آگهی جذب نیروی قراردادی دانشگاه شاهرود

دانشگاه شاهرود درنظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد ۲۴ نفر نیروی بومی را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی و انجام مصاحبه پس از طی مراحل گزینش به صورت قرارداد انجام کار به کارگیری نماید.

لذا جهت ثبت نام و شرکت در آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت دانشگاه شاهرود به نشانی Kar.shahroodut.ac.ir اقدام نمایند.

( ثبت نام از روز سه شنبه مورخ ۱۷/۶/۹۴ آغاز و ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۳۱/۶/۹۴ پایان می پذیرد).

دانشگاه شاهرود به استناد دستور پانزدهم اولین نشست از دور چهارم مورخ ۳/۹/۹۳ و دستور ششم دومین نشست از دور چهارم مورخ ۱۸/۱۲/۹۳ هیأت امناء دانشگاه، درنظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد ۲۴ نفر نیروی بومی را با شرایط زیر از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی وانجام مصاحبه پس از طی مراحل گزینش به صورت قرارداد انجام کار به کارگیری نماید.

لذا جهت ثبت نام و شرکت در آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت دانشگاه شاهرود به نشانی Kar.shahroodut.ac.ir اقدام نمایند. ( ثبت نام از روز سه شنبه مورخ ۱۷/۶/۹۴ آغاز و ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ ۳۱/۶/۹۴ پایان می پذیرد).

شرایط عمومی استخدام

– تابعیت نظام جمهوری اسلامی

– التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی

– تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم «ویژه آقایان»

– عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و افیونی

– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

– داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که بکار گرفته می شود.

– نداشتن منع بکارگیری در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

– داوطلب نباید مستخدم رسمی، پیمانی و یا ثابت سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشد

– ملاک محاسبه سن داوطلبان، آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد.

شرایط اختصاصی

۱- بومی بودن بر اساس شرایط بند ۱ تذکرات

۲- داشتن حداقل ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام برای مدارک کارشناسی و ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد تا تاریخ آخرین مهلت ثبت نام( ساعت ۲۴ مورخ ۳۱/۶/۹۴ )

تبصره: موارد ذیل به سقف سن مجاز برای شرکت در آزمون اضافه می شود.

الف: جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهداء، همسر و فرزندان جانبازان(۲۵ درصد و بالاتر)، همسر و فرزندان آزادگانی که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند و رزمندگان(با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه) تا میزان پنج سال(ارائه تأییدیه از مراجع ذیصلاح)

ب: دارندگان کارت پایان خدمت نظام وظیفه، به مدت انجام خدمت مطابق مندرجات کارت پایان خدمت.

تذکرات:

۱- صددرصد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود و میامی تعلق دارد.

تبصره: بومی شامل افرادی می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:

الف: محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل جغرافیایی(شهرستانهای شاهرود و میامی) مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.

ب: حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی ، دبیرستان ودانشگاه) را دراین شهرستانها سپری کرده وداوطلب در هنگام ثبت نام ساکن یکی از شهرستانهای شاهرود یا میامی باشد.

۲- داوطلبینی که حدنصاب لازم را کسب نمایند (حداقل ۶۰%) به ترتیب اولویت نمره مکتسبه تا ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز برای مصاحبه دعوت می شوند.

۳- پس از انجام مصاحبه، نتایج براساس مجموعه نمرات آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه به میزان ۲ برابر ظرفیت تنظیم و برای طی مراحل گزینش معرفی خواهند شد.

۴- چنانچه در هر یک از مراحل آزمون،عدم صحت اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب محرز شود با وی طبق مقررات رفتار خواهد شد.و در صورتی که با وی قرارداد منعقد شده باشد قرارداد کان لم یکن تلقی می شود.

۵- در اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران ۲۵% سهمیه استخدامی به خانواده های شاهد، جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵% و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و۵% سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵% و آزادگان کمتر از یک سال اختصاص می یابد مشروط به این که در اجرای تبصره ۳ ماده مذکور در آزمون استخدامی شرکت نموده و حداقل ۸۰% حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده را کسب نمایند.

۶- معلولین عادی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم (حداقل ۶۰%) و دارابودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

مواد آزمون عبارت است از:

تبصره: اقلیت های دینی ملزم به پاسخگویی به سئوالات دین خود می باشند و از پاسخگویی به سئوالات معارف اسلامی معاف هستند.
الف: آزمون توانمندیهای عمومی شامل۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی عمومی ۳- فناوری اطلاعات (کامپیوتر) ۴- معارف اسلامی ۵- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی ۶- ریاضی و آمار مقدماتی۷- هوش و توانمندی ذهنی ،که به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

ب: آزمون تخصصی شامل سئوالات چهارگزینه ای مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست می باشد.

تبصره ۱: آزمون تخصصی رشته شغلی کارشناس خدمات آموزشی شامل سئوالات چهارگزینه ای مرتبط با رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و گرایش تکنولوژی آموزشی می باشد.

تبصره ۲: آزمون تخصصی رشته شغلی کارشناس بررسی کتاب ۳ شامل سئوالات چهارگزینه ای پیشرفته : ۱- فناوری اطلاعات (کاربری کامپیوتر)۲ – ریاضی و آمار و ۳- هوش و توانمندی ذهنی می باشد.

ملاحظات مهم برای ثبت نام:

– داوطلب قبل از ثبت نام باید شرایط مندرج در آگهی را دقیقاً مطالعه نماید و درصورتیکه در هر مرحله مشخص شود که در هنگام ثبت نام واجد شرایط نبوده از فرآیند آزمون حذف وحق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.

– با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان ، ثبت نام الکترونیکی و دریافت کدرهگیری است لازم است در تکمیل فرم مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچ گونه اصلاحاتی پس از پایان مهلت ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود .

– ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که داوطلب کد رهگیری ۱۰ رقمی را دریافت نماید.

– توصیه می شود پس ازاطمینان از تکمیل فرم تقاضا آن را چاپ و تا پایان مراحل جذب نزد خود نگهداری نمایند.

نحوه ثبت نام:

– ثبت نام به صورت الکترونیکی (اینترنتی) از روز سه شنبه مورخ ۱۷/۶/۹۴ شروع و تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه مورخ۳۱/۶/۹۴ ادامه خواهد داشت و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .

– به ثبت‌نام های ناقص و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و هیچگونه مسؤلیتی متوجه دانشگاه شاهرود نخواهد بود و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد.

مدارک مورد نیاز آزمون

۱- یک قطعه عکس ۴×۳ اداری که درسال جاری گرفته شده باشد با شرایط حداکثر حجم ۲۰۰ کیلو بایت و با فرمت JPG

۲- تصویرتمام صفحات شناسنامه با حداکثرحجم ۵۰۰ کیلو بایت

۳- تصویرکارت ملی پشت و رو با حداکثرحجم ۵۰۰ کیلو بایت

۴- تصویردانشنامه کارشناسی یا گواهی موقت تحصیلی با حداکثرحجم ۲۰۰ کیلو بایت

۵- تصویرکارت پایان خدمت یا معافیت دائم پشت و رو با حداکثرحجم ۵۰۰ کیلو بایت

۶- داوطلبان در صورت قبولی در آزمون، ۶ ماه فرصت دارند تا مدارک مربوط به ICDL خود را ارائه نمایند.

۷- رزومه کاری با حداکثرحجم ۲۰۰ کیلو بایت (بصورت اختیاری)

۸- تصویرفیش واریزی جهت ثبت نام با حداکثرحجم ۲۰۰ کیلو بایت

۹- تصویر گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبین ردیفهای ۵ و ۶ تذکرات و مشمولین تبصره بند ۲ شرایط اختصاصی و بند ۱ تذکرات با حداکثرحجم ۲۰۰ کیلو بایت.

تذکر:بندهای ۲ الی ۹ می بایست بعد از اسکن در قالب یک فایل فشرده با فرمت zip یا rar با حجم حداکثر ۳٫۵ مگا بایت بارگذاری گردد.

– ثبت نام دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقطع اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور کان لم یکن تلقی خواهد شد.

– دارندگان مدرک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده و قبول شده اند، می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند، مشروط به اینکه مدرک قبولی خود را اسکن و به انضمام مدارک فوق بارگذاری نمایند.

– واریز مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۸۶۱۲۹۸۸۰۰۵ بانک ملی بنام درآمد اختصاصی دانشگاه شاهرود

زمان و نحوه دریافت کارت آزمون

– جهت دریافت و چاپ اینترنتی کارت ورود به جلسه آزمون صرفاً از تاریخ ۱۵/۷/۹۴ الی ۱۶/۷/۹۴ به سایت مذکور مراجعه نمایند.

– زمان و تاریخ آزمون روز جمعه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۴ تعیین گردید و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.

جدول شرایط و ضوابط آزمون جذب نیروی قراردادی دانشگاه شاهرود در سال ۹۴ مورخ ۱۷/۷/۹۴

رشته شغلی
تعداد و جنسیت
شرایط احراز

حسابدار
۱ نفر

(مرد)

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی حسابداری یا حسابداری وامور مالی وآشنایی به نرم افزارهای کاربردی حسابداری

مهندس برق
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت ، آشنا به نرم افزار اتوکد و نرم افزار های طراحی برق ترجیحاً دارای حداقل سه سال سابقه کار در زمینه تأسیسات برق صنعتی، ساختمانی و سیستم های جریان ضعیف تابلوهای برق قدرت و کنترل

مهندس تأسیسات
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش سیالات و آشنا به نرم افزارهای اتوکد و کریر و ترجیحاً دارای حداقل سه سال تجربه مفید در زمینه تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع و خطوط انتقال و شبکه آب، پمپ ها، دستگاههای کنترل و اندازه گیری آنالوگ و دیجیتال، روشهای تعمیر و نگهداری و تهیه PM تجهیزات تأسیسات مکانیکی

کارشناس تحلیل گر سیستم
۵ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار، سخت افزار)، هوش مصنوعی و یا مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناس تغذیه
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد تغذیه در گرایش علوم تغذیه

کارشناس خدمات آموزشی
۱ نفر

(مرد)

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت ، علوم تربیتی و کلیه رشته های فنی

کارشناس آموزشی فنی و حرفه ای ۱
۱ نفر

(مرد یا زن)
الف: دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی معماری

کارشناس آموزشی فنی و حرفه ای ۲
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری ( کلیه گرایش ها) ، کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی عمران (گرایش نقشه برداری )

کارشناس آزمایشگاه فیزیک ، شیمی و مکانیک خاک ۱
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی شیمی محض یا شیمی کاربردی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک ، شیمی و مکانیک خاک ۲
۲ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های حالت جامد، نانوفیزیک، اتمی مولکولی- پلاسما و نجوم و اختر فیزیک

کارشناس آزمایشگاه فیزیک ، شیمی و مکانیک خاک ۳
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد (اکتشاف، استخراج و یا فرآوری مواد معدنی)

کارشناس امور فرهنگی
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی امور فرهنگی، مدیریت امور فرهنگی – برنامه ریزی امور فرهنگی، علوم اجتماعی و پژوهشگری علوم اجتماعی

کارشناس آزمایشگاه کشاورزی ۱
۱ نفر

(مرد یا زن)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی و یا کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش بیماری شناسی گیاهی

کارشناس آزمایشگاه کشاورزی ۲
۱ نفر

(مرد یا زن)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته تحصیلی مهندسی کشاورزی گرایش علوم خاک یا خاک شناسی و یا کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم خاک

کارشناس بررسی

کتاب ۱
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی و مسلط به کامپیوتر

کارشناس بررسی

کتاب ۲
۱ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته زبان انگلیسی و مسلط به کامپیوتر

کارشناس بررسی

کتاب ۳
۲ نفر

(مرد)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی برق ، مکانیک ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات و معدن و صنایع

کارشناسی برنامه ریزی
۱ نفر

(مرد یا زن)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(ترجیحاً گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها)

با آرزوی توفیق الهی
مدیریت امور اداری دانشگاه شاهرود

لینک اطلاعیه وثبت نام

متن کامل آگهی استخدام را از فایل پیوست زیر دریافت کنید

آگهی استخدام ۹۴

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها