استخدام در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران+ استخدام جدید

خبر ۱۴ آبان ۹۳ استختام : استخدام جدید در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

شرایط شرکت در آزمون

فرم استخدام

خبر ۹ شهریور ۹۳ استختام :  اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون اشتغال بکار در  شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

ّشرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران  در نظر دارد  به منظور تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود از بین داوطلبان واجد شرایط ، تعداد ۲۱ نفر را از طریق آزمون کتبی و انجام مصاحبه برای مشاغل با ضوابط مندرج در این آگهی به کارگیری نماید .

الف: شرایط شرکت در آزمون

۱-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲-    تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

۳-    دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی برای متقاضیان مرد

۴-    عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵-    عدم سوء پیشینه کیفری و محکومیت جزائی

۶-    دارا بودن سلامتی کامل تن و روان و داشتن توانائی لازم برای تصدی شغل مورد تقاضا مطابق تائید پزشک شرکت

۷-    داشتن حداکثر ۳۰ سال سن برای مقطع تحصیلی لیسانس و ۳۲ سال سن برای مقطع تحصیلی فوق لیسانس

تبصره۱: برای متقاضیان رشته حسابداری حدأکثر سن در مقطع لیسانس ۳۵ سال می باشد

تبصره۲: مدت انجام خدمت وظیفه و سابقه مرتبط[۱] در خارج از شرکت به سن فوق اضافه می گردد

۸-    در صورت قبولی در آزمون کتبی ، احراز صلاحیت بکارگیری با توجه به مصاحبه حضوری و همچنین تائید مراجع ذیربط در حوزه اخلاقی و گزینشی خواهد بود .

ب: مدارک مورد نیاز

۱-    فرم تکمیل شده درخواست اشتغال نیروی متخصص در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ( دقیق و خوانا )

۲-    تصویر آخرین مدرک تحصیلی مطابق با جدول شماره ۱

۳-    تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ( و تصویر صفحه آخر در صورت داشتن توضیحات )

۴-    تصویر پشت و روی کارت ملی

۵-    تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم قانونی (برای داوطلبان مرد)

۶-    دو قطعه عکس ۴*۳ جدید که مشخصات متقاضی در پشت آن درج شده باشد .

۷-    گواهی تائید مرتبط با بند ۱۷ فرم درخواست اشتغال در خصوص ایثارگری یا خانواده شاهد (فرزند شهید) ، جانبازان بالای ۲۰% و فرزندان جانبازان (بالای ۴۰%) و آزادگان و فرزندان آنان با ارائه گواهی از مراجع ذیربط و بومی بودن ( ارائه گواهی از شورای اسلامی روستا)

تبصره۱: ایثارگر به کسی گفته می شود که شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در هشت سال دفاع مقدس داشته باشد

تبصره ۲: فرد  بومی  به کسی  اطلاق می شود که در روستاهای همجوار متولد و ادامه زندگی نیز در همان روستا باشد

۸-    اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۰۰.۰۰۰(سیصد هزار) ریال به حساب سیبا شماره  ۰۱۰۴۶۳۵۸۸۳۰۰۷ بنام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور

ج: نحوه ارسال مدارک

داوطلبان واجد شرایط می بایست مدارک خواسته شده را در پاکت پستی استاندارد ۲۵*۱۷ قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ ۹۳/۰۳/۱۷ از طریق پست پیشتاز به آدرس : دبیر خانه شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران واقع در کیلومتر ۱۲ جاده ساری – سمنان با کد پستی  ۴۸۱۹۱۷۴۵۵۵ و صندوق پستی ۶۸۸ ارسال دارند و روی پاکت قید نمایند مربوط به آزمون اشتغال شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

 

ثبت نام منحصرا” از طریق پست انجام میگردد و داوطلبان از مراجعه مستقیم به شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران جدا” خودداری نمایند .

 

د: تاریخ و محل توزیع کارت ورود به جلسه :

کارت ورود به جلسه آزمون در روز چهارشنبه مورخه ۹۳/۰۳/۲۱ از ساعت ۸  الی ۱۳ در محل دانشگاه علمی کاربردی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران توزیع خواهد شد.

تذکر۱:کسانیکه محل سکونت آنان خارج از استان می باشد می توانند در روز آزمون از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۸:۳۰ جهت دریافت کارت ورود به جلسه به محل توزیع کارت مراجعه نمایند.

تذکر۲: برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، داشتن کارت ملی و یا شناسنامه فرد متقاضی الزامی است.

 

ه: تاریخ، زمان و مکان برگزاری آزمون

آزمون راس ساعت  ۱۰  صبح روزپنج شنبه  مورخه ۹۳/۰۳/۲۲ برگزار خواهد شد.

مکان برگزاری آزمون دانشگاه مرکز علمی – کاربردی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران خواهد بود

و: مواد امتحان کتبی

مواد امتحانی آزمون عمومی و تخصصی  به شرح جداول ذیل می باشد

آزمون عمومی :

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سوال

ضرایب سوالات

۱

ادبیات فارسی

۵

۱

۲

معارف اسلامی

۵

۱

۳

زبان عمومی

۱۰

۱

۴

ریاضی ، هوش و استعداد

۱۰

۲

۵

دانش عمومی کامپیوتر(IT)

۱۰

۲

 

آزمون تخصصی:

سئوالات تخصصی گروه آزمون مهندسی مکانیک :

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

ضرایب سوالات

۱

زبان تخصصی (مهندسی مکانیک )

۲۰

۴

۲

سوالات تخصصی مهندسی مکانیک

۴۰

۶

سوالات تخصصی گروه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی :

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

ضرایب سوالات

۱

زبان تخصصی (مهندسی شیمی)

۲۰

۴

۲

سوالات تخصصی مهندسی شیمی (با گرایش فرآیند، جداسازی، پدیده های انتقال و سلولزی )

۴۰

۶

سوالات تخصصی گروه آزمون مهندسی شیمی :

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

ضرایب سوالات

۱

زبان تخصصی (مهندسی شیمی)

۲۰

۴

۲

سوالات تخصصی مهندسی شیمی

۴۰

۶

سوالات آزمون تخصصی کارشناسی ارشد مهندسی چوب و کاغذ(با گرایش خمیر و کاغذ)

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

ضرایب سوالات

۱

زبان تخصصی (مهندسی چوب و کاغذ)

۲۰

۴

۲

سوالات تخصصی مهندسی چوب و کاغذ(ارشد با گرایش خمیر و کاغذ)

۴۰

۶

سوالات تخصصی گروه آزمون مهندسی برق(گرایشهای الکترونیک ، کنترل و قدرت )

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

ضرایب سوالات

۱

زبان تخصصی (مهندسی برق )

۲۰

۴

۲

سوالات تخصصی (مهندسی برق الکترونیک و کنترل )

۴۰

۶

سوالات تخصصی گروه آزمون کارشناسی حسابداری:

ردیف

مواد امتحانی

تعداد سئوال

ضرایب سوالات

۱

زبان تخصصی (حسابداری)

۲۰

۲

۲

سوالات تخصصی حسابداری

۴۰

۶

     نحوه اعلام نتایج و مصاحبه :

پس از مشخص شدن نتایج آزمون کتبی، از بین داوطلبانی که بالاترین نمرات آزمون کتبی را کسب نموده اند و واجد کلیه شرایط اعلام شده باشند مطابق با تعداد اعلام شده در جدول شماره ۱ جهت مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.

تبصره ۱: در صورت عدم موفقیت هر یک از منتخبین آزمون کتبی در مراحل مصاحبه و یا معاینات پزشکی و سایر مراحل جذب اشاره شده، نفرات بعدی که دارای بالاترین نمره آزمون کتبی میباشند برای انجام مراحل فوق  دعوت خواهند شد.

تبصره ۲: نتایج نهایی پذیرفته شدگان از طریق سایت رسمی شرکت به آدرس  www.mazpaper.com به اطلاع شرکت کنندگان محترم خواهد رسید.

تذکرات مهم :

۱-  هر یک از پذیرفته شدگان نهایی به مدت دو سال به صورت آزمایشی جذب شرکت شده و جذب نهایی آنان پس از گذراندن دوره های علمی و عملی و ارزیابی عملکرد صورت  می گیرد.

۲-  داوطلبان با مدرک تحصیلی بالاتر از شرایط احراز می توانند در آزمون ثبت نام نمایند بدیهی است هیچ امتیازی بابت مدرک تحصیلی بالاتر برای آنان لحاظ نخواهد شد.

۳- داوطلبان با سابقه کار بیشتر و در زمینه صنایع سلولزی برای جذب در اولویت هستند

۴-  در صورتیکه دواطلبان واجد شرایط الویت(خانواده ایثارگر، شهداء، جانبازان، و آزادگان و فرزندان همکار، بومی بودن،) حدأقل۸۰ درصد نمره خام آخرین نفر ظرفیت مورد درخواست در هر رشته آزمون را کسب نمایند، اولویت برای مصاحبه آنان اعمال خواهد شد.

۵-   مدارک ارسالی و وجه واریز شده برای ثبت نام به هیچ عنوان مسترد نمیشود و به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶-  هر یک از پذیرفته شدگان در دوره آزمایشی از ابتدای دوره آموزشی دارای حقوق و دستمزد بر اساس آئین نامه داخلی شرکت خواهند بود. (این مقدار کمتر از حدأقل دستمزد قانونی نخواهد بود)

۷-  چنانچه برای شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران احراز گردد که داوطلبی فاقد شرایط مندرج در این اطلاعیه بوده است، در هر مرحله از بکار گیری و یا حتی جذب، ارتباط داوطلب با شرکت متوقف و هیچ یک از مدارک و هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.

۸-   حضور در تمامی مراحل فرآیند بکارگیری برای پذیرفته شدن آزمون، الزامی است و عدم حضور در هر مرحله از فرآیند بکارگیری به منزله انصراف از تقاضا بوده و هیچ حقی برای داوطلب ایجاد نمیکند.

۹-     ارسال مدارک تعهدی را برای بکارگیری داوطلب در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایجاد نمیکند.

۱۰-        شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران از پذیرفتن تقاضای حضوری معذور است و کلیه کسانی که قبلاً نیز در شرکت تشکیل پرونده داده اند نیز بایستی در این آزمون شرکت نمایند.

۱۱-        محل بکار گیری پذیرفته شدگان نهایی بر حسب نیاز شرکت  صنایع چوب و کاغذ مازندران تعیین خواهد شد .

۱۲-   بهر دلیل، عدم حضور در کلیه جلسات آزمون ( کتبی ، مصاحبه و ….. ) به منزله  انصراف از تقاضای جذب تلقی شده و هیچ حقی به متقاضی غایب تعلق نمی گیرد و تجدید آزمون ( کتبی ، مصاحبه و …..) نیز امکان پذیر نمیباشد .

۱۳- کلیه مندرجات متقاضیان در فرم درخواست اشتغال حمل بر صحت میشود و کارت ورود به جلسه امتحان بر اساس آن صادر خواهد شد . بدیهی است در صورت احراز عدم صحت هر یک از مفاد فرم مزبور ، ضمن حمل بر عدم وثاقت ، ثبت نام متقاضی کان لم یکن تلقی میشود و هیچ حقی به او تعلق نمیگیرد .

داوطلبان می توانند پاسخ سوالات خود در خصوص برگزاری آزمون را از

طریق تماس باشماره مستقیم  ۳۸۸۲۰۵۸-۰۱۵۱  و یا  ۱۸-۳۸۸۲۰۰۰- ۰۱۵۱ (داخلی

۳۳۵۶)  واحد منابع انسانی دریافت نمایند.

جدول شماره (۱)- مدارک و سوابق مورد نیاز

ردیف

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

گرایش تحصیلی

تعداد

جنسیت

۱

مهندسی شیمی

لیسانس

……………

۴

مرد

۲

مهندسی شیمی

فوق لیسانس

فرآیند، جداسازی، پدیده های انتقال و سلولزی

۲

مرد / زن

۳

مهندسی صنایع چوب و کاغذ

فوق لیسانس

خمیر و کاغذ

۳

مرد/حدأکثر یکنفر زن

۴

مهندسی مکانیک

لیسانس

……………

۵

مرد

۵

مهندسی برق

لیسانس

قدرت ، الکترونیک و یا کنترل

۳

مرد

۶

حسابداری

لیسانس

۴

مرد/ زن


[۱] – سابقه کار حدأکثر به مدت سه سال به سن افراد اضافه خواهد شد

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها