ پوریا منظرنیا مرتضی ۰۰۱۴۱۳۶۷۳۲
۳۷۳ ۱۱۶۷۲ محمدباقر منوچهری قربانعلی ۲۲۴۰۱۳۷۷۰۳
۳۷۴ ۱۱۶۷۳ شایان منوچهری آرش منوچهر ۰۰۱۲۵۸۸۸۷۳
۳۷۵ ۱۱۶۷۴ یعقوب موثق نوجه ده سادات ایوب ۱۷۱۰۱۷۸۳۳۷
۳۷۶ ۱۱۶۷۵ ایمان موحدی پناه حجت اله ۰۰۱۲۱۶۶۵۲۹
۳۷۷ ۱۱۶۷۶ سیدجواد موسوی سیداصغر ۰۰۱۷۱۷۴۴۹۱
۳۷۸ ۱۱۶۷۷ سیدمیثم موسوی سیدحیدر ۴۲۷۰۱۸۶۳۱۳
۳۷۹ ۱۱۶۷۸ سیدمحمدصابر موسوی سیدروح اله ۲۹۴۰۰۸۷۸۴۹
۳۸۰ ۱۱۶۷۹ سیدمحمدصادق موسوی سیدعلی اکبر ۰۰۱۰۹۷۴۶۶۰
۳۸۱ ۱۱۶۸۰ سیدمحمد موسوی سیداسمعیل ۵۵۶۰۰۵۳۴۱۴
۳۸۲ ۱۱۶۸۱ میرمهدی موسوی میرجمال ۰۰۱۷۱۱۰۷۰۱
۳۸۳ ۱۱۶۸۲ سیدحیدر موسوی زاده سیدمحسن ۱۵۹۰۰۶۷۸۳۵
۳۸۴ ۱۱۶۸۳ سیدرضا موسوی کیا سیدحمزه ۴۰۶۰۷۶۱۹۴۱
۳۸۵ ۱۱۶۸۴ سیدسجاد موسوی منفرد سیدحسین ۰۰۱۶۵۸۵۴۳۷
۳۸۶ ۱۱۶۸۵ محمدمهدی مولائی محمود ۰۰۱۱۱۹۵۱۶۹
۳۸۷ ۱۱۶۸۶ محمود مه آبادی اکبر ۰۴۸۰۰۷۰۸۴۹
۳۸۸ ۱۱۶۸۷ ابوالفضل مهاجری محمد ۰۴۸۰۱۰۳۷۷۱
۳۸۹ ۱۱۶۸۸ پیمان مهدوی علیرضا ۱۶۶۰۰۷۲۳۹۵
۳۹۰ ۱۱۶۸۹ نوید مهدوی اسداله ۰۰۱۴۴۵۵۰۰۵
۳۹۱ ۱۱۶۹۰ احسان مهدوی گلوجه جلیل ۰۰۱۰۲۷۰۲۱۳
۳۹۲ ۱۱۶۹۱ علیرضا مهدویان شاداله ۵۵۶۰۰۵۲۱۷۵
۳۹۳ ۱۱۶۹۲ وحید مهدی خانی دماوندی فر لطف اله ۰۰۱۱۷۹۱۴۵۴
۳۹۴ ۱۱۶۹۳ توحید مهدی تراب ۰۳۱۰۵۵۷۳۹۹
۳۹۵ ۱۱۶۹۴ حسین مهدیخانی جواد ۱۲۷۰۱۰۰۳۲۷
۳۹۶ ۱۱۶۹۵ رضا مهدیون محمد ۰۰۱۵۶۴۹۰۲۴
۳۹۷ ۱۱۶۹۶ مهدی مهری حسین ۰۰۱۴۰۶۹۵۲۰
۳۹۸ ۱۱۶۹۷ سیدحسین میرجوادی سیدمهدی ۰۰۱۷۰۵۴۹۰۷
۳۹۹ ۱۱۶۹۸ سیدامیررضا میررضائی رودکی سید ابراهیم ۰۰۱۳۷۷۶۹۳۲
۴۰۰ ۱۱۶۹۹ حسین میرزائی ولی اله ۴۸۴۰۰۰۸۱۴۰
۴۰۱ ۱۱۷۰۰ حسین میرزائی عباسعلی ۱۹۹۰۳۶۳۹۴۶
۴۰۲ ۱۱۷۰۱ علیرضا میرزائی آیگانی اصغر ۰۳۱۰۰۳۸۷۹۰
۴۰۳ ۱۱۷۰۲ محمدپوریا میرزالو مرتضی ۰۳۷۰۶۴۴۹۵۶
۴۰۴ ۱۱۷۰۳ سیدحسین میرصانع سیدمجید ۰۰۱۳۷۱۳۸۳۳
۴۰۵ ۱۱۷۰۴ محمد میرعلی یاری رضا ۰۵۲۰۴۰۶۱۱۷
۴۰۶ ۱۱۷۰۵ امیرمهدی میرکیانی مسعود ۰۰۱۱۲۶۲۷۴۵
۴۰۷ ۱۱۷۰۶ سیدحجت میرمحمدی سیدمجتبی ۴۹۰۰۰۱۳۷۰۶
۴۰۸ ۱۱۷۰۷ سیدآرش میرنژادچالکیاسری مسعود ۰۰۱۱۳۵۱۳۷۳
۴۰۹ ۱۱۷۰۸ سیدجواد میرنیازی پور سیداکبر ۰۰۱۷۵۱۰۸۳۱
۴۱۰ ۱۱۷۰۹ علی اصغر میرزائی چشمه مجید ۰۰۱۵۶۰۶۹۹۶
۴۱۱ ۱۱۷۱۰ فرهاد میرزاآقائی احمد ۰۰۱۴۷۴۱۴۶۶
۴۱۲ ۱۱۷۱۱ فرهاد میکائیلی صوفلو نوروز ۵۵۶۰۰۲۸۲۹۰
۴۱۳ ۱۱۷۱۲ سهیل نجیمی محسن ۰۰۷۹۵۳۲۵۹۴
۴۱۴ ۱۱۷۱۳ علیرضا نظری بهرام ۶۱۷۰۰۳۳۸۳۵
۴۱۵ ۱۱۷۱۴ شاهرخ نظری مالک ۲۵۸۰۱۱۱۷۹۴
۴۱۶ ۱۱۷۱۵ سیدیوسف نظری مهربانی سیدجواد ۰۴۸۰۱۵۷۹۴۴
۴۱۷ ۱۱۷۱۶ امیر نظیفی علیرضا ۰۰۱۳۰۸۲۴۹۳
۴۱۸ ۱۱۷۱۷ محمد مهدی نعمت پور علی ۰۴۸۰۵۷۶۳۲۷
۴۱۹ ۱۱۷۱۸ علی نعمت پور گوراب پسی محمدرضا ۲۶۶۰۱۹۰۰۵۴
۴۲۰ ۱۱۷۱۹ مصطفی نعمتی کلور نعمت اله ۰۰۱۲۱۶۶۱۶۲
۴۲۱ ۱۱۷۲۰ محمد نعیمی عباس ۴۵۸۰۲۵۰۲۶۵
۴۲۲ ۱۱۷۲۱ بهنود نفر محمدتقی ۰۰۱۳۲۳۳۲۰۳
۴۲۳ ۱۱۷۲۲ حسن نفری حسین زاده حسین ۰۰۱۰۵۵۴۷۶۹
۴۲۴ ۱۱۷۲۳ محمدمهدی نقی لو محمدرضا ۰۰۱۳۳۹۸۵۱۲
۴۲۵ ۱۱۷۲۴ فرهاد نگین راز علینقی ۲۷۰۰۰۴۲۱۴۱
۴۲۶ ۱۱۷۲۵ امید نوذری مهراب ۰۰۱۲۲۴۰۷۱۰
۴۲۷ ۱۱۷۲۶ علی اکبر نورافکن علی ۰۰۱۲۰۵۰۶۸۷
۴۲۸ ۱۱۷۲۷ بهنام نوراللهی موسالو محمد ۱۷۳۰۰۳۴۲۸۴
۴۲۹ ۱۱۷۲۸ علی نورانی اسمعیل ۰۰۱۳۰۶۰۹۷۱
۴۳۰ ۱۱۷۲۹ محمد نورزاده یزن آباد غلام ۶۶۶۰۰۰۴۰۱۷
۴۳۱ ۱۱۷۳۰ پوریا نوروزی عباس ۰۰۱۳۶۸۸۱۶۲
۴۳۲ ۱۱۷۳۱ وحید نوروزی نسب علی حسین ۰۰۱۰۲۷۱۳۷۶
۴۳۳ ۱۱۷۳۲ حسن نوروزی ویری معرفت اله ۴۴۰۰۰۳۹۰۷۲
۴۳۴ ۱۱۷۳۳ رضا نوروزی حسینعلی ۶۶۶۰۱۰۷۵۵۱
۴۳۵ ۱۱۷۳۴ امیرمحمد نوری بیات رمضان ۰۳۱۱۲۲۳۹۵۸
۴۳۶ ۱۱۷۳۵ رضا نوری گوکه جهانگیر ۵۵۶۰۱۶۶۵۱۰
۴۳۷ ۱۱۷۳۶ یحیی نوری زاده ناصر ۰۰۱۵۶۱۹۲۲۲
۴۳۸ ۱۱۷۳۷ وحید نیازی اسفندیار ۰۳۱۰۹۱۷۳۰۱
۴۳۹ ۱۱۷۳۸ مهدی نیکوئی داود ۰۳۱۰۷۲۰۲۳۰
۴۴۰ ۱۱۷۳۹ مهدی وفائی نژاد علی رضا ۰۰۱۷۲۴۳۲۹۷
۴۴۱ ۱۱۷۴۰ محمدرضا ولدخان ابوالفضل ۰۰۱۹۱۴۸۹۴۱
۴۴۲ ۱۱۷۴۱ امیر ولی پور حاجی اسمعیلی مجید ۰۰۱۹۳۱۶۳۱۳
۴۴۳ ۱۱۷۴۲ حمیدرضا ولی خانی ابوالفضل ۰۰۱۰۷۱۴۳۴۰
۴۴۴ ۱۱۷۴۳ ایرج ویسی مولامراد ۴۰۶۰۱۴۴۹۶۷
۴۴۵ ۱۱۷۴۴ محمدعلی هلالی مغانلو پاپور ۰۰۱۱۹۴۵۵۴۰
۴۴۶ ۱۱۷۴۵ سروش همتی محمدآبادی رمضانعلی ۴۹۶۰۰۰۴۱۱۸
۴۴۷ ۱۱۷۴۶ معین همتیان حمید ۰۰۱۲۸۸۴۶۶۹
۴۴۸ ۱۱۷۴۷ محسن همتی محمد ۳۳۵۰۱۱۱۳۵۱
۴۴۹ ۱۱۷۴۸ حسین همراهی حسن ۰۰۱۹۳۳۰۵۹۶
۴۵۰ ۱۱۷۴۹ امید هنرمندی خسروشاهی صمد ۰۰۱۰۹۵۱۴۲۳
۴۵۱ ۱۱۷۵۰ علی رضا یاسری محمد ۰۰۱۲۴۸۲۵۶۰
۴۵۲ ۱۱۷۵۱ سجاد یزدان پرست قربانعلی ۱۲۲۰۰۵۲۸۸۴
۴۵۳ ۱۱۷۵۲ میلاد یزدانی کامبیز ۰۳۱۱۱۰۱۴۰۲
۴۵۴ ۱۱۷۵۳ محمود یزدانی کچوئی محمدرضا ۰۰۱۰۰۸۹۵۰۰
۴۵۵ ۱۱۷۵۴ حمیدرضا یزدی محمدرضا ۰۴۸۰۲۷۴۳۵۵
۴۵۶ ۱۱۷۵۵ نصراله یغمائیان محمد ۰۰۱۱۸۹۹۶۳۸
۴۵۷ ۱۱۷۵۶ علی یگانه دوست اسمعیل ۰۰۱۰۸۹۰۲۰۳
۴۵۸ ۱۱۷۵۷ علی یگانه صوفی محمد ۰۰۱۱۵۳۵۹۴۶
۴۵۹ ۱۱۷۵۸ علیرضا یوسف زاده ستار ۰۸۶۰۱۸۱۵۴۵
۴۶۰ ۱۱۷۵۹ علی یوسف زاده خسرو ۰۰۱۸۷۸۱۷۳۱
۴۶۱ ۱۱۷۶۰ محمد یوسفی نیا هوشنگ ۲۱۹۰۰۲۵۳۹۷
۴۶۲ ۱۱۷۶۱ محسن یونسی مهرو حسین ۴۹۰۰۳۱۳۷۴۲
۴۶۳ ۱۱۷۶۲ محمد یارمحمدتوسکی نادر ۳۹۲۰۰۳۰۵۴۰
۴۶۴ ۱۱۷۶۳ منصور یعقوبی فشکی ابوالقاسم ۰۰۱۳۱۹۰۱۶۴
ردیف شماره داوطلب نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی
۱ ۲۰۳۰۰ سعید آزاد محمدصادق ۶۳۰۰۰۰۱۹۱۱
۲ ۲۰۳۰۱ سعید اصل غفاریان علی ۰۳۱۰۶۹۳۳۶۵
۳ ۲۰۳۰۲ مسعود اقوامی داود ۰۰۶۸۵۴۷۶۷۶
۴ ۲۰۳۰۳ سعید بابامرادی مرتضی ۰۰۱۵۶۴۲۷۷۱
۵ ۲۰۳۰۴ فرناز خادم فینی حمید ۰۰۱۲۹۲۳۴۶۱
۶ ۲۰۳۰۵ شادی سادات خدیورمحسنی سیدمحمدرضا ۰۰۱۵۷۳۵۴۶۱
۷ ۲۰۳۰۶ مریم رضائی محمد ۰۰۱۱۹۰۵۶۹۷
۸ ۲۰۳۰۷ مهناز زندیه دولابی علی اکبر ۰۴۸۰۰۶۶۴۵۰
۹ ۲۰۳۰۸ نوشین فخری اسفستانی محمدرضا ۰۰۱۴۷۱۰۱۲۹
۱۰ ۲۰۳۰۹ پویا مولائی حمزه ۰۰۱۴۳۰۹۸۷۴
۱۱ ۲۰۳۱۰ زکیه یادگاری کیامرث ۰۰۱۳۵۷۷۰۳۴

آگهی دعوت به همکاری

شرکت خدمات فرودگاهی ” هما ”

(( مهلت تا ۹۶/۰۶/۰۱))

به منظور تامین نیروی انسانی در رده شغلی کارمندی ( محل خدمت فرودگاههای استان تهران ) تعداد محدودی از آقایان واجد شرایط را دعوت به همکاری می نماید .

شرایط جذب :

۱.دارا بودن حداقل ۲۰ سال ( متولدین ۷۶/۰۱/۰۱به قبل ) و حداکثر ۲۸ سال ( متولدین ۶۸/۰۱/۰۱به بعد ) .

۲. دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های :

الف ) ریاضی و فیزیک , علوم تجربی و علوم انسانی با حداقل معدل کل ۱۲ ( مشروط بر حداقل معدل کتبی ۱۰ )

ب ) شاخه فنی و حرفه ای : رشته های تاسیسات , نقشه کشی عمومی , الکترونیک , الکتروتکنیک , نقشه کشی معماری , حسابداری بازرگانی با حداقل معدل ۱۴ ( مشروط بر حداقل معدل کتبی ۱۰ )

ج ) شاخه کار و دانش : رشته های کار و دانش : رشته های امور اداری , امور حسابداری بازرگانی , هتل داری , راهنمای گردشگری , هوانوردی , گرافیک کامپیوتری , برق , مکانیک , تاسیسات , نقشه کشی ساختمان با حداقل معدل کل ۱۴

۳. موفقیت در آزمون کتبی شامل : زبان انگلیسی , هوش , معارف اسلامی , ادبیات و اطلاعات عمومی , مصاحبه تخصصی , گزینش و انجام معاینات پزشکی

۴.عدم اشتغال به کار در ادارات دولتی و موسسات وابسته به آن و نداشتن تعهد خدمت

تبصره : عدم جذب و به کارگیری داوطلبانی که بصورت قرارداد مستقیم و یا از طریق شرکت های پیمانکار در قسمت خدمات فرودگاهی و یا سایر قسمت ها و واحدهای شرکتاشتغال دارند .

۵- دارا بودن حداقل ۵ سال سکونت دائم در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران , مناطق ۱۲ گانه – شهرداری کرج و شهرستانهای اسلامشهر , شهریار , ملارد , پرند ( ۵ سال آخر سکونت )

۶.عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

۷. سپردن تعهد خدمت به مدت حداقل ۵ سال پس از شروع به کار

۸.عدم پذیرش آن دسته از افرادی که حداکثر دو نفر از خانواده بلافصل آنان از کارکنان شرکت می باشد.

داوطلبین واجد شرایط مدارک ذیل را از تاریخ  ۹۶/۰۵/۲۱  لغایت   ۹۶/۰۶/۰۱  از طریق پست سفارشی به آدرس صندوق پستی ۳۴۱ – ۱۳۹۵۵ ارسال نمایند ( ذکر نام شرکت خدمات فرودگاهی روی پاکت الزامی است ) :

۱. تصویر تمام صفحات شناسنامه

۲. تصویر کارت ملی

۳.تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی , معافیت دائم غیر پزشکی

۴. تصویر مدرک تحصیلی دیپلم

۵. دو قطعه عکس ۳*۴

۶. اصل فیش بانکی واریز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۲۱۸۶۶۷۸۱ بانک تجارت شعبه اکباتان به نام شرکت خدمات فرودگاهی

۷.  تکمیل فرم مشخصات فردی دانلود فرم

توجه مهم : به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از تاریخ فوق به پست تحویل و یا از هر طریق دیگرارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنا مبلغ واریزی و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نمی گردد .

  

 لینک سایت

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها