استخدام در سازمان بورس و اوراق بهادار

“اطلاعیه اعلام نتایج آزمون نوزدهم بازارسرمایه”

خبر ۷ دی ۹۲ – اطلاعیه برگزاری آزمون های دورۀ بیست و دوم بازار سرمایه اسفند ماه ۱۳۹۲

 

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان آزمون نوزدهم بازارسرمایه می رساندنتایج این آزمون درتارنمای اداره امورگواهی نامه های حرفه ای به نشانی http://reg.seo.ir اعلام شده است. ازکلیه شرکت کنندگان درخواست می شودکه به مواردزیرتوجه نمایند.

۱- نحوۀ مشاهده نمرات :

مشاهده نمرات وتهیۀ کارنامه فقط ازطریق مراجعه به تارنمای این اداره امکان پذیراست. ورودبه تارنما، انتخاب گزینۀ«ورود»، واردکردن نام کاربری ورمزاینترنتی( هنگام ثبت نام توسط داوطلب انتخاب شده است) وواردکردن تصویرامنیتی (توسط نرم افزارتولیدوتوسط داوطلب واردمی شود) وورودبه قسمت«آزمون های من» ازمراحل مشاهده ودریافت نتایج آزمون است؛

۲- سایرموارد:

۲-۱) افرادی که بدون داشتن گواهی نامه اصول بازارسرمایه درهریک ازآزمون های معامله گری اوراق تامین مالی، معامله گری بورس کالا، معامله گری ابزارمشتقه، کارشناسی عرضه وپذیرش ومدیریت نهادهای بازارسرمایه قبول شده اند، قبولی آنان حداکثرتادودوره آزمون بعدی ذخیره خواهدشدوچنانچه تادودوره آزمون بعدی، گواهی نامه اصول بازارسرمایه رااخذننمایند، قبولی آنان درآزمون های فوق درنظرگرفته نخواهدشد. (برای این دسته ازقبول شدگان تازمان قبولی درآزمون اصول بازارسرمایه هیچ گونه گواهی نامه ای صادرنخواهدشد.) همچنین افرادی که بدون داشتن گواهی نامه تحلیل گری بازارسرمایه درهریک ازآزمون های مدیریت سبداوراق بهادارویاارزش یابی اوراق بهادارقبول شده اند، قبولی آنان حداکثرتادودوره آزمون بعدی ذخیره خواهدشدوچنانچه تادودوره آزمون بعدی، گواهی نامه تحلیل گری بازارسرمایه رااخذننمایند، قبولی آنان درآزمون های یادشده منتفی خواهدبود. (برای این دسته ازقبول شدگان تازمان قبولی درآزمون اصول بازارسرمایه هیچ گونه گواهی نامه ای صادرنخواهدشد.) قابل ذکراست مواردذکرشده برای افرادی که آزمون های اصول وزیرمجموعۀ آن وهمچنین آزمون های تحلیل گری وزیرمجموعۀ آن رابه صورت هم زمان قبول می شوندمصداق نخواهدداشت.

۲-۲) افرادی که به عنوان دارنده مدارک بین المللی CFA یاCIIA درآزمون های بازارسرمایه قبول شده اندموظف می باشندکه دردوره های آموزشی که متعاقبااعلام خواهدشرکت کنند، درغیراین صورت برای آنان گواهی نامه صادرنخواهدشد.

۲-۳) افرادی که درآزمون های بازارسرمایه دوره نوزدهم ثبت نام کرده وقبول شده اند، می بایست حداکثرتاپایان شهریورماه ۱۳۹۱ فارغ التحصیل شده باشند.

۲-۴) افرادی که به عنوان دارنده مدارک بین المللی CFA یاCIIA درآزمون های بازارسرمایه قبول شده اندموظف می باشندکه علاوه برمدارک فوق الذکر، اصل مدارک CFA یاCIIA رانیزارائه کنند.

۲-۵) افرادی که درآزمون معامله گری ابزارمشتقه قبول شده اند، اسامی آنان برای شرکت دردوره های عملی که توسط شرکت بورس کالای ایران وشرکت بورس اوراق بهادارتهران برگزارخواهدشدبه این شرکت هااعلام خواهدشد. این دسته ازافراددرصورت تمایل به شرکت دراین دوره ها، می بایست زمان ومکان برگزاری این دوره هاراازامورآموزش شرکت های یادشده استعلام نمایند. بدیهی است که شروع به کاراین افراددرشرکت های کارگزاری منوط به شرکت دراین دوره هاوکسب نمره قبولی خواهدبود.

قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون نوزدهم:

به منظورسهولت درانجام امورمربوط به صدورمدارک حرفه ای ورفاه حال داوطلبین، افرادی که دردورۀ نوزدهم آزمون های بازارسرمایه پذیرفته شده اند، لازم است برای صدورگواهی نامۀ خودنسبت به ارسال مدارک زیرحداکثرتاتاریخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ به آدرس ادارۀ آموزش وامورگواهی نامه های حرفه ای ازطریق پست اقدام وازمراجعه حضوری خودداری نمایند. قابل ذکراست کسانی که دردورۀ هیجدهم نسبت به ارسال مدارک خوداقدام نموده وازسوی این اداره تأییدگردیده، تنهافرم درخواست ارسال گواهی نامه ازطریق پست راتکمیل وارسال نموده ونیازی به ارسال مجددسایرمدارک نیست..

مدارک موردنیاز:

۱- کپی برابربااصل شدۀ مدرک فارغ التحصیلی کارشناسی یابالاتر. (لازم است این کاردردفاتراسنادرسمی انجام شود.) *

۲- کپی صفحۀ اول شناسنامه. (درصورت داشتن توضیحات، کپی صفحۀ توضیحات نیزالزامی است.)

۳- کپی کارت ملی.

۴- تکمیل فرم درخواست ارسال گواهی نامه ازطریق پست. (برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید.)

* افرادی که درحال حاضردرمقاطع بالاترمشغول تحصیل هستندوامکان ارایه مدرک ندارند، می توانندجهت دریافت نامه تأییدیه تحصیلی به اداره آموزش وامورگواهی نامه های حرفه ای مراجعه نمایند.

به مدارک ناقص یاخارج ازآنچه که دراین اطلاعیه آمده، ترتیب اثرداده نخواهدشد.
خبر ۶ شهریور

زمان‌ توزیع ‌کارت‌ ورودبه ‌جلسه‌ آزمونهای بازارسرمایه
شرکت کنندگان در آزمون های بازار سرمایه از شنبه آینده (۱۱ شهریورماه جاری) می توانند کارت ورود به جلسه خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.
توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه نوزدهمین دوره آزمون های بازار سرمایه از روز ۱۱ شهریورماه جاری آغاز می شود.
به گزارش بورس نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در اطلاعیه اداره امور گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است : شرکت کنندگان در آزمون های بازار سرمایه از شنبه آینده (۱۱ شهریورماه جاری) می توانند کارت ورود به جلسه خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.

همچنین اگر افرادی در دریافت کارت و یا اطلاعات مندرج در کارت خود با مشکلی برخوردکنند، می توانند تا روز چهارشنبه ۱۵ شهریورماه جاری با شماره تلفن ۸۸۶۷۹۴۵۳ تماس بگیرند.

دراین اطلاعیه تاکید شده است: بدیهی است به دلیل زمان اندک تا برگزاری آزمون ها، رفع مشکلات داوطلبان پس از تاریخ یاد شده، امکان‌پذیر نخواهد بود.

نوزدهمین دوره آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در روزهای ١۶ و ١٧ شهریورماه امسال‏ در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز برگزار می شود که تمام ۹ آزمون های بازار سرمایه ( آزمون های اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه، مدیریت نهادهای بازار سرمایه و کارشناسی عرضه و پذیرش، آزمون های معامله گری اوراق تامین مالی، ارزشیابی اوراق بهادار، معامله گری ابزار مشتقه، معامله گری بورس کالا و مدیریت سبد اوراق بهادار) در این دوره برگزار خواهد شد.

گفتنی است، اداره امور گواهی نامه های حرفه ای سازمان بورس به زودی جزییات و مکان برگزاری آزمون های بازار سرمایه را اعلام خواهد کرد.

ثبت نام اینترنتی نوزدهمین دوره آزمون های بازار سرمایه از روز شنبه ۱۷ تیرماه جاری شروع و به مدت ۸ روز ادامه خواهد یافت.(تا ۲۵ تیر ۹۱)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، براساس اطلاعیه اداره امور گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار ، مهلت ثبت‌نام از روز ‌شنبه ۱۷ تیرماه شروع و در پایان روز ‌شنبه ۲۴ تیرماه ۹۱ خاتمه می‌یابد.
بر اساس این اطلاعیه، افرادی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام در این دوره ها کنند تنها می توانند در روزهای ۲۸ و ۲۹ تیرماه جاری اقدام به ویرایش اطلاعات خود کنند اما امکان ثبت‌نام برای متقاضی جدید در دوره ویرایش امکان‌پذیر نخواهد بود.

براساس این اطلاعیه ثبت نام به‌صورت اینترنتی از طریق مراجعه به پایگاه الکترونیکی اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به نشانی http://reg.seo.ir   همچنین پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir  (لینک ثبت‌نام آزمون نوزدهم گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای) انجام می‌شود.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که هزینۀ شرکت در آزمون فقط به صورت اینترنتی قابل پرداخت است و از مراجعه حضوری به این اداره جداً خوداری کنند چرا که ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مراحل پیش ثبت نام

الف) عضویت در سایت اداره امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای به نشانی http://reg.seo.ir   و دریافت نام کابری و و رمز عبور.

ب ) فعال بودن کارت بانکی عضو شتاب.

ج ) خرید اعتبار به تعداد آزمون های مد نظر.

د ) آماده کردن عکس پرسنلی مطابق نمونه که درسایت ثبت نام قرارداده شده است.

ه ) تکمیل مراحل ثبت نام.

نکته مهم: خرید اعتبار به تنهایی بیان گر ثبت نام در آزمون نمی باشد.

هر داوطلب لازم است با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب که پرداخت الکترونیکی آن فعال بوده است، به سایت مراجعه و به تعداد آزمون‌های مورد نیاز، نسبت به خرید آنلاین یک یا چند کارت اعتباری (برای ثبت‌نام) اقدام کند.کارت اعتباری خریداری شده، امکان ورود به سایت برای ثبت‌نام هر یک از آزمون‌های موردنظر داوطلبان را فراهم می‌کند.

با توجه به اینکه کارت اعتباری خریداری شده برای ثبت‌نام محرمانه بوده و امکان استفاده از آن توسط سایر افراد می‌باشد، به داوطلبان توصیه می‌شود که از قراردادن آن در اختیار سایر افراد جداً خودداری کرده و حتما تا اتمام کلیه مراحل آزمون نزد خود نگهداری کنند.

متن کامل اطلاعیه در فایل مرتبط می باشد.

بدیهی است مسؤلیت افشاء اطلاعات کارت اعتباری خریداری شده،به عهدۀ داوطلب خواهد بود. منظور از کارت اعتباری خریداری شده، دریافت یک شناسه و رمز عبور برای ورود به سایت برای ثبت‌نام به‌ازاء هر آزمون بوده و برای شرکت در چند آزمون لازم است به تعداد آزمون‌های مورد تقاضا کارت اعتباری دریافت شود.

تذکر مهم: پس از اتمام ثبت‌نام و ثبت نهایی هر آزمون توسط متقاضی، یک کد پیگیری توسط سامانه به داوطلب تخصیص داده می‌شود که داوطلب لازم است کد مربوطه را تا پایان مراحل آزمون و اعلام نتایج نزد خود نگهداری کند.

معافیت تک درس

لازم به ذکر است افرادی که حد نصاب نمرۀ قبولی در نمرۀ کل و همچنین حد نصاب نمرۀ قبولی تک‌تک دروس (به جز یک درس) دو آزمون اصول بازار سرمایه و تحلیل‌گری بازار سرمایه را احراز کنند، در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی مصوب کمیتۀ گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای که متعاقباً اعلام خواهد شد، به عنوان قبول شده در آزمون مربوطه تلقی می‌شوند، مشروط به اینکه اولاً حداقل ۵۰ درصد حد نصاب نمرۀ قبولی آن درس را احراز کرده باشند و ثانیاً درس مورد نظر، جزو درس‌های مقررات اصول بازار سرمایه (در آزمون اصول بازار سرمایه) و همچنین مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه و درس لغات، اصطلاحات و متون تخصصی زبان انگلیسی تحلیل‌گری (در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه) نباشد.

این مصوبه از آزمون دورۀ هیجدهم قابل اجراء بوده و گواهی‌نامۀ شرکت‌کنندگان آزمون‌های اصول و تحلیل‌گری بازار سرمایه که مشمول این مصوبه هستند در صورت شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه و پس از تائید نهاد آموزش دهنده، صادر خواهد شد.

این دسته از افراد (شرکت‌کنندگان دورۀ هیجدهم آزمون‌های اصول و تحلیل‌گری بازار سرمایه، بهمن ماه ۱۳۹۰) همچنین می‌توانند در صورت عدم تمایل به شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه، مجدداً در آزمون‌های دورۀ نوزدهم شرکت کرده و در صورت قبولی، گواهی‌نامه مربوطه را دریافت کنند.

قابل ذکر است حداکثر زمانی که این افراد مهلت دارند در دوره‌های آموزشی مربوطه شرکت نمایند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

نکات خیلی مهم:

۱- افرادی که در آزمون هیجدهم (بهمن ماه ۱۳۹۰) اصول بازار سرمایه مشمول مصوبۀ فوق می‌شوند، تا زمانی که در دوره‌های آموزشی مربوطه شرکت نکرده و گذراندن دورۀ مذکور مورد تائید نهاد آموزش دهنده قرار نگیرد، از نظر این اداره، به عنوان قبول‌شدۀ آزمون اصول بازار سرمایه محسوب نمی‌شوند و ازاین رو این افراد مجاز به شرکت در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه و زیر مجموعه آن (مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار) در دورۀ نوزدهم نیستند و در صورت شرکت در این آزمون، پاسخنامۀ آنان تصحیح نخواهد شد.
۲- مصوبۀ فوق فقط مشمول شرکت‌کنندگان آزمون هیجدهم(بهمن ماه ۱۳۹۰) و دوره‌های بعدی می‌باشد.

برای مشاهد متن کامل این اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه کنید.
azmon.DOC

دیدگاه ها (۱۳۹)

 1. پری می‌گه:

  ممنون میشم کمکم کنید مدرک ارشد حسابداری با معدل ۱۸ رو دارم ولی نمیدونم چی بخونم برای ازمون معامله گری لطفا کمکم کنید

 2. پری می‌گه:

  سلام خسته نباشیدببخشید فربد میشه بگی چی خوندی که ازمون معامله گری قبول شدی

 3. موسی-شادباد می‌گه:

  سلام بر همه .
  اقا مدیر ببخشید سوالات دوره های قبل رو از کجا میشه پیدا کرد؟اصول و معامله گری رو میگم؟

 4. ابوالفضل می‌گه:

  سلام من تا حالا اطلاعی از این سری آزمونا نداشتم که اصلا وجود دارن واقعا عالین همین که آزمون بدون قید شرط اضافیه خودش کلیه،

 5. افسانه می‌گه:

  با سلام، من لیسانس اقتصاد گرایش نظری هستم،به نظر شما دوستان کدام از آزمون های سازمان بورس به درد من می خوره؟ ……….من تازه با این آزمون ها آشنا شدم…..ممنونم پاسخ منو بدین.

 6. نرجس می‌گه:

  سلام دوستان من فوق لیسانس کشاورزی هستم تصمیم گرفتم آزمونهای بورس شرکت کنم می تونم بدون کلاس موفق بشم؟ آمار خوب بلدم در ضمن واقعا جای کار داره؟ارزش داره وقت بذارم؟ راهنماییم کنید ممنون می شم

  • nassim می‌گه:

   باسلام
   از مدیر عزیز خواهش دارم اگر امکانش هست ب سوالاتم پاسخ دهد یاهرکسی ک دراین ازمون شرکت کرده وقبول شده لطفا راهنمایی کنند
   ایا منابعی ک درسایت هست برای خوندن کافیه خارج از اینا ازمون نمیاد؟
   ایا سوالات از ارشد سخت تر است؟
   ایا واقعا بامدرک گواهینامه بورس میرم سر کار؟؟؟
   خواهش میکنم جواب بدین برام خیلی مهمه

 7. مهتاب می‌گه:

  سلام برمدیر و اهالی سایت. من به لطف خدا درآزمون اصول ومعامله گری بازارسرمایه قبول شدم.درصورت نیاز میتونم کمک کنم.

 8. سحر می‌گه:

  سلام
  این قانون که برای قبولی حتما باید اصول و مقررات رو جواب می دایم واسه دوره بیست و دوم هم هست؟
  من نمیدونستم ، اصلا این درس رو جواب ندادم ولی بقیه درس ها رو خوب جواب دادم، پس هیچ امیدی نداشته باشم؟

 9. alireza می‌گه:

  سلام…می خواستم بونم بورس مشهددددددددددددکجاستتتت

 10. وثوقی می‌گه:

  مهمترین اهداف موسسه کاریابی ومشاوره شغلی داخلی پیشگام که با مجوز رسمی از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی در بازار داخلی اقدام به فعالیت می نماید عبارتند از :

  کاهش هزینه های ارتباط بین کارفرمایان وکارجویان از طریق:

  ۱- شناخت بازار کار داخلی

  ۲-تهیه بانک اطلاعاتی جامع از کارجویان بخصوص از افراد ماهر ومتخصص در هر شرایط سنی وتامین نیروی مورد نیاز کارفرمایان محترم

  ۳- ارائه مشاوره های تخصصی وعمومی به کارفرمایان وکارجویان

  ۴- ارائه مشاوره های قانونی و اقتصادی در جهت توسعه کسب وکار کارفرمایان

  ۵- هدایت کارجویان فاقد مهارت به مراکز آموزشی (فنی و حرفه ای) دولتی وخصوصی در جهت تامین نیاز بازار کار

  ۶- اعمال تخفیفات بیمه ای ماده ۸۰ برای کارفرمایان محترم

  ۷- صدور کارت بیکاری و به کار گماری کارجویان

  ۸- ثبت نام وام مشاغل خانگی .

  ۹-معرفی فارغ التحصیلان رشته حسابداری جهت طی دوره های آموزشی هلو. همکاران سیستم و سایربرنامه های نرم افزاری مرتبط

  این موسسه هم اکنون با برخورداری از کادری مجرب و متخصص در بازار کار و در جهت نیل به اهداف خود مشغول به کار بوده ودر حال گسترش ارتباطات خود با مراکز دولتی و خصوصی وتعاونی مرتبط با بازار کار می باشد
  آدرس : اردبیل خیابان سیمتری نرسیده به شورای شهر روبروی تالار نگین ساختمان مبین طبقه ۱ واحد۳

 11. maaan می‌گه:

  سلام…
  ممنون میشم یکی راهنمایی کنه این مشروط تکدرس چجوریه؟؟؟ هر کی یه چی میگه…..
  بدون احتساب اون یه درسی که رد شدی نمره کلت باید بالاتر از حد نصاب باشه یا همین نمره کلی که تو کارنامه زده؟؟؟؟؟ باید نمره اون درسو ازش کم کنیم یا همون ملاکه؟؟؟؟
  مشمول میشم یا باید دوباره امتحان بدم؟

  • سارا می‌گه:

   سلام.
   مشروطی زمانی هست که نمره تمام هر درسی رو به حد نصاب رسونده باشی جز یک درس که اون درسم نباید درس قوانین و مقررات باشه و در ضمن نمره کلت هم نباید از حد نصاب کمتر باشه.مثلا در ازمون قبل حد نصاب نمره کل ۳۰ بوده و حد نصاب درسها ۲۰ درصد بود .اگر تمام درسها رو بالای ۲۰ زده باشی جز یه درس و نمره کلت بالای ۳۰ باشه مشروط تک درسه که اونوقت باید در کلاس همون درسی که نمره کم اوردین شرکت کنید و بعد از قبولی در اون درس گواهینامه داده میشه.زمان و مکان کلاسها هم توسط سازمان بورس اعلام میشه

 12. سلطان می‌گه:

  سلام.من دانشجو ترم آخر ارشد حسابداریم.وبا اینکه توی یه شهر اصفهان زندگی میکنم هنوز نتونستم کارپیدا کنم.بنظرتون آزمون بورس خوبه شرکت کنم؟

  • معراج موسوی می‌گه:

   سلام دوستان بنده تحلیلگر بازار سرمایه هستم
   به افرادی که رشته های علوم انسانی خوندن پیشنهاد میکنم امتحان بدهند

   مدرک بسیار خوبی است

 13. محسن می‌گه:

  باید بگم خود آزمون زیاد سخت نیست ولی قبولی توش چرا سخته ؟

  باید هم حد نصاب هر درس رو بیاری و هم حد نصاب کل + یه فرمولی که خودشون اعمال میکنن

  من حدودا ۷ دوره پیش شرکت کردم با این که خیلی خوب دادم ولی از ۴ تا رشته فقط یکیش رو برام زد قبول

 14. نرگس می‌گه:

  سلام آقای مدیر کارشناس آمارم دوتا سوال دارم ،اولی آزمون بورس سخته؟دومی مدرکش بدرد بخور هست؟؟؟؟

 15. رویا می‌گه:

  سلا مدیر جون. ثبت نام دوره بیستم آزمون بورس شروع شده. چرا تو آگهی ها نیست؟

 16. المیرا می‌گه:

  قبول شدم:)

 17. rasool می‌گه:

  manam sare yek darsad rad shodam.

  • فربد می‌گه:

   اگر بخاطر یکدرس (غیراز مقررات) رد شدی ،دقت کن که نمره کل ت رو باید بدون احتساب اون یه درس حساب کنی، اگر به ۴۲ رسده باشی میتونی با یه دوره اموزش یه روزه سازمان بورس مدرکتو بگیری(اصول بازار سرمایه).
   ضمن اینکه باید اون یکدرس رو حداقل ۱۰% زده باشی.

   • sahar می‌گه:

    امتیاز من ۳۸ هشت شد
    پایین ترین نمرمم ۲۷ بوده همه حد نصابمم گرفتم راهی برای من نیست؟؟؟

    • فربد می‌گه:

     متاسفانه نه ! واقعا چه بدشانسی اوردی بخاطر این چند درصد..
     احتمال میدم شما درصد مقررات رو مثل همه کم زدی و باعث شد حدنصاب کل ت کم شه. چون ایندوره واقعا سخت تر و جزئی تر شده بود.
     حتما باید برای اوردن حدنصاب کل روی دو سه درس بسته به علایق و مهارتت حساب ویژه بازکنی و بتونی بالای ۸۰ ۹۰ درصد بزنی.
     من بسته به رشتم درس خردو کلان و سرمایه اسلامی و تقریبا بازارو ابزارها رو نسبت به بقیه بالا زدم.

 18. ana می‌گه:

  دوستان کسی هست که در این آزمون قبول شده باشد؟؟

 19. sahar می‌گه:

  دیگه دارم به وجود خدا شک میکنم
  بعد این همه خوندن فقط بخاطر چند امتیاز رد شدممممم
  همه حد نصابمم گرفتم
  دلم از خدا با همه ی بندهاش گرفته
  ای کاش خود کشی گناه نداشت

 20. سما می‌گه:

  آقای مدیر من بادیپلم کامپیوتر(نرم افزار)برای شغل متصدی انتظامات شرکت کردم
  خواهشابگیدچی بایدبخونیم؟

 21. سما می‌گه:

  باسلام وخسته نباشید آقای مدیر
  ازدانشگاه آزادواحدقیامدشت خبری نشد؟آخه چی بخونیم ؟من بادیپلم شرکت کردم

 22. من می‌گه:

  من خیلی وقت به سایت سر نزدم چرا به جای کم شدن نفرات هرروز زیاد میشه ماکی کار پیدا میکنیم تکلیف این همه جوون بیکار چیه یکی جواب بده

 23. بادمجون بم می‌گه:

  سلام بچه ها. من میخوام این دوره از آزمون بورس رو شرکت کنم. رشته م مدیریت بازرگانیه. به نظرتون مدرکش ارزش داره؟

 24. باهوش می‌گه:

  آقای داوری بانک قرض الحسنه رسالت روی صفحه اصلی سایتش دعوت به همکاری داره ولی باز نمیشه یه پیگیری کن ممنون

 25. sahar می‌گه:

  دوستان هیچکوم از شما مخابرات ثبت نام نکردید؟؟؟آمتحانش با آزمون بورس یکی شد

 26. sahar می‌گه:

  sabra jon mishe ye bar dig benvisi khahesh mikonam

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها