crm didar

استخدام دانشگاه بیرجند

استخدام دانشگاه بیرجند

دانشگاه بیرجند جهت تأمین نیروی انسانی  مورد نیاز خود دردانشکده فنی قاین  طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند ب ماده ۲۰ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۱۶۸۴/۶۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موافقت شماره ۲۹۵۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۶/۳۰ هیأت امنای دانشگاههای منطقه شمال شرق کشور تعداد ۳ نفر ازافراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون ( عمومی – تخصصی)، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرستان قاین به شرح ذیل استخدام می نماید.

شرایط عمومی استخدام :

· تدین به دین مبین اسلامی و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

· تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

· داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).

· نداشتن اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

· نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح.

· عدم اشتغال به صورت رسمی یا ثابت  یا پیمانی در سایر مؤسسات دولتی و عدم بازخرید از دستگاههای دولتی.

· داشتن توانائی های جسمی و روانی مناسب با شغل مورد درخواست.

· داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

· التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مدارک مورد نیاز :

· تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکمیل گردد)برای دریافت فرم اینجا کلیک کنید.

· روگرفت آخرین مدرک تحصیلی.

· روگرفت تمامی صفحات شناسنامه.

· روگرفت کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه برادران).

·رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰ ریال به حساب جاری ۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق ثبت نام و شرکت در آزمون عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام (ایثارگران از ۵۰ درصد مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از پرداخت هزینه مذکور معاف می باشند).

· شش قطعه عکس ۴×۳ جدید تمام رخ پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود).

· مدارک دال بر ایثارگری، بسیجیان فعال، گردان های عاشورا، الزهرا(س) ومعلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط.

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :

متقاضیان واجد شرایط مدارک  لازم را از تاریخ درج (۱۳۹۱/۴/۱) آگهی و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۲ با پست پیشتاز به نشانی: استان خراسان جنوبی –  بیرجند- انتهای بلوار شهیدآوینی ـ پردیس دانشگاه بیرجند ـ  صندوق پستی شماره ۹۷۱۷۵/۶۱۵ سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند – مدیریت امور اداری و پشتیبانی ارسال نمایند. (روی پاکت قید گردد مربوط به آزمون استخدامی پیمانی دانشکده فنی قاین)

ضمناً به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از پایان مهلت ثبت نام به پست تحویل شده و یا از طریق دیگری ارسال گردیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجوه دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

زمان  توزیع کارت

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۷ و ۲۸ تیرماه ۹۱ در محل سازمان مرکزی دانشگاه بیرجند – مدیریت امور اداری و پشتیبانی توزیع خواهد شد. زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت  به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

مواد آزمون :

الف) آزمون توانمندی های عمومی شامل :۱- زبان و  ادبیات فارسی؛ ۲- معارف اسلامی؛ ۳- ریاضی وآمار مقدماتی؛ ۴- زبان انگلیسی؛ ۵- فن آوری اطلاعات؛ ۶- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی  به صورت چهارگزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) خواهد بود.

ب ) آزمون تخصصی شامل : توانمندی های تخصصی رشته تحصیلی مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.

تذکرات :

· ایثارگران (شامل : خانواده معظم شهدا، مفقودین و اسرا، آزادگان عزیز انقلاب اسلامی، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار     نمی باشند) و همچنین رزمندگانی که حداقل ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب به طور داوطلبانه از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹ در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند) در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی مربوطه از اولویت مقرر سهمیه قانونی برخوردار خواهند بود .

· بسیجیانی که حداقل ۴ سال سابقه خدمت عضویت فعال و مستمر در گردانهای عاشورا را داشته باشند و همچنین بسیجیانی که حداقل (۱۰۰) امتیاز کسب کرده اند با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیر ایثارگر در اولویت خواهند بود.

· معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب امتیار  در شرایط مساوی از اولویت مربوطه (۳ درصد) برخوردار خواهند شد.

· مشمولین بندهای ۱ و ۲ و ۳ تذکرات (ایثارگران، اعضای گردان های عاشورا و معلولین عادی) ضروریست گواهی خود را از مراجع ذیصلاح (سازمان بنیاد شهید وامورایثارگران انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و امور جهادگران جهاد کشاورزی و مدیریت توانبخشی سازمان بهزیستی  حسب مورد اخذ و همراه سایر مدارک ارسال نمایند (گواهی جانبازان حتما ً با قید در صد جانبازی و خانواده جانبازان از کارافتاده کلی مبنی بر قادر به کار نبودن ایشان به تأیید مرجع  ذیربط رسیده باشد. ضمنا ً خانواده محترم شهداء می بایست در صورت دارا بودن کارت شناسایی(مربوط به شخص متقاضی) از بنیاد شهید ارائه تصویر آن ودر غیر این صورت گواهی از بنیاد استان مذکور اخذ نمایند.

· داوطلبان بومی در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی تا سقف ۵۰% از مجوزهای استخدامی مربوطه از اولویت لازم برخوردار می باشند دراین صورت رقابت در بین افراد بومی همان مناطق  انجام خواهد شد. بدیهی است در صورتی که برای بقیه سهمیه افراد بومی رتبه لازم را در بین کلیه افراد کسب کرده باشند امتیاز فوق مانع از جذب آنها به میزان بیشتر استخدامی نخواهد شد. ضمنا ً منظور از داوطلبان بومی »به داوطلبانی اطلاق می گردد که محل تولد آنان با محل جغرافیایی مورد درخواست یکی بوده و یااین که حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه را در محل تقاضای استخدام گذرانده باشند می باشد. (داوطلبان موضوع این بند بایستی تأییدیه اخذ دو مقطع تحصیلی خود را از واحد آموزشی ذیربط دریافت و به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال دارند.)

تبصره : فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم ازابتدایی، راهنمایی بامحل مورد تقاضای استخدامی آنان یکی باشد داوطلب بومی نیز تلقی می شوند. افراد فوق الذکر می بایستی گواهی اشتغال به تحصیل به انضمام گواهی اشتغال (پدر یا مادر) در تاریخ های فوق (زمان تحصیل فرزندان) را از یگان های نیروهای مسلح اخذ و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

· به مدارک ارسالی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده و همچنین مدارک معادل در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

· در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون یامصاحبه وگزینش، چنانچه خلاف اطلاعات  اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو و بلااثر می گردد.

· مدارک تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون  (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تأیید  سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.

· داوطلبان در هنگام ثبت نام نبایدکمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۳۵ سال سن داشته باشند.

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تأیید یه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف ) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل داوطلبانه  (از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۹) خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه .

ب ) جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی .

ج ) افراد خانواده معظم (شهدا، اسرا، مفقودالاثرها و جانبازان از کارافتادگی کلی) که قادر به انجام کار نمی باشند شامل همسر، فرزندان ، پدر، مادر، خواهر ، برادر) تا میزان ۵ سال .

د ) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت بعد از انقلاب اسلامی در دستگاه های دولتی به خدمت اشتغال داشته به تأیید مرجع ذیربط) به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

ح ) آزادگان از حداکثر سن فوق الذکر معاف می باشند.

· حد نصاب امتیاز قبولی در آزمون عمومی به  میزان کسب حداقل ۶۰ درصد کل نمره آزمون عمومی می باشد.

رشته ها و سایر شرایط

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها