رئیس بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس، یادآور شد: در سال ٩۴ توانستیم تمامى درمانگاه‌های تخصصى (زنان، اطفال، نورولوژى، نوروسرجرى، قلب، چشم، جراحى کلیه، عفونى…) را راه‌اندازی کنیم و همچنین هم‌زمان دو پزشک عمومى در کلینیک، دو پزشک عمومى در اورژانس و دو پزشک در اسکرنینگ (تریاژ) مستقر کردیم، درمجموع ١٠٠ پزشک متخصص و عمومى در بیمارستان فعالیت دارند.

وى بیان داشت: پس از انتقال بیمارستان شریعتی به بیمارستان خلیج‌فارس، کلیه خدمات اعم از بیماری‌های زنان، خدمات و مراقبت‌های بارداری و زایمان و تصویربرداری و سایر خدمات به‌صورت تجمیعی به همشهریان در بیمارستان خلیج‌فارس ارائه می‌شود.

رئیس بیمارستان خلیج‌فارس بندرعباس در ادامه گفت: به علت افزایش حجم بیمار به در سال ٩۵ با همکارى و تلاش پرسنل و ستاد استان توانستیم تعداد تخت‌های را به ٢٢٨ تخت برسانیم.

وى از راه‌اندازی ۶٠ تخت بیمارستانى و جذب ٢۴٠ نیروى انسانى در بیمارستان خلیج‌فارس خبر داد و افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته براى اصلاح ساختار تشکیلاتى بیمارستان در سال آینده، به دنبال اخذ مجوز براى فعال کردن ۶٠ تخت هستیم، با فعال کردن این تعداد تخت از تمامى ظرفیت‌های بیمارستان به‌صورت کامل بهره‌برداری می‌شود.

دکتر غلام عباس مؤمنى با اشاره به‌اضافه شدن ١۵ تخت ویژه در آبان ماه امسال به ظرفیت بیمارستان در حال حاضر تعداد تخت‌های بیمارستان را بیش از ٢۴٠ تخت اعلام کرد و افزود: در سال ٩۵ بخش NICU از ٣ تخت به ١٣ تخت، بخش ICU ۶ تخت، بخش داخلى ۴٠ تخت، بخش نوزادان ٢۶ تخت، اطفال١٠ تخت، زنان و زایمان ٧۵ تخت، جراحى١۵تخت، بخش ارتوپدى ٨ تخت، بخش چشم ٣ تخت، گوش و حلق و بینى یک تا دو تخت و اتاق عمل از چهار اتاق به ٨ اتاق عمل افزایش پیداکرده‌اند، که هزینه‌ی بالایى صرف تجهیز و تکمیل این بخش شده است.