crm didar

استخدام سازمان تامین اجتماعی در تهران

استخدام سازمان تامین اجتماعی در تهران

خبر ۳ مهر ۹۶ – استخدام سازمان تامین اجتماعی تهران شروع شد

سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل غرب تهران بزرگ، افراد واجد شرایط را ازطریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید.

شرایط عمومی استخدام

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی

۳- دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر سن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی

۴-دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر

۵- دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم (برای آقایان)

۶- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر

۸- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.

۹- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند.

تذکر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام ۹۶/۷/۱۲ و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام ۹۶/۷/۳ می باشد.

شرایط اختصاصی استخدام

۱- مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز در عنوان شغلی مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در این آگهی می‌باشد.

داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آنها عینا در آگهی درج نشده است از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نیست و درای پسوند و پیشوند و کمتر و یا بیشتر از آنچه در آگهی امده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب هیچگونه حق اعتراض نخواهد داشت.

توجه: اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفا رشته تحصیلی بدوم گرایش ملاک عمل بوده و در صورتی که رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظفند در زمان ثبت نام با توجگه به شرایط اعلام شده دقت کافی به عمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند خودداری نمایند.

۲-شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح زیر تعیین میگردد:

۱-۲-دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۴ سال تمام

۴-۲-دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۸ سال تمام

۵-۲-دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام

۶-۲-دارندگان مدرک تحصیلی دکتری (عمومی و تخصصی)  وبا حداکثر ۳۵ سال تمام (۱۳۶۰/۱۲/۲۴ به بعد)

*مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش کشور میباشد ملاک عمل خواهد بود

تبصره ۱ : مدت خدمت سربازی،طرح لایحه نیروی انسانی، انجام خدمات قانونی،مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکتهای ماموریتی و تکلیفی (به شرح مندرج در این آگهی)، کارگزاران رسمی سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشتی و درمانی بیمارستان های میلاد، البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت مینمایند.با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تایید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر سن مندرج در شرایط فوق مشروط به آن که از حداکثر ۳۵ سال و برای مقاطع تحصیلی دکتری (عمومی و تخصصی) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید اضافه میگردد. شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور مشمول این بند نمیشود

جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی محلی سازمان تامین اجتماعی سال۹۶

استان عنوان شغلی مدرک تحصیلی مورد نیاز نوع آزمون جنسیت تعداد کل
مرد زن هردو
داره کل
غرب تهران بزرگ
کارشناس امور بیمه ای لیسانس:

۱-علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری

۲-علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی

۳- مدیریت دولتی

۴- مدیریت بیمه (کلیه گرایش ها)

۵- مدیریت مالی

۶-حسابداری

۷- علمی کاربردی حسابداری

۸- آمار بیمه (آکچوئری)

۹-ریاضیات و کاربردها

۱۰- ریاضی محض

۱۱-ریاضی کاربردی

۱۲- آمار و کاربردها

۱۳-آمار

فوق لیسانس:

۱- مدیریت دولتی (کلیه گرایشها)

۲-مدیریت مالی

۳- آمار بیمه (آکچوئری)

عمومی- تخصصی ۰ ۰ ۲۷ ۲۷
کارناس امور مالی لیسانس:

۱- مدیریت مالی

۲-حسابداری(گرایشهایمالی،دولتی،صنعتی،مالیاتی،حسابرسی)

۳- حسابداری

۴-حسابداری امور مالی

۵- امور مالی و مالیاتی

۶- علمی کاربردی حسابداری

فوق لیسانس:

۱-مدیریت مالی

۲-حسابداری

عمومی- تخصصی ۵ ۰ ۰ ۵
کارشناس فناوری اطلاعات لیسانس:

۱-مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایشها)

۲-مهندسی – نرم افزار

۳-کامپیوتر – نرم افزار

۴- نرم افزار کامپیوتر

۵- مهندسی فن آوری اطلاعات (کلیه گرایشها)

۶- معماری کامپیوتر

۷-کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

۸- فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

۹-مهندسی تکنولوژی اطلاعات(کلیه گرایشها)

۱۰- امنیت اطلاعات IT

۱۱-مهندسی سیستم

۱۲- انفورماتیک

۱۳- آمار و کامپیوتر

۱۴- ریاضی و علوم کامپیوتر

۱۵- مدیریت فن آوری اطلاعات (کلیه گرایشها)

۱۶- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

فوق لیسانس:
۱- مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایشها)
۲-مهندسی – نرم افزار
۳-کامپیوتر-نرم افزار
۴-نرم افزار کامپیوتر
۵-مهندسی فن آوری اطلاعات(کلیه گرایشها)
۶-معماری کامپیوتر
۷-کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم
۸-فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)
۹-مهندسی تکنولوژی اطلاعات(کلیه گرایشها)
۱۰-امنیت اطلاعات IT
۱۱-مهندسی سیستم
۱۲-انفورماتیک
۱۳-آمار و کامپیوتر
۱۴-ریاضی و علوم کامپیوتر
۱۵-مدیریت فن آوری اطلاعات (کلیه گرایشها)
۱۶-مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
عمومی- تخصصی ۰ ۰ ۵ ۵
متصدی خدمات اداری دیپلم:

۱-ریاضی فیزیک
۲-علوم تجربی
۳-علوم انسانی

عمومی ۸ ۷ ۰ ۱۵

 

برای دریافت دفترچه راهنمای آزمون محلی سال ٩۶ اداره کل غرب تهران بزرگ اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده فهرست سهمیه های تخصیصی اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده فرم تقاضانامه ثبت نام اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده جزوه آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی اینجا کلیک نمایید

دیدگاه ها (۴)

 1. جلال می‌گه:

  فقط دریافت فرم ثبت نام گذاشتین. خب این فرمو چکارش کنیم کجا باید تحویل بدیم کجا باید ثبت نام کنیم و اطلاعاتمون رو وارد کنیم

 2. مینا می‌گه:

  جویای کار

 3. رضارنجبر می‌گه:

  درآمدزایی

 4. فوق می‌گه:

  فوق لیسانس بر نمیداره؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها