استخدام سازمان بازرسی کل کشور سال ۹۵

سازمان بازرسی کل کشور با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع فوق‌لیسانس و بالاتر در تخصص‌های «بیمه، امور مالیاتی، گمرک، امور بانکی و اقتصاد» از بین داوطلبان مرد واجد شرایط به‌صورت قراردادی تمام‌وقت و مأموربه خدمت در مراکز استان‌ها و تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

شرایط تحصیلی
ــ دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با حداقل معدل ۱۵ و دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با تخصص‌های زیر با معدل ۱۵ به بالا با حداقل ۵ سال سابقه همکاری.
ــ دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در اولویت قرار دارند.

تخصص‌های مورد نیاز شرایط پذیرش
امور بانکی ۱. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با معدل حداقل ۱۵ در رشته‌های اقتصاد و مدیریت امور بانکی.
۲. افرادی که فاقد شرایط بند ۱ می‌باشند، در صورتی که رشته تحصیلی لیسانس آنان مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد باشد و حداقل ۵ سال سابقه همکاری در امور بانکی در پست‌های کارشناسی و بالاتر دارند می‌توانند در تخصص مذکور ثبت‌نام نمایند.
بیمه ۱. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با معدل حداقل ۱۵ در رشته‌های اقتصاد و مدیریت بیمه.
۲. افرادی که فاقد شرایط بند ۱ می‌باشند، در صورتی که رشته تحصیلی لیسانس آنان بیمه، حسابداری، مدیریت مالی باشد و حداقل ۵ سال سابقه همکاری در امور بیمه دارند می‌توانند در تخصص مذکور ثبت‌نام نمایند.
گمرک ۱. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با معدل حداقل ۱۵ در رشته‌های اقتصاد و مدیریت گمرکی.
۲. افرادی که فاقد شرایط بند ۱ می‌باشند، در صورتی که رشته تحصیلی لیسانس آنان گمرک، اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی باشد و حداقل ۵ سال سابقه همکاری در امور گمرک دارند می‌توانند در تخصص مذکور ثبت‌نام نمایند.
امور مالیاتی ۱. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با معدل حداقل ۱۵ در رشته اقتصاد.
۲. افرادی که فاقد شرایط بند ۱ می‌باشند، در صورتی که رشته تحصیلی لیسانس آنان امور مالیاتی، اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی باشد و حداقل ۵ سال سابقه همکاری در امور مالیاتی دارند می‌توانند در تخصص مذکور ثبت‌نام نمایند.

تخصص‌های مورد نیاز
شرایط پذیرش
امور بانکی
۱. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با معدل حداقل ۱۵ در رشته‌های اقتصاد و مدیریت امور بانکی.
۲. افرادی که فاقد شرایط بند ۱ می‌باشند، در صورتی که رشته تحصیلی لیسانس آنان مدیریت امور بانکی، مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد باشد و حداقل ۵ سال سابقه همکاری در امور بانکی در پست‌های کارشناسی و بالاتر دارند می‌توانند در تخصص مذکور ثبت‌نام نمایند.
بیمه
۱. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با معدل حداقل ۱۵ در رشته‌های اقتصاد و مدیریت بیمه.
۲. افرادی که فاقد شرایط بند ۱ می‌باشند، در صورتی که رشته تحصیلی لیسانس آنان بیمه، حسابداری، مدیریت مالی باشد و حداقل ۵ سال سابقه همکاری در امور بیمه دارند می‌توانند در تخصص مذکور ثبت‌نام نمایند.
گمرک
۱. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با معدل حداقل ۱۵ در رشته‌های اقتصاد و مدیریت گمرکی.
۲. افرادی که فاقد شرایط بند ۱ می‌باشند، در صورتی که رشته تحصیلی لیسانس آنان گمرک، اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی باشد و حداقل ۵ سال سابقه همکاری در امور گمرک دارند می‌توانند در تخصص مذکور ثبت‌نام نمایند.
امور مالیاتی
۱. دارا بودن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر با معدل حداقل ۱۵ در رشته اقتصاد.
۲. افرادی که فاقد شرایط بند ۱ می‌باشند، در صورتی که رشته تحصیلی لیسانس آنان امور مالیاتی، اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی باشد و حداقل ۵ سال سابقه همکاری در امور مالیاتی دارند می‌توانند در تخصص مذکور ثبت‌نام نمایند.
متقاضیان محترم موارد زیر را به دقت مطالعه نموده و بر اساس آن اقدام نمایید:
ــ تکمیل فرم ثبت‌نام
ــ از داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نیاز به مرور برای انجام مصاحبه اولیه و دریافت مدارک به صورت تلفنی دعوت به‌عمل می‌آید.
ــ از تماس تلفنی با این سازمان به منظور پی‌گیری فرآیند درخواست همکاری خودداری گردد.
ــ تکمیل فرم ثبت‌نام هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر جذب و به‌کارگیری به‌صورت قراردادی، پیمانی و رسمی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نمی‌نماید.

 


استخدام سازمان بازرسی کل کشور در مراکز استان ها (استخدام جدید)

سازمان بازرسی کل کشور با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر در رشته‌ها و تخصص‌‌های «مالی، حسابداری، بانکداری، بیمه، امور مالیاتی، گمرک، فناوری اطلاعات (برنامه‌نویسی، پایگاه داده، شبکه و امنیت اطلاعات)، عمران و  مهندسی صنایع» از بین داوطلبان مرد واجد شرایط  به‌صورت قراردادی تمام وقت در مراکز استان‌ها  و تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

شرایط تحصیلی

* دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با حداقل معدل ۱۷
* دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در اولویت قرار دارند
متقاضیان محترم موارد زیر را به دقت مطالعه نموده و بر اساس آن اقدام نمایید.
* از داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نیاز به مرور برای انجام مصاحبه اولیه و دریافت مدارک به‌صورت تلفنی دعوت به‌عمل می‌آید.
* از تماس تلفنی با این سازمان به منظور پی‌گیری فرآیند درخواست همکاری خودداری گردد.
* ارسال درخواست همکاری هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر جذب و به‌کارگیری به‌صورت قراردادی، پیمانی و رسمی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نمی‌نماید.

 برای تکمیل فرم ثبت نام اینجا کلیک نمایید

 


 

فراخوان همکاری

سازمان بازرسی کل کشور با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر در رشته‌ها و تخصص‌‌های «مالی، حسابداری، بانکداری، بیمه، امور مالیاتی، گمرک، فناوری اطلاعات (برنامه‌نویسی، پایگاه داده، شبکه و امنیت اطلاعات)، عمران و  مهندسی صنایع» از بین داوطلبان مرد واجد شرایط  به‌صورت قراردادی تمام وقت در مراکز استان‌ها  و تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

 

شرایط تحصیلی:

* دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با حداقل معدل ۱۷

* دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی در اولویت قرار دارند

 

متقاضیان محترم موارد زیر را به دقت مطالعه نموده و بر اساس آن اقدام نمایید.

* از داوطلبان واجد شرایط و بر اساس نیاز به مرور برای انجام مصاحبه اولیه و دریافت مدارک به‌صورت تلفنی دعوت به‌عمل می‌آید.

* از تماس تلفنی با این سازمان به منظور پی‌گیری فرآیند درخواست همکاری خودداری گردد.

* ارسال درخواست همکاری هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر جذب و به‌کارگیری به‌صورت قراردادی، پیمانی و رسمی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نمی‌نماید.

 

تکمیل فرم ثبت‌نام

 

دیدگاه ها (۲۰۴)

 1. صادق-قزوین می‌گه:

  چه خبر از نتایج ازمون؟

 2. فرزاد می‌گه:

  با سلام و تشکر همینطور که عده زیادی از دوستان اشاره کردند ، گذاشتن شرط معدل برای جذب نیرو منطقی نیست زیرا برخی افراد ممکنه سالها پیش مدرک گرفته باشند و در زمان مصاحبه همه رو فراموش کرده باشند . پس بالا یا پایین بودن معدل در مثلا ۱۰ سال پیش ملاک نمیتونه یاشه باید دید در حال حاضر اون فرد چه توانایی داره و چه تجربیاتی رو پشت سر گذاشته .پس وضعیت حال هر فرد مهمتر از اینه که در زمان اخذ مدرک چه وضعی داشته . شاید یه نفر مریض شد و نتونست نمره خوبی بدست بیاره ……امیدوارم مسئولین محترم افراد اصلح رو انتخاب کنند زیرا این بخش از جامعه واقعا به افراد متخصص و باتجربه نیاز داره تا جامعه رو ار وضعیت کنونی نجات بدن .

 3. سحر می‌گه:

  سلام به همه
  من شاکی هستم – اینکه شرط معدل میزارند کاملاً غیر منطقی است من خودم فوق لیسانسمو تو دانشگاه رشت تموم کردم خیلی سخت گیر بودن و تمام تلاشمو بکار بردم و سخت مطالعه کردم ولی معدلم ۳ صدم از ۱۷ کمتر شد ولی افرادی هستند که بی سواد مطلقند و در منطقه خودشون تحصیل کردن ولی معدلشون چند صدم از ۲۰ کمتره و قراره با شرط معدل الف دکترا هم بخونن مطمنئناً اونجا هم معدل اول خواهند شد.
  آیا در این صورت معدل میتونه شرطی برای باسوادی باشد؟

  • محمد می‌گه:

   با سلام خدمت شما
   به نظر من با توجه به اینکه در حال حاضر فارغ التحصیلان مقطع فوق لیسانس به شدت زیاد شده یکی از فیلتر هایی که میتونه برای برخورد با این قضیه در استخدامی ها انجام بشه شرط معدل باشه من خودم با معدل بالای ۱۸ ارشد رو تموم کردم ولی خوب طبیعتا خیلی هم زحمت کشیدم که تونستم این معدلو بیارم ولی از طرفی هم با شما موافق هستم که میگید فقط چند صدم کمتر از معدل ۱۷ هستین
   امیدوارم همه ی اونایی که درس خوندن و زحمت کشیدن به امید اینکه یه روز بتونن توی یه دستگاه دولتی یا خصوصی مشغول بشن تا بتونن توانایی هاشونو نشون بدن به آرزوشون برسن
   انشالله همه ما از این بیکاری در بیایم.
   یاعلی

 4. مریم می‌گه:

  آخه چرا رشته مارو نمیخان ما چ گناهی کردیم انسانی خوندیم آخه

 5. امیر می‌گه:

  من تو شرکت برق استخدام شدم! اواخر سال گذشته آزمون استخدامی گذاشته بودن، داشتن خانواده شهید وجانباز وایثارگر رو میتپوندن به شرکت تا علاوه بر تمامی مزایایی که شاملشون شده ازقبیل حقوق بدون کار وسهمیه ها وغیره.. استخدام مفتکی با یه حقوق ومزایای توپ هم تاآخر عمر نصیبشون بشه ، منم بواسطه یه آشنایی خودمو تو بچه های قبول شده جا زدم ولی گندش دراومد! منتها اون آشنا خیلی گردن کلفت بود دنباله اش به جاهای خیلی بالایی میرسید یه زنگ زد به معاون وزیر برام “سهمیه وزیر” گرفت! اونهایی که تو این آزمونها خیلی شرکت کردن میدونن سهمیه وزیرچیه! خیلی از کسایی که بامن همکلاسی بودن ومثل خر درس میخوندن الان میبینمشون که دارن بیکار وسرگردان دنبال کار میگردن! البته ما خانوادگی از لحاظ مالی هیچ مشکلی نداریم واصولا نه الان ونه هیچ وقته دیگه نیازی مالی به این کار نداشتم! جالبه وقتی یه ماه از مشغول شدنم بکار گذشت تازه فهمیدم ادارات ما پراز موجوداتی مثل منه!!! و اصلا کسی که از راه درست وبا لیاقت وکفایت وصلاحیت خودش اومده باشه توهیچکدوم از ادارات ما وجود نداره! الان ازدواج کردم خانومم از یه خانواده معمولی وزحمتکشه، وقتی جریان کارپیداکردنمو فهمیداشک توچشاش جم شد! گفتم چی شد؟ گفت یاد تلاشهای بیهوده خودش وجوونای مثل خودش برای پیداکردن یه کارکه حداقل حقوق وداشته باشه وبشه بهش گفت کار،افتاده! بعدشم باقاطعیت بهم گفت که حقوق وهرچی که از قبل این کار بدست میارم حرومه! الان هم ترکم کرده وبرگشتنش رو مشروط به استعفا دادنم کرده!خیلی دوسش دارم، دختری که انقدربه حق وحقیقت وراه و روش درست اعتقاد داره وعمل میکنه میتونه بهترین همسر ومادردنیاباشه! موندم چیکارکنم!!!

  • یه جوون ایرونی می‌گه:

   منم با شنیدن داستان شما اشک تو چشمام جمع شد چون اونقدر دنبال کار گشتم اونقدر آزمون شرکت کردم که نا امید شدم آخرش قید تحصیلات زدم الان تو یه شرکت خصوصی با حقوق ۵۰۰ تومن در ماه دارم کارگری میکنم امثال من زیادن تو همین شرکتی که من کار میکنم ۵۰درصد بچه ها مثل من هستن شما که نیازی به کار دولتی ندارین حداقل زندگیتونو نجات بدین شاید معجزه ای شد یه آدم محتاج و مستحق اون شغل جای شما رو گرفت

  • حسین می‌گه:

   بهترین کار دنیا:حتما با خانمتون زندگی کنید.

  • امید می‌گه:

   اصلا ناراحت نباش، خانواده مهم تره، می خوای من بیام جات؟

  • مریم می‌گه:

   سلام جناب تورابه جان عزیزت ب آشنات بگو به منم کمک کنه من فوق لیسانس دارم و سرپرست خانواده و دانشجوممتازو همه چی و بیکار

  • علی می‌گه:

   چیزی که زیاده زن بچسب به کارت که منو خیلی ها ارزوی کار تورو داریم

  • سیامک می‌گه:

   سلام چرا موندی چیکار کنی همچین خانومی رو از دست بدی دیگه مثلش و نمیتونی گیر بیاری بهتره شرطش و قبول کنی من هم تحصیل کرده و بیکارم ولی میبینم که اشتباه کردم وقتم و تلف کردم.

 6. علی می‌گه:

  ایا پرداختهای ۱۰۰میلیونی به اعضای هیات مدیره بانک مسکن به عنوان پاداش وصول مطالبات تخلف محسوب می شود.

 7. تازه از خدمت اومده می‌گه:

  سلام بچه ها.من تازه خدمتم تموم شده.امیدوارم به خدا.یاعلی

 8. سما می‌گه:

  آخه من نمیدونم چرا تو این مملکت رشته ای به نام علوم سیاسی هست وقتی واسش هیچ کاری نیست

 9. mahsa می‌گه:

  سلام دوستان فقط میگم خدا تا شیطان نتونه ناامیدم کنه…

 10. سارا می‌گه:

  کشته مرده آگهیتونیم دیگه به جایی رسیدیم که حتی درادارات هم قبولمون ندارندحسابدارهم زن ومرددارهنکنه حسابدارمیخوادبیل یاکلنگ بزنه

  • سیامک می‌گه:

   سلام میدونین سارا خانم من این قضیه رو که چرا حسابدار خانم الآن بیشتر استخدام میکنند رو از یکی پرسیدم
   که جواب دادن که خانم ها حقوق درخواستی شون کمتره و قانع تر هستند ولی نمیدونم تا چه حد درسته.

 11. زهرا می‌گه:

  اقا امیر حسین کدوم سازمان شاغل هستید واسه ما هم دعا کنید آبجی من لسانس حسابداری هست مخ ریاضی وای افسوس/…………………

 12. پویا می‌گه:

  این آقای امیر حسین که میگه باید بچه ی زرنگی باشید تا قبول بشید، باید بهش بگم که وقتی به عنوان مثال یک نفر بیشتر نمیخوان جذب کنند، فقط اون یک نفر که قبول شده زرنگ هستش و بقیه همه بی سواد هستن؟! نه آقا شما توهم زدید.

 13. parvanak می‌گه:

  آقامهران مثل اینکه شماواقعاُبیکاریا؟

 14. هادی می‌گه:

  نمی دونم این حرفم تا چه اندازه درسته ولی شرط معدل برای بسیاری از مشاغل فقط یه فیلتر برای کم کردن متقاضی هست و در واقع معدل نمیتونه ملاک کاملی برای سنجیدن افراد برای مشاغل باشه !!!!!

  • نابي می‌گه:

   حرفت از طلا هم بیشتره!شرط معدل ملاک نیست مهم توانایى و استعداد افراده!من خودم معدلم١٨/٨٢ولى توانایى و استعداد ندارم

 15. شهریار می‌گه:

  اگر مفسد فی الارض نباشه ، شاه چمیدونه شاخ تپه کجاست !!!!
  اینو برا اون کسایی گفتم که اون بالا بالا ها نشستن به فکر ما جوونای بدبخته بیکار نیستند.
  خودشونو بستن برای این استخدامی ها نور چشمی هاشونو میبرن .

 16. فردوس2 می‌گه:

  همش حرف مفته—————–زکی.افتاد

 17. مملی می‌گه:

  کار می خواهید سی چه؟

 18. Tina می‌گه:

  چرا بحثهای بی خود میکنید
  کسی میدونه این استخدامی برای خانمها هم هست یا نه؟

 19. مهسا می‌گه:

  خدا به دادمون برسه منکه امید ندارم!!!

 20. امید و ارزو می‌گه:

  امیر حسین کدام سازمانی که خوشبختی بعدم نتیجه گیریت که درس خوب باشه یعنی اشتغال همیشه درست از اب در نمیاد من تجربه و ملموس مصداقش رو دیدم

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها