استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۹۷ (استخدام جدید)

استخدام تامین اجتماعی در سال ۹۷

در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

دریافت جزوه آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی

دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی

سوالات آزمون سالهای قبل سازمان تامین اجتماعی

 

 

خبر ۲۹ خرداد ۹۷ – استخدام سازمان تامین اجتماعی در چند استان اصفهان، سمنان، فارس، کردستان و کرمانشاه

سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی مدیریت های درمان استان اصفهان، سمنان، فارس، کردستان و کرمانشاه افراد واجد شرایط را با لحاظ اصل بومی گرایی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید.
لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می رساند که ثبت نام در این آزمون طبق مفاد این آگهی (از طریق مراجعه حضوری و تحویل مدارک به مدیریت های درمان مذکور به نشانی مندرج در این آگهی) در عناوین شغلی قید شده در فایل Pdf عناوین شغلی و مدارک مورد نیاز امکان پذیر خواهد بود.
ثبت نام از روز سه شنبه مورخ ۹۷/۳/۲۹ آغاز و لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۴ خاتمه می یابد. کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

شرایط عمومی استخدام:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی
۳- دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی
۴- دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیت های شغل مورد نظر
۵- دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم (ویژه آقایان)
۶- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر
۷- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر
۸- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازات های اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
۹- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند.
تذکر: ملاک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام مورخ ۹۷/۴/۴ و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام مورخ ۹۷/۳/۲۹ می باشد.
شرایط اختصاصی استخدام:
۱- مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضا براساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در این آگهی می باشد.
داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش- رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
توجه: اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش ملاک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظفند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.
۲- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:
۲/۱- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط  معدل و با شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام
۲/۲- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط  معدل حداقل ۱۳ و شرط سنی حداکثر ۲۴ سال تمام برای رسته خدمات (راننده آمبولانس)
۲/۳- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۴ سال تمام
۲/۴- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۶سال تمام
۲/۵- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۲۸ سال تمام
۲/۶- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل ۱۴ و شرط سنی حداکثر ۳۰ سال تمام
۲/۷- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری با شرط سنی حداکثر ۳۵ سال تمام
* مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱: مدت خدمت سربازی، مدت اجباری طرح لایحه نیروی انسانی (حداکثر ۲۴ ماه)، انجام خدمات قانونی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکت های ماموریتی و تکلیفی (به شرح مندرج در این آگهی)، کارگزاری های رسمی سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشتی و درمانی بیمارستان های میلاد، البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت می نمایند، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه واشتغال دال بر تائید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر سن مندرج در شرایط فوق مشروط به آن که از حداکثر ۳۵ سال و برای مقاطع تحصیلی دکترا (عمومی) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گردد. شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور مشمول این بند نمی باشد.

جدول فهرست عناوین شغلی و مدرک تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی محلی سال ۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی
رسته کد و عنوان شغلی مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز نوع آزمون
مالی کارشناس امور مالی لیسانس فوق لیسانس عمومی- تخصصی
مدیریت مالی مدیریت مالی
حسابداری (گرایش های مالی، دولتی، صنعتی، مالیاتی، حسابرسی) حسابداری
حسابداری
حسابداری امور مالی
امور مالی و مالیاتی
علمی کاربردی حسابداری
اداری کارشناس امور اداری لیسانس فوق لیسانس عمومی- تخصصی
مدیریت دولتی علوم اقتصادی
مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی (کلیه گرایش ها)
مدیریت بازرگانی مدیریت دولتی (کلیه گرایش ها)
مدیریت بیمه (کلیه گرایش ها)
مدیریت سرمایه انسانی
علوم اقتصادی (گرایش های اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی)
مدیریت منابع انسانی
مدیریت استراتژیک
فن آوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات لیسانس فوق لیسانس عمومی- تخصصی
مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها) مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
مهندسی- نرم افزار مهندسی- نرم افزار
کامپیوتر- نرم افزار کامپیوتر- نرم افزار
نرم افزار کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر
مهندسی فن آوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) مهندسی فن آوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)
معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر
کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم
فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مهندسی تکنولوژی اطلاعات (کلیه گرایش ها) مهندسی تکنولوژی اطلاعات (کلیه گرایش ها)
امنیت اطلاعات IT امنیت اطلاعات IT
مهندسی سیستم مهندسی سیستم
انفورماتیک انفورماتیک
آمار و کامپیوتر آمار و کامپیوتر
تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات تکنولوژی ارتباطات و فن آوری اطلاعات
مدیریت فن آوری اطلاعات (کلیه گرایش ها) مدیریت فن آوری اطلاعات (کلیه گرایش ها)
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
بهداشتی و درمانی پزشک عمومی پزشک عمومی عمومی- تخصصی
کارشناس مسئول آزمایشگاه تشخیص طبی دکترای علوم آزمایشگاهی عمومی- تخصصی
کارشناس مسئول داروخانه دکترای داروسازی عمومی- تخصصی
دندانپزشک دکترای دندانپزشکی عمومی- تخصصی
کارشناس مامایی لیسانس مامایی عمومی- تخصصی
کارشناس پرستاری لیسانس پرستاری عمومی- تخصصی
کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی لیسانس علوم آزمایشگاهی عمومی- تخصصی
متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار فوق دیپلم مدارک پزشکی عمومی- تخصصی
لیسانس مدارک پزشکی- فناوری اطلاعات سلامت
بهیار دیپلم بهیاری عمومی
فوق دیپلم مامایی- پرستاری
متصدی خدمات دارویی دیپلم ریاضی فیزیک- علوم تجربی عمومی
اداری متصدی خدمات اداری دیپلم ریاضی فیزیک- علوم تجربی- علوم انسانی عمومی
منشی پزشکی دیپلم ریاضی فیزیک- علوم تجربی- علوم انسانی عمومی
خدمات متصدی خدمات عمومی (راننده آمبولانس) دیپلم کامل متوسطه: (نظری، فنی و حرفه ای، کارودانش) عمومی

توضیحات:
شرکتهای ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:
۱- موسسه املاک و مستغلات تامین اجتماعی ۲- بانک رفاه کارگران ۳- موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ۴- شرکت گروه هتل های هما ۵- موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه ۶- رفاه گستر ۷-سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۸- شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی ۹- شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ۱۰- کار و تامین ۱۱- گروه پزشکی حکمت ۱۲- شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران ۱۳- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ۱۴- شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین.
قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام:
با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمی باشد و مفقودالاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان ۵ سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند از حداکثر شرط سنی ۳۵ سال و برای رشته های دکترا (عمومی) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید.
تبصره ۲– فرزندان شاهد، فرزندان جانباز ازکار افتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی که متقاضی استخدام از طریق شرکت در آزمون استخدامی می باشند با سایر متقاضیان در شرایط یکسان رقابت خواهند نمود و صرفا  از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثرسن بهره مند می گردند .
۳ – معافیت پزشکی خدمت زیرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از  تأیید واحد طب کار مدیریت های درمان استان ذیربط مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.
۴- ارائه گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیلان رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام آزمون مصاحبه الزامی می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی درآزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد.
۵- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکار در سازمان الزامی می باشد.
۶- متقاضیانی که به هنگام شروع بکار،  دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا می باشند، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند امکان پذیرش و تطبیق مدرک مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود. ضمناً آندسته از متقاضیانی که پس از اشتغال بکار در سازمان مدرک تحصیلی منطبق با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند، پذیرش مدرک موصوف پس از طی پنج سال خدمت در عنوان شغلی مورد تقاضای آزمون مربوطه مشروط به وجود ردیف بلاتصدی، رضایت از عملکرد و عدم نیاز استان به تامین نیروی جایگزین تا آزمون آتی با لحاظ قوانین و مقررات ذیربط سازمان امکانپذیر خواهد بود. شایان ذکر است مقطع تحصیلی متقاضیان صرفاً بر اساس مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در آگهی منتشره قابل قبول خواهد بود.
۷- به دلیل نگهداشت نیروی انسانی و با لحاظ اصل بومی گرایی متقاضیانی که طبق این آگهی بومی تلقی نمی گردند مجاز به ثبتتنام نمی باشند. ضمنا اولویت تکمیل ظرفیت با متقاضیان بومی شهرستان بر اساس اولویت امتیاز مکتسبه بوده و در صورت عدم تکمیل ظرفیت از متقاضیان بومی استان جهت انجام سایر مراحل استخدامی دعوت بعمل خواهد آمد.
۷-۱-  امتیاز بومی پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد (شهرستان و توابع شهرستان/ استان) به شرح ذیل لحاظ می گردد:
۷-۱-۱- بومی شهرستان و توابع شهرستان مورد تقاضا ۲۵ امتیاز
۷-۱-۲- بومی استان مورد تقاضا ۱۵ امتیاز
۷-۲- داوطلب بومی به داوطلبی اطلاق می شود که دارای یکی ازویژگی های زیر باشد ضمنا مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
۷-۲-۱- شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۷-۲-۲- استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
۷-۲-۳- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که  شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
۷-۲-۴- همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
۷-۲-۵- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
۷-۲-۶- داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
۷-۲-۷- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
۷-۲-۸- داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
۷-۲-۹- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
۷-۲-۱۰- پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
تذکر: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.
۸- مصاحبه استخدامی از  داوطلبان با لحاظ موارد مندرج در بند (۷) در صورت  احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه به میزان دو برابر ظرفیت استخدامی در عنوان شغلی مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
۹- متقاضیان بابت خدمت در سازمان در قالب قراردادهای منعقده باستناد آئین نامه استخدامی سازمان باستثناء نیروهای شاغل براساس تبصره ماده (۲۰) آئین نامه مذکور در مرحله مصاحبه از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
۱- تکمیل فرم ثبت نام و الصاق یک قطعه عکس ۴×۳ جدید با درج مشخصات فردی در ظهر آن
۲- دو قطعه عکس ۴×۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
– عکس داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد
– حتی الامکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد
– عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد
۳- اصل رسید بانکی مبنی بر واریز ۵۰۰/۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) برای متقاضیان استخدام به عنوان هزینه ثبت نام در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی به شماره حساب کوتاه مدت الکترونیک به شماره (۱۷۵۱۶۲۱۱۲۳) نزد بانک ملت شعبه خوش شمالی (کد ۶۷۴۲۱) به نام سازمان تامین اجتماعی. (نگهداری تصویر فیش واریزی الزامی می باشد)
۴- اصل و تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۵- اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم جهت آقایان (کپی پشت و روی کارت)
۶- اصل و تصویر مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضای مندرج در این آگهی
۷- اصل و تصویر گواهی انجام خدمت طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد مشمولین طرح مذکور و گواهی انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان (ثبت نام متقاضیانی که در شرف اتمام طرح مذکور می باشند به لحاظ مفاد بند (۴) قسمت شرایط اختصاصی استخدام این آگهی بلامانع می باشد)
۸- اصل و تصویر مدارک و مستندات مربوطه بمنظور تخصیص امتیاز بومی مطابق با شرایط مندرج در بند (۷) قسمت شرایط اختصاصی استخدام این آگهی
۹- اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول تبصره های (۱) و (۲) قسمت شرایط اختصاصی استخدام ورود به خدمت داوطلبان
نحوه تحویل مدارک:
متقاضیان واجد شرایط می بایست مدارک مندرج در این آگهی را از روز سه شنبه مورخ  ۹۷/۳/۲۹ لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۴ در ساعات اداری صرفاً به صورت حضوری به مدیریت درمان استان ذیربط به آدرس مندرج بشرح ذیل مراجعه و پس از تحویل مدارک مربوطه رسید دریافت نمایند. ضمنا مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .
• اخذ مدارک بعد از ساعت ۱۶ تاریخ فوق (۹۷/۴/۴) به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
مدارک تحویلی و وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود. بنابراین قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است متقاضیان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند. ضمناً تحویل مدارک هیچگونه تعهدی برای استخدام در سازمان ایجاد نخواهد کرد.
متقاضیان آزمون استان اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان مشتاق دوم (سلمان فارسی)، روبروی مسجد مهرآباد، مدیریت درمان استان اصفهان
متقاضیان آزمون استان سمنان به آدرس: سمنان، میدان سعدی، بلوار قدس، ساختمان تامین اجتماعی طبقه دوم، مدیریت درمان استان سمنان
متقاضیان آزمون استان فارس به آدرس: شیراز، معالی آباد، میدان احسان، جنب شعبه چهار تامین اجتماعی، پلی کلینیک تخصصی حافظ، مدیریت درمان استان فارس
متقاضیان آزمون استان کردستان به آدرس: سنندج، بلورا پاسداران، خیابان شهید تعریف، خیابان هدایت، مدیریت درمان استان کردستان
متقاضیان آزمون استان کرمانشاه به آدرس: کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، سه راه ۲۲ بهمن، روبروی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیریت درمان استان کرمانشاه
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
کارت شرکت در آزمون از روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۳ لغایت روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۴ در محل مدیریت های درمان استانهای مذکور توزیع و آزمون در روز جمعه مورخ ۹۷/۴/۱۵ برگزار و ساعت شروع و محل برگزاری آزمون در زمان تحویل کارت به متقاضیان اعلام خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از:
آزمون عمومی :
۱- ریاضیات و آمار مقدماتی ۲- زبان انگلیسی ۳- زبان و ادبیات فارسی ۴- آشنایی مقدماتی با رایانه ۵- معارف اسلامی ۶- شناخت تامین اجتماعی ۷- اطلاعات عمومی ۸- استعداد و هوش
* اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده سایر سؤال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
آزمون تخصصی:
در مقاطع تحصیلی بالاتر از دیپلم، علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه انجام خواهد شد.

 

 


آرشیو استخدام سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴

 

دیدگاه ها (۶۰۲)

 1. جواد می‌گه:

  با سلام

  نتایج استخدامی تامین اجتماعی چه موقع اعلام خواهد شد.

  با تشکر تجدید احترام

 2. Ahmadreza می‌گه:

  سلام ماریا خانم.من مدرک لیسانسم رو ایشالا تابستون میدن.مجبور شدم با دیپلم ثبت نام کنم.اسون بود ولی شنیدم پارتی بازی میشه

 3. Marya می‌گه:

  سلام قبولی پارسال…شما که تجربه مصاحبه تامین اجتماعی رو داری..میشه لطفا بگی چه سوالایی میپرسن و مصاحبه به چه صورت هس؟؟!

 4. Marya می‌گه:

  سلام اقا احمد رضا..منم سپیدان بودم.شما آزمونتون چطور بود؟!مشخصه ک مثل من خیلی امیدوارید به قبولی

 5. قبولی پارسال می‌گه:

  سلام خدمت همه دوستان شرکت کرده در ازمون.من از قبولی های سال قبل تامین اجتماعی هستم.حال همتونو درک میکنم که انتظار میکشین ..ولی بدنین تامین اجتماعی کارش تخصصی هست ولی خیلی خوبه.خسته نباشید

 6. Ahmadreza می‌گه:

  من واسه سپیدان اسم نوشتم.الان چندهفتس همش دارم سایت تامین رو چک میکنم

 7. Ahmadreza می‌گه:

  سلام.میشه بگین پس کی جواب ازمون میاد

 8. Hadi می‌گه:

  سلام من سال پیش تو شهر خودمون شرکت کرده بودم قسمت بایگانی با مدرک دیپلم….تو شهرستان دوم شدم و تو استان ششم….موقع ثبت نام سهمیه شهرستانی بود یعنی ما تو الویت بودیم و با احتساب اینکه دوم شده بودم باید ما رو می‌فرستادم مصاحبه…..اما بعد دو هفته نامه فرستادن دم خونه که سهمیه تغییر کرده و شده استان و ما نیروهامون رو از نفرات اول و دوم ورداشتیم……جالب اینجا بود که کسی که واس شهر من استخدام شده بود…..۹۰ کیلومتر از خونش دور بود یعنی باید رفت و آمد میکرد….آخه انصافه من تو شهر خودم بیکار باشم یکی دیگه از جای دور بیاد تو شهر من کارمند بشه؟؟

 9. پروا می‌گه:

  سلام
  نتایج رو به احتمال زیاد ۲۰ اسفند اعلام می‌کنن از طریق یکی از کارمندای تامین اجتماعی استانمون خبردار شدم من.

 10. Marya می‌گه:

  از سپیدان استان فارس کسی برای کارشناس امور بیمه هست؟؟

  • فاطمه می‌گه:

   سلام آره منم برا سپیدان امتحان دارم ، چند نفر دیگه رو هم میشناسم ، شما اهل کجایید ؟

   • Marya می‌گه:

    سلام.من از شیراز برای سپیدان ازمون دادم.بومی نیستم ولی امیدوارم.نمیگم عالی بود چون سطح سوالا بالا بود.ولی متوسط رو ب بالا بود ازمونم.شما چطور؟!ازمونتون چطور بود راضی هستید؟

    • فاطمه می‌گه:

     سلام ماریا خانم ، من بومی سپیدانم، از آزمون هم تقریبا راضی بیرون اومدم ولی اونجا افرادی رو دیدم که درجه یک شون توی تامین اجتماعی کار میکنه، شما بخش قانون رو بهتر زدین یا مدیریت ؟

 11. Marya می‌گه:

  نتایج رو کی میزنن پس؟؟

 12. مختاری می‌گه:

  سلام
  کسی از شهر میمه (استان اصفهان)شرکت کرده برای کارشناسی امور بیمه؟

 13. sara می‌گه:

  سلام دوستان نتایج چه تاریخی اعلام میشه؟؟؟

 14. جواد چلمقانی می‌گه:

  سلام.نتایج چه تاریخی اعلام میشود؟

 15. شهریار می‌گه:

  فقط خدا رو عشق

 16. سهیلاپایروند می‌گه:

  سلام.دوستان نتایج چه تاریخی اعلام میشود؟

 17. حیدر می‌گه:

  سلام دوستان . بنظر من سوالات نسبت به آزمون پارسال سخت تر بود .ولی من خیلی امیدوارم قبول بشم به امید خدا . چون واقعا خیلی زحمت کشیدم تو این یک ماه . امیدوارم حق هر کسی هست انتخاب بشه . دعا میکنم همتون صاحب یه کار آبرومند بشید و موفق باشید. یاعلی

 18. خوزستان می‌گه:

  بنظرم سخت بود……
  من خصوصا عمومی با وجود وقت و انرژی که گذاشتم…خوب نبود

 19. دکترای بیکار می‌گه:

  از بچگی تو گوشمون خوندن اگه میخای تو آینده واسه خودت کسی بشی درس بخون، اگه میخای به خواسته هات برسی درس بخون، اگه میخای محتاج کسی نباشی درس بخون، انقدر گفتن و گفتن که ما هم چشمونو از همه چی بستیم و تا میتونستیم درس خوندیم، تو دانشگاه سراسری هم خوندیم، خوب هم خوندیم، تا میتونستیم خوندیم، حواسمون به دوروبرمون نبود که دیگه این چیزا از ارزش افتادن، حواسمون نبود که ده سال بعد واسه مدرکمون کسی تره هم خورد نمیکنه، همش خوندیم، درس خوندیم. تا موقعی که درس میخوندیم بین فامیل عزت و احترامی داشتیم ولی وقتی دست از پا درازتر بیکار گوشه خونه نشستیم شدیم مضحکه فامیل. همه میگفتن این همه درس خوندی که چی بشه؟ خوب شد ما نخوندیم، عمرمونو الکی تلف نکردیم.
  خدایا فقط توکلم به خودته؟، خودت به داد ما برس…

 20. حمید رضا نصرتی می‌گه:

  سلام دوستان
  شرمنده که واقعیت رو میگم هرکی نوشته سرش کلاه رفته
  من سال قبل تو این آزمون شرکت کردم و قبول شدم و به طور ناباوزانه ای ردم کردم و وقتی رفتم برای آنکه حقم رو بگیرم ازم شکایت کردن و بردنم دادگاه
  نه تنها که استخدامم نکردن فکر کنید شکایتم رو هم کردن

 21. mina می‌گه:

  باسلام
  ببخشید یه سوالی داشتم. اگه کسی با مدرک کارشناسی استخدام(دولتی یا خصوصی)بشه. (ولی ماقبل استخدام شدنش) کارشناسی ارشد قبول شده باشه اونوقت کار استخدامش چطوری میشه؟ آیا با همون مدرک کارشناسی استخدام میشه؟ آیا بعدا که ارشدشو گرفت میتونه مدرک ارشدو بجای کارشناسی بده؟ یاهمون مدرک کارشناسی میمونه ولی حقوق ومزایای کارشناسی ارشدو دریافت میکنه؟
  خواهشا جواب بدید لطفا
  باتشکر

  • امور مالی می‌گه:

   با سلام.شما در سازمان تامین اجتماعی با مدرک و حقوق کارشناسی استخدام میشید و بعد از چند سال میتونید مدرک کارشناسی ارشدتون رو ارائه بدید و طبیعتا حقوقتون هم افزایش پیدا می کنه.

 22. الهام می‌گه:

  سلام زمان آزمون کی هست؟

 23. عسكر می‌گه:

  وقتی قبل ار ثبت نام ارمون استخدامی تامین اجتماعی بعد از تحقیق متوجه شدیم که ۴ نفر نیروی ماما که در یاسوج می خواستن به کار گرفتن وثبت نامها الکیه باواریز هرنفر ۵۰تومان دیگه به کی میشه اعتماد کرد .

 24. Leila می‌گه:

  من یه سوال مهم دارم. میخواستم بدونم کسی میدونه میشه با مدرک دیپلم سوم دبیرستان شرکت کرد یا منظور از دیپلم مدرک پیش دانشگاهی هستش. خواهش می‌کنم زود جواب بدین

 25. شهاب می‌گه:

  سلام .یه سوال از مدیریت سایت.من متولد خرداد۶۴ هستم.سربازی که معاف شدم.۲۲ماه فقط سابقه کار تو یه اداره دولتی به صورت پیمانی دارم.به نظرتون “انجام خدمات قانونی”که یکی از موارد قانون حداکثر سنه شامل حال این ۲۰ ماه میشه .چون فعلا ثبت نام کردم البته باتوجه به اون تبصره . راهنماییم می کنید .

 26. Leila می‌گه:

  سلام. ببخشید میخواستم بدونم کسی میتونه اگه مدرک کارشناسی هم داره با مدرک دیپلم سابقش توی اینجور آزمون ها شرکت کنه؟ اگه شرایط سنی و معدل رو داشته باشه؟

 27. شهره می‌گه:

  خدا جونم می دونی همه آرزوم داشتن ی شغل خول و ابرومند و استخدام رسمیه الانم نرسیدم واسه دفاع پاان نامم هیچ مطالعه ای واسه این آزمون داشتهززوم برسم.دوستا گلم شمام واسم دعا کنین باشم اما بهت توکل می کنم کمکم کن تا به آرزوم برسم امیدوارم هرکی به هرچی میخاد و صلاحشه رسه….

 28. سعید می‌گه:

  سلام بچه ها امروز ۴۱۸۹۵نفر ثبت نام کردن ضرب کن در ۵۰هزارتومن میشه ۲۰۹۴۷۵۰۰۰۰یعنی دومیلیاردو نودو چهار میلیون وهفتصدو پنجاه هزار تومان

 29. زهره می‌گه:

  یه سوال داشتم اگه کسی سوالمو جواب بده خیلی ممنون میشم ازش.من میخوام شهر محل ازمونو تغییر بدم زمان ویرایش اطلاعات کی هست؟؟؟
  اگه حوزه امتحان با شهر محل انتخابی فرق داشته باشه تاثیری در قبول شدن داره؟

 30. سینا می‌گه:

  سلام خوبید کسی می دونه ایا زمانی برای ویرایش اطلاعات تامین اجتماعی هست یا نه اخه من شهر محل ازمونمو بد انتخاب کردم نمی دونم بخونم یانه چون نمیرسم برم شهر دیگه لطفا جواب بدید

 31. محمود حیدری می‌گه:

  سلام.من موقع ثبت نام آزمون با مدرک کارشناسی ارشد موفق به ثبت نام نشدم سیستم قبول نمیکرد چون روز آخر ثبت نام بود مجبور شدم با مدرک کارشناسی ثبت نام کنم برای ویراسش ثبت نام باید چیکار کنم

  • حیدر می‌گه:

   سلام دوست عزیز . فعلا دیگه نمیشه ویرایش کرد فک کنم باید باهاشون تماس بگیرید از طریق سایت تامین اجتماعی . میگم شما رشتتون چی بوده مگه ؟ اگه یه رشته تو اعلامیه زده بوده لیسانس منظورشون حداقل مدرک لیسانس بوده ؟و آیا میشده با فوق لیسانس اگه شرایط سنی و معدلمون بخوره ثبتنام بکنیم ؟ اگه کسی دیگه یا مدیر محترم سایت جواب این سوال رو میدونه و جواب بده خیلی ممنون میشم . ضروریه

 32. smith می‌گه:

  اقاکسی این فایل PDF ثبت نام تامین اجتماعی رو نداره؟؟

 33. احسان می‌گه:

  سلام. خدمت دوستای گلم یه سوال داشتم، گزینش با مصاحبه چه فرقی داره؟!

  • مهدی می‌گه:

   اگه بخوام خلاصه بگم مصاحبه معمولا بعد ازمونه و قبل گزینش یعنی که توی مصاحبه درباره مسائل تخصصی و اطلاعات عمومی یا سنجش هوش و ارزیابی توانایی شخص مد نظر هستش اگه قبول بشی میری مرحله گزینش که بیشتر درباره عدم سو سابقه یا اشنایی با مسائل دینی وسیاسی کشور سوال پرسیده میشه

  • بیکار می‌گه:

   یعنی که آخرش به این استخدام دلتو خوش نکن…

 34. sara می‌گه:

  با سلام
  روز ۲۳ دی از سازمان سنجش برام پیامک اومده که عکس شما قابل بهره برداری نیست لازم است سریعا تا ۲۴ دی دو قطعه عکس، تصویر کارت ملی، شماره پرونده و ذکر نام آزمون با پست پیشتاز به سازمان سنجش اداره ثبت نام ارسال کنید .
  آیا کسی از دوستان پیام مشابهی دریافت کرده است یانه؟به نظرتون این پیام درسته یا تغلبی؟
  هنگام ثبت نام هیچ خطایی به عکسم داده نشد
  لطفا سریعا جواب دهید

 35. یوسف می‌گه:

  ۵۰ تومنم چطوری پس بگیرم

 36. بهیار قدیمی می‌گه:

  باسلام لطفابهیاران باسابقه راجذبکنین ممنون

 37. بهیار قدیمی می‌گه:

  باسلام لطفا شرایط سنی بهیاران با سابقه وبیکار رو افزایش دهید یا بدون محدودیت سنی گذاشته .یابدون ازمون براساس سابقه کاری استخدام شوند.لطفا به فکر این عزیزان بوده ,باداشتن سابقه شانس استخدام رااز دست داده وجویای کارهستند .باتشکر فراوان .خواهشمندم مارو فراموش نکنید .

 38. راحیل می‌گه:

  سلام من کد خریدم اما با اون شرایط سنی قابل قبول نبودم لطف کنید ۵۰ تومنهای مارا برگردانید زیرا بهتر بود همانطور که در رزومه استخدامی شرح سن ومدرک داده بودید قبل از مرحله خرید کد توضیح میدادید من هیچگونه رضایتی بابت این پول ندارم خود دانید حق الناس به گردنتان

 39. میلاد می‌گه:

  من کد خریدم اما نتونستم ثبت نام کنم!! تکلیف اون ۵۰ تومن چی میشه؟؟

 40. امیر می‌گه:

  سلام دوستان کسی هست از روند استخدام بنیادی ها اطلاع داشته باشه ؟ازمونیهای قبل طول کشیه تا به گزینش دعوت شدن؟

 41. آرزو-دهه شصتي می‌گه:

  ای کاش دهه شصت اصلن وجود نداشت
  دهه شصتی =زحمت کش عالم
  دهه شصتی=بیکار
  دهه شصتی=بی پول
  دهه شصتی=مجرد
  دهه شصتی=افسرده و عصبی
  دهه شصتی=ناامید
  دهه شصتی=نسل سوخته…

 42. بهرام می‌گه:

  سلام.
  کدهایی که ثبت نام نشده است چه مدت طول می کشه تا مبلغ ۵۰ تومان به حساب بازگردد؟

 43. mosafer می‌گه:

  سلام!کسی کد ۱۲ رقمی رو نمیخره!شرایطش به سنم نمیخوره!

 44. سیما می‌گه:

  سلام امروزتاچه ساعتی زمان برای ثبت نام داریم،لطفا جواب بدین؟؟؟؟؟

 45. میترا می‌گه:

  با سلام
  آیا با مدرک کارشناسی ارشد میشه برای عنوان شغلی های کارشناسی شرکت کرد؟ مدرک کارشناسی من فیزیک و کارشناسی ارشدم اقتصاد هستش

 46. کیوان می‌گه:

  سلام من متولد شه یور ۶۵ میتونم. تو ازم شرکت کنم البه اگه سربازی. حیاب کنن

 47. کیوان می‌گه:

  سلام نسرین من متولد ۶۵ میتونم تو ازمون شرکت کنم

 48. ayda می‌گه:

  سلام دوستان. من مقطع لیسانس به پایان رسوندم فقط مدرکم رو یک ماه دیگه میدن . کسانی که ثبت نام کردن لطفا بگن که لازم هست تصویر مدرک رو ارسال کنیم یا نه ؟ خواهش می کنم جواب بدین نمی خوام الکی پولم رفته باشه .

 49. mitral می‌گه:

  سلام دوستان عزیز منم ثبت نام کردم ولی فاقد شرایط ثبت نام بودم اگه کسی کارت منو خواست خبر بده ممنون

 50. سجاد می‌گه:

  سلام
  متقاضی کارت .

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها