استخدام در سازمان بورس و اوراق بهادار

استخدام در سازمان بورس و اوراق بهادارReviewed by Admin on Dec 28Rating:

“اطلاعيه اعلام نتايج آزمون نوزدهم بازارسرمايه”

خبر 7 دی 92 – اطلاعيه برگزاري آزمون هاي دورۀ بيست و دوم بازار سرمايه اسفند ماه 1392

 

به اطلاع کليه شرکت کنندگان آزمون نوزدهم بازارسرمايه مي رساندنتايج اين آزمون درتارنماي اداره امورگواهي نامه هاي حرفه اي به نشاني http://reg.seo.ir اعلام شده است. ازکليه شرکت کنندگان درخواست مي شودکه به مواردزيرتوجه نمايند.

1- نحوۀ مشاهده نمرات :

مشاهده نمرات وتهيۀ کارنامه فقط ازطريق مراجعه به تارنماي اين اداره امکان پذيراست. ورودبه تارنما، انتخاب گزينۀ«ورود»، واردکردن نام کاربري ورمزاينترنتي( هنگام ثبت نام توسط داوطلب انتخاب شده است) وواردکردن تصويرامنيتي (توسط نرم افزارتوليدوتوسط داوطلب واردمي شود) وورودبه قسمت«آزمون هاي من» ازمراحل مشاهده ودريافت نتايج آزمون است؛

2- سايرموارد:

2-1) افرادي که بدون داشتن گواهي نامه اصول بازارسرمايه درهريک ازآزمون هاي معامله گري اوراق تامين مالي، معامله گري بورس کالا، معامله گري ابزارمشتقه، کارشناسي عرضه وپذيرش ومديريت نهادهاي بازارسرمايه قبول شده اند، قبولي آنان حداکثرتادودوره آزمون بعدي ذخيره خواهدشدوچنانچه تادودوره آزمون بعدي، گواهي نامه اصول بازارسرمايه رااخذننمايند، قبولي آنان درآزمون هاي فوق درنظرگرفته نخواهدشد. (براي اين دسته ازقبول شدگان تازمان قبولي درآزمون اصول بازارسرمايه هيچ گونه گواهي نامه اي صادرنخواهدشد.) همچنين افرادي که بدون داشتن گواهي نامه تحليل گري بازارسرمايه درهريک ازآزمون هاي مديريت سبداوراق بهاداروياارزش يابي اوراق بهادارقبول شده اند، قبولي آنان حداکثرتادودوره آزمون بعدي ذخيره خواهدشدوچنانچه تادودوره آزمون بعدي، گواهي نامه تحليل گري بازارسرمايه رااخذننمايند، قبولي آنان درآزمون هاي يادشده منتفي خواهدبود. (براي اين دسته ازقبول شدگان تازمان قبولي درآزمون اصول بازارسرمايه هيچ گونه گواهي نامه اي صادرنخواهدشد.) قابل ذکراست مواردذکرشده براي افرادي که آزمون هاي اصول وزيرمجموعۀ آن وهمچنين آزمون هاي تحليل گري وزيرمجموعۀ آن رابه صورت هم زمان قبول مي شوندمصداق نخواهدداشت.

2-2) افرادي که به عنوان دارنده مدارک بين المللي CFA ياCIIA درآزمون هاي بازارسرمايه قبول شده اندموظف مي باشندکه دردوره هاي آموزشي که متعاقبااعلام خواهدشرکت کنند، درغيراين صورت براي آنان گواهي نامه صادرنخواهدشد.

2-3) افرادي که درآزمون هاي بازارسرمايه دوره نوزدهم ثبت نام کرده وقبول شده اند، مي بايست حداکثرتاپايان شهريورماه 1391 فارغ التحصيل شده باشند.

2-4) افرادي که به عنوان دارنده مدارک بين المللي CFA ياCIIA درآزمون هاي بازارسرمايه قبول شده اندموظف مي باشندکه علاوه برمدارک فوق الذکر، اصل مدارک CFA ياCIIA رانيزارائه کنند.

2-5) افرادي که درآزمون معامله گري ابزارمشتقه قبول شده اند، اسامي آنان براي شرکت دردوره هاي عملي که توسط شرکت بورس کالاي ايران وشرکت بورس اوراق بهادارتهران برگزارخواهدشدبه اين شرکت هااعلام خواهدشد. اين دسته ازافراددرصورت تمايل به شرکت دراين دوره ها، مي بايست زمان ومکان برگزاري اين دوره هاراازامورآموزش شرکت هاي يادشده استعلام نمايند. بديهي است که شروع به کاراين افراددرشرکت هاي کارگزاري منوط به شرکت دراين دوره هاوکسب نمره قبولي خواهدبود.

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون نوزدهم:

به منظورسهولت درانجام امورمربوط به صدورمدارک حرفه اي ورفاه حال داوطلبين، افرادي که دردورۀ نوزدهم آزمون هاي بازارسرمايه پذيرفته شده اند، لازم است براي صدورگواهي نامۀ خودنسبت به ارسال مدارک زيرحداکثرتاتاريخ 15/08/1391 به آدرس ادارۀ آموزش وامورگواهي نامه هاي حرفه اي ازطريق پست اقدام وازمراجعه حضوري خودداري نمايند. قابل ذکراست کساني که دردورۀ هيجدهم نسبت به ارسال مدارک خوداقدام نموده وازسوي اين اداره تأييدگرديده، تنهافرم درخواست ارسال گواهي نامه ازطريق پست راتکميل وارسال نموده ونيازي به ارسال مجددسايرمدارک نيست..

مدارک موردنياز:

1- کپي برابربااصل شدۀ مدرک فارغ التحصيلي کارشناسي يابالاتر. (لازم است اين کاردردفاتراسنادرسمي انجام شود.) *

2- کپي صفحۀ اول شناسنامه. (درصورت داشتن توضيحات، کپي صفحۀ توضيحات نيزالزامي است.)

3- کپي کارت ملي.

4- تکميل فرم درخواست ارسال گواهي نامه ازطريق پست. (براي دريافت فرم اينجا کليک کنيد.)

* افرادي که درحال حاضردرمقاطع بالاترمشغول تحصيل هستندوامکان ارايه مدرک ندارند، مي توانندجهت دريافت نامه تأييديه تحصيلي به اداره آموزش وامورگواهي نامه هاي حرفه اي مراجعه نمايند.

به مدارک ناقص ياخارج ازآنچه که دراين اطلاعيه آمده، ترتيب اثرداده نخواهدشد.
خبر 6 شهریور

زمان‌ توزیع ‌کارت‌ ورودبه ‌جلسه‌ آزمونهای بازارسرمایه
شرکت کنندگان در آزمون های بازار سرمایه از شنبه آینده (۱۱ شهریورماه جاری) می توانند کارت ورود به جلسه خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.
توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه نوزدهمین دوره آزمون های بازار سرمایه از روز ۱۱ شهریورماه جاری آغاز می شود.
به گزارش بورس نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در اطلاعیه اداره امور گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است : شرکت کنندگان در آزمون های بازار سرمایه از شنبه آینده (۱۱ شهریورماه جاری) می توانند کارت ورود به جلسه خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.

همچنین اگر افرادی در دریافت کارت و یا اطلاعات مندرج در کارت خود با مشکلی برخوردکنند، می توانند تا روز چهارشنبه ۱۵ شهریورماه جاری با شماره تلفن ۸۸۶۷۹۴۵۳ تماس بگیرند.

دراین اطلاعیه تاکید شده است: بدیهی است به دلیل زمان اندک تا برگزاری آزمون ها، رفع مشکلات داوطلبان پس از تاریخ یاد شده، امکان‌پذیر نخواهد بود.

نوزدهمین دوره آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در روزهای ١۶ و ١٧ شهریورماه امسال‏ در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز برگزار می شود که تمام ۹ آزمون های بازار سرمایه ( آزمون های اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه و کارشناسی عرضه و پذیرش، آزمون های معامله گری اوراق تامین مالی، ارزشیابی اوراق بهادار، معامله گری ابزار مشتقه، معامله گری بورس کالا و مدیریت سبد اوراق بهادار) در این دوره برگزار خواهد شد.

گفتنی است، اداره امور گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس به زودی جزییات و مکان برگزاری آزمون های بازار سرمایه را اعلام خواهد کرد.

ثبت نام اینترنتی نوزدهمین دوره آزمون های بازار سرمایه از روز شنبه 17 تیرماه جاری شروع و به مدت 8 روز ادامه خواهد یافت.(تا 25 تیر 91)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، براساس اطلاعیه اداره امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار ، مهلت ثبت‌نام از روز ‌شنبه 17 تیرماه شروع و در پایان روز ‌شنبه 24 تیرماه 91 خاتمه می‌یابد.
بر اساس این اطلاعیه، افرادی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام در این دوره ها کنند تنها می توانند در روزهای 28 و 29 تیرماه جاری اقدام به ویرایش اطلاعات خود کنند اما امکان ثبت‌نام برای متقاضی جدید در دوره ویرایش امکان‌پذیر نخواهد بود.

براساس این اطلاعیه ثبت نام به‌صورت اینترنتی از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به نشانی http://reg.seo.ir   همچنین پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir  (لینک ثبت‌نام آزمون نوزدهم گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای) انجام می‌شود.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که هزینۀ شرکت در آزمون فقط به صورت اینترنتی قابل پرداخت است و از مراجعه حضوری به این اداره جداً خوداری کنند چرا که ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مراحل پیش ثبت نام

الف) عضویت در سایت اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به نشانی http://reg.seo.ir   و دریافت نام کابری و و رمز عبور.

ب ) فعال بودن کارت بانکی عضو شتاب.

ج ) خرید اعتبار به تعداد آزمون های مد نظر.

د ) آماده کردن عکس پرسنلی مطابق نمونه که درسایت ثبت نام قرارداده شده است.

ه ) تکمیل مراحل ثبت نام.

نکته مهم: خرید اعتبار به تنهایی بیان گر ثبت نام در آزمون نمی باشد.

هر داوطلب لازم است با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب که پرداخت الکترونیکی آن فعال بوده است، به سایت مراجعه و به تعداد آزمون‌های مورد نیاز، نسبت به خرید آنلاین یک یا چند کارت اعتباری (برای ثبت‌نام) اقدام کند.کارت اعتباری خریداری شده، امکان ورود به سایت برای ثبت‌نام هر یک از آزمون‌های موردنظر داوطلبان را فراهم می‌کند.

با توجه به اینکه کارت اعتباری خریداری شده برای ثبت‌نام محرمانه بوده و امکان استفاده از آن توسط سایر افراد می‌باشد، به داوطلبان توصیه می‌شود که از قراردادن آن در اختیار سایر افراد جداً خودداری کرده و حتما تا اتمام کلیه مراحل آزمون نزد خود نگهداری کنند.

متن کامل اطلاعیه در فایل مرتبط می باشد.

بدیهی است مسؤلیت افشاء اطلاعات کارت اعتباری خریداری شده،به عهدۀ داوطلب خواهد بود. منظور از کارت اعتباری خریداری شده، دریافت یک شناسه و رمز عبور برای ورود به سایت برای ثبت‌نام به‌ازاء هر آزمون بوده و برای شرکت در چند آزمون لازم است به تعداد آزمون‌های مورد تقاضا کارت اعتباری دریافت شود.

تذکر مهم: پس از اتمام ثبت‌نام و ثبت نهایی هر آزمون توسط متقاضی، یک کد پیگیری توسط سامانه به داوطلب تخصیص داده می‌شود که داوطلب لازم است کد مربوطه را تا پایان مراحل آزمون و اعلام نتایج نزد خود نگهداری کند.

معافیت تک درس

لازم به ذکر است افرادی که حد نصاب نمرۀ قبولی در نمرۀ کل و همچنین حد نصاب نمرۀ قبولی تک‌تک دروس (به جز یک درس) دو آزمون اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه را احراز کنند، در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی مصوب کمیتۀ گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای که متعاقباً اعلام خواهد شد، به عنوان قبول شده در آزمون مربوطه تلقی می‌شوند، مشروط به اینکه اولاً حداقل 50 درصد حد نصاب نمرۀ قبولی آن درس را احراز کرده باشند و ثانیاً درس مورد نظر، جزو درس‌های مقررات اصول بازار سرمایه (در آزمون اصول بازار سرمایه) و همچنین مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه و درس لغات، اصطلاحات و متون تخصصی زبان انگلیسی تحلیل‌گری (در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه) نباشد.

این مصوبه از آزمون دورۀ هیجدهم قابل اجراء بوده و گواهی‌نامۀ شرکت‌کنندگان آزمون‌های اصول و تحلیل‌گری بازار سرمایه که مشمول این مصوبه هستند در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه و پس از تائید نهاد آموزش دهنده، صادر خواهد شد.

این دسته از افراد (شرکت‌کنندگان دورۀ هیجدهم آزمون‌های اصول و تحلیل‌گری بازار سرمایه، بهمن ماه 1390) همچنین می‌توانند در صورت عدم تمایل به شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه، مجدداً در آزمون‌های دورۀ نوزدهم شرکت کرده و در صورت قبولی، گواهی‌نامه مربوطه را دریافت کنند.

قابل ذکر است حداکثر زمانی که این افراد مهلت دارند در دوره‌های آموزشی مربوطه شرکت نمایند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

نکات خیلی مهم:

1- افرادی که در آزمون هیجدهم (بهمن ماه 1390) اصول بازار سرمایه مشمول مصوبۀ فوق می‌شوند، تا زمانی که در دوره‌های آموزشی مربوطه شرکت نکرده و گذراندن دورۀ مذکور مورد تائید نهاد آموزش دهنده قرار نگیرد، از نظر این اداره، به عنوان قبول‌شدۀ آزمون اصول بازار سرمایه محسوب نمی‌شوند و ازاین رو این افراد مجاز به شرکت در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه و زیر مجموعه آن (مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار) در دورۀ نوزدهم نیستند و در صورت شرکت در این آزمون، پاسخنامۀ آنان تصحیح نخواهد شد.
2- مصوبۀ فوق فقط مشمول شرکت‌کنندگان آزمون هیجدهم(بهمن ماه 1390) و دوره‌های بعدی می‌باشد.

برای مشاهد متن کامل این اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه کنید.
azmon.DOC

دیدگاه ها (137)

 1. موسی-شادبادمی‌گه:

  سلام بر همه .
  اقا مدیر ببخشید سوالات دوره های قبل رو از کجا میشه پیدا کرد؟اصول و معامله گری رو میگم؟

 2. ابوالفضلمی‌گه:

  سلام من تا حالا اطلاعی از این سری آزمونا نداشتم که اصلا وجود دارن واقعا عالین همین که آزمون بدون قید شرط اضافیه خودش کلیه،

 3. افسانهمی‌گه:

  با سلام، من لیسانس اقتصاد گرایش نظری هستم،به نظر شما دوستان کدام از آزمون های سازمان بورس به درد من می خوره؟ ……….من تازه با این آزمون ها آشنا شدم…..ممنونم پاسخ منو بدین.

 4. نرجسمی‌گه:

  سلام دوستان من فوق لیسانس کشاورزی هستم تصمیم گرفتم آزمونهای بورس شرکت کنم می تونم بدون کلاس موفق بشم؟ آمار خوب بلدم در ضمن واقعا جای کار داره؟ارزش داره وقت بذارم؟ راهنماییم کنید ممنون می شم

  • nassimمی‌گه:

   باسلام
   از مدیر عزیز خواهش دارم اگر امکانش هست ب سوالاتم پاسخ دهد یاهرکسی ک دراین ازمون شرکت کرده وقبول شده لطفا راهنمایی کنند
   ایا منابعی ک درسایت هست برای خوندن کافیه خارج از اینا ازمون نمیاد؟
   ایا سوالات از ارشد سخت تر است؟
   ایا واقعا بامدرک گواهینامه بورس میرم سر کار؟؟؟
   خواهش میکنم جواب بدین برام خیلی مهمه

 5. مهتابمی‌گه:

  سلام برمدیر و اهالی سایت. من به لطف خدا درآزمون اصول ومعامله گری بازارسرمایه قبول شدم.درصورت نیاز میتونم کمک کنم.

 6. سحرمی‌گه:

  سلام
  این قانون که برای قبولی حتما باید اصول و مقررات رو جواب می دایم واسه دوره بیست و دوم هم هست؟
  من نمیدونستم ، اصلا این درس رو جواب ندادم ولی بقیه درس ها رو خوب جواب دادم، پس هیچ امیدی نداشته باشم؟

 7. alirezaمی‌گه:

  سلام…می خواستم بونم بورس مشهددددددددددددکجاستتتت

 8. وثوقیمی‌گه:

  مهمترین اهداف موسسه کاریابی ومشاوره شغلی داخلی پیشگام که با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در بازار داخلی اقدام به فعالیت می نماید عبارتند از :

  کاهش هزینه های ارتباط بین کارفرمایان وکارجویان از طریق:

  1- شناخت بازار کار داخلی

  2-تهیه بانک اطلاعاتی جامع از کارجویان بخصوص از افراد ماهر ومتخصص در هر شرایط سنی وتامین نیروی مورد نیاز کارفرمایان محترم

  3- ارائه مشاوره های تخصصی وعمومی به کارفرمایان وکارجویان

  4- ارائه مشاوره های قانونی و اقتصادی در جهت توسعه کسب وکار کارفرمایان

  5- هدایت کارجویان فاقد مهارت به مراکز آموزشی (فنی و حرفه ای) دولتی وخصوصی در جهت تامین نیاز بازار کار

  6- اعمال تخفیفات بیمه ای ماده 80 برای کارفرمایان محترم

  7- صدور کارت بیکاری و به کار گماری کارجویان

  8- ثبت نام وام مشاغل خانگی .

  ۹-معرفی فارغ التحصیلان رشته حسابداری جهت طی دوره های آموزشی هلو. همکاران سیستم و سایربرنامه های نرم افزاری مرتبط

  این موسسه هم اکنون با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در بازار کار و در جهت نیل به اهداف خود مشغول به کار بوده ودر حال گسترش ارتباطات خود با مراکز دولتی و خصوصی وتعاونی مرتبط با بازار کار می باشد
  آدرس : اردبیل خیابان سیمتری نرسیده به شورای شهر روبروی تالار نگین ساختمان مبین طبقه 1 واحد3

 9. maaanمی‌گه:

  سلام…
  ممنون میشم یکی راهنمایی کنه این مشروط تکدرس چجوریه؟؟؟ هر کی یه چی میگه…..
  بدون احتساب اون یه درسی که رد شدی نمره کلت باید بالاتر از حد نصاب باشه یا همین نمره کلی که تو کارنامه زده؟؟؟؟؟ باید نمره اون درسو ازش کم کنیم یا همون ملاکه؟؟؟؟
  مشمول میشم یا باید دوباره امتحان بدم؟

  • سارامی‌گه:

   سلام.
   مشروطی زمانی هست که نمره تمام هر درسی رو به حد نصاب رسونده باشی جز یک درس که اون درسم نباید درس قوانین و مقررات باشه و در ضمن نمره کلت هم نباید از حد نصاب کمتر باشه.مثلا در ازمون قبل حد نصاب نمره کل 30 بوده و حد نصاب درسها 20 درصد بود .اگر تمام درسها رو بالای 20 زده باشی جز یه درس و نمره کلت بالای 30 باشه مشروط تک درسه که اونوقت باید در کلاس همون درسی که نمره کم اوردین شرکت کنید و بعد از قبولی در اون درس گواهینامه داده میشه.زمان و مکان کلاسها هم توسط سازمان بورس اعلام میشه

 10. سلطانمی‌گه:

  سلام.من دانشجو ترم آخر ارشد حسابداریم.وبا اینکه توی یه شهر اصفهان زندگی میکنم هنوز نتونستم کارپیدا کنم.بنظرتون آزمون بورس خوبه شرکت کنم؟

  • معراج موسویمی‌گه:

   سلام دوستان بنده تحلیلگر بازار سرمایه هستم
   به افرادی که رشته های علوم انسانی خوندن پیشنهاد میکنم امتحان بدهند

   مدرک بسیار خوبی است

 11. محسنمی‌گه:

  باید بگم خود آزمون زیاد سخت نیست ولی قبولی توش چرا سخته ؟

  باید هم حد نصاب هر درس رو بیاری و هم حد نصاب کل + یه فرمولی که خودشون اعمال میکنن

  من حدودا 7 دوره پیش شرکت کردم با این که خیلی خوب دادم ولی از 4 تا رشته فقط یکیش رو برام زد قبول

 12. نرگسمی‌گه:

  سلام آقای مدیر کارشناس آمارم دوتا سوال دارم ،اولی آزمون بورس سخته؟دومی مدرکش بدرد بخور هست؟؟؟؟

 13. رویامی‌گه:

  سلا مدیر جون. ثبت نام دوره بیستم آزمون بورس شروع شده. چرا تو آگهی ها نیست؟

 14. المیرامی‌گه:

  قبول شدم:)

 15. rasoolمی‌گه:

  manam sare yek darsad rad shodam.

  • فربدمی‌گه:

   اگر بخاطر یکدرس (غیراز مقررات) رد شدی ،دقت کن که نمره کل ت رو باید بدون احتساب اون یه درس حساب کنی، اگر به 42 رسده باشی میتونی با یه دوره اموزش یه روزه سازمان بورس مدرکتو بگیری(اصول بازار سرمایه).
   ضمن اینکه باید اون یکدرس رو حداقل 10% زده باشی.

   • saharمی‌گه:

    امتياز من 38 هشت شد
    پايين ترين نمرمم 27 بوده همه حد نصابمم گرفتم راهي براي من نيست؟؟؟

    • فربدمی‌گه:

     متاسفانه نه ! واقعا چه بدشانسی اوردی بخاطر این چند درصد..
     احتمال میدم شما درصد مقررات رو مثل همه کم زدی و باعث شد حدنصاب کل ت کم شه. چون ایندوره واقعا سخت تر و جزئی تر شده بود.
     حتما باید برای اوردن حدنصاب کل روی دو سه درس بسته به علایق و مهارتت حساب ویژه بازکنی و بتونی بالای 80 90 درصد بزنی.
     من بسته به رشتم درس خردو کلان و سرمایه اسلامی و تقریبا بازارو ابزارها رو نسبت به بقیه بالا زدم.

     • saharمی‌گه:

      ميشه خواهش كنم ايميلتونو به من بديد؟؟؟

     • فربدمی‌گه:

      اینجا من فامیلیمم میزارم ،مدیر تایید نمیکنه چه برسه ایمیل 😀
      چراشو نمیدونم !

     • saharمی‌گه:

      آقاي مدير ميشه اجازه بديد آقاي فريد ايميلشو بزاره؟؟؟؟خواهش ميكنم
      من سال بعد نميتونم پيداش كنم

     • MODIRمی‌گه:

      چی احتیاج داری ؟

     • saharمی‌گه:

      بابا چرا كامنتمو حذف كرديد يه ايميل ميخوام مدير جان

     • MODIRمی‌گه:

      گذاشتن ایمیل و شماره تلفن توی کامنت جزء قوانین سایت نیست.

 16. anaمی‌گه:

  دوستان کسی هست که در این آزمون قبول شده باشد؟؟

  • فربدمی‌گه:

   من این دوره اصول بازار سرمایه و معامله گری بورس کالا قبول شدم

   • saharمی‌گه:

    تبريك
    كلاس رفته بودي
    كاش ميشد ايميلتو بدي ك ازت كمك بگير

    • فربدمی‌گه:

     ممنون. نه هیچ کلاسی نرفته بودم و خودم خوندم..کمکی بربیاد ازم خوشحال میشم.

     • بهشتهمی‌گه:

      سلام آقا فرید تبریک!من رشته ام کامپیوتره دوره نوزدهم اصول بازار سرمایه شرکت کردم قبول نشدم شما رشتتون چیه؟چه منابعی استفاده کردین؟چقدر خوندین؟مرسی

     • azarمی‌گه:

      لطف میکنید راهنماییم کنید چه کتابایی رو خوندید و چقد طول کشید ؟؟؟؟؟؟

 17. saharمی‌گه:

  ديگه دارم به وجود خدا شك ميكنم
  بعد اين همه خوندن فقط بخاطر چند امتياز رد شدممممم
  همه حد نصابمم گرفتم
  دلم از خدا با همه ي بندهاش گرفته
  اي كاش خود كشي گناه نداشت

 18. سمامی‌گه:

  آقای مدیر من بادیپلم کامپیوتر(نرم افزار)برای شغل متصدی انتظامات شرکت کردم
  خواهشابگیدچی بایدبخونیم؟

 19. سمامی‌گه:

  باسلام وخسته نباشید آقای مدیر
  ازدانشگاه آزادواحدقیامدشت خبری نشد؟آخه چی بخونیم ؟من بادیپلم شرکت کردم

 20. منمی‌گه:

  من خيلي وقت به سايت سر نزدم چرا به جاي كم شدن نفرات هرروز زياد ميشه ماكي كار پيدا ميكنيم تكليف اين همه جوون بيكار چيه يكي جواب بده

 21. بادمجون بممی‌گه:

  سلام بچه ها. من میخوام این دوره از آزمون بورس رو شرکت کنم. رشته م مدیریت بازرگانیه. به نظرتون مدرکش ارزش داره؟

 22. باهوشمی‌گه:

  آقای داوری بانک قرض الحسنه رسالت روی صفحه اصلی سایتش دعوت به همکاری داره ولی باز نمیشه یه پیگیری کن ممنون

 23. saharمی‌گه:

  دوستان هيچكوم از شما مخابرات ثبت نام نكرديد؟؟؟آمتحانش با آزمون بورس يكي شد

 24. saharمی‌گه:

  sabra jon mishe ye bar dig benvisi khahesh mikonam

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی