استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آگهی جذب پزشک و دندانپزشک شبکه های  بهداشت و درمان تحت پوشش  دانگشهاع ومشو  پزشکی  شهید بهگتی

شبکه های  بهداشت و درمان تحت پوشش دانشگاه در نظر دارد جهت تکمیل کادر درمانی خوود در مراکو  خدمات جامع سلامت نسبت به جذب نیرو طبق جدول ذیل در حوزه بهداشت اقدام نماید.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بوا شوماره تن و  هوای منودرد در جودول تموا  حالول فرمایند.

شمارع تماس نوع قرارداد نیروی مورد نیاز شبکه
دندانپ شکپ شک
 ۳۶۷۳۱۰۳۵طرح تحول ۰ ۱پیگوا
 ۳۶۲۳۱۱۰ )داخنی ۲۱۲(بیمه روستایی ۰ ۱پاکدشت
 ۳۶۱۶۴۹۹۰طرح تحول ۰ ۱قرچک
 ۷۶۴۰۱۲۵۰بیمه روستایی ۰ ۱فیروزکوع
 ۳۶۱۶۴۹۹۰بیمه روستایی ۱ ۰قرچک
 ۳۶۲۹۸۹۷۳بیمه روستایی ۱ ۰ورامین

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها