crm didar

استخدام شرکت ثمین گستر (طرف قرارداد با مراکز بهداشتی و درمانی استان آذربایجان شرقی)

« بسمه تعالی »

فراخوان جذب نیرو شرکت ثمین گستر

استخدام شرکت ثمین گستر (طرف قرارداد با مراکز بهداشتی و درمانی استان آذربایجان شرقی)
 

شرکت ثمین گستر در نظر دارد نیروهای تخصصی مورد نیاز خود برای ارائه خدمات تخصصی و درمانی در مراکز بهداشتی و درمانی استان آذربایجان شرقی از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه جذب نماید. لذا از افراد واجد شرایط درخواست می نماید از تاریخ ۹۵/۳/۱۰  تا حداکثر ساعت ۲۳ مورخه ۹۵/۳/۱۸با مراجعه به سامانه اینترنتی www.samingostar.com برای آزمون ثبت نام و از زمان و مکان و جزئیات بیشتر اطلاع حاصل نمایند.

عنوان شغل

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

مورد نیاز

جنسیت

شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

زن

مرد

کارشناس تغذیه

(تبریز۸ نفر)- (میانه –  مرند   بناب اهر و اسکو  هر کدام  یک نفر) (ترجیحا زن)

۱۳ نفر

+

+

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشدعلوم تغذیه  (ترجیحا کارشناسی ارشد)

کارشناس بهداشت محیط

میانه ۲ نفر   اسکو ۱ نفر

۳ نفر

+

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 

کارشناس

 بهداشت حرفه ای

تبریز ۵ نفر  اسکو ۲ نفر- ( مرند   بناب  هرکدام  یک نفر )  ترجیحا مرد

۹ نفر

+

+

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها

(تبریز ۸ نفر ) ( میانه   مرند  اهر-بناب  هرکدام یک نفر)- (اسکو ۲نفر) 

ترجیحا مرد

۱۴ نفر

+

+

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در یکی از رشته های بهداشت مبارزه با بیماریها   بهداشت عمومی  و اپیدمیولوژی

کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

تبریز ۱۶ نفر( ۹ نفر زن – ۷ نفر مرد)

(میانه –  اهر- مرند  هرکدام  یک نفر مرد ) –  بناب  ۲ نفر ( ۱ نفر مرد و ۱ نفر زن ) –

اسکو ۴ نفر (۲نفر مرد و۲ نفر زن )

۲۵ نفر

+

+

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

(بدون گرایش)

کاردان یا کارشناس

فوریت های پزشکی

تبریز ۳۳ نفر- آذرشهر۲ نفر- اسکو۳ نفر -اهر۴ نفر- بستان آباد ۱ نفر –  سراب ۲ نفر -شبستر۲ نفر – جلفا ۱ نفر – مرند ۴ نفر – ورزقان ۳ نفر–  میانه ۴ نفر–  هریس ۵ نفر – هشترود ۲ نفر

۶۶  نفر

+

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های فوریت های پزشکی   هوشبری   اتاق عمل  و  پرستاری  و داشتن گواهینامه رانندگی ب۲ و برای شهرستان  تبریز گواهینامه رانندگی موتورسیکلت در اولویت خواهد بود.

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های فوریت های پزشکی   اتاق عمل  و  پرستاری  و داشتن گواهینامه رانندگی ب۲ و برای شهرستان تبریز گواهینامه رانندگی موتورسیکلت در اولویت خواهد بود.

کارشناس ارتباطات

و عملیات

تبریز  (مرکز مدیریت حوادث فوریت های پزشکی استان ) ۲ نفر

۲ نفر

+

 

دارا بودن مدرک  تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری

کارشناس تجهیزات پزشکی

مرد : تبریز ۵ نفر

زن  یا مرد : تبریز- میانه –  بناب –  اهر-  کلیبر-  هشترود – سراب  (هرکدام ۱ نفر)

۱۲ نفر

+

+

 

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مهندسی پزشکی 

گرایش بیوالکتریک

کارشناس بینایی سنجی

شبستر (خامنه)

۱ نفر

+

+

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد

در رشته بینایی سنجی

کارشناس پرتو درمانی

تبریز ۲ نفر

۲ نفر

+

+

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی تکنولوژی

پرتودرمانی (رادیوتراپی)

 کارشناس پروتز دندان تبریز ۲ نفر ۲ نفر  –  +

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی 

ساخت پروتزهای دندان

شرایط عمومی داوطلبان

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

۲/۱- داشتن تابعیت ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶/۱- نداشتن منع اشتغال دردستگاه­های دولتی به­ موجب آرای مراجع قانونی

۷/۱- داوطلبان نباید در سایر دستگاه­های دولتی اشتغال داشته و یا بازخرید خدمت شده باشند.

۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۹/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می­شوند.

 شرایط اختصاصی داوطلبان

– داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی و حداکثر ۴۰ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی.

– پذیرش و بکارگیری نیروهای واجد شرایط بعد از اعلام نظر گزینش مقدور خواهد بود.

– گواهی پایان طرح برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن در رشته های اجباری و برای رشته های غیر اجباری در صورت اشتغال به طرح گواهی ضمن طرح از واحد مربوطه.

تذکرات:

– داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:

الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.

ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.

د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).

-داوطلبان بومی شهرستان درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی در اولویت جذب می باشند.

تبصره۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.

تبصره۲: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .

– مدارک تحصیلی بالاتر یا پائین­تر از مقطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل و همچنین  مدارک معادل، برای شرکت در امتحان معتبر نمی­باشد و تعهد ثبتی در این رابطه از پذیرفته شدگان اخذ خواهد شد .

– هرگونه اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی شرکت خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

– انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می­­باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعلام شده در آگهی باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندی­های تخصصی ملاک انتخاب خواهد بود.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی :

۱) تکمیل فرم آزمون در سامانه اینترنتی به نشانیwww.samingostar.com

۲) اسکن و آپلود یک قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ پرسنلی

۳) اسکن و آپلود آخرین مدرک تحصیلی

۴)  اسکن و آپلود گواهی پایان طرح برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن در رشته های اجباری و برای رشته های غیر اجباری در صورت اشتغال به طرح گواهی ضمن طرح از واحد مربوطه

۵)  اسکن و آپلود کارت ملی

۶)  اسکن و آپلود شناسنامه (تمامی صفحات)

۷)  اسکن و آپلود کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)

۸)  اسکن و آپلود مدارک دال بر بومی بودن طبق شرایط مندرج در این آگهی

۹) اسکن و آپلود سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

۱۰) واریز اینترنتی مبلغ ۶۰۰ هزار ریال

تذکر: اصل و تاییدیه مدارک فوق الذکر پس از برگزاری مرحله اول آزمون از طریق  شرکت ثمین گستر کارمانیا درخواست خواهد شد.

 

مواد امتحانی برای مقاطع کاردانی و کارشنلسی و بالاتر عبارتند از :

–  امتحان توانمندیهای عمومی شامل : ۱ – زبان و ادبیات فارسی ۲ – زبان انگلیسی (عمومی) ۳ – ریاضی و آمار مقدماتی  ۴–‏ فن آوری اطلاعات ۵ – معارف اسلامی ۶ – اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون در مجموع به تعداد (۶۰) سوال به صورت چهار گزینه ای با اعمال ضریب ۰/۵ ( نیم ) طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تبصره : اقلیت های دینی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می‏شود .

– امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد در خواست داوطلب  به تعداد ۳۰ سوال و به صورت چهارگزینه‏ای با اعمال ضریب ۳ طراحی خواهد شد . ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد

– آزمون کتبی ۷۰ درصد و مصاحبه ۳۰ درصد از مجموع امتیازات را شامل خواهد شد.

ضمنا توزیع کارت ورود به جلسه آزمون از تاریخ ۹۵/۳/۲۴ الی ۹۵/۳/۲۶ از طریق همین سایت انجام خواهد شد.

توجه ۱: لطفا در هنگام ثبت نام به هیچ عنوان از فیلترشکن استفاده نکنید.

توجه ۲: لطفا از آخرین نسخه مرورگرهای کروم، فایرفاکس، اپرا یا اینترنت اکسپلورر نسخه ۱۰ به بعد استفاده نمایید.

توجه ۳:لطفا با موبایل ثبت نام نکنید.

برای ثبت نام در آزمون کلیک کنید.

لینک سایت

دیدگاه ها (۱)

  1. م،خلیفه می‌گه:

    با سلام
    نتایج آزمون مراکز بهداشتی درمانی کی اعلام میشود تاکنون دولیست متفاوت قبولی اعلام شده لطفا زودتر نهایی کنید

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها