استخدام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه ( سهامی خاص )

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه ( سهامی خاص ) درنظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود مطابق جدول ذیل، تعدادی مرد در مقطع دیپلم را از طریق برگزاری مصاحبه حضوری و گزینش براساس شرایط ذیل، بصورت قراردادی از بین نیروهای بومی شهرستان بندرعباس ( بومی به افرادی گفته می¬شود که محل تولد و یا محل اخذ دو مقطع تحصیلی آنها شهرستان بندرعباس باشد ) جذب نماید .

ردیف

مقطع تحیلی

رشته

حداکثر سن بدون سوابق

جنسیت

تعداد

ملاحظات

۱

دیپلم

سایر رشته ها

۲۵سال

مرد

۳

خدمات حفاظتی فیزیکی

۱ ـ شرایط داوطلبان :
۱ ـ ۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور.
۲ ـ ۱ ـ نداشتن سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردیده باشد.
۳ ـ ۱ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا هرگونه دخانیات به تأیید مراجع ذیصلاح .
۴ ـ ۱ ـ عدم تعهد خدمت در سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی.
۵ ـ ۱ ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی .
۶ ـ ۱ ـ داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی به تأیید مراجع ذیصلاح .
۷ ـ ۱ ـ شاخص توده بدنی(BMI) باید بین ۱۸ تا ۲۵ باشد.(شاخص BMI یعنی نسبت وزن(کیلوگرم) به قد(متر) به توان دوم)
BMI=قد(متر)به توان دوم/وزن(کیلوگرم)
۸ ـ ۱ ـ حداقل قد ۱۷۵ سانتی متر باشد.
۲- شرایط سنی:
در صورتیکه شرط سن در جدول فوق ذکر نشده باشد به شرح زیر می باشد:
۱-۲- حداکثر سن مجاز برای داوطلبان دیپلم ۲۵ سال(متولدین ۰۱/۰۶/۱۳۶۹و بعد از آن).
۲-۲- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.
۳-۲- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط در واحدهای پیمانکاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، یک سال و حداکثر ۵ سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.
۴-۲- افراد خانواده شهدا و جاویدالاثر(همسروفرزندان)،جانبازان بالای ۲۵درصد و آزادگان ۵سال به حداکثر سن افزوده می شود.
۵-۲- سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی باشد.
۶-۲-در هرحال و تحت هیچ شرایطی حداکثرسن داوطلب از ۳۲ سال تجاوز نکند.
۳ ـ مدارک مورد نیاز و نحوه اقدامات جهت ثبت نام و شرکت در آزمون:
۱ ـ ۳ ـ اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ : ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به عنوان حق ثبت نام به حساب سپرده شماره : ۲۲۳۱۳۵۷۱۳۳ بانک تجارت شعبه مرکزی سیرجان بنام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه .
۲ ـ ۳ـ داوطلبان واجد شرایط باید شخصاٌ با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار، کارت ملی و برگه چاپ تائید نهائی ثبت¬ نام تارنمایwww.parizpishro.com یاwww.parizpishro.ir.، جهت ورود به جلسه مصاحبه حضوری مراجعه نمایند.
۴ ـ تذکرات و نکات بسیار مهم :
۱ ـ ۴ـ چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیرواقعی نسبت به ثبت نام اقدام نماید، با مشخص¬شدن عدم صحت مندرجات، در مراحل بعدی ( حتی در صورت پذیرش در مصاحبه و اشتغال به کار ) موضوع بکارگیری وی منتفی بوده و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهدگرفت.
۲ ـ ۴ـ بدیهی است پذیرش اولیه مدارک، به منزله جذب نهایی فرد نمی ¬باشد بلکه مراحل جذب شامل : قبولی در مصاحبه ، معاینات پزشکی و تأیید فرد توسط کمیسیون مربوطه و نیز قبولی در گزینش می¬باشد. درصورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قیدشده ، از ایشان جهت انجام مرحله بعدی دعوت به عمل خواهدآمد.
۳ ـ ۴ ـ کلیه مشاغل مورد نظر عملیاتی بوده و افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.
۴ ـ ۴ ـ نحوه اشتغال و محل خدمت افراد پذیرفته شده نهایی را شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه مشخص می نمایید.

 

 

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه ( سهامی خاص ) درنظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعدادی نیروی انسانی در مقاطع فوق دیپلم و لیسانس به شرح جدول ذیل را از طریق برگزاری مصاحبه حضوری و گزینش براساس شرایط ذیل، بصورت قراردادی جذب نماید .

ردیف

مقطع تحیلی

جنسیت

تعداد

ملاحظات

۱

لیسانس

مرد

۱ نفر

لیسانس هتلداری و جهانگردی یا لیسانس سایر رشته ها با حداقل۲ سال سابقه کاری مرتبط با امور تشریفات ، هتلداری و جهانگردی(ارائه مستندات بیمه ای)

۲

فوق دیپلم

مرد/زن

۱ نفر حداقل فوق دیپلم هتلداری یا مدیریت جهانگردی (بدون سابقه کار)

۱ ـ شرایط داوطلبان :

۱ ـ ۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و متدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور.

۲ ـ ۱ ـ نداشتن سوءپیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردیده باشد.

۳ ـ ۱ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا هرگونه دخانیات به تأیید مراجع ذیصلاح .

۴ ـ ۱ ـ عدم تعهد خدمت در سایر مؤسسات دولتی و غیردولتی.

۵ ـ ۱ ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی. ( تاریخ اتمام خدمت وظیفه عمومی و یا دریافت کارت معافیت بایستی قبل از تاریخ ثبت نام در تارنما یاشد.)

۶ ـ ۱ ـ داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روحی به تأیید مراجع ذیصلاح .
۲- شرایط سنی:

 

۱-۲- حداکثر سن برای داوطلبان لیسانس ۳۰ سال (متولدین ۰۱/۰۷/۶۴ و بعد از آن)

۲-۲- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد.

۳-۲- به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط در واحدهای پیمانکاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد، یک سال و حداکثر ۵ سال به حداکثر سن مجاز فوق افزوده خواهد شد.

۴-۲- افراد خانواده شهدا و جاویدالاثر(همسروفرزندان)،جانبازان بالای ۲۵درصد و آزادگان ۵سال به حداکثر سن افزوده می شود.

۵-۲- سوابق مورد نیاز با ارائه مستندات مربوط به پرداخت حق بیمه مورد تایید سازمان تامین اجتماعی باشد.

۶-۲- در هر حال و تحت هر شرایطی حداکثر سن داوطلبین برای دارندگان لیسانس از ۳۸ سال نبایستی تجاوز نماید.
۴ ـ شرط معدل:
۱-۳- حداقل معدل برای داوطلبان با مدرک تحصیلی لیسانس ۱۳ می باشد.

۴ ـ مدارک مورد نیاز و نحوه اقدامات جهت ثبت نام و شرکت در آزمون:
-۴- مدارک دانشگاهی کسانی برای شرکت در مصاحبه قابل قبول است که از طریق آزمون های سراسری دانشگاه های دولتی یا آزاد ویا آزمون خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی که از طریق سازمان سنجش برگزار شده باشد موفق به ورود به مراکز آموزش عالی شده باشند و یا از دانشگاه های معتبر خارج از کشور، مدارک مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت کرده باشند.

۲-۴- دارا بودن مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل که در آن مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد (گواهی تحصیلی یا لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد پذیرش نخواهدبود.)

۳-۴- تائید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی آن دانشگاه و فارغ التحصیلان خارج از کشور از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری الزامی است.

۴-۴- مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور می بایست از طریق سازمان مرکزی پیام نور و با درج پذیرش از طریق آزمون سراسری و با ذکر معدل کل صادر گردیده باشد.

۵-۴- مدارک داوطلبانی که تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم آنان بعد از تاریخ ثبت نام در تارنما باشد به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نمی گیرد. ۶-۴- به افراد متقاضی بومی شهرستان سیرجان ، امتیاز بومی بودن تعلق خواهد گرفت.

تبصره : بومی به افرادی گفته می¬شود که محل تولد و یا محل اخذ دو مقطع تحصیلی آنها شهرستان سیرجان باشد.
۵ ـ مدارک مورد نیاز و نحوه اقدامات جهت ثبت نام و شرکت در آزمون :

۱-۵- اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ : ۳۰۰.۰۰۰ ریال (سیصد هزار ریال) به عنوان حق ثبت نام به حساب سپرده شماره : ۲۲۳۱۳۵۷۱۳۳ بانک تجارت شعبه مرکزی سیرجان بنام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه .

۲-۵- داوطلبان واجد شرایط باید پس از ثبت نام از طریق تارنمای www.parizpishro.org یا www.parizpishro.ir شخصاٌ با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار، کارت ملی و برگه چاپ تائید نهائی ثبت¬ نام جهت ورود به جلسه مصاحبه حضوری مراجعه نمایند.

۳-۵- زمان شروع ثبت نام ساعت ۰۷:۰۰ روز چهارشنبه ۰۸/۰۷/۱۳۹۴ می باشد.
۶ ـ  تذکرات و نکات بسیار مهم :

۱-۶- چنانچه داوطلب با ذکر مشخصات غیرواقعی نسبت به ثبت نام اقدام نماید، با مشخص¬شدن عدم صحت مندرجات، در مراحل بعدی ( حتی در صورت پذیرش در مصاحبه و اشتغال به کار ) موضوع بکارگیری وی منتفی بوده و در صورت لزوم مورد پیگرد قانونی قرار خواهدگرفت.

۲-۶- بدیهی است پذیرش اولیه مدارک، به منزله جذب نهایی فرد نمی ¬باشد بلکه مراحل جذب شامل : قبولی در مصاحبه ، معاینات پزشکی و تأیید فرد توسط کمیسیون مربوطه و نیز قبولی در گزینش می¬باشد. درصورت پذیرش داوطلب در هر کدام از مراحل قیدشده ، از ایشان جهت انجام مرحله بعدی دعوت به عمل خواهدآمد.

۳-۶- کلیه مشاغل مورد نظر عملیاتی بوده و افراد متقاضی باید از نظر جسمانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشاغل مورد نیاز را دارا باشند.

۴-۶- نحوه اشتغال و تعیین محل خدمت افراد پذیرفته شده نهایی را شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه مشخص می نماید.

 

لینک فراخوان

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها