آگهی استخدام ادارات دولتی خراسان شمالی

آگهی استخدام ادارات دولتی خراسان شمالیReviewed by Admin on Aug 1Rating:

استانداری  خراسان شمالي براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در دستگاهای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بکارگيري افراد در دستگاه هاي اجرائي در نظر دارد از محل سهميه هاي استخدامي شماره 2013/90/220 مورخ 3/2/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  و از محل سهمیه شماره 62918/89/220 مورخه 28/12/89 تخصیصی به اداره کل فنی و حرفه ای 5 نفر و 2 نفر سهمیه باقیمانده بازرگانی استان از محل مجوز شماره 62626/61/41 مورخ 6/11/87 و مجوز شماره 280/6/429 مورخ 20/3/86 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 47 نفر ازافراد واجد الشرايط را از طريق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومي، تخصصي ، مصاحبه تخصصی و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام نمايد :

1ـ شرايط عمومی استخدام

1/1 ـ تدين به دين مبين اسلام يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي

2/1 ـ تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

3/1 ـ التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4/1 ـ داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)

5/1 ـ عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

6/1 ـ عدم سابقه محکوميت جزائي موثر

7/1 ـ داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کاري که استخدام مي شود

8/1 ـ نداشن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني

9/1 ـ داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه هاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند.

2ـ شرايط اختصاصي استخدام

ـ داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداکثر 35 سال براي دارندگان مدارک تحصيلي کارداني و کارشناسي و براي دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و دکتراي حرفه اي 40 سال و براي دکتري تخصصي حداکثر 45 سال تمام تا تاريخ انتشار آگهي

تبصره ـ موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف ـ داوطلباني که در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشکي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.

ب ـ افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقود الاثرها و جانبازان از کارافتاده کلي که قادر به انجام کار نمي باشند
شامل : همسر، فرزندان، پدر، مادر و خواهر و برادر تا ميزان 5 سال

ج فرزندان شهداء ،جانبازان (50درصد وبالاتر)وفرزندان آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند ، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

د ـ داوطلباني که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاهای دولتی از  تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته اند و کماکان نيز خدمتشان ادامه دارد به ميزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

ر – از پذیرفته شدگان مرحله آزمون کتبی در رشته های تربیت بدنی و سرمحیط بانی آزمون عملی به عمل خواهد آمد.

3ـ نحوه ثبت نام و مدارک مورد نياز و مهلت ثبت نام :

ثبت نام فقط به صورت الکترونيکي از طريق سايت اينترنتي استانداری به شرح ذيل انجام مي گيرد :

1/3 ـ مدارک مورد نياز ثبت نام مقدماتي (الکترونيکي) :

الف ـ تکميل فرم درخواست شغل به همراه اسکن يک قطعه عکس و آخرین مدرک تحصیلی

ب ـ  رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ 50000 (پنجاه هزار) ريال به حساب شماره 980 خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي ايران بعنوان حق شرکت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام (ايثارگران 50 درصد مبلغ مذکور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف مي باشند.) متناسب با توضيحات سايت اينترنتي استانداری صورت مي پذيرد.

2/3ـ مهلت ثبت نام :

متقاضيان واجد شرايط به هنگام ثبت نام الکترونيکي ملزم هستند از روز  دوشنبه  مورخ   10/5/90   لغايت  پنجشنبه
مورخ   20/5/90     نسبت به ثبت نام الکترونيکي به آدرس اينترنتيwww. nkhorasan.ir اقدام نمايند.

3/3 ـ مدارک مورد نياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان استخدامي :

داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحاني استخدامي موظف هستند مدارک ذيل را ظرف مدت 5 روز کاري پس از اعلام نتايج از سوي استانداری، به همراه اصل مدارک به کارگزيني دستگاه مربوطه حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند. کارگزینی دستگاه موظف است کليه تصاوير مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر بااصل نمايند.

ـ اصل به همراه تصوير آخرين مدرک تحصيلي

ـ اصل به همراه تصوير کارت ملي

ـ اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه

ـ اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران)

ـ اصل به همراه تصوير مدارک دال بر بومي بودن

ـ اصل به همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگري، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط

ـ اصل به همراه تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت

تبصره : قبل از صدور حکم استخدامي اصالت مدرک تحصيلي و گواهي انجام خدمت نظام وظیفه يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعي بر اصالت مدارک نخواهد بود.

4ـ زمان اخذ کارت ورود به جلسه آزمون :

1/4 ـ  زمان دريافت کارت ورود به جلسه امتحان توانمنديهاي عمومي و تخصصي از روز چهارشنبه مورخ 16/6/90 تا ساعت 24 روز پنجشنبه مورخه 17/6/90  با مراجعه به سايت اينترنتي استانداری (سايت مربوطه) می باشد.

زمان برگزاري آزمون روز جمعه مورخه  18/6/90   راس ساعت 30/8 صبح خواهد بود.

ياد‌آوري : لازم است داوطلبان با همراه داشتن اصل کارت ملي یا اصل شناسنامه عکس دار حداقل يک ساعت قبل از برگزاري آزمون در محل حوزه امتحاني خود حضور داشته باشند.مکان آزمون به هنگام اخذ کارت از طریق سایت و پورتال استانداری به آگاهی خواهد رسید.

5ـ مواد آزمون عبارتند از :

1/5 ـ آزمون توانمنديهاي عمومي شامل : 1ـ زبان و ادبيات فارسي 2ـ زبان انگليسي عمومي 3ـ رياضي و آمار مقدماتي
4ـ فن آوري اطلاعات 5ـ‌معارف اسلامي 6 ـ اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني در مجموع به تعداد (100 سئوال) به صورت چهار گزينه اي طراحي خواهد شد.

تبصره : اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سئوالات معارف اسلامي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع
مي شود.

2/5 ـ آزمون تخصصي شامل سئوالات مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب می باشد.

6ـ تذکرات :

1/6- صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی اختصاص دارد.

ضمناً بومي، به افرادي اطلاق مي شود که حداقل داراي يکي از ويژگي هاي زير باشند :

الف ـ محل تولد داوطلب با محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام يکي باشد.

ب ـ حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام طي کرده باشد.

ج ـ فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيکه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدائي، راهنمائي و دبيرستان) با محل مورد تقاضاي استخدامي يکي باشد نيز بومي تلقي مي شوند.

2/6 ـ ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و زرمندگاني که 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين و جانبازان از کار افتاده کلي (غير قادر به کار) در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

3/6 ـ از کل مجوز استخدام تخصيص يافته به دستگاهها، برابر قوانين و مقررات براي استخدام ايثارگران ، 25 درصد به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر وفرزند آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص یافته است  و ساير ايثارگران می توانند با ثبت نام و شرکت در آزمون از محل سهمیه 5 درصد برخوردار شوند.

4/6 ـ انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد  شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.

5/6 ـ استخدام مازاد بر سهميه مقرر در قانون جهت فرزندان معزز شاهد و ایثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.

6/6 ـ خانواده معظم آزادگان صرفا تا يکسال پس از آزادي آزاده، از اولويت قانوني برخودار مي باشند.

7/6 ـ جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسائي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذکور ندارند.

8/6 ـ معلولين عادي بومی به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و کسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي از 3 درصد سهيمه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.

9/6 ـ انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي که حد نصاب نمره امتحان عمومي (60 درصد نمره امتحان عمومي) را کسب کرده اند به ترتيب نمره فضلي امتحان تخصصي انجام خواهد شد.

10/6 ـ کارکنان غیر رسمی (شامل قراردادی ، شرکتی و روزمزد)شاغل در دستگاههای استخدام کننده مذکور در آگهی که متقاضی شغل در همان دستگاه خود می باشند به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه شغل مورد تقاضا از (2) درصد و حداکثر (20) درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.

11/6- به مدارک ارسالي دانشجويان و  دارندگان مدارک تحصيلي بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره در آگهی  و همچنين مدارک معادل (به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش وآموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی برامکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند ) ترتيب اثر داده نخواهد شد.

12/6 ـ مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداکثر 2ماه پس از اعلام نتیجه) بایستی به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.

13/6 ـ مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و درهر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است. داوطلب از  انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي در صورت صدور حکم استخدامي حکم مزبور لغو و بلااثر مي گردد.

14/6 ـ اخذ تاييديه مدارک تحصيلي متقاضيان استخدام در صورت پذيرفته شدن در امتحان( حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) از سوي دستگاها الزامي است.

15/6 ـ انتخاب نهائي پذيرفته شدگان امتحان پس از طي مراحل مصاحبه تخصصی ، در بعضی از رشته ها آزمون عملی و گزينش صورت خواهد گرفت.

16/6 ـ پذيرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت يکماه بعد از اعلام نتيجه نهايي پذيريش به دستگاه مربوطه مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان دستگاها مي توانند نسبت به استخدام  فردذخيره اقدام نمايد.

17/6 ـ هر گونه اطلاع رساني در خصوص امتحان استخدامي از طريق پورتال استانداری خراسان شمالی وتابلو اعلانات دستگاه مرتبط و در صورت داشتن سايت اينترنتي، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.

تبصره ـ در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضيان اطلاع رساني از طريق روزنامه هاي محلي و رسمي کثيرالانتشار خواهد بود

18/6 ­- با توجه به اين که ملاک ثبت نام از متقاضيان استخدام تکميل برگ درخواست شغل مي باشد، لازم است در تکميل برگه مورد نظر نهايت دقت را بعمل آورد و هيچ گونه اصلاحاتي پس از ارسال برگه به صورت الکترونيکي يا غير الکترونيکي قابل پذيرش نخواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

ردیفنام دستگاه اجراییعنوان پست سازمانیعنوان رشته شغلیمحل جغرافیایی خدمتتعداد مورد نیازجنسیتشرایط احراز بر اساس 

طبقه شغلی

مردزن
1استانداریکارشناس امور سیاسی و انتظامیکارشناس امور کشوری مدنیفرمانداری گرمه1*دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر در رشته های علوم سیاسی – حقوق – مدیریت دولتی
کارشناس امور شهری و روستائیکارشناس امور کشوری مدنیبخشداری قوشخانه1*دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر در رشته ی جغرافیا (برنامه ریزی روستائی و شهری)
کارشناس امور اجتماعی و انتخاباتکارشناس امور کشوری مدنیبخشداری راز و جرگلان1*دارا بودن مدرک لیسانس و بالاتر در رشته های پژوهشگری علوم اجتماعی – برنامه ریزی علوم اجتماعی 

– ارتباطات علوم اجتماعی

کارشناس عمرانمهندس راه و ساختمانفرمانداری مانه و سملقان1*دارا بودن مدرک لیسانس در رشته مهندسی عمران (عمران – راه و ساختمان)
فرمانداری جاجرم1*
 

2

 

 

اداره کل

آموزش فنی و حرفه ای

 

 

مربی

 

 

 

فنی و مهندسی
و حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

مرکز 1 بجنورد1*کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی 

جوشکاری

مرکز1 بجنورد1*کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته صنایع چوب و کاغذ
مرکز 3 شیروان1*کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری
مرکز 3 شیروان1*کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ( الکترونیک و الکتروتکنیک)
مرکز 3 شیروان1*کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
مرکز 3شیروان1*کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی (باغبانی)
3اداره کل امور عشایرکارشناس عمرانکارشناس عمرانفاروج1*دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و لیسانس در رشته های تحصیلی مهندسی عمران ( گرایشهای راه و ساختمان – عمران)
کارشناس بهسازیکارشناس امور تشکلهای تولیدی و کشاورزیمانه وسملقان1*دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و لیسانس در رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی ( گرایشهای زراعت و اصلاح نباتات – دامپروری- تولیدات دامی)
4جهاد 

کشاورزی

کارشناس باغبانی 

 

کارشناس باغبانیگرمه1*دارابودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در رشته باغبانی
مروج امور کشاورزی
( کارشناس)
کارشناسی مهندسی زراعیراز و جرگلان
( یکه سعود)
1*دارابودن دانشنامه لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های آبیاری – آبیاری وزهکشی
5اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

کارشناس جنگل و مرتع

 

کارشناس جنگل و مرتعبخش راز و جرگلان – بجنورد1*دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های منابع طبیعی با گرایشهای جنگلداری ، مرتع و آبخیزداری ، آبخیزداری ، مرتعداری و مدیریت مناطق بیابانی 

 

شهرستان گرمه1*
6اد اره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگریکارشناس حفظ و احیاءکارشناس حفاظت و مرمت بناهای تاریخیاداره کل1**لیسانس یا فوق لیسانس در رشته تحصیلی معماری
کارشناس توسعه و ترویجکارشناس امور فنی صنایع دستیاداره کل1**لیسانس یا فوق لیسانس صنایع دستی و فوق لیسانس علوم صنایع چوب وکاغذ
 

 

7

اداره کل راه و ترابریکارشناس راه و ابنیه فنی 

 

مهندس راه و ساختمان 

 

اسفراین1*دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران( مکانیک خاک و پی ، پل سازی و ابنیه فنی ، روسازی و زیرسازی راه ، راهسازی) ، مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان( کلیه گرایشها)
شیروان 

1

*
مانه و سملقان1*
مسئول امور اداریمسئول خدمات اداریفاروج1**دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی یا مدیریت آموزشی ( مسلط به ]ICdl)
8اد اره کل تربیت بدنی 

مسئول نمایندگی

مسئول امور تربیت بدنیراز وجرگلان1*دارابودن دانشنامه فوق دیپلم یا لیسانس در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 

کاردان امورورزش 

 

 

کمک کارشناس ورزشمانه و سملقان1*
فاروج1*
9اد اره کل صنایع و معادن 

 

کارشناس صنایع ومعادن

کارشناس امور فنی صنایع یا کارشناس امور معادن معادن  – طبقه شغلی 5 

 

شیروان1*فوق لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی صنایع ( کلیه گرایشها) ، بهبود و توسعه صنایع ، مهندسی مواد ، الکترونیک و رشته معادن کلیه گرایشها 

 

جاجرم1*
 

کارشناس فنی و مهندسی صنایع

 

کارشناس امور فنی صنایع – طبقه شغلی 5نمایندگی اسفراین1*فوق لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی صنایع ( کلیه گرایشها) ، الکترونیک
10اد اره کل تعاون 

کارشناس تعاون

 

کارشناس امور تعاونی 

 

فاروج1*داشتن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در رشته تحصیلی علوم اجتماعی گرایش تعاون
جاجرم1*
کارپرداز 

 

مسئول خدمات مالیبجنورد1*داشتن دانشنامه لیسانس در رشته تحصیلی حسابداری
11اد اره کل دامپزشکیکارشناس قرنطینهدامپزشک1شهرستان جاجرم1*دارابودن مدرک تحصیلی دکترای عمومی دامپزشکی
کارشناس مبارزه با بیماریهای ویروسی و مشترک1*دارابودن مدرک تحصیلی دکترای عمومی دامپزشکی
12اد اره کل حفاظت محیط زیستماموراجرایی محیط زیست
( محیط بان)
ماموراجرایی محیط زیست
( محیط بان)
سرمحیط بانی گلول1* 

فوق دیپلم در یکی از رشته های محیط زیست ، مرتع ، آبخیزداری ، مرتع و آبخیزداری

 

 

13

 

 

 

اد اره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

 

 

کارشناسی امور هنری

 

 

کارشناس امور فرهنگی

بجنورد1* 

لیسانس یافوق لیسانس در یکی از رشته های هنری ( نقاشی ، گرافیک ، تئاتر، سینما ، موسیقی، پژوهش هنر)

 

شیروان1*
فاروج1*
اسفراین1*
 

کارشناس هنرهای نمایشی

کارشناس امور هنرهایبجنورد( اداره کل)1*لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های بازیگری ، نویسندگی و کارگردانی تئاتر
 

 

 

14

 

 

 

اد اره کل بازرگانیکارشناس بازرگانی داخلیکارشناس بازرگانی داخلیشهرستان گرمه1*دارابودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های مدیریت بازرگانی و علوم اقتصادی گرایش نظری و بازرگانی
شهرستان فاروج2*
کارشناس فناوری و اطلاعاتتحلیل گرسیستمشهرستان بجنورد1*دارابودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی: مهندسی کامپیوتر( نرم افزار سخت افزار) – مهندسی سیستم
کارشناسی روابط عمومیکارشناس روابط عمومی 

 

شهرستان بجنورد 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

دارابودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در رشته های علوم اجتماعی – علوم ارتباطات اجتماعی – مدیریت امورفرهنگی
15اد اره کل مسکن و شهرسازیکارشناس شهرسازی و معماریکارشناس شهرسازیجاجرم1*دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های شهرسازی – معماری و جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مانه و سملقان1*دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های شهرسازی و معماری

 

 

 

 

 

 

 

در اين قسمت چيزي ننويسيد.برگ درخواست شغل از اداره کل: …………………………………

1ـ نام خانوادگي :2 ـ‌نام :
3ـ نام پدر :4ـ جنس :    1ـ مرد*           2 ـ زن *
5ـ تاريخ تولد :  روز             ماه           سال6ـ محل تولد : استان :         شهرستان :       بخش :
7ـ شماره شناسنامه :8ـ کد ملي :9ـ محل صدور شناسنامه :
10ـ دين :              مذهب :11ـ وضعيت تاهل :   متاهل *         2ـ مجرد *
12ـ وضعيت نظام وظيفه :           1ـ داراي کارت پايان خدمت *          2ـ داراي معافيت قانوني دائم *
13ـ وضعيت ايثارگران : 

1ـ * جانباز             درصد جانبازي ………………. درصد

2ـ‌* رزمنده (به مدت 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب)      مدت حضور در جبهه :       روز         ماه           سال

3ـ‌* آزاده            مدت اسارت :        روز            ماه          سال

4ـ خانوده معظم : شهدا *        مفقودين *          جانبازان از کار افتاده کلي غير قادر به انجام کار *       اسراء *   نسبت ……………

5ـ فرزند شهيد *         6ـ فرزند جانباز 50 درصد و بالاتر * درصد جانباز پدر………………… درصد

14ـ ساير موارد 1ـ سهيمه آزاد *  2ـ معلولين عادي * 3ـ افراد بومي * 4ـ شاغلین غیر رسمی مناطق محروم * روز ……… ماه ……… سال) 5ـ شاغلین غیر رسمی وشرکت پیمانکاری طرف قرداد * ( مدت خدمت ……… روز ….. ماه ……. سال) 6-نام دستگاه استخدام کننده…….
15ـ آخرين مدرک تحصيلي :  کارداني * کارشناسي * کارشناسي ارشد * دکترا*
16ـ رشته تحصيلي :گرايش تحصيلي :                       معدل :
17ـ دانشگاه محل تحصيل :استان محل تحصيل :
18ـ تايخ اخذ آخرين مدرک تحصيلي :        /       /    1319ـ محل اخذ مدرک ………………….
20ـ شغل مورد درخواست :……………. (فقط يک شغل)     21ـ محل جغرافيايي مورد تقاضا (فقط يک محل)…………….
21ـ نشاني کامل : محل سکونت : استان…………………. شهرستان …………………… خيابان……………………. کوچه…………….. پلاک…………………….. کد پستي ……….. 

شماره تلفن ثابت ………………………….. کد شهر…………………………… شماره تلفن همراه………………….

22ـ شماره تلفن براي تماس ضروري :
اينجانب…………………………………………. متقاضي شرکت در آزمون استخدام پيماني  استانداری خراسان شمالي  متن آگهي مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تکميل نموده ام و مسئوليت صحت کليه مندرجات آن را به عهده مي گيرم. در صورت اثبات خلاف اظهارات اينجانب در هر مقطع زماني ( قبل و بعد از اشتغال) هر گونه حقي را براي استخدام در آن دانشگاه از خود سلب مي نمايم.
23ـ تاريخ تنظيم فرم : 

امضاء و اثر انگشت متقاضي

 

 

دیدگاه ها (29)

 1. فاطمهمی‌گه:

  سلام.من هم بااین نظرکه مدرک بالایاپایین داشتن برای استخدام شدن الزامی باشدیانه!موافق نیستم…ادم بایددرمحیط کاری خودش کاربلدباشدنه فقط اینکه دارای مدرک باشدکافیست!چرا؟چون متاسفانه سازمان اموزشی کشورما دردانشگاهها ودرمحیطهای اموزشی فقط به جنبه تئوری اموزش میپردازند نه جنبه عملی!که این یک معذل است برای جوانان این مملکت که فقط یک کتاب حفظ میکنندکه تادر امتحان قبول شوندولی بعدازفارق التحصیل شدن هیچی بارشون نیست که تاخودشون بعنوان یک جوان تحصیلکرده ودارای معلومات به جامعه بشناسانند!متاسفانه…پس بهتراست دردانشگاههابه جنبه عملی اموزش توجه داشته باشندوازاون تعدادواحدهای درسی تئوری 10تا20واحدبه جنبه عملی اموزش اختصاص دهند…لطفااین گفته های بنده را به گوش مسئولان اموزشی کشوربرسانید.با تشکر:خانم حمیدی

 2. بیکارمی‌گه:

  فکری به حال ما جوانهای بیکار بکنید.بعد از عمری درس خوندن گوشه خونه نشستیم

 3. حبیبهمی‌گه:

  تا وقتی پسرا بیکارن جایی واسه خانوما نیست…….طفلکیا گناه دارن، ما که دختریم داریم از بیکاری عذاب میکشیم تازه مسولیت بزرگی رو دوشمون نیست چه برسه به اونا
  اما ممکنه آمار افسردگی خانوما با این وضعیت بره بالا……. :(
  واقعا سخت ترین کار بیکاریه

 4. هیرومی‌گه:

  منم با داش هادی موافقم.مدرک تحشپصیلی مهم هست اما شاید یکی که مدرک تحصیلیش پایینتر باشه بیشتر کار بلد باشه نسبت به اونی که لیسانس یا … داره.
  خواهشا ی فکری بکنید مسئولین.

 5. هادیمی‌گه:

  چه می شد که کسانی که مدرک دیپلم داشت در این آزمون شرکت کنند فکری به حال کسانی که مدرک دیپلم دارند هم بکنید

 6. hamedمی‌گه:

  بابا دم هر چی ……….گرم
  ای ول داره
  من که میخوام برم ششششششششششششمع بفروشم !!!!!!!!!!!!آره

 7. maryamمی‌گه:

  حالا شما اقايون چه گلي به سر جامعه زدين!!!!!!!!!!! جالبه بد ميرين يه زن كارمند ميگيرين حقوقشم ميگيريد تازه تو سرش هم ميزنيد !!!! خيلي رو داريد.

 8. مهنازمی‌گه:

  خیلی عجیبه . این مردها بد عادت شدند فکر می کنند اول اونهان که باید برند سر کار . خانوما هم درس نخوندن که بذارن در کوزه…. به نظرم هر کی لیاقت داره باید بره سر کار ولی متاسفانه هر کی پارتی داره میره

 9. saman+@/@+می‌گه:

  اخه این خانوما چرا دست از سر ما ور نمیدارن چی میخوایین برین دیگه اه
  اخه یکی نی به این خانوما بگه تو حاضرری بری سر کار ولی مردت بیکار باشه تازه اون موقع میشی یه خانوم کارمند تروشیده

 10. ahmadمی‌گه:

  اخه این خانوما چرا دست از سر ما ور نمیدارن چی میخوایین برین دیگه اه
  اخه یکی نی به این خانوما بگه تو حاضرری بری سر کار ولی مردت بیکار باشه تازه اون موقع میشی یه خانوم کارمند تروشیده

 11. شکلاتمی‌گه:

  منم صدرصد با شما موافقم
  ok

 12. امیدمی‌گه:

  یعنی نگاه کنین

 13. raminمی‌گه:

  خراسان شمالی ما داریم می یایم …؟!!

 14. تكتممی‌گه:

  ممنون از راهنماييت (آقا جابر)

 15. Girl llllllllllllllllllllllllllمی‌گه:

  هرجام رشته منو داره يك در هزار، فقط مرد ميخواد اونم يك نفر!

 16. ei babaمی‌گه:

  ما که خراسان شمالی هستیم ولی رشته کارشناسی دبیات زبانهای خارجه رو داریم چی بگیم تو خود شهرمون استخدام نمیکنند

 17. جابرمی‌گه:

  اگه شما (تکتم خانم)شرکت کنید اولا بخاطر خانم بودن وثانیا بخاطر اینکه %100 بومی نیستید (بند 6/1 رو بخونید) مجاز به امتحان دادن نیستید و خودبه خود ازادامه سیکل استخدام حذف خواهید شد.جسارتا….

 18. فائزمی‌گه:

  خسته نباشيد .
  ميگم اگه وقت كرديد و يه وقتي دوست داشتيد يه چند تا خانمم استخدام كنيد . جاي دوري نمي رررررررررررررررررررررره …………

 19. سارامی‌گه:

  تبعیض جنسی همین هاست دیگه. آدم نمی ذونه چی بگه…

 20. mehdiمی‌گه:

  سلام-
  در خصوص بومی بودن -من مشهدی هستم ولی همسرم بجنورد-۱۰ سال ساکن آنجا هستم -و خواهم بود-آیا شامل حال من میشود

 21. bitaمی‌گه:

  بچه ها زیادم غبطه موقعیت ما رو نخورید که کاشکی مام خراسان شمالی بودم چون تا الأن استخدامی های زیادی اومده و تو همشون می تونستم شرکت کنم ولی همش آقا می خواستن.خیلی دارین به ماها ظلم می کنین مسئولهایی که اون بالا نشستین و مدام سیاستهای غلط جنسیتی مطرح می کنین بابا جون اگه آقایون تواناییشو داشته باشن حتماً قبول می شن چرا این همه تبعیض چررررررررررررررا؟!!!!!!!!

 22. الههمی‌گه:

  همش مرد آخه چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 23. براتیمی‌گه:

  حالا نمیشد اونایی که دوره کارشناسیشونو تو خراسان شمالی گذروندن بومی حساب بشن

 24. تكتممی‌گه:

  حالا اگه ما خراسان رضوي ها شركت كنيم چي ميشه!

 25. معصومهمی‌گه:

  توجه کردید که امسال فقط مرد میگیرن؟سیاست جدید؟خدایا…..!!!!

  • naserمی‌گه:

   چی میشه شما خانوما مثل قدیما برید دنبال سبزی پاک کردنتون ول کنید بازار کارو به نظر من اگه همه خانوما از کاراشون بیان بیرون و مردا برن جاشون دیگه مرد بیکاری نخواهیم داشت

 26. Limمی‌گه:

  به بچه های خراسان شمالی پیشنهاد میکنم توی این آزمون شرکت کنید حداقل می فهمید که توی استانتون چقدر بیکار هست!

 27. هستیمی‌گه:

  کاش منم مشهدی بودم

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Document
بانکی