استخدام در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران+ استخدام جدید

استخدام در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران+ استخدام جدیدReviewed by MODIR on Nov 6Rating:

خبر 14 آبان 93 استختام : استخدام جدید در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

شرايط شركت در آزمون

فرم استخدام

خبر 9 شهریور 93 استختام :  اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون اشتغال بكار در  شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

ّشركت صنايع چوب و كاغذ مازندران  در نظر دارد  به منظور تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز خود از بين داوطلبان واجد شرايط ، تعداد 21 نفر را از طريق آزمون كتبي و انجام مصاحبه براي مشاغل با ضوابط مندرج در اين آگهي به كارگيري نمايد .

الف: شرايط شركت در آزمون

1-    تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2-    تدين به يكي از اديان رسمي كشور

3-    دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم قانوني براي متقاضيان مرد

4-    عدم اعتياد به مواد مخدر

5-    عدم سوء پيشينه كيفري و محكوميت جزائي

6-    دارا بودن سلامتي كامل تن و روان و داشتن توانائي لازم براي تصدي شغل مورد تقاضا مطابق تائيد پزشك شركت

7-    داشتن حداكثر 30 سال سن براي مقطع تحصيلي ليسانس و 32 سال سن براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس

تبصره1: براي متقاضيان رشته حسابداري حدأكثر سن در مقطع ليسانس 35 سال مي باشد

تبصره2: مدت انجام خدمت وظيفه و سابقه مرتبط[1] در خارج از شركت به سن فوق اضافه مي گردد

8-    در صورت قبولي در آزمون كتبي ، احراز صلاحيت بكارگيري با توجه به مصاحبه حضوري و همچنين تائيد مراجع ذيربط در حوزه اخلاقي و گزينشي خواهد بود .

ب: مدارك مورد نياز

1-    فرم تكميل شده درخواست اشتغال نيروي متخصص در شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران ( دقيق و خوانا )

2-    تصوير آخرين مدرك تحصيلي مطابق با جدول شماره 1

3-    تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه ( و تصوير صفحه آخر در صورت داشتن توضيحات )

4-    تصوير پشت و روي كارت ملي

5-    تصوير پشت و روي كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم قانوني (براي داوطلبان مرد)

6-    دو قطعه عكس 4*3 جديد كه مشخصات متقاضي در پشت آن درج شده باشد .

7-    گواهي تائيد مرتبط با بند 17 فرم درخواست اشتغال در خصوص ايثارگري يا خانواده شاهد (فرزند شهيد) ، جانبازان بالاي 20% و فرزندان جانبازان (بالاي 40%) و آزادگان و فرزندان آنان با ارائه گواهي از مراجع ذيربط و بومي بودن ( ارائه گواهي از شوراي اسلامي روستا)

تبصره1: ايثارگر به كسي گفته مي شود كه شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در هشت سال دفاع مقدس داشته باشد

تبصره 2: فرد  بومي  به كسي  اطلاق مي شود كه در روستاهاي همجوار متولد و ادامه زندگي نيز در همان روستا باشد

8-    اصل رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 300.000(سيصد هزار) ريال به حساب سيبا شماره  0104635883007 بنام شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي سراسر كشور

ج: نحوه ارسال مدارك

داوطلبان واجد شرايط مي بايست مدارك خواسته شده را در پاكت پستي استاندارد 25*17 قرار داده و حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه به تاريخ 93/03/17 از طريق پست پيشتاز به آدرس : دبير خانه شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران واقع در كيلومتر 12 جاده ساري – سمنان با كد پستي  4819174555 و صندوق پستي 688 ارسال دارند و روي پاكت قيد نمايند مربوط به آزمون اشتغال شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

 

ثبت نام منحصرا” از طريق پست انجام ميگردد و داوطلبان از مراجعه مستقيم به شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران جدا” خودداري نمايند .

 

د: تاريخ و محل توزيع كارت ورود به جلسه :

كارت ورود به جلسه آزمون در روز چهارشنبه مورخه 93/03/21 از ساعت 8  الي 13 در محل دانشگاه علمي كاربردي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران توزيع خواهد شد.

تذكر1:كسانيكه محل سكونت آنان خارج از استان مي باشد مي توانند در روز آزمون از ساعت 7:30 لغايت 8:30 جهت دريافت كارت ورود به جلسه به محل توزيع كارت مراجعه نمايند.

تذكر2: براي دريافت كارت ورود به جلسه آزمون، داشتن كارت ملي و يا شناسنامه فرد متقاضي الزامي است.

 

ه: تاريخ، زمان و مكان برگزاري آزمون

آزمون راس ساعت  10  صبح روزپنج شنبه  مورخه 93/03/22 برگزار خواهد شد.

مكان برگزاري آزمون دانشگاه مركز علمي – كاربردي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران خواهد بود

و: مواد امتحان كتبي

مواد امتحاني آزمون عمومي و تخصصي  به شرح جداول ذيل مي باشد

آزمون عمومي :

رديف

مواد امتحاني

تعداد سوال

ضرايب سوالات

1

ادبيات فارسي

5

1

2

معارف اسلامي

5

1

3

زبان عمومي

10

1

4

رياضي ، هوش و استعداد

10

2

5

دانش عمومي كامپيوتر(IT)

10

2

 

آزمون تخصصي:

سئوالات تخصصي گروه آزمون مهندسي مكانيك :

رديف

مواد امتحاني

تعداد سئوال

ضرايب سوالات

1

زبان تخصصي (مهندسي مكانيك )

20

4

2

سوالات تخصصي مهندسي مكانيك

40

6

سوالات تخصصي گروه آزمون كارشناسي ارشد مهندسي شيمي :

رديف

مواد امتحاني

تعداد سئوال

ضرايب سوالات

1

زبان تخصصي (مهندسي شيمي)

20

4

2

سوالات تخصصي مهندسي شيمي (با گرايش فرآيند، جداسازي، پديده هاي انتقال و سلولزي )

40

6

سوالات تخصصي گروه آزمون مهندسي شيمي :

رديف

مواد امتحاني

تعداد سئوال

ضرايب سوالات

1

زبان تخصصي (مهندسي شيمي)

20

4

2

سوالات تخصصي مهندسي شيمي

40

6

سوالات آزمون تخصصي كارشناسي ارشد مهندسي چوب و كاغذ(با گرايش خمير و كاغذ)

رديف

مواد امتحاني

تعداد سئوال

ضرايب سوالات

1

زبان تخصصي (مهندسي چوب و كاغذ)

20

4

2

سوالات تخصصي مهندسي چوب و كاغذ(ارشد با گرايش خمير و كاغذ)

40

6

سوالات تخصصي گروه آزمون مهندسي برق(گرايشهاي الكترونيك ، كنترل و قدرت )

رديف

مواد امتحاني

تعداد سئوال

ضرايب سوالات

1

زبان تخصصي (مهندسي برق )

20

4

2

سوالات تخصصي (مهندسي برق الكترونيك و كنترل )

40

6

سوالات تخصصي گروه آزمون كارشناسي حسابداري:

رديف

مواد امتحاني

تعداد سئوال

ضرايب سوالات

1

زبان تخصصي (حسابداري)

20

2

2

سوالات تخصصي حسابداري

40

6

     نحوه اعلام نتايج و مصاحبه :

پس از مشخص شدن نتايج آزمون كتبي، از بين داوطلباني كه بالاترين نمرات آزمون كتبي را كسب نموده اند و واجد كليه شرايط اعلام شده باشند مطابق با تعداد اعلام شده در جدول شماره 1 جهت مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.

تبصره 1: در صورت عدم موفقيت هر يك از منتخبين آزمون كتبي در مراحل مصاحبه و يا معاينات پزشكي و ساير مراحل جذب اشاره شده، نفرات بعدي كه داراي بالاترين نمره آزمون كتبي ميباشند براي انجام مراحل فوق  دعوت خواهند شد.

تبصره 2: نتايج نهايي پذيرفته شدگان از طريق سايت رسمي شركت به آدرس  www.mazpaper.com به اطلاع شركت كنندگان محترم خواهد رسيد.

تذكرات مهم :

1-  هر يك از پذيرفته شدگان نهايي به مدت دو سال به صورت آزمايشي جذب شركت شده و جذب نهايي آنان پس از گذراندن دوره هاي علمي و عملي و ارزيابي عملكرد صورت  مي گيرد.

2-  داوطلبان با مدرك تحصيلي بالاتر از شرايط احراز مي توانند در آزمون ثبت نام نمايند بديهي است هيچ امتيازي بابت مدرك تحصيلي بالاتر براي آنان لحاظ نخواهد شد.

3- داوطلبان با سابقه كار بيشتر و در زمينه صنايع سلولزي براي جذب در اولويت هستند

4-  در صورتيكه دواطلبان واجد شرايط الويت(خانواده ايثارگر، شهداء، جانبازان، و آزادگان و فرزندان همكار، بومي بودن،) حدأقل80 درصد نمره خام آخرين نفر ظرفيت مورد درخواست در هر رشته آزمون را كسب نمايند، اولويت براي مصاحبه آنان اعمال خواهد شد.

5-   مدارك ارسالي و وجه واريز شده براي ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نميشود و به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6-  هر يك از پذيرفته شدگان در دوره آزمايشي از ابتداي دوره آموزشي داراي حقوق و دستمزد بر اساس آئين نامه داخلي شركت خواهند بود. (اين مقدار كمتر از حدأقل دستمزد قانوني نخواهد بود)

7-  چنانچه براي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران احراز گردد كه داوطلبي فاقد شرايط مندرج در اين اطلاعيه بوده است، در هر مرحله از بكار گيري و يا حتي جذب، ارتباط داوطلب با شركت متوقف و هيچ يك از مدارك و هزينه هاي پرداختي مسترد نخواهد شد.

8-   حضور در تمامي مراحل فرآيند بكارگيري براي پذيرفته شدن آزمون، الزامي است و عدم حضور در هر مرحله از فرآيند بكارگيري به منزله انصراف از تقاضا بوده و هيچ حقي براي داوطلب ايجاد نميكند.

9-     ارسال مدارك تعهدي را براي بكارگيري داوطلب در شركت صنايع چوب و كاغذ ايجاد نميكند.

10-        شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران از پذيرفتن تقاضاي حضوري معذور است و كليه كساني كه قبلاً نيز در شركت تشكيل پرونده داده اند نيز بايستي در اين آزمون شركت نمايند.

11-        محل بكار گيري پذيرفته شدگان نهايي بر حسب نياز شركت  صنايع چوب و كاغذ مازندران تعيين خواهد شد .

12-   بهر دليل، عدم حضور در كليه جلسات آزمون ( كتبي ، مصاحبه و ….. ) به منزله  انصراف از تقاضاي جذب تلقي شده و هيچ حقي به متقاضي غايب تعلق نمي گيرد و تجديد آزمون ( كتبي ، مصاحبه و …..) نيز امكان پذير نميباشد .

13- كليه مندرجات متقاضيان در فرم درخواست اشتغال حمل بر صحت ميشود و كارت ورود به جلسه امتحان بر اساس آن صادر خواهد شد . بديهي است در صورت احراز عدم صحت هر يك از مفاد فرم مزبور ، ضمن حمل بر عدم وثاقت ، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي ميشود و هيچ حقي به او تعلق نميگيرد .

داوطلبان مي توانند پاسخ سوالات خود در خصوص برگزاري آزمون را از

طريق تماس باشماره مستقيم  3882058-0151  و يا  18-3882000- 0151 (داخلي

3356)  واحد منابع انساني دريافت نمايند.

جدول شماره (1)- مدارك و سوابق مورد نياز

رديف

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

گرايش تحصيلي

تعداد

جنسيت

1

مهندسي شيمي

ليسانس

……………

4

مرد

2

مهندسي شيمي

فوق ليسانس

فرآيند، جداسازي، پديده هاي انتقال و سلولزي

2

مرد / زن

3

مهندسي صنايع چوب و كاغذ

فوق ليسانس

خمير و كاغذ

3

مرد/حدأكثر يكنفر زن

4

مهندسي مكانيك

ليسانس

……………

5

مرد

5

مهندسي برق

ليسانس

قدرت ، الكترونيك و يا كنترل

3

مرد

6

حسابداري

ليسانس

4

مرد/ زن


[1] – سابقه كار حدأكثر به مدت سه سال به سن افراد اضافه خواهد شد

دیدگاه ها (23)

 1. فاطمهمی‌گه:

  سلام.من دانشجو رشته مهندسي شيمي گرايش ترموسنتيك كاتاليست ميخام بدونم رشته منو ميگيرن يا گرايشايي كه گفتيد فقط مسگيريد اين بي انصافيه گرايشاي مهندسي شيمي فقط تث چند واحد فرق ميكنه تورو خدا اطلاعاتونو بالا ببريد حقمون نسوزه.با تشكر

 2. معصومهمی‌گه:

  چرا لیسانس برق فقط سه تا مرد میگیره؟ خانوما پس چی؟؟؟؟

 3. پیااااااممی‌گه:

  مدیر جان چرا اینقدر دیر اعلام کردید
  این که تا تاریخ 8/8/93 وقت ثبت نام داشته

 4. سعدیمی‌گه:

  سلام
  مدیر ، آخرین مهلت ارسال مدارک 8 آبان بوده و شما این خبر رو 14 آبان منتشر کردید؟؟!!!!!!

 5. سپیدهمی‌گه:

  سلام من کارشناسی ارشد حسابداری هستم.ازمون بعدی چه تاریخیه؟

 6. سپیدهمی‌گه:

  سلام خسته نباشید.من کارشناسی ارشد حسابداری هستم.آزمون بعدی چه تاریخیه؟

 7. مصطفیمی‌گه:

  من که کتبی قبول شدم رفتیم مصاحبه.نو مصاحبه یه کسایی قبول شدن که اصلا تو سایت نبود

 8. ارشد بیکارمی‌گه:

  جوونا خسته نباشن. تینکه پشت لپ تاپ نشستیم و داریم نظر میخونیم و نظر میدیم خودش یه کار هستش دیگه

 9. مهرانمی‌گه:

  از همه بچه هایی که با نا امیدی پیغام گذاشتن میخام که یه مقدار روشنفکر باشن و خودشونو توی چهارچوب قرار ندن. حالا چون رشته تحصیلیتون مرتبطه شما خودتونو محدود به این شغل نکنید.

  • hosseinمی‌گه:

   سلام
   نتايج زده شده بنده تا حالا همجين چيزي نديده بودم كه 5نفر براي مهندسي مكانيك بخواهند و 5نفر براي مصاحبه دعوت بشن مگر اينكه ازمون كاملا فرماليته بوده ونفرات از قبلمشخص شده باشند

 10. حسینمی‌گه:

  همش فرمالیته .همش الکی .جناب آقای دکتر روغنی این بود راهی که جوانان خورشونو اثبات کنن؟؟ منتظرم ببینم چه کسایی تو این آزمون قبول میشن

 11. به آقای مدیزمی‌گه:

  می ذاشتی یه ده روز دیگه بگذزه بعد آگهیو می زدی.وقتش که امروز تموم شده .شماهم امروز آگهی رو زدی؟عقب موندی داداش…….

 12. سرکار خانممی‌گه:

  همه از قبل تعیین شده اند

 13. بیژنمی‌گه:

  امید دارم که این برنامه های آزمون گرفتن کنسل بشه چون خیلی ها رو به اسم گرفتن ازمون بردن داخل

 14. سحرمی‌گه:

  امان از دل ما جوانان… فعلا ریش وقیچی دست شماست.. عمر نوح ندارین که…. ما صبر میکنیم تا این بی برنامگیها به پایان برسه…

 15. saraمی‌گه:

  وقتی که زن نمیخاین پس بیجا میکنبن که توی دانشگاها این رشته رو از بین زنها میگیرین. فقط فکر پول گرفتن خودشونن

 16. saraمی‌گه:

  وقتی که زن نمیخاین خیلی بیجا میکنین که توی دانشگاها دانشجوی زن میگیرین؟ فقط به فکر پول گرفتن خودشونن.

 17. فاطمهمی‌گه:

  اخه چرا فقط مرد؟ یه بار مهندسی شیمی خواستین اونم مرد
  پس تکلیف خانومایی که این مدرکو دارن چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

 18. 112می‌گه:

  چرا بكار داريمفراوووووووون اما بخاري بلند نميشه///همه غش كردن!

 19. در پی کارمی‌گه:

  حالا هر کی میخواد چند نفر استخدام کنه واسمون آزمون برگزار میکنه!!والا

 20. گانگسترمی‌گه:

  مازندرانی نیست فقط اومدم یه سر بزنمو برم
  چرا خلوته بیکار ندارین شما؟

 21. دارامی‌گه:

  جناب مدیر من فقط یه خواهش ازتون کردم، چرا پیام من رو پاک کردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی